Strona główna

Wybrane zagadnienia z historii starożytnej grecji I rzymu


Pobieranie 31.17 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar31.17 Kb.

WYBRANE ZAGADNIENIA Z HISTORII

STAROŻYTNEJ GRECJI I RZYMU

Zajęcia 1

Zajęcia organizacyjne

Omówienie planu zajęć i warunków zaliczenia; prezentacja podstawowych podręczników


Zajęcia 2

Wielka Kolonizacja. Przykład: założenie KyreneŹródła: Herodot, Dzieje, ks. IV, 144-202

Stela Założycieli [w:] Wybór źródeł do historii starożytnej, red. A. Charkowski, Warszawa 1995, s. 28-29.Literatura:

O Herodocie, [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, I/II, red. E. Wipszycka, Warszawa 2001, s. 71-73.

Murray O., Narodziny Grecji, Warszawa 2004, s. 139-169.

Lengauer W., Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999, s. 29-45.


Zajęcia 3

Ateny jako przykład greckiej polis. Obywatel. Demokracja ateńska.Źródła:

Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, tłum i wstęp L. Piotrowicz, Warszawa 1973.Literatura:

Olszewski L., Polis: widzieć i być widzianym, Sztuka w mieście. Zewnętrzna galeria AMS 1998-2002, Poznań 2002, s. 11-17.

O państwie, które państwem nie było, czyli o polis starożytnych Greków [w:] E. Wipszycka, Starożytności polemicznie, Warszawa 1994, s. 18-29.

Canfora L., Obywatel, [w:] Człowiek Grecji, red. J.P. Vernant, Warszawa 2000, s. 144-180.

Hansen M.H., Demokracja ateńska w czasach Demostenesa. Struktura, zasady i ideologia, Warszawa 1999, s. 43-97; 296-319.
Zajęcia 4

Konflikt grecko-perski

Lengauer W., Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999, s. 96-132.

Bravo B., Wipszycka E., Historia starożytnych Greków, t.1, Warszawa 1998,

Murray O., Narodziny Grecji, Warszawa 2004, s. 322-340.

Kallet L., Wiek piąty: dzieje polityczne i militarne, [w:] Grecja Klasyczna, red. R. Osborne, Grecja Klasyczna, Warszawa 2002, s. 194-222.

Garlan Y., Człowiek i wojna, [w:] Człowiek Grecji, red. J.P. Vernant, Warszawa 2000, s. 65-103.
Zajęcia 5

Rzym – przestrzeń miejska

Ziółkowski A., Urbs Roma w „Quo vadis”, czyli Sienkiewicz jako topograf antycznego Rzymu, [w:] Z Rzymu do Rzymu, red. J. Axer, Warszawa 2002.

Tatarkiewicz A., Świątynia w przestrzeni miejskiej w Ostii, [w:] Miasto w starożytności, red. L Mrozewicz L., K. Balbuza, Poznań 2004, s.359-376.

Haselberger L., „Szkicownik” rzymskich architektów, Świat Nauki, 08. 1995, s. 50-55.

Walczak M.B., Wesołowski J., Urbanistyka i architektura Wiecznego Miasta, Renowacje i zabytki, 1 ( 17) 2006, s. 16-43.

Westfal L., Materiały i techniki budowlane Wiecznego Miasta, Renowacje i zabytki, 1 ( 17) 2006, s. 72 – 97.

Pescarin S., Rzym. Przewodnik Archeologiczny po Wiecznym Mieście, Warszawa 2000.

Zajęcia 6

Narodziny RzymuŹrodła:

Źródła: Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta, Wrocław 1968, księga I

Literatura:

Ziółkowski A., Rzym ostatnich królów, Poznań 1999.

Ziółkowski A., Primordia Urbis, [w:] Starożytny Rzym we spółczesnych badaniach., red. J. Wolski, T. Kotula, A. Kunisz, Kraków 1994, s. 11-48.

Ziółkowski A., Historia Rzymu, Poznań 2004.


Zajęcia 7

Wczesna RepublikaŹródła:

Źródła: Tytus Liwiusz, , Dzieje Rzymu od założenia miasta, Wrocław 1968, księga II ( szczeg. II, 23-24, 27, 32-34, 41-46)

Prawo XII tablic; tł. M.J. Zabłoccy, Warszawa 2000.

Tytus Liwiusz, , Dzieje Rzymu od założenia miasta, Wrocław 1968, księga III, 55

Tytus Liwiusz, , Dzieje Rzymu od założenia miasta, Wrocław 1968, księga IV, 1-3, 6

Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta, Wrocław 1968, księga VI, 35-36, 42

Tytus Liwiusz, , Dzieje Rzymu od założenia miasta, Wrocław 1968, księga X, 6

Polibiusz, VI, 11-18

Literatura:

Literatura: Alfoldy G., Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 1991, s. 19-67.

Korfanty J., Myśl polityczna Republiki rzymskiej, Wrocław 1977.


Zajęcia 8/9

Początki kryzysu Republiki: od Grakchów do SulliŹródła:

Salustiusz, Sprzysiężenie Katyliny

Appian z Aleksandrii, Historia rzymska, t 2. Wojny domowe

Plutarch, Żywoty sławnych mężów (żywoty Mariusza, Cezara)Literatura:

Literatura: Łoposzko T., Problemy społeczne schyłkowej Republiki, [w:] Starożytny Rzym we współczesnych badaniach, Kraków 1994, s. 235-277.

Linderski J., Śmierć Tyberiusza Grakcha, Poznań 1997.

Morawiecki L., Legum ac libertatis auctor et vindex. Marek Juniusz Brutus i jego program polityczny, Poznań 2001.

Zajęcia 10

Wybory najwyższych urzędników w Rzymie. Kampania wyborcza

Źródła:

Kwintus Tulliusz Cyceron, „Mały poradnik przedwyborczy” [w:] Wybór źródeł do historii starożytnej , pod red. A. Chankowskiego, Warszawa 1995, s. 138-152.

Kwintus Askoniusz Pedianus, Komentarz do mowy Cycerona „W śnieżnobiałej todze” [w:] Wybór źródeł, 157-165.

Literatura:

Kumaniecki K., Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977, następujące rozdziały: „Kwintus Tulliusz Cyceron”, 411-418; „Marek Tulliusz Cyceron, Krótki zarys życia”, 180-189, oraz „Korespondencja”, 384- 398.

Wikarjak J., „Kampania przedwyborcza Cycerona w roku 65/64 p.n.e.”, Menander 19 (1964), 241-254 ( xero)

Nicole C., Obywatel, polityk, [w:] Człowiek Rzymu, red. A. Giardina, Warszawa 1997, s. 25-68.

Zajęcia 11/12

Zmiana systemu sprawowania władzy w Rzymie za czasów Oktawiana AugustaŹródła:

Źródła: Monumentum Ancyranum, tł. S Łoś [w:] Sylwetki rzymskie, Warszawa 1958, s. 260-271 lub tł. Zbiorowe, Meander XXVII, 1972, s. 279-292.

Tacyt , Roczniki, ks. I

Swetoniusz, Żywoty cezarów ( August)

Kasjusz Dion, Historia rzymska, ks. LIII ( fragmenty)

Kasjusz Dion, Historia rzymska, ks. LII ( tzw. Mowa Mecenasa – przekład i komentarz, Magdalena Stuligrosz, Paweł Sawiński, Poznań 2004)

Literatura:

Zanker P., August i potęga obrazów, Poznań 1999, s. 85-106; 296-319.

ZankerP., Apoteoza cesarzy rzymskich. Rytuał i przestrzeń miejska, Poznań 2005.

Martin J.-P., Kult panującego w Cesarstwie Rzymskim, Poznań 2005.

Schumacher L, Faszystowska recepcja propagandy augustowskiej, Poznań 2003.

Balbuza K., Triumfator, Poznań 2005.Zajęcia 13

Cursus honorum oraz inskrypcje cesarskie, senatorskie, ekwickie i inneŹródła (wybór inskrypcji z): Inscriptiones Latinae Selectae lub CIL

Literatura:

Królczyk K., Rynkowski J., "Inskrypcje łacińskie", [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Źródłoznawstwo starożytności klasycznej , pod red. E. Wipszyckiej, wyd. II, Warszawa 2001, ss. 186-252.

Alföldy G., Historia społeczna starożytnego Rzymu , Warszawa 1991 ( rozdział 5).

Kolendo J., Żelazowski J., Teksty i pomniki, Warszawa 2003, s. 132-168.

Łoś A., Dobrze urodzeni i dorobkiewicze. Studium socjologiczne elit miast kampańskich od Augusta do Domicjana, Wrocław 1996.

 Zajęcia 14

Rzym – między polityką a religią
Źródła:

Cyceron, O naturze bogów, III, W. Kornatowski ( Pisma filozoficzne), Warszawa 1960, s. 167-223

Plutarch, O Izydzie i Ozyrysie, przekł. Anna Pawlaczyk, Poznań 2003.

Wybrane fragm. textów źródłowych


Literatura:

K. Scheid, Kapłan, [w:] Człowiek Rzymu, red. A. Giardina, Warszawa 1997, s. 71-104.

Jaczynowska M., Religie świata rzymskiego, Warszawa 1990, s. 9-49; 110-137.

Kowalski H., Rola polityczna kapłanów w Rzymie w okresie Republiki , [w:] W 2500-lecie powstania Republiki Rzymskiej,red. A. Kunisz, Katowice 1995, s. 31-49.

Burkert W., Starożytne kulty misteryjne, Bydgoszcz 2001.

Wojciechowski P., Źródła epigraficzne w badaniach nad życiem religijnym miast rzymskich, [w:] Miasto w starożytności, red. L. Mrozewicz, K. Balbuza, Poznań 2004, s. 379-395.

Piotrowicz L., Kult panującego w starożytności, Poznań 2006.

Zajęcia 15

Kolokwium
Możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach

Podstawa otrzymania zaliczenia zajęć:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość