Strona główna

Wybrane publikacje pracowników Zakładu


Pobieranie 16.55 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar16.55 Kb.

Wybrane publikacje pracowników Zakładu:

 1. Kasprzyk K., Fuszara E., 1992, Nowe stanowiska mopka, Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) w północno-wschodniej Polsce. Przegl. Zool.36(1-4): 193-197.

 2. Kasprzyk K., Zalewski A., 1992, Drobne ssaki okolic Torunia. Przegl. Zool. 36(1-4): 211-217.

 3. Kasprzyk K., 1993, Badania ilościowe lęgowej awifauny nowych dzielnic mieszkaniowych w Toruniu. Acta Univ. Nicolai Copernici, Biol., 43, Nauki mat.- przyr. Toruń, 84: 127 - 143.

 4. Kasprzyk K., 1993, Nietoperze Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Materiały III Konferencji Naukowej - Kompleksowa Ochrona Przyrody Borów Tucholskich - Rezerwat Biosfery "Bory Tucholskie", s. 147-150.

 5. Fuszara E., Kasprzyk K., 1995, Zimowe spisy nietoperzy na Pojezierzu Mazurskim. [w:] Zimowe spisy nietoperzy w Polsce 1988-1992. Wyniki i ocena skuteczności (red. B. W. Wołoszyn) s.51-55. Publikacje Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN Kraków.

 6. Bekasiński R., Kasprzyk K., Ruprecht A.L., 1996. Chronologiczna analiza pokarmu płomykówki, Tyto alba guttata (C.L.BR.) z Równiny Rychwalskiej (Wielkopolska). Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Ser. C, Zool., 43: 47-54.

 7. Kasprzyk K., 1996, Morfometria przewodu pokarmowego nietoperzy owadożernych Barbastella barbastellus i Plecotus auritus. Materiały konferencji "Mechanizmy adaptacyjne zwierząt stałocieplnych" Supraśl, 46-47.

 8. Kasprzyk K., 1996, The bat fauna settled in the bird nest boxes in Tuchola Forest (North Poland). VIIth European Bat Research Symposium, Veldhoven (Holandia): 12-16 sierpnia 1996 r, Materiały konferencyjne s. 34.

 9. Kasprzyk K., Ruprecht A.L., 1996, Nowe stanowiska borowiaczka Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) na Pojezierzu Mazurskim. Przegląd Przyrodniczy. 7: 71-74.

 10. Kasprzyk K., 1997, Fauna nietoperzy Polski Północno - Wschodniej - aktualny stan wiedzy. AUNC, Biologia 53 (98): 77-85.

 11. Przystalski A., Kasprzyk K. 1997. Czerwona lista ginących i zagrożonych zwierząt kręgowych w regionie kujawsko - pomorskim. IV. Kręgowce - Vertebrata [W:] Czerwona lista ginących i zagrożonych zwierząt kręgowych w regionie kujawsko - pomorskim. (red. L. Rutkowski) AUNC, Biologia 53 (98): 25-32.

 12. Kasprzyk K., Ruczyńska I., 1998, Koncepcja ochrony nietoperzy zimujących w obiektach Twierdzy Toruń. (W:) Fortyfikacje. Tom V. Twierdza Toruń - stan badań i problematyka konserwatorska. (red. L. Narębski). Warszawa - Kraków.151-160.

 13. Czopek G., Francois-Krassowska A., Żuk J. 2000. Budowa histologiczna i morfometria przewodu pokarmowego Bufo americanus Holbrook. [W:] Biologia płazów i gadów, W. Zamachowski (red.). Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 22-24.

 14. Dudiňak V., Tryjanowski P., Kasprzyk K., Pet`ko B., Špakulová M. 2000, Intestinal helminth parasites of bats (Chiroptera) from Slovakia and Poland. Acta Parasitologica, 45(3): 175.

 15. Francois-Krassowska A. 2000. Budowa histologiczna i morfometria gruczołu tarczycy w rozwoju larwalnym Rana terentievi (Mezhzherin). W: Biologia płazów i gadów, W. Zamachowski (red.). Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. I - III.

 16. Kasprzyk K., Czopek G., Francois-Krassowska A. 2000. Rozmiary przewodu pokarmowego oraz wątroby u krajowych żab zielonych. W: Biologia płazów i gadów, W. Zamachowski (red.).. Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 50-56.

 17. Neubauer G., Wołk K. 2000. Badania granicy między populacjami sikor (Paridae) skraju Torunia. W: Materiały IV Przeglądu Działalności Kół Naukowych Przyrodników PAP w Słupsku, Z. Sobisz (red.), s. 99-104.

 18. Pawlak R. 2000. Fish remains from selected lake dwellings of the West Baltic Barrow Culture. Studies in lake dwellings of the West Baltic Barrow Culture. Toruń, s. 237-243.

 19. Pawlak R. 2000. Tropheus. Tanganika. Nasze Akwarium. 6: 18-21.

 20. Przystalski A. 2000. Avifauna and herpetofauna of the Wistula valley between Włocławek and Toruń. Acta Univ. N. Copern., Prace Limnologiczne Nr 21. Nauki Mat. - Przyr. 105: 107-117.

 21. Przystalski A. 2000. Fauna [W:] Przyroda powiatu brodnickiego R. Koj, A. Urbański (red.). Wyd. Starostwo Powiatowe w Brodnicy, Urząd Marszałkowski Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. s. 42-50.

 22. Przystalski A. 2000. Świat zwierząt Ziemi Dobrzyńskiej. [W:] Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej. Wyd. Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. s. 9-18.

 23. Przystalski A., Kasprzyk K., Andrzejewski H. 2000. Świat zwierzat. W: Przyroda Ziemi Chełmińskiej i obszarów przyległych A. Giziński, B. Chrapkowski, W. Tomaszewski (red.). Wyd. Polski Klub Ekologiczny oddział Pomorsko-Kujawski. s. 37-55.

 24. Przystalski A., Willma B. 2000. Wpływ konstrukcji autostrad na płazy. W: Biologia płazów i gadów, W. Zamachowski (red.). Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 93-95.

 25. Wilczyńska B., Przystalski A. 2000. Tempo wzrostu rozmiarów ciała i wielkości powierzchni wewnętrznej przewodu pokarmowego Rana arvalis Nilss. [W:] Biologia płazów i gadów, W. Zamachowski (red.). Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s.134-136.

 26. Wilczyńska B., Przystalski A. 2000. Zmiany rozmiarów błony śluzowej przewodu pokarmowego w rozwoju larwalnym Rana ridibunda Pall. W: Biologia płazów i gadów, W. Zamachowski (red.). Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s.137-139.

 27. Brauze T. 2001. Zmiany w składzie gatunkowym awifauny lęgowej rezerwatu "Kępa Bazarowa" w Toruniu w latach od 1956-1961 do 1993-1995. [W:] P. Indykiewicz, T. Barczak, G. Kaczorowski (red.). Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych. s. 206-208. NICE, Bydgoszcz.

 28. Faber M., Neubauer G. 2001. Zimowanie mew białogłowych Larus cachinnans na śródlądziu Polski i problemy ich identyfikacji. Not. Orn., 42 (4): 233-236.

 29. Kasprzyk K. 2001. O potrzebie aktywnej ochrony sowy płomykówki Tyto alba guttata. Informator Przyrodniczy LOP.

 30. Kasprzyk K. 2001. Przewód pokarmowy jako anatomiczne podłoże asymilacyjne energii u nietoperzy. XV Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna. s. 10. Gdańsk-Sobieszewo 9-11 listopada 2001.

 31. Kasprzyk K., Kluczka K. 2001. Nietoperze zasiedlające skrzynki północnej części Borów Tucholskich. s. 38. XV Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna. s. 10. Gdańsk-Sobieszewo 9-11 listopada 2001.

 32. Kasprzyk K., Modrzejewska M. 2001. Ochrona nietoperzy w Gostynińsko-Włocławskim Parku rajobrazowym. Wyd. Zespół Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego. Kowal.

 33. Kasprzyk K., Ruczyńska I., Wojciechowski M. 2001. Zimowy spis nietoperzy na Pojezierzu Pomorskim w latach 1996-1999. Nietoperze, Nr 3

 34. Kasprzyk K., Ruczyński I. 2001. The structure of bat communites roosting in bird nest boxes in two pine monocultures in Poland. Folia Zool., 50 (2): 107-116.

 35. Neubauer G., Kajzer K., Maniakowski M. 2001. Pochodzenie obrączkowanych mew srebrzystych Larus argentatus i białogłowych L. cachinnans stwierdzonych na wysypiskach śmieci Torunia i Warszawy. Not. Orn., 42 (4): 103-115.

 36. Neubauer G., Koshelev A. I., Koshelev V. I., Zagalska M. 2001. Morphological variation and sex dimorphism in adult Azov Caspian gull Larus cachinans cachinanans. Branta 4 (6):

 37. Przystalski A. 2001. Rezerwaty Przyrody. [W:] R. Dysarz, A. Przystalski (red.). Raport o stanie przyrody województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyd. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki. Wojewódzki Konserwator Przyrody. Bydgoszcz.

 38. Przystalski A. 2001. Świat zwierząt. W: A. Przystalski (red.). Przyroda województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyd. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki. Wojewódzki Konserwator Przyrody. Bydgoszcz.

 39. Przystalski A. Bor H. 2001. Wykorzystanie metod GIS w badaniach rozmieszczenia, liczebności i wybiórczości środowiskowej lęgowych gatunków sów północnej części lasów Gostynińsko-Włocławskich. [W:] A. Nienartowicz i M. Kunz (red.). GIS i teledetekcja w badaniach struktury i funkcjonowania krajobrazu. s. 257-265. Wyd. UMK, Toruń.

 40. Zieliński P., Stanisławski W., Przystalski A. 2002. Występowanie gniewosza plamistego Coronella austriaca w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 58:107-110.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość