Strona główna

Wydział Nauk Historycznych i Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Pobieranie 17.99 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar17.99 Kb.
Wydział Nauk Historycznych

i

Wydział Nauk Pedagogicznych

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ZAPRASZAJĄ

do udziału w

Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

pt. „Miejsca pamięci w świadomości współczesnego człowieka”

Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 maja 2013 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest ona skierowana do pedagogów i historyków, a także kulturoznawców, socjologów, teologów, filozofów jak również i tych wszystkich, których przedmiotem zainteresowania są poniższe zagadnienia

Ziemio, która nie przestajesz być cząstką naszego czasu. Ucząc się nowej nadziei, idziemy poprzez ten czas ku ziemi nowej. I wznosimy Ciebie, ziemio dawna, jak owoc miłości pokoleń…”Jan Paweł II

Powyższy cytat jest wprowadzeniem do wieloaspektowego rozumienia minionych wydarzeń, których „świadkiem” pozostała otaczająca nas przestrzeń.

Zagadnienie dotyczące pamięci jako umiejętności zachowywania i wykorzystywania informacji dotyczącej przeszłości, prowadzi często do nadmiernie uproszczonego rozumienia tego pojęcia- jako subiektywnego odwzorowania naszej przeszłości bądź ujmowania jej w postaci narracji. W związku z tym należy podkreślić, że pamięć występuje w wielu znaczeniach. Możemy mówić o pamięci historycznej i społecznej, indywidualnej i zbiorowej, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Miejscami pamięci określa się wszelkie praktyki (przedmioty, organizacje), których podstawowym celem jest podtrzymywanie (stymulowanie) pamięci o przeszłości. Mogą być to instytucje, wzorce działania, symbole oraz zwyczaje.

Podstawowym zadaniem nadawania znaczenia miejscom pamięci jest umożliwienie zdobywania i przyswajania wiedzy na temat historii danego miejsca, uwzględniając ogólny zarys dziejów, a także stworzenie okazji do refleksji nad poznawaną rzeczywistością historyczną (postaci, wydarzeń i procesów). Nie należy pomijać wpływu pedagogiki, która może kształtować przyjazne, krytyczne oraz świadome myślenie o przeszłości. Miejscom pamięci warto nadawać szczególne znaczenie w życiu jednostki i społeczeństwa, ponieważ są one elementem konstruktywnym indywidualnej i zbiorowej tożsamości. Mogą być one także matrycą kształtującą sposób postrzegania i ujmowania świata.Proponowane zagadnienia:

 1. Miejsca pamięci:

a) lokalne

 • narodowej (pomniki bohaterów, muzea, archiwa, itp.)

 • regionalne

b) globalne

 • uniwersalne

 • międzynarodowe

c) zbiorowe

 • pomniki kultury, itp.)

 1. Problematyka zapomnianych miejsc pamięci

 2. Znaczenie miejsc pamięci w świadomości człowieka

 3. Różne wymiary miejsc pamięci

 • edukacyjny, biograficzny, pragmatyczny itp.

 • ku przeszłości, teraźniejszości i przyszłości

 1. Wykorzystanie miejsc pamięci w procesie nauczania, wychowania

 2. Pozaszkolne formy kształtowania tożsamości

 3. Miejsca pamięci jako symbol

 4. Sens i cel upamiętniania

 5. Źródła do badania miejsc pamięci

Powyższe zagadnienia są tylko propozycjami ujęcia tematyki dotyczącej miejsc pamięci. Jednak zakres podejmowanej problematyki pozostaje otwarty na propozycje z Państwa strony.


Koszty konferencji
Opłata konferencyjna wynosi 70 zł, którą należy dokonać do 10 kwietnia 2013 roku
Opłata pokrywa: uczestnictwo w sesjach, materiały konferencyjne, poczęstunek

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji, proszone są o przesłanie tematów i streszczeń wystąpień (max. 700 znaków) do 20 marca 2013 roku na adres miejscapamieciumk@gmail.com , natomiast informacje o zakwalifikowaniu danego referatu zostaną przesłano Państwu do 27 marca 2013 roku.Komitet Organizacyjny Konferencji:

Mgr Joanna Michalska – 796 133 980

Krzysztof Zieliński – 500 428 997

Komitet Naukowy

dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski

prof. dr hab. Andrzej RadzimińskiKontakt

Wydział Nauk Historycznych (Instytut Historii i Archiwistyki)


ul. Władysława Bojarskiego 1

87-100 Toruń

Wydział Nauk Pedagogicznych

ul. Gagarina 987-100 Toruń
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość