Strona główna

Wybrane publikacje pracowników Zakładu: Prace oryginalne


Pobieranie 50.4 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar50.4 Kb.

Wybrane publikacje pracowników Zakładu:

Prace oryginalne:

 1. Szyp I., Dąbrowska G., Tretyn A. (2001) Wykorzystanie tkanki kalusowej w badaniach nad molekularnymi podstawami fotoperiodycznej indukcji kwitnienia. Biotechnologia 2, 165-169.

 2. Dąbrowska G., Veit J., Szyp I., Goc A., Wrotek S., Tyburski J., Tretyn A. (2002) Technika różnicowego profilowania ekspresji genów w badaniach kultur in vitro. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 488: 651-660.

 3. Lenartowski R, Goc A. (2002) Tissue-specific association of the human tyrosine hydroxylase gene with the nuclear matrix. Neurosci Lett. 20;330(2):151-4.

 4. Wrotek S., Tyburski J., Głowacka K., Dąbrowska G., Tretyn A. (2002) Badania nad bezpośrednią organogenezą Pharbitis nil Chois. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 488: 661-666.

 5. Lenartowski R, Grzybowski T, Miścicka-Śliwka D, Wojciechowski W, Goc A. (2003) The bovine tyrosine hydroxylase gene associates in vitro with the nuclear matrix by its first intron sequence. Acta Biochim Pol.50(3):865-73.

 6. Sadoch Z., Goc A., Wierzchosławski R., Dalke R. (2003) Cytoplasmic male sterility in hybrids of sterile wild beet (Beta vulgaris spp. maritima) and O-type fertile sugar beet (Beta vulgaris L.): molecular analysis of mitochondrial and nuclear genomes. Mol Breeding 11: 137-148.

 7. Mucha M., Król J., Goc A., Filipski J. (2003) Mapping candidate hotspots of meiotic recombination in segments of human DNA cloned in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Mol Genet Genomics 270:165-172

 8. Dąbrowska G., Veit J., Goc A., Tretyn A. (2004) Podobny do katalazy gen Pharbitis nil ulega podwyższonej ekspresji u roślin uprawianych na świetle ciągłym. Biotechnologia 2 (65): 61-66.

 9. Dąbrowska G., Dzialuk A., Burnicka O., Ejankowski W., Gugnacka-Fiedor W., Goc A. (2006) Genetic diversity of postglacial relict shrub Betula nana revealed by RAPD analysis. Dendrobiology 55: 19-23.

 10. Dąbrowska G., Prusińska J., Goc A. (2006) Identyfikacja cDNA genu RSH (RelA/SpoT homolog) zaangażowanego w odpowiedź Pharbitis nil na warunki stresowe. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 509: 333-341.

 11. Wrotek S., Dąbrowska G., Tyburski J., Tretyn A. (2006) There is no proof for the existence of atrial natriuretic peptide (ANP) homologue in a plant Pharbitis nil. Biological and Medical Science 20/4: 181-186.

 12. Szechyńska-Hebda M., Skrzypek E., Dąbrowska G., Biesiada-Kościelniak J., Filek M., Wędzony M. (2007) The role of oxidative stress induced by growth regulators in the regeneration process of wheat. Acta Physiologiae Plantarum 29(4): 327-337.

 13. Dąbrowska G., Kaczmarek K., Skrzypek E., Szechyńska - Hebda M. (2007) Klonowanie cDNA i ekspresja genu kodującego manganową dysmutazę ponadtlenkową Vicia faba ssp. minor w kalusie regenerującym i nieregenerującym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 523: 83-92.

 14. Skrzypek E., Szechyńska - Hebda M., Dąbrowska G. (2007) Zmiany aktywności enzymów antyoksydacyjnych podczas regeneracji kalusa. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 523: 203-212.

 15. Skrzypek E., Szechyńska - Hebda M., Dąbrowska G. (2007) Wpływ akumulacji związków fenolowych na zdolności regeneracyjne kalusa wybranych gatunków roślin. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 523: 213-221.

 16. Dąbrowska G., Mordaka P. (2008) Przeszukiwanie bazy danych EST w celu zidentyfikowania pełnej sekwencji cDNA genu kodującego akwaporynę Pharbitis nil (PnPIP1). Biotechnologia 2(81): 190-198.

 17. Dąbrowska G., Skrzypek E., Kata A., Szechyńska-Hebda M. (2008) Wpływ temperatury na zmiany w poziomie transkrypcji genu katalazy (CAT2) podczas regeneracji kalusa Triticum aestivum L. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 524: 63-71.

 18. Dąbrowska G., Mordaka P., Prusińska J., Stawki K., Goc A. (2008) Ekspresja genu akwaporyny w siewkach Pharbitis nil Choisy w warunkach ciągłej ciemności. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 524: 477-483.

 19. Stawski K., Dąbrowska G. Goc A. (2008) Identyfikacja cDNA i charakterystyka genu OHP2 (One Helix Protein) Pharbitis nil CHOIS, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 524: 521-528.

 20. Skrzypek E., Szechyńska - Hebda M., Dąbrowska G., Goc A. (2008) The role of osmotic stress during in vitro regeneration of Triticum aestivum L. and Vicia faba ssp. minor. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 524: 221-230.

 21. Trejgell A., Dąbrowska G., Tretyn A. (2008) In vitro regeneration of Carlina acaulis subsp. simplex from seedling explants. Acta Physiologiae Plantarum 31 (3): 445-453.

 22. Dąbrowska G., Zubek-Rzeplińska W., Goc A., Szechyńska-Hebda M., Filek M. (2009) Metylacja genów jednostki powtórzeniowej rRNA w tkankach kalusowych pszenicy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 534: 23-30.

 23. Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Kłosowska K., Trejgell A., Adamska-Mierek A. (2010) Wpływ bakterii ryzosferowych na kiełkowanie nasion Brassica napus L. w obecności metali ciężkich (Cd, Cu, Pb, Zn). The effect of rhizobacteria on germination of Brassica napus L. seedlings in the presence of heavy metals (Cd, Cu, Pb, Zn) Rośliny Oleiste -Oilseed Crops tom XXXI, pp. 85-97.

 24. Półgęsek E, Jankowski M, Golińska J, Kowalewski J , Dancewicz M, Goc A, Kopiński P (2010) SiRNA mediated epidermal growth factor receptor (EGFR) gene inhibition in the model of non-small cell lung cancer: EGFR blockadeproduces changes potentially inducing anti-tumor immunity. Med Biol Sci 24: 33-40.

 25. Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Trejgell A (2011) Wpływ PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) na ekspresję metalotioneiny BnMT2 Brassica napus L. rosnącego w obecności metali ciężkich. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 567: 83-92.

 26. Dąbrowska G, Mierek-Adamska A, Goc A (2012) Plant metallothioneins: putative functions identified by promotor analysis in silico. Acta Biol. Cracov. Ser. Botan. 54: 109-120.

 27. Hrynkiewicz K, Dąbrowska G., Baum C, Niedojadło K, Leinweber P (2012) Interactive and Single Effects of Ectomycorrhiza Formation and Bacillus cereus on Metallothionein MT1 Expression and Phytoextraction of Cd and Zn by Willows. Water, Air, & Soil Pollution 223(3): 957-968.

 28. Szechyńska-Hebda M. Skrzypek E, Dąbrowska G, Wędzony M, van Lammeren A (2012) The effect of endogenous hydrogen peroxide induced by cold treatment in the improvement of tissue regeneration efficiency. Acta Physiologiae Plantarum 34: 547-560.

 29. Dąbrowska G, Hrynkiewicz K, Trejgell A (2012) Does arbuscular mycorrhizal fungi affect the growth and metallothionein MT2 expression in the roots of Brassica napus L.? Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 54(1): 34-39.

 30. Dąbrowska G, Hrynkiewicz K, Mierek-Adamska A, Goc A (2012) Wrażliwość odmian jarych i ozimych rzepaku na metale ciężkie i bakterie glebowe. Rośliny Oleiste 33: 201-220

 31. Dąbrowska G, Mierek-Adamska A, Goc A (2013) Characteristics of Brassica napus L. metallothionein genes: expression in organs and during seed germination. Australian Journal of Crops Science 7(9):1324-1332

 32. Stawski K., Banach M., Goc A.(2014). Expression patterns of convergently overlapping Arabidopsis thaliana gene pairs Ohp-Ndp1 and Ohp2-Mes14. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 56/1: 80–89

 33. Janczak K., Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Raszkowska-Kaczor A. (2014). Searching for the fungi capable to grow on polymeric materials. Przem. Chem., Vol. 93 no. 7

 34. Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Janczak K., Żurańska M. (2014). Zastosowanie zmodyfikowanych bakterii glebowych do poprawy skuteczności fitoremediacji środowiska zanieczyszczonego jonami metali śladowych Ochrona Środowiska Vol. 36. nr 1

 35. Dąbrowska G., Baum Ch., Trejgell A., Hrynkiewicz K. (2014). Impact of arbuscular mycorrhizal fungi on the growth and expression of gene encoding stress protein – metallothionein BnMT2 in the non-host crop Brassica napus L. J. Plant Nutr. Soil Sci. 177, 459–467

Prace przeglądowe:

 1. Dąbrowska G. (2001) Metoda różnicowego namnażania - sposób poszukiwania genów ulegających specyficznej amplifikacji. Biotechnologia 3, 124-133.

 2. Dąbrowska G., Goc A., Tretyn A. (2002) Mechanizmy kwitnienia roślin dnia krótkiego. Wiadomości Botaniczne 46 (3/4): 45-54.

 3. Lenartowski R, Goc A. (2002) Rola macierzy jądrowej w przestrzennej organizacji procesów jądrowych. Postępy Biochem. 48(4):252-61.

 4. Lenartowski R, Goc A. (2002) Wielopoziomowa regulacja hydroksylazy tyrozynowej. II. Transkrypcyjna regulacja. Postępy Hig Med Dośw. 56(5):671-86.

 5. Lenartowski R, Goc A. (2002) Wielopoziomowa regulacja hydroksylazy tyrozynowej. I. Regulacja potranskrypcyjna. Postępy Hig Med Dośw. 56(4):555-65.

 6. Dąbrowska G., Głowacka B. (2004) Akwaporyny - nowe spojrzenie na transport wody w roślinach. Postępy Biochemii 50 (4): 383-387.

 7. Wrotek S., Dąbrowska G., Tretyn A. (2005) Czy istnieje roślinny homolog zwierzęcego peptydu natiuretycznego? Postępy Biologii Komórki 32(3): 449-462.

 8. Dąbrowska G, Głowacka B. (2005) Błona plazmatyczna - porządek czy chaos? Postępy Biochemii 32(4):414-420.

 9. Stawski K., Dąbrowska G., Goc A. (2005) Współzależności pomiędzy metylacją cytozyny i modyfikacjami chromatyny. Postępy Biologii Komórki 32 (4): 679-696.

 10. Dąbrowska G., Prusińska J., Goc A. (2006) Odpowiedź ścisła - mechanizm adaptacyjnej odpowiedzi bakterii na warunki stresowe. Postępy Biochemii 52 (1): 87-93.

 11. Dąbrowska G., Prusińska J., Goc A. (2006) Roślinny mechanizm adaptacyjnej odpowiedzi na warunki stresowe homologiczny do odpowiedzi ścisłej bakterii. Postępy Biochemii 52(1): 94-100.

 12. Koszucka A.M., Dąbrowska G. (2006) Roślinne metalotioneiny. Postępy Biologii Komórki 33(2): 285-302.

 13. Mordaka P., Dąbrowska G. (2007) Różnorodność i regulacja kanałów wodnych w świecie roślin. Postępy Biochemii 53(1): 84-90.

 14. Dąbrowska G., Kata A., Goc A., Szechyńska - Hebda M., Skrzypek E. (2007) Characteristics of the plant ascorbate peroxidase family. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 49 (1): 7-17.

 15. Lenartowski R, Gumowski K, Goc A (2008) Wielofunkcyjność białka CHIP w systemie kontroli jakości białek. Post Hig. i Med. Dośw. 62:297-308.

 16. Adamska-Mierek A., Dąbrowska G., Goc A. (2009) Rośliny modyfikowane genetycznie a strategie oczyszczania gleb z metali ciężkich. Postępy Biologii Komórki 36: 649-662.

 17. Wasąg P, Kowalczyk S. (2009) Wewnątrzkomórkowe i błonowe receptory kwasu abscysynowego. Post Biol Kom 36: 3-22.

 18. Jankowski M, Kopiński P, Goc A. (2010) Interleukin-27: Biological properties and clinical application. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 58: 417-425

 19. Wasąg P, Kowalczyk S (2010) Stresujące pomyłki i spektakularne sukcesy w poszukiwaniach receptorów ABA - roślinnego hormonu stresu. Post Biol Kom 37: 713 - 720

 20. Lenartowski R, Goc A (2011) Epigenetic, transcriptional and posttranscriptional regulation of the tyrosine hydroxylase gene. Int. J. Dev. Neurosci. 29: 873-883.

 21. Stawski K, Goc A (2012) Roślinne czynniki szoku cieplnego. Kosmos 61: 625-634.

Monografie:

 1. Wandtke TK, Goc A, Helmin-Basa A, Jankowski M, Półgęsek E, Kopiński P 2010 Interleukina 27 - aktualne spojrzenie na potencjał terapeutyczny. w: Immunologia kliniczna: wybrane problemy. Red. E Skopińska-Różewska, AK Siwicki, Olsztyn, Wyd. EDYCJA s.c, ISBN 978-83-88545-53-5

Doniesienia konferencyjne:

 1. Dąbrowska G., Wojciechowski W., Szyp I., Goc A., Tretyn A., Kopcewicz J. (2001) Genes regulated by inductive photoperiod in Pharbitis nil. EMBO Workshop - The molecular basis of the floral transition - materiały pokonferencyjne pp. 81.

 2. Dąbrowska G., Goc A., Doss R., Cooper L., Wojciechowski W., Tretyn A., Kopcewicz J. (2001) Application of the DDRT PCR method to study genes involved in flowering induction in P. nil cv. Violet. Biological Rhythm Research 32, 459.

 3. Wojciechowski W., Goc A., Dąbrowska G., Kopcewicz J. (2001) The homologes of CONSTANS 14-3-3 and SaMADS A genes are involved in flowering induction of the Pharbitis nil. Biological Rhythm Research 32, 463.

 4. Szyp I., Dąbrowska G., Tretyn A. (2001) Application of callus tissue in the studies on molecular mechanism of flower induction. Biological Rhythm Research 32, 459-460.

 5. Dąbrowska G., Wronkowska A., Goc A., Tretyn A., Kopcewicz J. (2001) Identyfikacja klonu cDNA Pharbitis nil kodującego białko zaangażowane w fotoperiodyczną indukcję kwitnienia homologiczne do białka SNARE Oryza sativa. 37 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Toruń 2001 - materiały pokonferencyjne.

 6. Dąbrowska G., Szyp I., Goc A., Tretyn A., Kopcewicz J. (2001) Zastosowanie techniki różnicowego namnażania do poszukiwania genów kwitnienia u Pharbitis nil. 52 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań (2001) - materiały pokonferencyjne

 7. Balcerek M., Dąbrowska G., Tretyn A. (2002) Involvent of DNA methylation in photoperiodic flower induction of Pharbitis nil. 13th Congress of the FESPP. Hersonissos, Crete, Greece September 2-6, 2002. Book of abstract: 307.

 8. Tretyn A., Dąbrowska G., Balcerek M., Trejgell A. (2002) Involvent of gene expression in photoperiodic flower induction Pharbitis nil. Botanikertagung-Freiburg i Br. 2002, Abstractband 66.

 9. Dąbrowska G., Veit J., Szyp I., Goc A., Wrotek S., Tyburski J., Tretyn A. (2002) Wykorzystanie metody różnicowego namnażania (DD PCR) w badaniach kultur in vitro. V Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin" - Kraków, materiały konferencyjne str. 76.

 10. Wrotek S., Tyburski J., Głowacka K., Dąbrowska G., Tretyn A. (2002) Badania nad bezpośrednią organogenezą Pharbitis nil. V Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin" - Kraków, materiały konferencyjne str. 77.

 11. Dąbrowska G., Kidoń M., Goc A., Tretyn A. (2002) Regulowana światłem i specyficzna tkankowo ekspresja homologa genu OHP u Pharbitis nil. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Wrocław, materiały konferencyjne str. 87.

 12. Wrotek S., Dąbrowska G., Tretyn A. (2002) Próba identyfikacji roślinnego peptydu natiuretycznego. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Wrocław, materiały konferencyjne, str. 434.

 13. Dąbrowska G., Kidoń M., Goc A. (2003) Identyfikacja genu Pharbitis nil kodującego jednohelisowe białko metodą różnicowego profilowania ekspresji genów. Fifth International Conference Ecophysiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors, Kraków 15-17.09.03

 14. Dąbrowska G., M. Kidoń, A. Goc (2003) Isolation of the Pharbitis nil cDNA clone encoding the protein with one transmembrane domain. Acta Physiologiae Plantarum 3 (25), 21-22.

 15. Wrotek S., Dąbrowska G., Wiśniewska J., Tyburski J., Tretyn A. (2003) Evidences for the presence of the atrial natiuretic peptide-like system in short day plant Pharbitis nil. 7th International Congress of Plant Molecular Biology, Barcelona 23-28 June 2003, Book of Abstracts pp.139

 16. Dąbrowska G., Ejankowski W., Gugnacka-Fiedor W. (2003) Problem odrębności genetycznej izolowanych populacji na przykładzie Betula nana L. IV Toruńskie Seminarium Ekologiczne "Ewolucja układu ekologicznego", Toruń 27-29 czerwiec

 17. Zubek W, Dąbrowska G., Szechyńska-Hebda M., Filek M. (2003) Methylation pattern analysis of the sequences encoding the 18S and 25S rRNA genes in the genomic DNA of wheat callus tissues. 1st Conference of the Polish Society for Plant Experimental Biology, Olsztyn 3-6 październik

 18. Burnicka O., Marszał J., Dąbrowska G. (2003) The analysis of the plant genome of the population of Betula nana in the Linie reserve using RAPD-PCR method. 1st Conference of the Polish Society for Plant Experimental Biology, Olsztyn 3-6 październik

 19. Dąbrowska G., Jagielska J., Wrotek S., Tretyn A. (2003) Identification and characteristic Pharbitis nil cDNA encoding protein of binding chlorophyll. 1st Conference of the Polish Society for Plant Experimental Biology, Olsztyn 3-6 październik

 20. Dąbrowska G., M. Kidoń - Cholewińska, K. Stawski, A.Goc (2004) Charakterystyka genu OHP (ang. One Helix Protein) Pharbitis nil. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 6-11 wrzesnia, Toruń-Bydgoszcz, (materiały zjazdowe str. 7)

 21. Kidoń M., Jagielska J., Dąbrowska G., Goc A., Tretyn A. (2004) Two cDNA clones of Pharbitis nil encoding LHC proteins. 14th International Congress on Photobiology Jeju, Korea 10-15.06.04

 22. Dąbrowska G., Prusińska J., Szechyńska-Hebda M., Skrzypek E., Goc A. (2004) Isolation and purification of total RNA from explant and callus of wheat, rape and field bean. The 14th FESEB Congress, Kraków 23-27 sierpień

 23. Dąbrowska G., Doss R., Goc A., Smoliński D. (2004) Gen akwaporyny Pharbitis nil. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Toruń-Bydgoszcz 6-11 wrzesień

 24. Szechyńska-Hebda M., Skrzypek E., Dąbrowska G., Goc A., Wędzony M. (2005) Wpływ stresu oksydacyjnego na efektywność regeneracji pszenicy. Konferencja: Nauka dla hodowli zbóż, 24-28 styczeń, Zakopane

 25. Prusińska J., Dąbrowska G., Goc A. (2005) cDNA of P. nil hologous to RelA/SpoT bacterial genes involved in stringent response. Acta Physiologiae Plantarum 27(4 supplement): 81.

 26. Skrzypek E., Szechyńska-Hebda M., Dąbrowska G., Goc A. (2005) The infuence of oxidative stress on the effectiveness of wheat (Triticum aestivum L.) regeneration. Acta Physiologiae Plantarum 27(4 supplement): 91.

 27. Głowacka, K., Dąbrowska, G., Ligman, S. B., Górecki, R. J., Tretyn, A. (2005). Analysis of aquaporin gene expression in Pharbitis nil during the photoperiodic flower induction. Biological Lett. 42(2): 116.

 28. Skrzypek E., Szechyńska-Hebda M., Dąbrowska G. (2006) Zmiany aktywności enzymów antyoksydacyjnych podczas regeneracji kalusa. VII Ogólnopolska Konferencja, "Kultury in vitro w fizjologii roślin", Kraków, 7 - 8 grudzień 2006, materiały pokonferencyjne str. 16

 29. Dąbrowska G., Kaczmarek K., Skrzypek E., Szechyńska-Hebda M. (2006) Analiza ekspresji genu MnSod w kulturach in vitro Triticum aestivum i Vicia faba ssp. minor w warunkach stresu oksydacyjnego. VII Ogólnopolska Konferencja, "Kultury in vitro w fizjologii roślin", Kraków, 7 - 8 grudzień 2006, materiały pokonferencyjne str. 24

 30. Skrzypek E., Szechyńska-Hebda M., Dąbrowska G. (2006) Zmiany zawartości związków fenolowych podczas regeneracji kalusa. VII Ogólnopolska Konferencja, "Kultury in vitro w fizjologii roślin", Kraków, 7 - 8 grudzień 2006, materiały pokonferencyjne str. 39.

 31. Wędzony M., Szechyńska-Hebda M., Skrzypek E., Dąbrowska G., Goc A. (2006) Oxidative stress induced by low temperature during the regeneration phase of callus. Plant and Microbe Adaptations to Cold", Salsomaggiore Termae, Włochy, 16-20. 05, Abstract book, p. 74.

 32. Dąbrowska G., Mordaka P., Prusińska J., Stawski K., Goc A. (2007) Cloning of complete Pharbitis nil water channel cDNA (PnPIP1). PnPIP1 expression in seedlings under darkness conditions. 7th International Conference Eco-Physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors, September 19-22, Cracow, Acta Physiol. Plant., 29 (suppl.): 50.

 33. Dąbrowska G., Kata A., Skrzypek E., Szechyńska-Hebda M. (2007) The infuence of temperature on catalase gene expression pattern during callus regeneration of Triticum aestivum and Vicia faba ssp. minor. 7th International Conference Eco-Physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors, September 19-22, Cracow, str. 49-50.

 34. Prusińska J., Kukla I., Dąbrowska G., Goc A. (2007) Identification and characterization of a PnRSH2 gene involved in the plant stress response mechanism homologues to the bacterial stringent response. 7th International Conference Eco-Physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors, September 19-22, Cracow, str. 97.

 35. Skrzypek E., Szechyńska-Hebda M., Dąbrowska G. (2007) The role of oxidative and osmotic stress in the in vitro regeneration of Triticum aestivum and Vicia faba ssp. minor. 7th International Conference Eco-Physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors, September 19-22, Cracow, str. 110-111.

 36. Stawski K., Dąbrowska G. Goc A. (2007) Expression pattern analysis of P. nil Ohp1 and Ohp2 and cpHsc70-2 genes in response to variable light conditions. 7th International Conference Eco-Physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors, September 19-22, Cracow, Acta Physiol. Plant., 29 (suppl.): 112

 37. Dąbrowska G., Zubek W., Goc A., Szechyńska-Hebda M., Filek M. (2008) Metylacja genów jednostki powtórzeniowej rRNA w tkankach kalusowych pszenicy. "Kultury in vitro w fizjologii roślin", 4 - 5 grudzień, Kraków, str. 20.

 38. Dąbrowska G., Mierek-Adamska A., Goc A (2008) An expression analysis of Ipomoea nil type 1 metallothionein-like-gene in response to metal ion treatment. Physiol. Plant. 133: P09-114.

 39. Stawski K, Goc A, (2008) Identification of the two Pharbitis nil full-length cDNAs for chloroplast Hsp70 genes and characterization of their expression pattern in stress conditions, II National Conference, Genetics and genomics in crop improvement - from a model plant to a new cultivar, 24-26 November Poznań, Streszczenie opublikowane w materiałach zjazdowych P-53

 40. Stawski K., Goc A. (2008) Hydrogen peroxide affects accumulation of Ipomoea nil mRNA coding for chloroplast Hsp70 and Ohp proteins, The Congress of Biochemistry and Cell Biology, 7-11 September Olsztyn, Streszczenie opublikowane w Acta Biochimica Polonica, 55(Suppl.): 3

 41. Mierek-Adamska A., Dąbrowska G., A. Goc (2009) Geny metalotioneiny Pharbitis nil. III Regionalne Seminarium Doktoranckie, 23-24 października Toruń str. 43.

 42. Mierek-Adamska A., Dąbrowska G., A. Goc, Moszucka A.M. (2009) Plant metallothionein- like-genes and their physiological functions. International Life Sciences Students' Conference, 19-23 August, Kyiv pp. 86.

 43. Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Trejgell A., Kłosowska, K. Goc A (2010) Bakterie ryzosferowe mogą promować wzrost rzepaku (Brassica napus L.) w obecności metali ciężkich (Cd, Pb, Zn, Cu). Rhizobacteria can promote rape (Brassica napus L.) growth in heavy metal (Cd, Pb, Zn, Cu) contaminated environment. Rośliny Oleiste-Oilseed Crops. plakat 42A, str.125-127.

 44. Hrynkiewicz K., Dahm, Dąbrowska G., Baum C. (2010) Combined and single effects of Hebeloma mesophaeum and Bacillus strains on the expression of metallothioneins in willows and their heavy metal uptake from a contaminated soil. IMC The Biology of Fungi 1-6 August Edynburgh

 45. Dąbrowska G., Koszucka A., Mierek-Adamska A., Goc A. (2010) Klonowanie i charakterystyka metalotionein typu 1 Brassica napus L. i Ipomoea nil Choisy. III Polski Kongres Genetyki 12-15 września Lublin

 46. Kopiński P, Dancewicz M, Jankowski M, Polgesek E, Wandtke T, Goc A, Kowalewski J (2010) Wyciszenie receptorów czynników wzrostu w modelu doświadczalnym linii A549 niedrobnokomórkowego raka płuca za pomocą siRNA: blokowanie genu receptora insulinopodobnego czynnika wzrostu typu I powoduje zmiany potencjalnie indukujące odpowiedź przeciwnowotworową. XXXI Zjazd Pol. Tow. Chorób Płuc, Mikołajki 1-4.09.2010, Pneumonol Alergol Pol 78 suppl.1 s.47-48

 47. Kopinski P, Kowalewski J, Goc A, Jankowski M, Dancewicz M, Polgesek E, (2010) Specific plasmids encoding shRNA molecules against growth factor receptors in cell proliferation inhibition and induction phenotype changes relevant to enhancement of anti-tumor immunity. Model of human non-small (NSCLC) and small (SCLC) cell lung cancer lines. 20th Annual Congres of European Respiratory Society, Barcelona, 18-22.09.2010, Europ Respiratory J 36 suppl 54 : 595s

 48. Dąbrowska G., Mierek-Adamska A., Hrynkiewicz K., Goc A (2011) Identyfikacja sekwencji metalotionein Brassica napus L. i analiza ich ekspresji w warunkach działania czynników biotycznych. 45 Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych" Olsztyn 12-15.09.2011, materiały konferencyjne, s. 27

 49. Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Trejgell A (2011) Zależności między obecnością zarodników grzybów mikoryzowych a wzrostem Brassica napus L. 45 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych" Olsztyn 12-15 września 2011r, materiały pokonferencyjne, s. 26

 50. Dąbrowska G., Trejgell A., Hrynkiewicz K (2011) Wpływ inokulacji bakteriami ryzosferowymi na akumulację metali i wzrost Brassica napus L. odmiany ozimej. 45 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych" Olsztyn 12-15 września 2011r, materiały pokonferencyjne, s.28

 51. Hrynkiewicz K., Dąbrowska G., Niedojadło K., Baum C (2011) Ekspresja metalotioneiny MT1 towarzysząca wspomaganej mikrobiologicznie fitoekstrakcji Cd i Zn u wierzb. 45 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych" Olsztyn 12-15 września 2011r, materiały pokonferencyjne, s. 47

 52. Dąbrowska G., Mierek-Adamska A., Goc A. (2012) The level of metallothionein BnMT1-BnMT3 transcripts in seeds of Brassica napus L. XXX Conference on Embryology: Plants, Animals, Humans, Jurata, 16-18.05.1012 Acta Biol. Cracov. Ser. Bot. 54 sup.1: 55.

 53. Mierek-Adamska A., Dąbrowska G., Goc A (2012) Characterization and expression of a cDNA encoding a seed-specific metallothionein in winter rape. XXX Conference on Embryology: Plants, Animals, Humans, Jurata, 16-18.05.1012 Acta Biol. Cracov. Ser. Bot. 54 sup.1: 68.

 54. Wasąg P., Lenartowski R., Jabłońska J., Goc A (2012) Tissue-specific interactions of the tyrosine hydroxylase first intron with the nuclear matrix proteins. XXX Conference on Embryology: Plants, Animals, Humans, Jurata, 16-18.05.1012 Acta Biol. Cracov. Ser. Bot. 54 sup.1: 86

 55. Hrynkiewicz K., Christel B., Dąbrowska G., Niedojadło K., Kowalkowski T., Złoch M., Tyburski J (2012) The potential of rhizosphere microorganisms in phytoextraction of heavy metals by willows. Current aspects of European endophyte research. COST Action FA1103: Endophytes in biotechnology and agriculture, Workshop 28-30 March 2012, University of Reims, France., s. 24.

 56. Dąbrowska G., Mierek-Adamska A., Żurańska M., Hrynkiewicz K., Goc A (2013) Wzrost bakterii glebowych zawierających sekwencję kodującą metalotioneiny rzepaku w obecności metali ciężkich. 47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mikroorganizmy - roślina - środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu", Puławy - Lublin 12-15 maja, str. 105.

 57. Mierek-Adamska A., Dąbrowska G., Janczak K., Hrynkiewicz K., Goc A (2013) Reakcja różnych odmian Brassica napus L. na obecność w podłożu metali ciężkich i bakterii ryzosferowych. 47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mikroorganizmy - roślina - środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu", Puławy - Lublin 12-15 maja, str. 190.

 58. Janczak K., Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Richert A (2013) Selekcja bakterii zdolnych do wzrostu na podłożach zawierających tworzywa polimerowe. 47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mikroorganizmy - roślina - środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu", Puławy - Lublin 12-15 maja, str. 138.

Skrypty:

 1. Piątkowska B., Goc A., Dąbrowska G. 1998. Zbiór zadań i pytań z genetyki. Część I. Genetyka ogólna. Wydawnictwo UMK.

 2. Sadakierska-Chudy A., Dąbrowska G., Goc A. 2004. Genetyka ogólna. Skrypt do ćwiczeń dla studentów biologii. Wydawnictwo UMK, Toruń


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość