Strona główna

Wykłady z pediatrii -VI rok


Pobieranie 491.22 Kb.
Strona1/8
Data19.06.2016
Rozmiar491.22 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Wykłady z pediatrii –Vi rok
WYKŁAD 1

Harmonijny rozwój dziecka zapewniają: • czynniki endogenne – genetyczne, dziedziczne (30%)

 • czynniki egzogenne – środowiskowe

  • środowisko rodzinne – 25%

  • środowisko poza rodziną – 45%

Wpływ używek stosowanych przez kobietę w ciąży:ALKOHOL

 • uszkadza OUN płodu

 • wykształcenie charakterystycznych cech dysmorficznych określanych mianem „płodowego zespołu alkoholowego” (FAS – fetal alcohol syndrome)

 • upośledzenie rozwoju fizycznego i psychoruchowego dziecka


Objawy FAS:


 1. Uszkodzenie OUN

  1. zaburzenia intelektu – upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i średnim

  2. zaburzenia neurologiczne – małogłowie – słaba kondycja ruchowa, hipotonia

  3. zaburzenia zachowania – drażliwość w okresie niemowlęcym, nadpobudliwość w dzieciństwie

 2. Niedobór wzrostu

  1. przed urodzeniem - < 2 SD dla długości i masy ciała

  2. po urodzeniu - < 2 SD dla długości i masy ciała, nieproporcjonalny spadek tkanki tłuszczowej

 3. Twarz

  1. oczy – wąskie szpary powiek

  2. nos – krótki, zadarty

  3. szczęka – hipoplastyczna

  4. usta – cienka czerwień wargowa, retrognacja w okresie niemowlęcym, mikrognacja w okresie dorastaniaPAPIEROSY


 •  ryzyko poronień

 • niska masa urodzeniowa

 • zagrożenie wystąpieniem nagłej śmierci klinicznej

 • niższy IQ w późniejszym wieku

 • zaburzenia zachowania

Przyczyny: •  poziom CO we krwi

 •  poziom karboksyhemoglobiny

 • nikotyna powoduje skurcz,  przepływu krwi przez łożysko

 • niedotlenienie płodu

 •  poziom enzymów, witamin, aminokwasówNARKOTYKI
KOKAINA


 • działa sympatykomimetycznie poprzez katecholaminy

 • powoduje skurcz naczyń i  RR

Działanie na płód:

 • OUN – wylewy krwawe

 • narząd wzroku – zez, oczopląs, niedorozwój tarczy nerwu wzrokowego

 • narząd ruchu – wady w zakresie kończyn

 • przewód pokarmowy – wady jelit

 • inne wady – serce, nerki, czaszka

Po urodzeniu: • upośledzenie rozwoju fizycznego (małogłowie, niski wzrost, niska m.c.)

 • zaburzenia fazy snu i czuwania

 • wymioty

 • wysokotonowy płacz

 • drżenia mięśnioweHEROINA

Po urodzeniu dziecka – „zespół odstawienia w ciągu 48 godzin”: • zaburzenia oddychania

 • alkaloza oddechowa

 • bezdechy

 • niepokój

 • bezsenność

 • drżenia, wygórowanie odruchów

 • drgawki

 • czkawka, ziewanie, kichaniePROPORCJE CIAŁA

 1. środek długości ciała

 • noworodek – powyżej pępka

 • dorosły – na spojeniu łonowym
 1. wysokość głowy (stosunek do reszty ciała)

 • 1:4 – noworodek

 • 1:5 – 2 lata

 • 1:6 – 6 lat

 • 1:7 – 12 lat

 • 1:8 – 20 lat


 1. częstość tętna

 • noworodek - 140 / min

 • 1-12 mies. - 120 / min

 • 2 lata - 110 / min

 • 6 lat - 90 / min

 • 10 lat - 85 / min

 • 12 lat - 85 / min

 • 14 lat - 80 / min

 • 16 lat - 75 / min

 • 18 lat - 70 / min
 1. ciśnienie tętnicze (mmHg)

 • noworodek - 80 / 45

 • 1 rok - 95 / 65

 • 2 lata - 100 / 60

 • 6-7 lat - 100 / 50

 • 9-10 lat - 105 / 55

 • 11-12 lat - 115 / 60

 • 13-16 lat - 120 / 60
 1. częstość oddechów

 • noworodek – 40 – 60 / min

 • niemowlę - 35 / min

 • 1-2 lata - 30 / min

 • 3-10 lat - 24 / min

 • 11-15 lat - 20 / min

 • 16-20 lat - 18-20 / min
 1. morfologia krwiHb

erytrocyty

Ht

noworodek

19-20 g%

5-6 mln

56%

< 2 lat

11 g%

> 3,5 mln

32%

> 2 lat

12 g%

> 4 mln

36%
 • krwinki białe

  • noworodek (1-2 doba) – przewaga segmentów (sg. 70%, limf. 25%)

  • 2-8 doba – przewaga segmentów maleje, liczba limfocytów 

  • 8 doba – 1. skrzyżowanie (zrównanie liczby limfocytów i segmentów)

  • 8 doba do 4 lat – przewaga limfocytów (limf. 53%, sg. 40%)

  • 4-5 lat – 2. skrzyżowanie

  • > 5 lat – przewaga segmentów (sg. 60%, limf. 32%)


 • odporność humoralna:
  • 3-4 miesiąc to fizjologiczna hipoimmunoglobulinemia, liczne są wtedy infekcje (zwłaszcza gram ujemne) przebiegające ciężko, szczególnie u dzieci karmionych sztucznie
 1. Liczba mikcji i objętość moczu w zależności od wieku:
wiek

liczba mikcji / 24h

dobowa obj. moczu (ml)

objętość moczu

(ml/kg m.c./d)

1-2 d.ż.

2-6

30-60
3-10 d.ż.

20-30

100-300

34±6

od 1 m.ż.

20-30

150-400

34±6

2-6 m.ż.

do 15

250-500

34±6

7-12 m.ż.

do 15

300-600

29±12

2-3 r.ż.

do 10

500-600

33±9

4-5 r.ż.

6-7

600-700

29±10

6-8 r.ż.

6-7

650-1000

25±7

9-14 r.ż.

4-5

800-1400

19±3

15-18 r.ż.

4-5

800-1400

20±3


WYKŁAD 2

Równowaga wapniowo-fosforanowa jest regulowana przez 3 hormony: witaminę D3, PTH i KC.


METABOLIZM WITAMINY D3
2 źródła:  witamina D egzogenna (pożywienie, lek)

 witamina D endogenna (w skórze)


Witamina D3 egzogenna


 1. pożywienie:

  • mleko matki (b. aktywna biologicznie)

  • mleko krowie (<40j./100ml)

  • ryby i tran (najwięcej z tuńczyka)

  • żółtko jaja (13-400j./100g)

  • zboże

  • mleko humanizowane i modyfikowane (ilość zmienna zależna od rodzaju)

 1. syntetyczna

  • krople

  • Vit. D3 – 1 kr. = 420j.

  • Vit. A + D3 – 1 kr. = 260j.

  • Vigantol – 1 kr. = 660j.

 • drażetki

  • Vit. A + D3 = 1000j.

  • Saszetki Vibovit = 400j.

Witamina D egzogenna wchłania się w obecności soli kwasów żółciowych i w chylomikronach dostaje się do wątroby drogą limfatyczną.
Witamina D3 endogenna (w skórze)

7-dehydrocholesterol prowitamina D3 witamina D3
W ciągu doby człowiek syntetyzuje 200-400j. witaminy D3.
witamina D3 endo- i egzogenna

wątroba (mikrosomy hepatocytów)


25-OH-cholekalcyferol (Calcifediol)

metabolit wątrobowy nieaktywny

nerki (mitochondria kanalików proksymalnych)


1,25-dihydrocholekalcyferol (Calcitriol)

metabolit nerkowy aktywny
Mechanizm działania witaminy D3
Działanie:


 • główne – jelita, kości

 • pomocnicze – nerki

JELITO:


 • ułatwia wchłanianie Ca (dwunastnica, górna część jelita cienkiego)

   1. przejście Ca ze światła jelita do enterocytu przy niedoborze Ca w pożywieniu

   2. w enterocycie pobudza układ CA  cAMP w kierunku syntezy białka wiążącego Ca

   3. pobudza ATP-azę wapniowo-sodową do przepchnięcia Ca do krwi

 • ułatwia wchłanianie fosforanów

KOŚCI:


 • pobudza rozrost makrofagów i ich zmianę w osteoblasty

 • stymuluje aktywność osteoblastów

 • stymuluje syntezę osteokalcyny

 • ułatwia mineralizację kośćca

NERKI:PARATHORMON (PTH)
Działanie:

 • główne – kości, nerki

 • pomocnicze – jelito

KOŚCI:


 • wzmaga aktywność osteoblastów

 • pobudza komórki mezenchymalne do tworzenia osteoklastów

 • prowadzi do rozpuszczenia zrębu kości i uwalniania jonów Ca2+ i fosforanowych

NERKI:


 •  resorpcję Ca w kanalikach

 •  resorpcję fosforanów w kanalikach

JELITO


 • działanie pośrednie – kontroluje wytwarzanie witaminy D3 w nerkach w zależności od poziomu Ca w surowicy (przy niedoborze – pobudza, co  wchłanianie Ca w jelitach)  1   2   3   4   5   6   7   8


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość