Strona główna

Wychowanie seksualne ksiązki augustyn józef


Pobieranie 84.78 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar84.78 Kb.
WYCHOWANIE SEKSUALNE

KSIĄZKI

1. AUGUSTYN Józef

Integracja seksualna : przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności / Józef Augustyn. – Kraków : WAM, 1998. – 276, [4] s. ; 20 cm

1. Etyka chrześcijańska – katolicyzm 2. Miłość – psychologia 3. Młodzież – rozwój psychofizyczny 4. Wychowanie seksualne

Sygn: W 86 468
2. AUGUSTYN Józef

Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole / Józef Augustyn. – Wyd. 3 popr., uzup. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. – 178 s. ; 21 cm

1. Przysposobienie do życia w rodzinie 2. Wychowanie seksualne – katolicyzm

Sygn: W 98 211
3. AUGUSTYN Józef

Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole / Józef Augustyn. – Wyd. 3 popr., uzup. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. – 178 s. ; 21 cm

1. Przysposobienie do życia w rodzinie 2. Wychowanie seksualne – katolicyzm

Sygn: W 98 277
4. BRZĘCZEK Edward

Przygotowanie do życia w rodzinie : stan i potrzeby / Edward Brzęczek. – Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2000. – 120 s. ; 21 cm

1. Rodzina – socjologia – Polska 2. Wychowanie seksualne – socjologia – Polska 3. Wychowanie w rodzinie

Sygn: Cz 90 182
5. CHOMCZYŃSKA-_MILISZKIEWICZ Mariola

Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym : konteksty pedagogiczne i psychospołeczne / Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. – 294 s. ; 24 cm

1. Wychowanie seksualne – psychologia 2. Wychowanie seksualne – socjologia

Sygn: Cz 94 359
6. CHOMCZYŃSKA-_MILISZKIEWICZ Mariola

Podróż w nieznane : o miłości, seksie i rodzinie : scenariusze zajęć / Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – 88 s. ; 24 cm. – (Literatura Pedagogiczna)

1. Przysposobienie do życia w rodzinie – nauczanie 2. Wychowanie seksualne – nauczanie

Sygn: W 93 656
7. DEPKO Andrzej

Love story nastolatka : 100 pytań o seks / Andrzej Depko. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009. – 79, [1] s. ; 24 cm

1. Młodzież – seksualność – poradnik 2. Wychowanie seksualne – poradnik

Sygn: W B 8 236
8. DUMONT Virginie, MONTAGNAT Serge

Pytania o miłość : 8-11 lat / Virginie Dumont, Serge Montagnat ; tł. Hanna Zbonikowska ; il. Denise i Claude Millet. – Warszawa : „Bellona", 1999. – 47, [1] s. : il. kolor. ; 23 cm

1. Literatura dziecięca francuska – 20 w. 2. Wychowanie seksualne – wydawnictwa popularne

Sygn: W 87 831

9. DUMONT Virginie

Pytania o miłość : 5-8 lat / Virginie Dumont ; tł. Hanna Zbonikowska ; il. Rosy. – Warszawa : „Bellona", 1999. – 31, [1] s. : il. kolor. ; 23 cm

1. Literatura dziecięca francuska – 20 w. 2. Wychowanie seksualne – wydawnictwa popularne

Sygn: W 87 830
10. DZIEWIECKI Marek

Cielesność, płciowość, seksualność / Marek Dziewiecki. – Kielce : „Jedność", 2000. – 166 s. ; 21 cm. – (Psychologia Wychowania)

1. Etyka płciowa – katolicyzm 2. Wychowanie seksualne – katolicyzm

Sygn: W 92 350
11. IZDEBSKI Zbigniew, JACZEWSKI Andrzej

Kocha, lubi, szanuje : wychowanie do życia w rodzinie / Zbigniew Izdebski, Andrzej Jaczewski. – Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 1999. – 151, [1] s. ; 24 cm

1. Przysposobienie do życia w rodzinie – podręcznik szkolny 2. Wychowanie seksualne – podręcznik szkolny

Sygn: Cz B 5 618
12. KWIEK Maria, NOWAK Iwona

Dorastanie do miłości : propozycje działań wychowawczych dla uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych / Maria Kwiek, Iwona Nowak. – [Wyd. 2 poszerz.]. – Wrocław : „Oficyna Współczesna", 1994. – 160 s. : 2 faks., 2 rys., 2 wykr. ; 21 cm

1. Etyka płciowa – nauczanie 2. Miłość – zagadnienia 3. Odpowiedzialność – nauczanie 4. Przysposobienie do życia w rodzinie – nauczanie 5. Wychowanie seksualne – nauczanie

Sygn: W 87 102
13. PAPIS Wanda Elżbieta

Wzrastam w mądrości : książka ucznia z ćwiczeniami na godziny wychowawcze do programu wychowania dzieci i młodzieży Życie i miłość cz. 1 / Wanda Elżbieta Papis. – Wyd. 5. – Warszawa : „Busola", 1996. – 156 s. ; 23 cm

1. Wychowanie moralne – ćwiczenia i zadania pomocnicze dla szkół 2. Wychowanie obywatelskie – ćwiczenia i zadania pomocnicze dla szkół 3. Wychowanie seksualne – ćwiczenia i zadania pomocnicze dla szkół

Sygn: W B 7 615
14. PAWŁOWSKA Róża, JUNDZIŁŁ Elżbieta

Miłość i seks w percepcji uczniów / Róża Pawłowska, Elżbieta Jundziłł. – Gdańsk : Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna ; Koszalin : Wydaw. Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 1999. – 198 s. ; 24 cm

1. Erotyzm – socjologia – od 1989 r. – Polska 2. Młodzież szkolna – socjologia – od 1989 r. – Polska 3. Rodzina – socjologia – od 1989 r. – Polska 4. Wychowanie seksualne – socjologia – od 1989 r. – Polska

Sygn: Cz 90 791
15. URBANIAK Andrzej

Wspólna troska : wychowanie do miłości w rodzinie i w szkole / Andrzej Urbaniak. – Poznań- ; Wrocław : Oficyna Współczesna, 1999. – 92 s. ; 21 cm

1. Przysposobienie do życia w rodzinie – nauczanie 2. Wychowanie seksualne – nauczanie

Sygn: Cz 87 104
16. Wiedza

Wiedza i przekonania o HIV/AIDS. Zachowania seksualne : raport z badań wykonanych w 1998 roku / oprac. Barbara Woynarowska, Maria-Monika Szymańska, Joanna Mazur. – Warszawa : UW, 1999. – 59, [6] s. ; 24 cm

1. AIDS – socjologia – Polska 2. AIDS – zapobieganie i leczenie – Polska 3. HIV – zapobieganie i zwalczanie – Polska 4. Młodzież szkolna – socjologia – Polska 5. Wychowanie seksualne

Sygn: Cz B 5 719

17. WÓJCIK Elżbieta

Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności / Elżbieta Wójcik ; przedm. Włodzimierz Fijałkowski. – Warszawa : „Pax", 1998. – 73, [3] s. ; 20 cm

1. Wychowanie seksualne – wydawnictwa popularne 2. Wychowanie w rodzinie – wydawnictwa popularne

Sygn: Cz 86 375
18. Wytyczne

Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości : zasadnicze cechy wychowania seksualnego. – Wrocław : Oficyna Współczesna, 1994. – 40 s. ; 21 cm. – (Rodzina Bogiem silna - dokumenty Kościoła)

1. Wychowanie seksualne – katolicyzm

Sygn: Cz B 5 897
19. Zachowania

Zachowania seksualne uczniów na terenie szkoły : praca zbiorowa / pod red. Marka Babika. – Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2009. – 175 s. ; 21 cm

1. Uczniowie – socjologia – Polska – od 1989 r. 2. Wychowanie seksualne – socjologia – Polska – od 1989 r. 3. Życie seksualne – socjologia – Polska – od 1989 r.

Sygn: Cz 98 657
CZASOPISMA

1 Studenci kierunków pedagogicznych o potrzebie wychowania seksualnego młodzieży

/ Marcin Czechowski

// Wychow. Fiz. Zdr .- 2000 nr 4 s.138-141


2 O edukacji w aspekcie życia seksualnego z punktu widzenia antropologii i psychologii

/ Lech Ostasz

// Probl. Rodz .- 2000 nr 5 s. 3-10
3 Edukacja seksualna w domu i w szkole

/ Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz

// Probl. Opiek.-Wychow .- 2001 nr 3 s.42-47
4 Edukacja seksualna czy wychowanie do miłości

/ Stanisław Sławiński

// Dyr. Szk. .- 2003 nr 7/ 8 s. 42- 43

Młodzi ludzie powinni przez zorganizowany proces edukacyjny odkrywać istotę, naturę i tajemnicę swojej własnej płciowości

5 Edukacja seksualna dzieci młodszych

/ Bożena Kuras

// Eduk. i Dialog .- 2004 nr 7 s. 60-63

Edukacja seksualna. Edukacja zdrowotna

6 Postawy rodzicielskie ważne w wychowaniu seksualnym

/ Mirosław Huszcz, Małgorzata Cichoń-Piasecka

// Małż. i Rodz. .- 2005 nr 1-2 s. 19-22
7 Seks... to też młodzi ludzie

/ Grażyna Konieczny, Wiesław Sokoluk

// Remedium .- 2005 nr 7-8 s. 22-23
8 Dorastanie w dobie HIV

/ Agnieszka Walendzik

// Remedium .- 2005 nr 10 s. 10-11
9 Soft - porno dla młodzieży?

/ Piotr Tomasz Nowakowski

// Wychowawca .- 2006 nr 5 s. 24-26

Promocja seksu i erotyki w czasopismach młodzieżowych

10 Koncepcja czy anty-koncepcja

/ Jadwiga Wronicz

// Wychowawca .- 2007 nr 1 s. 14-15
11 Przedszkolaki i seksualność

/ Marta Jósewicz

// Wychow. w Przedszk. .- 2007 nr 9 s. 20-25
12 Ciało jako przedmiot i podmiot procesu wychowania seksualnego

/ Marek Babik

// Horyz. Wychow. .- 2008 nr 14 s. 117-128
13 Sztuka kochania

/ Małgorzata Święchowicz

// Cogito .- 2009 nr 6 s. 12-14
14 Edukacja seksualna

// Remedium .- 2009 nr 11 s. 26-27


15 Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych dorastajacej młodzieży : modele, strategie i uwarunkowania efektywności działań

/ Ewelina Fłatow

// Lider .- 2010 nr 5 s.25-28
16 Wychowanie seksualne i / czy edukacja seksualna

/ Agnieszka Walendzik-Ostrowska

// Remedium .- 2010 nr 4 s.28-29
17 Fakultet z seksu : z dr Moniką Staszewicz, pedagogiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie rozmawia Beata Igielska

/ rozm. przepr. Beata Igielska

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2010 nr 6 s. 9-13
18 Goło wokoło : dylematy wychowania

/ Aleksandra Godlewska

// Życie Szk. .- 2010 nr 9 s. 54-57

Destrukcyjny wpływ pornografii na rozwój psychiczny dziecka

19 Edukacja seksualna w szkole

/ Agnieszka Górecka

// Remedium .- 2010 nr 7-8 s. 46-47
20 Niezwykły dar celibatu

/ Józef Augustyn

// Charaktery .- 2001 nr 7 s. 22-23
21 Rola katechety w wychowaniu prorodzinnym

/ Kinga Wiśniewska-Roszkowska

// Wychowawca .- 2004 nr 9 s. 21-23

Wychowanie seksualne dzieci w młodszym wieku szkolnym- na lekcjach religii

22 Religijny wymiar wychowania seksualnego

/ Józef Augustyn

// Wychowawca .- 2007 nr 7-8 s.7-10

Numer poświęciny wychowaniu seksualnemu

23 „Czy to naprawdę moja decyzja"

/ Agnieszka Walendzik-Ostrowska

// Remedium .- 2009 nr 1 s. 26-27

Profilaktyka HIV/AIDS. Konspekt lekcji

24 Profilaktyka HIV a płeć

/ Agnieszka Walendzik-Ostrowska

// Remedium .- 2009 nr 2 s. 26-27

Profilaktyka HIV/AIDS. Konspekt lekcji dla II,III klasy gimnazjum i I klasy szkoły ponadgimnazjalnej

25 Profilaktyka HIV a płeć

/ Agnieszka Walendzik-Ostrowska

// Remedium .- 2009 nr 3 s. 26-27

Profilaktyka HIV/AIDS. Konspekt lekcji dla II,III klasy gimnazjum i I,II klasy szkoły ponadgimnazjalnej

26 Edukacja seksualna

/ Mirosław Huszcz, Małgorzata Cichoń-Piasecka

// Wychow.Fiz. Zdr. .- 2003 nr 4 s. 23- 28
27 Ryzykowne zachowania seksualne 15-latków

/ Barbara Woynarowska

// Remedium .- 2005 nr 2 s. 14-15
28 Porównanie sytuacji zdrowotnej w wybranych krajach

/ Antoni Zięba

// Wychowawca .- 2007 nr 12 s.29-30

Zawiera: Trzy rodzaje edukacji seksualnej. Liczba aborcji w 2004 r. Wskaźniki aborcyjne. Choroby przenoszone drogą płciową

29 „ A potem żyli długo i szczęśliwie..." : jak baśnie pomagają w wychowaniu seksualnym dzieci

/ Mirosław Huszcz, Małgorzata Cichoń-Piasecka

// Wychow. w Przedszk. .- 2003 nr 6 s. 323- 326

Lektura baśni jest dla dziecka szkołą uczuć, pierwszym dziecięcym treningiem emocjonalnym, dzięki któremu kształtują się nawyki na ogół bardzo odporne na zmiany

30 Zajęcia dotyczące HIV/AIDS - „Czy mnie to dotyczy"

/ Agnieszka Walendzik-Ostrowska

// Remedium .- 2000 nr 10 s. 24-25
31 Polityka a zdrowie seksualne Polaków

/ oprac. Anna Czerwińska

// Remedium .- 2009 nr 11 s. 13-15
32 Rola szkoły w edukacji seksualnej

/ Mirosław Huszcz, Małgorzata Cichoń-Piasecka

// Naucz. i Szk .- 2001 nr 1-2 s. 165-167

33 Wychowanie do życia w rodzinie, czy edukacja seksualna?

/ Maria Fortuna-Sudor

// Wychowawca .- 2009 nr 10 s. 16-19


34 Kultura a zdrowie seksualne Polaków

/ oprac. Anna Czerwińska

// Remedium .- 2009 nr 9 s. 13-15
35 Kultura a zdrowie seksualne Polaków

/ oprac. Anna Czerwińska

// Remedium .- 2009 nr 10 s. 13-15
36 Modele ról kobiety w podręcznikach do wychowania seksualnego

/ Dorota Pauluk

// Kwart. Pedag. .- 2007 nr 3 s. 153-165
37 Badania czy manipulacja?

/ Antoni Szymański

// Wychowawca .- 2007 nr 1 s. 12-13

Dotyczy edukacji seksualnej

38 Edukacja seksualna osób niepełnosprawnych intelektualnie w opiniach nauczycieli i wychowawców

/ Mariola Leśnik

// Szk. Spec. .- 2007 nr 4 s.306-309
39 Płciowość w wychowaniu integralnym

/ Krystyna Ostrowska

// Wychowawca .- 2009 nr 4 s. 5-7
40 Edukacja czy wychowanie seksualne?

/ Urszula Dudziak

// Wychowawca .- 2009 nr 4 s. 8-9
41 Edukacja seksualna ABC

/ Katarzyna Urban

// Wychowawca .- 2009 nr 4 s. 10-13
42 Jaka koncepcja wychowania?

/ Jadwiga Wronicz

// Wychowawca .- 2009 nr 4 s. 14-15
43 Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną

/ Monika Parchomiuk

// Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo .- 2009 nr 1 s. 23-36
44 Wiedza psychoseksualna młodzieży

/ Renata Straub-Pieczykolan

// Remedium .- 2010 nr 6 s. 26-27

ZBIORY MULTIMEDIALNE

1 TV 268 TV 269 ; 2 kasety video VHS

Puszczewicz, Barbara

Wychowanie seksualne . [Kaseta video] VHS / Barbara Puszczewicz

Warszawa : MEN , 1995

2 kasety video VHS : dźw., kolor + + poradnik

pol

16 wideofilmów na temat wychowania seksualnego, kompendium podstawowych informacji niezbędnych dla młodych ludzi wkraczających w dojrzałość.Pakiet multimedialny 2 kasety VHS (2 x 120 min.) i poradnik

Wychowanie seksualne - wideokaseta

Milewska, Hanna . scenariusz i realizacja

Pijanowska, Bożena . scenariusz i realizacja


2 TV 133 ; 1 kaseta video VHS

Lew-Starowicz Zbigniew

Gdy twoje dziecko dojrzewa . [Kaseta video] VHS / Zbigniew Lew-Starowicz

Warszawa : Studio RW , 1993

1 kaseta video VHS : dźw., kolor

pol


Kaseta omawia specyfikę okresu dojrzewania: zmiany zachodzące w ciele, zmiany zachodzące w psychice, erotyzm młodzieńczy, kreowanie męskości - kobiecości, pojawienie się miesiączki, polucji, seks, jako nowe zainteresowanie, zagadnienie masturbacji, zakochanie, problem inicjacji, nadmierny rygoryzm, liberalizm, straszenie, nadmierne rozbudzenie, zahamowania, obojętność, inne orientacje, agresywność, rywalizację, ośmieszanie, wychowanie seksualne - droga do wzajemnej przyjaźni.

Środek dydaktyczny zalecany przez MEN dla szkół dla dorosłych nauczycieli i wychowawców. Numer w zestawie zalecanych środków dydaktycznych - 0048.

Wychowanie seksualne - wideokaseta edukacyjna
3 TV 132 ; 1 kaseta video VHS

Lew-Starowicz Zbigniew

Zanim wejdziesz w obszary seksu . [Kaseta video] VHS / Zbigniew Lew-Starowicz

Warszawa : Studio RW , 1993

1 kaseta video VHS : dźw., kolor

pol


Kaseta omawia: formowanie się popędu płciowego, przejawy seksualności, różne rytmy dojrzewania, miesiączkowanie, polucje, masturbację, nowy świat psychiczny, inność psychiczną płci, zmiany postaw wobec siebie i otoczenia, związki uczuciowe, inicjację seksualną, kompleksy, rozczarowania, odmienności, zagrożenia, dojrzałośc biologiczną i psychiczną, start do udanej miłości.

Środek dydaktyczny zalecany przez Ministra Edukacji narodowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Numer w zestawie zalecanych środków dydaktycznych - 0049.

Wychowanie seksualne - wideokaseta edukacyjna

4 TV 90 ; 1 kaseta video VHS

Sprawy płci i nowego życia . [Kaseta video] VHS

Warszawa : „Nauka" S.A. , 1992

1 kaseta video VHS : dźw., kolor

pol


„Oświata Zdrowotna"

Spis filmów: 1. Nie tylko o sprawach płci, 2. Nie zabijaj nowego życia.Filmy przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców.

Wychowanie seksualne - wideokaseta edukacyjna


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość