Wtedy swe miecze przekują na lemieszePobieranie 22.38 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar22.38 Kb.
ETHOS, Rok 15, 2002, nr 3-4(59-60)

O SOLIDARNOŚĆ RODZINY NARODÓW ŚWIATA
* Od Redakcji - "Wtedy swe miecze przekują na lemiesze"... (C.R.) 7

* JAN PAWEŁ II - Etyka globalizacji musi być etyką solidarności (Fragmenty przemówień do uczestników VII i VIII Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych) 15

Giovanni REALE - Trzy paradygmaty metafizyki stworzone przez myśl grecką i chrześcijańską (tłum. E. I. Zieliński OFMConv) 20

SYMPOZJUM "O SOLIDARNOŚĆ RODZINY NARODÓW ŚWIATA"

W 15. ROCZNICĘ WIZYTY JANA PAWŁA II W KUL

KUL, 9 czerwca 2002 roku


* Abp Bolesław PYLAK - Papieski dzień w Lublinie. Wprowadzenie do Mszy św. odprawionej na rozpoczęcie sesji "O solidarność rodziny narodów świata" 33

* Stanisław NAGY SCJ - Człowiek pośród świata i wobec swojego Stwórcy. Homilia wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej na rozpoczęcie sesji "O solidarność rodziny narodów świata" 36

* Ferdinando ADORNATO - Karol Wojtyła: jedyny (ostatni?) filozof moralista naszego czasu (tłum. ks. A. Wierzbicki) 40

* Mieczysław A. KRĄPIEC OP - Nie ma "tak" dla człowieka bez "tak" dla jego życia. O właściwe rozumienie praw człowieka 54

* Bp Stanisław WIELGUS - Racją siły czy siłą racji? W obronie suwerenności narodów 57

* Andrzej SZOSTEK MIC - "Pewien Samarytanin [...] gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko" (Łk 10, 33). Chrystus nauczycielem uniwersalnej etyki dla świata? 64

* Tadeusz STYCZEŃ SDS - Sprawa Sokratesa - sprawą Chrystusa. W służbie prawdziwego humanizmu 70

CHRZEŚCIJAŃSKI I UNIWERSALNY WYMIAR PRAWDY

Przemówienia Jego Świątobliwości Jana Pawła II

wygłoszone w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 9 czerwca 1987 roku


* Odpowiedzialność za prawdę poznawaną i przekazywaną 83

* W służbie prawdy 91

CHRZEŚCIJANIE WOBEC WSPÓLNOTY LUDZKIEJ
* Abp Karol WOJTYŁA - Wspólnota ludzka w oczach Soboru 101

* Kard. Alfonso LÓPEZ TRUJILLO - Godność człowieka i miłość Ojca (tłum. P. Mikulska) 112

* Abp Javier L. BARRAGÁN - Natura i godność osoby ludzkiej jako podstawa prawa do życia. Wyzwania współczesnej kultury (tłum. P. Mikulska) 116

* Bp Angelo SCOLA - Genealogia osoby dziecka (tłum. J. Merecki SDS) 119

* Jarosław KUPCZAK OP - O znaczeniu antropologii teologicznej w myśli Jana Pawła II 128

* Ks. Jerzy BAJDA - Globalizacja w ujęciu Jana Pawła II 141

* Jarosław MERECKI SDS - Laicy i katolicy: o przymierze w obronie człowieka 156

WSPÓLNY ŚWIAT? NADZIEJE I OBAWY


* Andrzej SZOSTEK MIC - Kto zyskuje, a kto traci na globalizacji? 163

* Zofia J. ZDYBICKA USJK - Globalizm i religia 174

* Kazimierz DADAK - Globalizacja a nauczanie społeczne Kościoła 184

* Michael A. CASEY - Jak rozumieć globalizację (tłum. D. Chabrajska) 209

"NIE-PRZE-PALONY JESZCZE GLOB, SUMIENIEM!"
* Lidia BURSKA - Historia sprzed i po historii 235

* Krystyna WÓJCIK - Cyprian Norwid w świecie idei Karola Wojtyły 250

ROZMOWY "ETHOSU"
* Myśl Wojtyły: wstrząs filozoficzny? Z Ferdinandem ADORNATO, Przewodniczącym Komisji Kultury, Edukacji i Nauki w Parlamencie Republiki Włoskiej, redaktorem naczelnym dwumiesięcznika "Fondazione Liberal", rozmawia ks. Alfred WIERZBICKI 271

POLITYKA, EKONOMIA I MORALNOŚĆ W DOBIE GLOBALIZACJI


Wojtyła - filozof Zachodu

* Sergio BELARDINELLI - Ku przezwyciężeniu totalitaryzmu. Karola Wojtyły filozofia wolności (tłum. B. Zajączkowska) 285

* Karl BALLESTREM - Wolność i prawda w myśli Jana Pawła II (tłum. B. Zajączkowska) 293

* Stanisław GRYGIEL - Jeśli nie wolność, to tylko chaos 297

* Lorenzo ORNAGHI - Dyktatura serca. Drogi wyjścia ludzkości z kryzysu po roku 1989 (tłum. P. Mikulska) 305

* Abp Carlo CAFFARRA - Przemyślmy na nowo, czym jest miłość. Kryzys relacji osobowych podstawą dramatu współczesnego człowieka (tłum. K. Kozak) 311


Polityka i moralność w dobie globalizacji

* Ks. Luigi NEGRI - Wiek dwudziesty - zamach na ludzką tożsamość (tłum. K. Kozak) 317

* George WEIGEL - Papiestwo i władza (tłum. D. Chabrajska) 325

* Nikolaus LOBKOWICZ - Czy można pogodzić powinności wobec naszego sumienia i wobec "ducha czasów"? (tłum. K. Kozak) 342

* Sergiej AWERINCEW - Odwaga wzięcia na siebie winy. Czym jest dla świata wyznanie win Kościoła katolickiego? (tłum. K. Kozak) 349
Ekonomia i moralność w dobie globalizacji

* Jacques GARELLO - Wolność i uczestnictwo w ujęciu Karola Wojtyły (tłum. P. Mikulska) 355

* Marco TRONCHETTI PROVERA - Etyczny kapitalizm. Nauczanie społeczne Kościoła i myśl liberalna w świetle encykliki Sollicitudo rei socialis (tłum. K. Kozak) 370

* Robert A. SIRICO CSP - Globalizacja i liberalizm a nauczanie społeczne Kościoła (tłum. D. Chabrajska) 375


MYŚLĄC OJCZYZNA...


* Ks. Stanisław JEŻ - Polska emigracjo, Chrystus mówi do ciebie: Idź do mojej winnicy 385

OMÓWIENIA I RECENZJE


* Maria MARCZEWSKA-RYTKO - Drogi globalizacji (rec.: Th. L. Friedman, Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Poznań 2001) 389

* Andrzej BRONK SVD - Globalizacja i jej konsekwencje (rec.: Globalisierung und ihre Auswirkungen auf religiösem und kulturellem Gebiet, red. B. Mensen SVD, St. Augustin 2001) 395

* Paweł KAWALEC - Miłość zasadą życia społecznego (rec.: W. King Mott, Third Way: Economic Justice According to John Paul II, New York-Oxford 1999) 400

* Marek WOLIŃSKI - Dwa światy (rec.: Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000) 405

* Maciej RAJEWSKI - Problemy ze zjednoczeniem Europy (rec.: L. Barzini, Europejczycy, Warszawa 2001) 412

* Ks. Alfred WIERZBICKI - "Dwa płuca Europy" (rec.: G. Przebinda, Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy, Kraków 2001) 421

* Ks. Jerzy SZYMIK - "Abyście się wzajemnie miłowali" (J 15, 12). Agapetologiczny motyw wiarygodności chrześcijaństwa (rec.: K. C. Kaucha, Miłość za miłość. Wiarygodność chrześcijaństwa według Battisty Mondina, Lublin 2000) 427

* Tomasz GARBOL - Listy Tolkiena (rec.: J. R. R. Tolkien, Listy, Poznań 2000) 431

* Propozycje "Ethosu" 438

SPRAWOZDANIA


* Andrzej BULIK - "Prawa człowieka a terroryzm" (sprawozdanie z XIX Dni Praw Człowieka, Lublin, KUL, 12-13 XII 2001) 443

* Agnieszka LEKKA-KOWALIK - O realizm w uprawianiu filozofii (sprawozdanie z IV Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" w 50-lecie pracy naukowej w KUL o. prof. Mieczysława A. Krąpca, KUL, 13 XII 2001) 448

PONTYFIKAT W OCZACH ŚWIATA
* Ks. Alfred WIERZBICKI - Bóg - wielki nieobecny? 457

* Grzegorz PRZEBINDA - Historia a dzień współczesny w naszej Europie. Wojtyła czyta Dostojewskiego i Sołżenicyna 462

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU
* Wojciech CHUDY - Powracający urok zniewolenia 471

BIBLIOGRAFIA


* Moralne aspekty globalizacji. Wybór wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-2002 (oprac. ks. Artur J. KATOLO) 475
* Noty o autorach 495

* Summary 506* Contents 511


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy