Strona główna

Wydział Chemiczny, Sala h-7 Opiekun Sekcji: Dr hab. Maria Kopacz, prof. Prz


Pobieranie 341.21 Kb.
Strona1/8
Data19.06.2016
Rozmiar341.21 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
SEKCJE I MIKROSYMPOZJA

Sekcja S 1
CHEMIA ANALITYCZNA

Miejsce obrad: Politechnika Rzeszowska, Al. Powstańców Warszawy 6

Wydział Chemiczny, Sala H-7

Opiekun Sekcji: Dr hab. Maria Kopacz, prof. PRz


Program szczegółowy

Środa, 8 września 1999 r.
Sesja 1.

Przewodniczący: Dr hab. Wiesław Gaweł, prof. AM Wr11.30 - 12.00

R-1

Stokłosa A., Zajęcki J.

Korelacja pomiędzy promieniami jonów a ich energią jonizacji

12.00 - 12.30

R-2

Janowicz K., Kurzawa J.

Oznaczanie induktorów reakcji jodoazydkowej za pomocą techniki stopped flow

13.00 - 15.00

ObiadSesja 2.

Przewodniczący: Dr hab. inż. Ryszard Baranowski, prof. PŚ15.00 - 15.15

K-1

Sroka A., Gaweł W.

Numeryczny rozkład i interpretacja złożonego sygnału analitycznego w pomiarach woltamperometrycznych

15.15 - 16.00

K-2

Chromiak E.

Badania ruchliwości jonów kwasów i zasad w elektrolitach zawierających alkohole i mocz

17.15 - 17.30K-7

Kasterka B.,

Ocena krytyczna przydatności trójbutoksysilanotiolu w procesach selektywnego wydzielania i grupowego zagęszczania śladów metali

SESJA POSTEROWA
Środa, 8 września 1999 r., godz. 9.00 - 10.30

Hala Sportowa PRz

P-1

Коренман Я.И., Суханов П.Т., Калинкина С.П., Батора Т.Н., Богданова С.В. Лукина Т.В.

Экстракционно-сорбционное концентрирование нафтолов пенополиуретанами из водных растворов

P-2

Груздев И.В., Коренман Я.И., Кондратенок Б.М.

Определение моноядерных фенолов в почвенных образцах

P-64


Mielcarek J.

Walidacja metody spektrofotometrycznej i HPLC stosowanych w ocenie fotodegradacji isradypiny


Sekcja S 2

CHEMIA NIEORGANICZNA
Miejsce obrad: Politechnika Rzeszowska, Al. Powstańców Warszawy 10

Zespół Sal Wykładowych, Aula S-2

Opiekun Sekcji: Prof. dr hab. Stanisław Kopacz

Program szczegółowy

Środa, 8 września 1999 r.
Sesja 1.

Przewodniczący: Dr hab. Zbigniew Hubicki, prof. UMCS
8.30 - 9.00

R-1

Ziółkowski J.J.

Rola kompleksów wodorkowych rodu(I) w homogenicznych układach katalitycznych

9.00 - 9.30

R-2

Keller A.

Dinitrozylowe kompleksy alkilidenowe metali 6 grupy w reakcjach metatezy i polimeryzacji alkenów i alkinów

10.00 - 10.30

PrzerwaSesja 2.

Przewodniczący: Dr hab. Antoni Keller, prof. UWr10.30 - 11.00

R-4

Narbutt J., Czerwiński M., Krejzler J.

Siedmiokoordynacyjne centralne jony metali grupy 3 i 13 w kompleksach mieszanych. Obliczenia teoretyczne i eksperyment

11.00 - 11.15

K-1

Łomozik L., Gąsowska A.

Wpływ jonów metali na oddziaływania poliamin z nukleozydami i nukleotydami

13.15 - 15.00ObiadSesja 3.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Jerzy Hanuza
15.00 - 15.30

R-5

Koval’chuk E.P., Kozlowska Z.E., Reshetnyak O.V., Jóźwiak L., Skurski P., Błażejowski J.

Elektrochemia soli diazoniowych.
Chemi- i elektrochemi-luminescencja nadsiarczanów w roztworach wodnych

15.30 - 15.45

K-9

Kucharski R., Gontarz Z.

Badanie właściwości chemicznych prostych oksomiedzianów

16.15 - 16.30K-12

Weisbrod G., Podsiadło S.

Synteza i badanie wybranych azotowych połączeń krzemu, germanu i cyny
  1   2   3   4   5   6   7   8


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość