Strona główna

Wybrane zagadnienia z historii starożytnej grecji I rzymu


Pobieranie 16.45 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar16.45 Kb.

WYBRANE ZAGADNIENIA Z HISTORII

STAROŻYTNEJ GRECJI I RZYMU

dr Anna Tatarkiewicz

Zakład Historii Społeczeństw Antycznych

e-mail: ostia@amu.edu.pl

wymiar: 30 h

gr.1

20.02, 27.02, 11.03, 25.03, 15,04, 29.04, 13.05, 27.05

gr, 2- 20.02, 4.03, 18.03, 8.04, 22.04, 6,05, 20.05, 10.06

Zajęcia 1

Zajęcia organizacyjne

Omówienie planu zajęć i warunków zaliczenia; prezentacja podstawowych podręczników


Zajęcia 2

Wielka Kolonizacja. Przykład: założenie KyreneŹródła: Herodot, Dzieje, ks. IV, 144-202

Stela Założycieli [w:] Wybór źródeł do historii starożytnej, red. A. Charkowski, Warszawa 1995, s. 28-29.Literatura:

O Herodocie, [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, I/II, red. E. Wipszycka, Warszawa 2001, s. 71-73.

Murray O., Narodziny Grecji, Warszawa 2004, s. 139-169.

Lengauer W., Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999, s. 29-45.


Zajęcia 3

Ateny jako przykład greckiej polis. Obywatel. Demokracja ateńska.Źródła:

Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, tłum i wstęp L. Piotrowicz, Warszawa 1973.Literatura:

Olszewski L., Polis: widzieć i być widzianym, Sztuka w mieście. Zewnętrzna galeria AMS 1998-2002, Poznań 2002, s. 11-17.

O państwie, które państwem nie było, czyli o polis starożytnych Greków [w:] E. Wipszycka, Starożytności polemicznie, Warszawa 1994, s. 18-29.

Canfora L., Obywatel, [w:] Człowiek Grecji, red. J.P. Vernant, Warszawa 2000, s. 144-180.

Hansen M.H., Demokracja ateńska w czasach Demostenesa. Struktura, zasady i ideologia, Warszawa 1999, s. 43-97; 296-319.
Zajęcia 4

Wczesna Republika i tzw. Konflikt stanówŹródła:

Źródła: Tytus Liwiusz, , Dzieje Rzymu od założenia miasta, Wrocław 1968, księga II ( szczeg. II, 23-24, 27, 32-34, 41-46)

Prawo XII tablic; tł. M.J. Zabłoccy, Warszawa 2000.

Tytus Liwiusz, , Dzieje Rzymu od założenia miasta, Wrocław 1968, księga III, 55

Tytus Liwiusz, , Dzieje Rzymu od założenia miasta, Wrocław 1968, księga IV, 1-3, 6

Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta, Wrocław 1968, księga VI, 35-36, 42

Tytus Liwiusz, , Dzieje Rzymu od założenia miasta, Wrocław 1968, księga X, 6

Polibiusz, VI, 11-18

Literatura:

Literatura: Alfoldy G., Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 1991, s. 19-67.

Korfanty J., Myśl polityczna Republiki rzymskiej, Wrocław 1977.


Zajęcia 5

Początki kryzysu Republiki: od Grakchów do SulliŹródła:

Salustiusz, Sprzysiężenie Katyliny

Appian z Aleksandrii, Historia rzymska, t 2. Wojny domowe

Plutarch, Żywoty sławnych mężów (żywoty Mariusza, Cezara)Literatura:

Literatura: Łoposzko T., Problemy społeczne schyłkowej Republiki, [w:] Starożytny Rzym we współczesnych badaniach, Kraków 1994, s. 235-277.

Linderski J., Śmierć Tyberiusza Grakcha, Poznań 1997.

Morawiecki L., Legum ac libertatis auctor et vindex. Marek Juniusz Brutus i jego program polityczny, Poznań 2001.

Zajęcia 6

Wybory najwyższych urzędników w Rzymie. Kampania wyborcza

Źródła:

Kwintus Tulliusz Cyceron, „Mały poradnik przedwyborczy” [w:] Wybór źródeł do historii starożytnej , pod red. A. Chankowskiego, Warszawa 1995, s. 138-152.

Kwintus Askoniusz Pedianus, Komentarz do mowy Cycerona „W śnieżnobiałej todze” [w:] Wybór źródeł, 157-165.

Literatura:

Kumaniecki K., Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977, następujące rozdziały: „Kwintus Tulliusz Cyceron”, 411-418; „Marek Tulliusz Cyceron, Krótki zarys życia”, 180-189, oraz „Korespondencja”, 384- 398.

Wikarjak J., „Kampania przedwyborcza Cycerona w roku 65/64 p.n.e.”, Menander 19 (1964), 241-254 ( xero)

Nicole C., Obywatel, polityk, [w:] Człowiek Rzymu, red. A. Giardina, Warszawa 1997, s. 25-68.


Zajęcia 7

Edykt cen maksymalnych

[literatura zostanie podana w najbliższym czasie]

Kolokwium


Podstawa otrzymania zaliczenia zajęć:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego

obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność) 
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość