Strona główna

Wyciąg z protokołu z zebrania Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów z dnia 30. 09. 2010 roku Uchwała nr 1 Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów z dnia 30. 09. 2010r w sprawie wniosku o zmianę w Regulaminie Sportowych Wyścigów Psich


Pobieranie 8.69 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar8.69 Kb.
Wyciąg z protokołu

z zebrania Zarządu
Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów
z dnia 30.09.2010 roku

Uchwała nr 1
Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów
z dnia 30.09.2010r.
w sprawie wniosku o zmianę w Regulaminie Sportowych Wyścigów Psich Zaprzęgów

§1.

Zarząd PZSPZ podjął uchwałę o wprowadzeniu zmiany w treści Regulaminu Sportowych Wyścigów Psich Zaprzęgów, zgodnie z propozycją Komisji Regulaminowej. Zapis w Regulaminie przyjmuje brzmienie :
" 3.7.1. Cyframi oznaczone są następujące kategorie dla psów w klasach, w których są podziały na rasy tzn. D, C, B przy czym:
- cyfrą 0 - wszystkie zaprzęgi niezależnie od rasy
- cyfrą 1 - zaprzęgi złożone wyłącznie z siberian husky, alaskan malamutów, samojedów lub psów grenlandzkich - posiadające rodowód FCI lub organizacji współpracujących: American Kennel Club, Kennel Club
- cyfrą 2 - zaprzęgi złożone z alaskan malamutów, samojedów, psów grenlandzkich z rodowodem FCI lub organizacji współpracujących: AKC, KC.
3.7.1.1. - w klasie SC1 obowiązuje podział na kategorie: SC1/0 - wszystkie psy niezależnie od rasy, SC1/1 - zaprzęgi złożone wyłącznie z siberian husky, alaskan malamutów, samojedów lub psów grenlandzkich - posiadające rodowód FCI lub organizacji współpracujących: American Kennel Club, Kennel Club. "

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem publikacji w BIP.


Uchwała nr 2
Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów
z dnia 30.09.2010r.
w sprawie wniosku o wprowadzenie zmian regulaminowych
dotyczących klas N, O, A.

§1.

Zarząd PZSPZ podjął uchwałę o odrzuceniu wniosku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem publikacji w BIP.

Uchwała nr 3
Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów
z dnia 30.09.2010r.
w sprawie wniosku 24 zawodników o zmianę sposobu naliczania
punktów w Pucharze Polski

§1.

Zarząd PZSPZ podjął uchwałę o odrzuceniu wniosku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem publikacji w BIP.

Uchwała nr 4
Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów
z dnia 30.09.2010r.
w sprawie wniosku o wprowadzenie punktacji ONS w sposobie naliczania punktów w Pucharze Polski

§1.

Zarząd PZSPZ podjął uchwałę o odrzuceniu wniosku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem publikacji w BIP.


Uchwała nr 5
Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów
z dnia 30.09.2010r.
w sprawie wniosku o zmianę barw klubowych

§1.

Zarząd PZSPZ podjął uchwałę o zmianie barw klubowych zawodniczki Aleksandry Bieniek. Zawodniczka została członkiem KSPZ „GREY” Nadarzyn.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem publikacji w BIP.

Uchwała nr 6
Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów
z dnia 30.09.2010r.
w sprawie wniosku o przyjęcie klubu do PZSPZ.

§1.

Zarząd PZSPZ podjął uchwałę o przyjęciu UKS Sokolik Przytkowice
w poczet członków PZSPZ. Stosownie do § 12 oraz § 13, ust.3, lit. a
Statutu PZSPZ, UKS Sokolik został przyjęty do PZSPZ jako
członek kandydat , który musi odbyć roczny staż kandydacki.
UKS Sokolik został zwolniony z opłaty wpisowej do PZSPZ.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem publikacji w BIP.


Uchwała nr 7
Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów
z dnia 30.09.2010r.
w sprawie wniosku o zwołanie Krajowego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów

§1.

Zarząd PZSPZ, zgodnie z §30, pkt. 2 Statutu PZSPZ podjął uchwałę o zwołaniu Sprawozdawczo-Wyborczego Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów.

§2.

Obrady KZD odbędą się w dniu 04 grudnia 2010 roku w Warszawie, w Hotelu IBIS Warszawa Stare Miasto przy ul. Muranowskiej 2 o godz. 11:30 w pierwszym terminie,

w drugim terminie: o godz. 12:00.


Stosownie do § 35 Statutu PZSPZ o terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Zarząd Związku zawiadomi kluby będące członkami zwyczajnymi i uprawnione do uczestnictwa osoby, co najmniej na 14 dni przed pierwszym terminem tego Zjazdu, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Związku oraz listem „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru” na adres korespondencyjny członków PZSPZ.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem publikacji w BIP.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość