Strona główna

Wykaz chorób i ułomności stosowany w celu orzekania w stosunku do


Pobieranie 0.7 Mb.
Strona1/5
Data18.06.2016
Rozmiar0.7 Mb.
  1   2   3   4   5
Wykaz chorób i ułomności stosowany w celu orzekania w stosunku do:

- kandydatów ubiegających się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej,

- kandydatów do służby w jednostkach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

- kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych,

- kandydatów do służby w jednostkach specjalnych,

- kandydatów do służby w Żandarmerii Wojskowej;


 - osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej, ochotników przedpoborowych, żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i żołnierzy rezerwy ubiegających się o przyjęcie do służby wojskowej w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych,

- żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, podchorążych odbywających przeszkolenie wojskowe oraz żołnierzy rezerwy ubiegających się o powołanie do zawodowej służby wojskowej,   ROZDZIAŁ I - BUDOWA CIAŁA

Paragraf

Punkt

Choroba i ułomność

Kategoria zdrowia

1

1

Wzrost powyżej 165 cm przy proporcjonalnej budowie ciała

Z/N

2

Wzrost poniżej 160 cm do 155 cm przy proporcjonalnej budowie ciała

N/Z

3

Wzrost poniżej 155 cm przy proporcjonalnej budowie ciała

N

4

Słaba budowa ciała

Z/N

5

Słaba budowa ciała upośledzająca sprawność ustroju

N

6

Słaba budowa ciała znacznie uoośledzająca sprawność ustroju

N

7

Otyłość nieupośledzająca sprawności ustroju

Z/N

8

Otyłość upośledzająca sprawność ustroju

N

9

Otyłość znacznie upośledzająca sprawność ustroju

N

10

Transseksualizm, obojnactwo

N

11

Odwrotne położenie trzewi bez zaburzeń sprawności ustroju

N/Z

12

Odwrotne położenie trzewi z zaburzeniami, sprawności ustroju

N

Objaśnienia szczegółowe

Do § 1 pkt 1-3. Kandydatów do służby w wojskach desantowo-szturmowych należy kwalifikować jako zdolnych przy wzroście od 165 cm do 185 cm. Kandydatów do służby w jednostkach Żandarmerii Wojskowej należy kwalifikować jako zdolnych przy wzroście co najmniej 175 cm. Kandydatów do służby w jednostkach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej należy kwalifikować jako zdolnych przy wzroście od 178 cm do 185 cm.

    pkt 4 i 5. Słabą budowę ciała należy oceniać nie tylko na podstawie dysproporcji pomiędzy wzrostem i ciężarem ciała, lecz również biorąc pod uwagę stan umięśnienia oraz stan układu krążenia w oparciu o próby czynnościowe.


Ocenę zdolności do zawodowej służby wojskowej przy słabej budowie ciała należy opierać na stwierdzeniu ogólnej sprawności ustroju.


    pkt 7 i 8. Rozpoznanie otyłości powinno opierać się na stwierdzeniu nadmiernie rozwiniętej tkanki tłuszczowej. Żołnierzy zawodowych z nadmiernie rozwiniętą tkanką tłuszczową, przy stwierdzeniu, że jej wzrost jest spowodowany nadmiernym odżywianiem, należy przy sprawnym układzie krążenia i oddechowym (próby czynnościowe) uznawać za zdolnych.
Kandydatów do wojsk desantowo-szturmowych o wadze ciała ponad 85 kg należy uznawać za niezdolnych.
Przez otyłość znacznie upośledzającą sprawność ustroju należy rozumieć otyłość znacznego stopnia, przy niewydolności układu krążenia i oddechowego.

ROZDZIAŁ II - SKÓRA, TKANKA PODSKÓRNA, NACZYNIA LIMFATYCZNE I WĘZŁY CHŁONNE

Paragraf

Punkt

Choroba i ułomność

Kategoria zdrowia

2

1

Przewlekłe choroby skóry nieupośledzajace sprawności ustroju

Z

2

Przewlekłe choroby skóry nieznacznie szpecące lub nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

N/Z

3

Przewlekłe choroby skóry szpecące lub upośledzające sprawność ustroju

N

4

Przewlekłe choroby skóry znacznie szpecące lub znacznie upośledzające sprawność ustroju

N

5

Ciała obce wgojone w powłoki zewnętrzne nieupośledzające sprawności ustroju

Z

6

Ciała obce wgojone w powłoki zewnętrzne upośledzające sprawność ustroju

Z

7

Ciała obce wgojone w powłoki zewnętrzne znacznie upośledzające sprawność ustroju

N

8

Tatuaże nieszpecace

Z/N

9

Tatuaże szpecące

N

10

Torbiel włosowa z przetoką lub bez przetoki

N/Z

11

Torbiel włosowa nawrotowa po wielokrotnych (trzech i więcej) operacjach niepoddająca się leczeniu

N

3

1

Blizny nieszpecące lub nieupośledzające sprawności ustroju

Z

2

Blizny nieznacznie szpecące lub nieznacznie uposledzające sprawność ustroju

N/Z

3

Blizny szpecące lub upośledzające sprawność ustroju

N

4

Blizny znacznie szpecące lub znacznie upośledzające sprawność ustroju

N

5

Blizny po samouszkodzeniach

Z/N

4

1

Schorzenia naczyń lirafatycznych lub węzłów chłonnych nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

N

2

Schorzenia naczyń limfatycznych lub węzłów chłonnych upośledzające sprawność ustroju

N

Objaśnienia szczegółowe

Do § 2. Nowotwory skóry należy kwalifikować według paragrafów rozdziału XVIII - Nowotwory.

    pkt 2 i 3. Według tych punktów należy kwalifikować m.in. łagodne i ograniczone postacie łuszczycy oraz rybią łuskę, wyprysk kontaktowy. Rozpoznanie wyprysku kontaktowego wymaga wykonania testów skórnych.

    pkt 2. Kandydatów do służby w jednostkach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej należy kwalifikować jako niezdolnych.

    pkt 4. Według tego punktu należy kwalifikować różnorodne przewlekłe uogólnione choroby skóry, jak: zespół atopowego zapalenia skóry, wrodzone zaburzenia rogowacenia skóry znacznego stopnia (rogowiec dziedziczny), wrodzone dziedziczne oddzielanie się naskórka, pęcherzyca, uogólnione i nawracające lub oporne na leczenie postacie łuszczycy.


   

pkt 9. Osoby z rozległymi szpecącymi tatuażami należy kierować do poradni zdrowia psychicznego (PZP) - w ramach badań komisyjnych.

    pkt 10 i 11. Torbiel włosową należy różnicować z przetoką skórną i kwalifikować w zależności od efektów leczenia.


Rozpoznanie powinno być potwierdzone badaniem chirurgicznym lub dokumentacją leczenia szpitalnego.

Do § 3 pkt 3 i 4. Według tych punktów należy kwalifikować rozległe blizny połączone z ubytkami tkanek miękkich (po zranieniach, oparzeniach itp.) oraz blizny w miejscach narażonych na tarcie w czasie ruchów i chodzenia lub znacznie szpecące, upośledzające funkcję narządów lub całego organizmu.

    pkt 5. Osoby z bliznami po samouszkodzeniach należy kierować do PZP.ROZDZIAŁ III - CZASZKA

Paragraf

Punkt

Choroba i ułomność

Kategoria zdrowia

5

-

Przebyty uraz głowy bez trwałych następstw

Z

6

1

Zniekształcenie czaszki nieupośledzajace sprawności ustroju

Z/N

2

Zniekształcenia czaszki (np. guzy, wgniecenia) oraz ubytki kości czaszki pourazowe lub chorobowe upośledzające sprawność ustroju

N

3

Zniekształcenia czaszki (np. guzy, wgniecenia) oraz ubytki kości czaszki pourazowe lub chorobowe znacznie upośledzające sprawność ustroju

N

4

Przepukliny mózgu

N

5

Obce ciała w mózgu

N

Objaśnienia szczegółowe

Do § 6 pkt 1. Kandydatów do służby w jednostkach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej należy kwalifikować jako niezdolnych.

ROZDZIAŁ IV - NARZĄD WZROKU

Paragraf

Punkt

Choroba i ułomność

Kategoria zdrowia

7

1

Zniekształcenie Powiek nieupośledzajace funkcji ochronnej

Z/N

2

Zniekształcenie powiek nieznacznie upośledzające funkcję ochronną

N

3

Zniekształcenie powiek upośledzające funkcje ochronną

N

4

Przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek nieupośledzajace lub nieznacznie upośledzające sprawność ochronną oka

N/Z

5

Przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek trudno poddające się leczeniu upośledzające sprawność oka

N

6

Zrosty spojówki gałkowej i powiekowej nieuoośledzające ruchów gałki ocznej lub powiek

Z

7

Zrosty spojówki gałkowej i powiekowej upośledzające skrajne wychylenie gałki ocznej lub ruchomość powiek niepowodujące wysychania rogówki

N

8

Zrosty spojówki gałkowej i powiekowej upośledzające ruchomość gałki ocznej lub powiek powodujące wysychanie rogówki

N

8

1

Nieznaczne upośledzenie wydzielania lub odpływu łez

N

2

Znaczne upośledzenie wydzielania lub odpływu łez

N

9

1

Ślepota jednego oka lub brak jednej gałki ocznej przy ostrości wzroku pozostałego oka nie mniejszej niż 0,8 bez korekcji albo po zastosowaniu szkieł sferycznych do ±3,0 D lub cylindrycznych do ±2,0 D

N

2

Ślepota jednego oka lub brak gałki ocznej przy ostrości wzroku pozostałego oka poniżej 0,8 nie mnrej niż 0,5 po zastosowaniu szkieł sferycznych do +6,0 D lub cylindrycznych do ±3,0 D

N

3

Ślepota jednego oka lub brak gałki ocznej przy ostrości wzroku pozostałego oka poniżej 0,5 do 0,1 po zastosowaniu optymalnej korekcji szkłami sferycznymi lub cylindrycznymi

N

4

Całkowrta ślepota lub brak obu gałek ocznych

N

10

1

Nieznaczny oczopląs przy skierowaniu gałek ocznych w bok

N/Z

2

Nieznaczny oczopląs przy patrzeniu wprost wzmagający się przy patrzeniu w bok

N

3

Wyraźny oczopląs orzy patrzeniu wprost

N

11

1

Zez utajony przy pełnej ostrości wzroku i prawidłowym widzeniu obuocznym

Z

2

Zez utajony lub zez jawny nieznacznego stopnia przy ostrości wzroku każdego oka 0,5 lub większej bez korekcji lub z korekcją, szkłami sferycznymi do ±3,0 D albo cylindrycznymi do ±1,0 D i przy prawidłowym widzeniu obuocznym

N/Z

3

Brak jednoczesnego widzenia obuocznego (zez utajony, zez naprzemienny) z ostrością wzroku każdego oka nie mniejsza niż 0,5 bez korekcji lub z korekcja szkłami sferycznymi do ±6,0 D albo cylindrycznymi do ±3,0 D

N/Z

4

Brak jednoczesnego widzenia obuocznego z ostrością, wzroku gorszego oka mniejszą niż 0,5 do 0,1 z korekcją optymalną

N

12

1

Niedowład mięśni zewnętrznych lub wewnętrznych oka porażenny lub pourazowy nieznacznie upośledzający czynność wzrokową, niepowodujący podwójnego widzenia

N

2

Niedowład mięśni zewnętrznych lub wewnętrznych oka porażenny lub pourazowy znacznie upośledzający czynność wzrokową, powodujący podwójne widzenie

N

13

1

Ostrość wzroku jednego oka lub obu oczu mniejsza niż 0,8 nie mniejsza niż 0,5 bez korekcji szkłami

Z/N

2

Ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5 z korekcją szkłami sferycznymi do ±3,0 D lub cylindrycznymi do ±1,0 D

Z/W

3

Ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5 z korekcją szkłami sferycznymi powyżej ±3,0 D do ±6,0 D lub cylindrycznymi powyżej ±1,0 D do ±3,0 D

N

4

Ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5 z korekcja szkłami sferycznymi powyżej ±6,0 D lub cylindrycznymi powyżej ±3,0 D

N

5

Ostrość wzroku jednego oka co najmniej 0,5, a drugiego 0,1 do 0,4 z optymalną korekcją szkłami sferycznymi lub cylindrycznymi

N

6

Ostrość wzroku każdego oka od 0,1 do 0,4 z optymalną korekcją szkłami sferycznymi lub cylindrycznymi

N

14

1

Przebyłe, nienawracajace choroby rogówki, twardówki, tęczówki, ciała rzęskowego i soczewki

N/Z

2

Przewlekłe i nawracające choroby rogówki, twardówki, tęczówki, ciała rzęskowego i soczewki

N

3

Przebyte, nienawracajace choroby siatkówki, naczyniówki i nerwu wzrokowego

N/Z

4

Przewlekłe i nawracające choroby siatkówki, naczyniówki i nerwu wzrokowego

N

5

Nieznaczne upośledzenie rozróżniania barw

N/Z

6

Upośledzenie rozróżniania barw

N

7

Jaskra

N

Objaśnienia szczegółowe

Do § 7 pkt 1. Kandydatów do służby w jednostkach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej należy kwalifikować jako niezdolnych.

    pkt 2 i 3. Przy kwalifikowaniu zniekształceń powiek należy kierować się ich skutkiem dla oka (brak objawów wysychania powierzchni gałki ocznej, podrażnienia spojówek, wysychania rogówki). Rozpoznanie powinno być oparte na dokumentacji leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej.    pkt 6 i 7. Przy kwalifikowaniu zrostów spojówki gałkowej i powiekowej należy brać pod uwagę zaburzenia widzenia obuocznego (podwójne widzenie w zależności od amplitudy wychylenia gałek ocznych).
Do § 8 pkt 1 i 2. Kwalifikacja orzecznicza powinna opierać się na dokumentacji leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej.   

pkt 1. Kandydatów do służby poza granicami państwa należy uznawać za niezdolnych w zależności od strefy klimatycznej.


Do § 9. Przez ślepotę oka należy rozumieć także ostrość wzroku poniżej 0,1 niedającą się poprawić szkłami (bez względu na ich siłę korygującą) lub koncentryczne zwężenie pola widzenia średnio do 10° od punktu fiksacji.
Do § 10 pkt 1, 2, 3. Każdy przypadek oczopląsu podlega konsultacji okulistycznej, neurologicznej i laryngologicznej.
   

pkt 1. W przypadku stwierdzenia oczopląsu fizjologicznego kwalifikować jako zdolny.
Do § 11 pkt 2. Kandydatów do służby w jednostkach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej należy kwalifikować jako niezdolnych.
   

pkt 3. Żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach desantowo-szturmowych oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach należy kwalifikować jako niezdolnych.
  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość