Strona główna

Wydawnictwa zwarte


Pobieranie 30.69 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar30.69 Kb.
MYŚLENIE

Wydawnictwa zwarte:

 1. ABC porządnego myślenia / Andrzej Malewski.- Warszawa : PZWSz, 1957

 2. Aktor czy obserwator : psychologiczne mechanizmy odchyleń od racjonalności w myśleniu potocznym / Maria Lewicka.- Warszawa ; Olsztyn : Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1993

 3. Ciekawość świata : o pamięci i twórczości małego dziecka / Kamila Jankowiak-Siuda, Marta Komorowska.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

 4. Człowiek istota społeczna / Elliot Aronson. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

 5. Ćwiczenia eksperymentalne z psychologii ogólnej / pod redakcją Włodzimierza Szewczuka.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985

 6. Dialog z samym sobą / Piotr K. Oleś, Małgorzata Puchalska-Wasyl.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

 7. Dziecięca koncepcja fikcji czyli co jest "na niby" w telewizji / Anna Kołodziejczyk.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003

 8. Edukacja poprzez język / Bogusława Dorota Gołębniak.- Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1999

 9. Efektywność myślenia. Wybrane zagadnienia / Jarosław Rudniański.- Warszawa : PZWS, 1969

 10. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom 3. , M-O / red.Ewa Różycka .- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2004

 11. Encyklopedia psychologii / red. Włodzimierz Szewczuk.- Warszawa : Innowacja, 1998

 12. Homo cogitas. O myśleniu twórczym i kryteriach wartości / Jarosław Rudniański.- Warszawa : WP, 1981

 13. Jak inspirować myślenie matematyczne ucznia w szkole podstawowej / Katarzyna Makowska.- Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2009

 14. Jak myślimy? / John Dewey.- Warszawa : PWN, 1988

 15. Jak nauczyć dzieci myślenia / Robert J. Sternberg, Louise Spear-Swerling.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

 16. Jak nie tracić głowy w szkole : o zdolnościach do nauki i zaburzeniach uczenia się / Mel Levine.- Poznań : Media Rodzina, 2004

 17. Język a myślenie : terapia osób z zaburzeniami mowy / Tomasz Smereka.- Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010

 18. Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii / Wiesław Karolak.- Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006

 19. Mapy myśli : (notuj ! myśl ! zapamiętuj ! rewolucyjna metoda nauki i kreatywności) / Tony Buan.-Łódź : Wydawnictwo JK, 2006

 20. Myślenie / Hannah Arendt.- Warszawa : Czytelnik, 1991

 21. Myślenie i drogi jego poznania / S. L. Rubinsztejn.- Warszawa : Książka i Wiedza, 1962

 22. Myślenie potoczne : heterogeniczność zdrowego rozsądku / Teresa Hołówka.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986

 23. Myślenie przedszkolaka / N.N. Poddjakow.- Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983

 24. Myślenie techniczne / Edward Franus.- Wrocław : Ossolineum, 1978

 25. Myślenie twórcze / Zbigniew Pietrasiński.- Warszawa : PZWS, 1969

 26. Myślenie według wartości / Józef Tischner.- Kraków : "Znak", 1993

 27. Natura umysłów / Daniel C. Dennett.- Warszawa : CIS, 1997

 28. Naucz małe dziecko myśleć i czuć : zabawa w czytanie! matematykę! i muzykę! od 1. do 5. roku życia ! / Katarzyna Rojkowska.- Łódź : Wydawnictwo JK, 2003

 29. Nauczyciel w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008

 30. Nauka poprawnego myślenia / Narcyz Łubnicki. - Warszawa : PWN, 1971

 31. Nowe wyzwania w rozwoju człowieka / Bożydar Kaczmarek .- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001

 32. Nowoczesne uczenie się albo Ściąga z metodyki pracy umysłowej : poradnik dla nauczycieli / Hanna Hamer.- Warszawa : "Veda", 2010

 33. Odkrywanie podmiotowości : podręcznik dla trenerów / red. Lidia Frydzińska-Świątczak.- Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006

 34. Pedagogika. Kluczowe zagadnienia : Podręcznik akademicki / Friedrich W. Kron.- Sopot : GWP, 2012

 35. Pomagajmy uczniom myśleć / Zygmunt Putkiewicz. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1964

 36. Pomiędzy otwartością i zamknięciem / Longina Strumska-Cylwik.- Kraków : "Impuls", 2005

 37. Pozytywne myślenie odmładza : inteligencja, niezależność i uczenie się / Lucia Pelamatti.- Kraków : Wydawnictwo OO. Franciszkanów "Bratni Zew", 2009

 38. Przyczynowość w mowie oraz myśleniu dzieci siedmio- i jedenastoletnich / Krystyna Lubomirska.- Warszawa : WSIP, 1980

 39. Psychologia / Gillian Butler, Freda Mc Manus .- Sopot : GWP, 2012

 40. Psychologia / Abraham Sperling.- Poznań : Zysk i S-ka, 1995

 41. Psychologia : kluczowe koncepcje. Tom 3. , struktura i funkcje świadomości / Philip G. Zimbardo.-Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

 42. Psychologia akademicka. Tom 1 : podręcznik / red. JanaStrelau i Dariusz Doliński.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011

 43. Psychologia i życie / Philip G. Zimbardo.- Warszawa : PWN, 1997

 44. Psychologia na co dzień / Stanisław Gerstmann.- Warszawa : KiW, 1973

 45. Psychologia ogólna. Tom 1. , Procesy percepcji, Myślenie i rozwiązywanie problemów, Podejmowanie decyzji / red. Tadeusz Tomaszewski.- Warszawa : PWN, 1995

 46. Psychologia sprawnego myślenia / Zbigniew Pietrasiński. - Warszawa : WP, 1960

 47. Psychologia twórczości grupowej : jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe / Aneta Chybicka.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006

 48. Psychologiczne podstawy działalności pedagogicznej nauczyciela w szkole / Eugeniusz Łapiński . Olsztyn : Wydawnictwo ART, 1998

 49. Psychopedagogika działań twórczych / pod red. nauk. Krzysztofa J. Szmidta i Moniki Modrzejewskiej-Świgulskiej.- Kraków : "Impuls", 2005

 50. Rozpoznawanie i stymulowanie cech inteligencji oraz myślenia twórczego w domu i szkole / Krystyna Bieluga. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009

 51. Rozwijanie myślenia uczniów przez łączenie teorii z praktyką / Konstanty Lech.- Warszawa : PZWS, 1960

 52. Rozwój aktywności twórczej dzieci w sferze języka / Joanna Laskowska.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

 53. Rozwój myślenia dzieci 6-7-letnich / Barbara Bieleń.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983

 54. Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku: pytania, refleksje, dobre rady. : Poradnik dla nauczycieli / Julian Piotr Sawiński.- Warszawa : Difin, 2014

 55. Szkice z psychologii różnic indywidualnych / red. Wanda Ciarkowska, Włodzimierz Oniszczenko.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008

 56. Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań w pracy z uczniem klas I-III szkoły podstawowej : (w świetle badań eksperymentalnych) / Irena Stańczak.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

 57. Transgresje w edukacji. t. 2 / Iwona Paszenda, Rafał Włodarczyk.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014

 58. Trening twórczości - współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę / Małgorzata Olczak.-
  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

 59. Trudności myślenia i rozwijanie zdolności uczniów / Włodzimierz Szewczuk.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983

 60. Twórcze dziecko w szkole - możliwości rozwoju / Waldemar Kozłowski.- Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2004

 61. Twórczość - wyzwanie XXI wieku.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003

 62. Uczymy jak myśleć / Robert Fisher.- Warszawa : WSiP, 1999

 63. Umysł kreatywny. 62 ćwiczenia rozwijające intelekt / Edward de Bono.- Warszawa : Studio Emka, 2011

 64. W stronę kreatywności / pod redakcją Witolda Dobrołowicza i Macieja Karwowskiego.- Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2002

 65. Wprowadzenie do psychologii / Czesław Matusewicz.- Warszawa : Vizja Press&IT, 2011

 66. Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej : teoria i praktyka / red. Irena Stańczak.- Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2008

 67. Wyobraź sobie, że ... ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów / Stephen Bowkett.- Warszawa : WSiP, 2000

 68. Za progiem : jak rozwija się dziecko i jaka jest rola nauczyciela w tym rozwoju / Małgorzata Skura, Michał Lisicki.- Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2011

 69. Zabawa (z) przedmiotami w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak.- Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008

 70. Zadanie-metoda-rozwiązanie. t.1 , Techniki twórczego myślenia.- Warszawa : WN-T, 1977

 71. Zagadnienia psychologii myślenia / Józef Kozielecki.- Warszawa : PWN, 1966

 72. Zarządzanie sobą : książka o działaniu, myśleniu i odczuwaniu / Renata Gut, Marta Piegowska, Barbara Wójcik.- Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008

 73. Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu / David Tripp.- Warszawa : WSiP, 1996

 74. Zwierzę kulturowe : między naturą a kulturą / Roy F. Baumeister.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

Wydawnictwa ciągłe:

 1. Czytanie twórcze w młodszym wieku szkolnym / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 85-94

 2. Elementy myślenia historycznego uczniów / Alojzy Zielecki // Wiadomości Historyczne. - 1989, nr 4, s. 329-339

 3. Emocjonalne wyznaczniki stylu i plastyczności myślenia / Alina Kolańczyk // Przegląd Psychologiczny. - 1995, nr 3/4, s. 279-304

 4. Geografia myślenia / Radosław Zyzik // Charaktery. - 2014, nr 7, s. 80-83

 5. Humor i inne aspekty wykonania testu twórczego myślenia / Jolanta Stypułkowska // Psychologia Wychowawcza. - 2000, nr 2-3, s. 221-226

 6. Idea wyobraźni społecznej w polskiej myśli humanistycznej / Józef Górniewicz // Kultura i Edukacja. - 1992, nr 1, s. 27-39

 7. Jak rozwijać zdolności umysłowe dzieci? / Dorota Chmilewska-Łuczak // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 96-105

 8. Jak uczyć myślenia? / Artur Brzeziński 2013 // Nowa Szkoła. - 2013, nr 5, s. 36-37

 9. Język a myśli / Krzysztof Polok 2009 // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 5, s. 3-9

 10. Kształtowanie twórczego myślenia / Wiesław Sikorski // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 6, s. 53-58

 11. Kształtowanie twórczego myślenia młodzieży / Elżbieta Sobierajska // Wychowanie na co dzień. - 2001, nr 4-5, s. 33

 12. Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia / Anna Lebioda // Remedium. - 2005, nr 11-12, s. 28-29

 13. Myślenie : dlaczego wciąż coś opowiadasz / Magdalena Budziszewska // Ja My Oni. - 2009, nr 1, s. 28-29

 14. Myślenie dziecka / Aleksandra Raźniak // Życie Szkoły. - 2010, nr 6, s. 14-19

 15. Myślenie jako proces poszukiwania optymalnych rozwiązań / Monika Just // Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s. 48-52

 16. Myślenie przestrzenne / Anna Pietruszka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s. 38-41

 17. Myślenie twórcze / Andrzej Bieniak // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1999, nr 3, s. 28-31

 18. Myślenie twórcze cz.1 / Dorota Kondrat // Remedium. - 2006, nr 5, s. 8-9

 19. Myślenie twórcze cz.2 / Dorota Kondrat // Remedium. - 2006, nr 7-8, s. 14-15

 20. Myślenie twórcze czy aktywność? / Alina Zielińska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2010/2011, nr 4, s. 68-73

 21. Myślenie twórcze dziecka w wieku przedszkolnym - polisensoryczne płaszczyzny diagnozowania / Katarzyna Krasoń // Chowanna. - 2002, nr 2, s. 57-69

 22. Myślenie twórcze w kształceniu językowym / Zofia Dończyk-Hnat // Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 2, s. 16-22

 23. Neuronauki w edukacji : nowe możliwości nauczania - uczenia się / Stanisław Juszczyk // Chowanna. - 2012, tom 2, s. 39-57

 24. Niewerbalne aspekty myślenia twórczego u dzieci głuchych / Anna Paszkowska-Rogacz // Psychologia Wychowawcza. - 1993, nr 5, s. 409-416

 25. Nowe myślenie z komputerem, nowa szkoła i jakość wrażliwości ludzkiej / Bronisław Siemieniecki // Kultura i Edukacja. - 1995, nr 4, s. 101-108

 26. O perspektywę globalną w myśleniu humanistycznym / E. Anna Wesołowska // Kultura i Edukacja . - 1992, nr 1, s. 9-18

 27. O strategii rozwijania krytycznego myślenia / Julian P. Sawiński // Nowa Szkoła. - 2011, nr 6, s. 27-34

 28. Osobliwości twórczego myślenia / Bogusława Bogucka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 7, s. 24-29

 29. Potęga myślenia / Ireneusz Betlewicz // Integracja. - 2008, nr 4, s. 29

 30. Poznawcze i praktyczne aspekty badań nad myśleniem metaforycznym / Dorota Kubicka // Psychologia Wychowawcza. - 1994, nr 5, s. 394-403

 31. Projektowe myślenie - dlaczego, jak i kogo uczyć? / Julian P. Sawiński // Nowa Szkoła. - 2013, nr 9, s. 40-45

 32. Rozwijanie postawy twórczej u dzieci - myślenie przez analogię i myślenie kreatywne / Agnieszka Ogonowska 2014 // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 9, s. 12-15

 33. Rysowanie odzwierciedla myślenie dziecka / Aneta Łosiewicz // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 10, s. 32-38

 34. Śmiech pomaga w myśleniu / Jarosław Kotliński // Wyzwania. - 1996, nr 1, s. 21

 35. Tańczący z myślami / Bartosz Brożek // Charaktery. - 2014, nr 3, s. 72-75

 36. Uogólnienia powstające w myśleniu / Agnieszka Markiewicz // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 37-42

 37. Wpływ stanu emocjonalnego na efektywność myślenia twórczego / Marcin Czarnocki // Psychologia Wychowawcza. - 2000, nr 2-3, s. 128-134

 38. Wspieranie predyspozycji do myślenia krytycznego / Iwona Czaja-Chudyba // Życie Szkoły. - 2008, nr 3, s. 10-15

Opr. Sabina Frost

Racibórz, lipiec 2015


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość