Strona główna

Wykaz jednostek poradnictwa specjalistycznego


Pobieranie 360.68 Kb.
Strona1/4
Data18.06.2016
Rozmiar360.68 Kb.
  1   2   3   4
WYKAZ JEDNOSTEK PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

(stan na czerwiec 2014 roku)


L.p.

Powiat

Nazwa podmiotu prowadzącego

Nazwa jednostki

Adres, nr tel., fax,

e-mail

Formy świadczonego poradnictwa

Dni i godziny przyjęć interesantów

Rodzaj placówki

1.

Miasto Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych-hotel

ul. Dunikowskiego 2

85-863 Bydgoszcz

Tel./fax: 52 361-12-49

e-mail: bzpow.hostel@wp.plwww.bzpow.bydg.pl


Udzielanie pomocy w postaci Hostelu, realizowanie programów pomocowych: program wsparcia dla dzieci z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą z elementami socjoterapii, program zajęć dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy – „ja i nowa rzeczywistość”, (aktywizacja zawodowa prowadzona przez doradcę zawodowego), program zajęć psychoedukacyjnych z zakresu mechanizmów przemocy i współuzależnienia oraz wzmacniającym kompetencje społeczne osób współuzależnionych i ofiar przemocy przebywających w hotelu, program edukacyjno- rozwojowy dla ofiar przemocy

i osób współuzależnionych

z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

Psycholog


poniedziałek 8.30 – 18.30,

wtorek, środa, czwartek

7.30 do 15.30

piątek 7.00 do 15.00


Pedagog


poniedziałek 12.00 - 20.00

środa 8.00-16.00

wtorek, czwartek 7.30 - 15.30

piątek 7.00 - 15.00Pracownik socjalny

poniedziałek 8.30-16.30

wtorek, środa, czwartek

7.30 do 15.30

piątek 7.00 do 15.00

Doradca zawodowy

poniedziałek 8.30-16.30

wtorek, środa, czwartek

7.30 do 15.30

piątek 7.00 do 15.00

Grupa wsparcia

poniedziałek 16.30 - 18.30publiczna

2.

Miasto Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej

ul. Toruńska 272

85-831 Bydgoszcz

Tel. 52 330-12-68

Fax. 52 330-12-67

e-mail: dwr@mopsbydgoszcz.pl

www.mopsbydgoszcz.pl- poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne dla osób/rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze, problemy małżeńskie, rodzinne

- grupy wsparcia i grupy samopomocowe dla osób doświadczających przemocy

- zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców


Psycholog

poniedziałek, środa, czwartek

7.30 – 15.30

wtorek 7.30 – 17.30

piątek 7.30 – 13.30
Prawnik

wtorek 8.00 – 14.30,

czwartek 8.00 – 11.30
Pedagog

poniedziałek, środa, czwartek

7.30 – 15.30

wtorek 7.30 – 17.30

piątek 7.30 – 13.30

Specjalista pracy z rodziną poniedziałek, środa, czwartek

7.30 – 15.30

wtorek 7.30 – 17.30

piątek 7.30 – 13.30
publiczna

3.

Miasto Grudziądz

Miasto Grudziądz

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Hallera 1

86-300 Grudziądz

Tel. 65 46-269-90

Fax. 56 46-286-90

e-mail: poczta@mopr.grudziadz.pl

www.mopr.grudziadz.pl


Poradnictwo prawne - udzielanie informacji o przepisach prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów

siedziba główna

ul. Hallera 1, Grudziądz
Poradnictwo psychologiczne – diagnoza, profilaktyka, elementy terapii indywidualnej (siedziba ul. Waryńskiego 36, Grudziądz)
Poradnictwo rodzinne – obejmuje problemy funkcjonowania rodzin, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i rodzinach zastępczych oraz opieka nad osobami niepełnosprawnymi siedziba główna

ul. Hallera 1, Grudziądz

oraz siedziba

ul. Waryńskiego 36, GrudziądzPrawnik


środa 13.30 - 15.30

Psycholog


poniedziałek - piątek

7.30 do 15.30Pracownicy socjalni i specjaliści pracy socjalnej


poniedziałek - piątek

7.30 - 10.00 oraz

wtorki dodatkowo 12.00 - 15.30


publiczna

4.

Miasto Grudziądz

Miasto Grudziądz

Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego


ul. Mikołaja z Ryńska 8

86-300 Grudziądz

tel. 56 46-21-871

fax. 56 46-21-871 wew. 42cpdipr@gmail.com

www.cpdipr.pl


Poradnictwo i konsultacje skierowane do rodzin poszukujących krótkotrwałej, jednorazowej porady w celu złagodzenia sytuacji kryzysowej lub potrzebujących informacji na temat rozwoju i wychowania dzieci

Terapia – realizacja zaleceń sądu wynikających z postanowienia o objęciu rodziny bądź dziecka oddziaływaniami terapeutycznymi

Warsztaty dla rodziców – bezpłatne zajęcia warsztatowe, które odbywają się na terenie CPDiPR. Program obejmuje 6 spotkań po 2 godziny (raz w tygodniu). W trakcie zajęć wykorzystuje się aktywne formy pracy oraz osobiste doświadczenia uczestników

Terapia dzieci ofiar i świadków przemocy, w tym seksualnej – skierowane do dzieci ofiar przemocy, w tym seksualnej, jak

i do niekrzywdzącego rodzica (opiekuna) w postaci terapii, konsultacji, poradnictwa i wsparcia psychologicznegoMediacje rodzinne – skierowane do rodziców będących w sytuacjach konfliktowych, w trakcie rozwodu, którzy chcą uregulować sprawy związane z opieką nad dziećmi

Opiekun dziecka – ofiary przestępstwa – pomoc rodzicom dzieci-ofiar przemocy, dostarczenie im wiedzy w zakresie istniejących przepisów i procedur prawnych, przygotowanie dziecka i rodziny do uczestnictwa w procedurze przesłuchania

Przyjazny pokój przesłuchań – zespół pomieszczeń dostosowanych do potrzeb psychofizycznych dzieci jak też do formalnych wymogów procesowych przesłuchań małoletnich dzieci

Nadzór nad kontaktami – usługa realizowana na podstawie postanowienia sądu w sytuacji braku możliwości porozumienia się stron co do kontaktów z małoletnimi dziećmi

Psycholog

poniedziałek – piątek

7.30 – 19.00

Psychoterapeuta


Poniedziałek 8.00 – 11.00

Środa 11.00 – 18.00


Pedagog

poniedziałek – piątek

7.30 – 19.00

Pracownik socjalny

poniedziałek - piątek

7.30 - 19.00Opiekun dziecka, ofiary przestępstwa

czwartek 15.00 – 18.00
publiczna

5.

Miasto Toruń

Miasto Toruń

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Dział Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

ul. Marii Skłodowskiej Curie 82-84,

87-100 Toruń

tel. 56 477-00-91

56 477-00-92,

fax. 56 64-86-447

e-mail:


sekretariat@mopr.torun.pl

www.mopr.torun.pl


- poradnictwo specjalistyczne, w szczególności pedagogiczne, psychologiczne, prawne, socjalne; - pomoc na rzecz osób doświadczających przemocy domowej, w tym metodą procedury Niebieskiej Karty;

- zabezpieczenie miejsca bezpiecznego schronienia, hostel dla kobiet z dziećmi, kobiet bezdomnych, kobiet – ofiar przemocy domowej – 32 miejsca;

- prowadzenie terapii indywidualnej, elementów terapii rodzinnej i grupowej, mediacje rodzinne;

- rzecznictwo, czyli działania mające na celu reprezentowanie interesów naszych klientów w różnych instytucjach;

- współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz osób potrzebujących pomocy, m.in. ze szkołami, stowarzyszeniami, Policją, Sądem, Rzecznikiem Praw Ofiar, placówkami służby zdrowia


Prawnik

poniedziałek, środa, piątek

7.30 -15.30

wtorek 8.00 - 16.00

czwartek 12.00 - 20.00
Psycholog

poniedziałek 8.00 – 13.00

czwartek 15.00 – 20.00
Psychiatra

co drugi poniedziałek miesiąca 15.00 – 18.00


Specjaliści pracy socjalnej

całodobowo 7 dni w tygodniu


Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy

co drugi wtorek miesiąca

17.00 - 20.00
Grupa korekcyjno-edukacyjna dla mężczyzn nie radzących sobie ze złością

każdy poniedziałek 16.00 – 20.00publiczna

6.

Miasto Włocławek

Miasto Włocławek

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Sekcja Interwencji Kryzysowej i Wspierania Rodziny

ul. Kościuszki 26 87-800 Włocławek

Tel. 54 411 63 11


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Sekcja Interwencji Kryzysowej i Wspierania Rodziny

ul. Żytnia 58,


87-800 Włocławek

tel. 54 413 50 96 w.52

e-mail:

interwencja.kryzysowa@mopr.wloclawek.pl

www.mopr.wloclawek.pl


- poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne, socjalne
- praca socjalna
- 7 miejsc noclegowych

Pracownicy socjalni

poniedziałek – piątek

7.30 –18.00

Prawnik

środa, czwartek 10.00-18.00,

piątek 8.00 - 16.00

Psycholog

poniedziałek - piątek

7.30-15.30

Pedagog

poniedziałek, środa

15.00-18.00

piątek 15.00 – 17.00
publiczna

7.

Powiat Aleksandrowski

Powiat Aleksandrowski

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Aleksandrowie kujawskim
ul. Sikorskiego 4a

87-700 Aleksandrów Kujawski


Tel. 54 282-00-38

fax. 54 282-00-38

e-mail.: pcpr_aleks@wp.pl


Poradnictwo indywidualne prawne, psychologiczne i socjalne
Informacja, mająca zastosowanie w konkretnej sprawie danego klienta przedstawiająca możliwości rozwiązania zgłaszanego problemu ze sfery socjalnej; przedstawienie klientowi informacji o prawach i uprawnieniach związanych z jego trudną sytuacją życiową, pomoc w przygotowaniu pism urzędowych, przedstawienie konsekwencji działań, które mogła być przez niego podjęte.

Psycholog

każdy wtorek (w okresie od 04.03.2014r. do 25.11.2014r.)

15.30 – 17.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8,

87-700 Aleksandrów Kujawski


Prawnik

każdy wtorek (w okresie od 04.03.2014r. do 25.11.2014r.)

15.30 – 17.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8,

87-700 Aleksandrów Kujawski

Pracownik socjalny


każdy wtorek (w okresie od 07.01.2014r. do 25.02.2014r. oraz 01.12.2014r. do 30.12.2014r.)

16.00 – 18.00 w siedzibie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy PCPR, ul. Sikorskiego 4a, 87-700 Aleksandrów Kujawskipubliczna

8.

Powiat Aleksandrowski

Gmina Bądkowo

Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla Osób z Problemami Alkoholowymi i Członków ich Rodzin oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Gminy w Bądkowie

Urząd Gminy

w Bądkowie

ul. Włocławska 82,

87- 704 Bądkowo


Tel.:


54 272-41-00 wew. 34

Fax.


54 272-41-00 wew. 31

gopsbadkowo@poczta.onet.pl

Poradnictwo i profilaktyka uzależnień

Terapeuta


16.00-19.00 w każdą środę
Grupa wsparcia

16.00 – 19.00 w każdą środę
publiczna

9.

Powiat Aleksandrowski

Gmina Waganiec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Wagańcu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Patologii Społecznej

w Wagańcu


Centrum Wzajemnej Pomocy

ul. Dworcowa 9,

87-731 Waganiec

tel./fax. 54 283-09-45

e-mail waganiec@interia.pl


Terapia indywidualna i grupowa dot. uzależnień


Psycholog


co drugi czwartek 15.00 – 18.00

Terapeuta


wtorek 16.00 - 20.00


publiczna

10.

Powiat Aleksandrowski

Miasto Aleksandrów Kujawski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Aleksandrowie KujawskimMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Słowackiego 12,

87-700 Aleksandrów Kujawski
tel/fax. 54 282 61 48

mopsalk@poczta.onet.pl

www.mopsaleksandrowkuj.naszbip.pl


- konsultacje indywidualne;

- pomoc w rozwiązywaniu spraw osobistych;

- opinie prawne;

- wyjaśnienia stosowania obowiązującego prawa;

- terapia psychologiczna;

- pomoc w sytuacjach uzależnień, kryzysowych, zawodowych, szkolnych, rodzinnych;

- trudności w kontaktach z innym ludźmi.

Psycholog


poniedziałek 17.00 - 19.00

Miejskie Centrum Kultury

w Aleksandrowie Kujawskim,

ul. Parkowa 3

tel. 54 282-25-27
Prawnik

wtorek i czwartek 10.00 - 12.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Słowackiego 12

Tel. 54 282-61-48


publiczna

11.

Powiat Brodnicki

Miasto Brodnica

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Poradnictwa Rodzinnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Poradnictwa Rodzinnego
ul. Św. Jakuba 22,
87-300 Brodnica

Tel. 56 49 19 771

Fax 56 49 19 771

e-mail:


poradnia@mops.brodnica.pl


Poradnictwo psychologiczno –terapeutyczne

Poradnictwo prawne

Poradnictwo rodzinne

Poradnictwo dot. uzależnień i przeciwdziałania przemocy

w rodzinie

Interwencja kryzysowa


i wsparcie

Terapia indywidualna i grupowa

Psycholog

poniedziałek 8.00 - 12.00

wtorek 12.30 - 15.30

środa 12.00 - 18.00

czwartek 14.00 - 18.00

piątek 8.00 - 11.00Terapeuta

poniedziałek 8.00 -16.00

wtorek 11.00 -16.00

środa 8.00 - 15.00

czwartek 11.00 -16.00

piątek 8.00 - 15.00


Prawnik

środa 13.30 - 15.30Asystent rodziny – nienormowany czas pracy

Spotkania grupy wsparcia

wtorek 14.00 - 16.00

środa 16.00 - 18.00

czwartek 16.00 - 18.00publiczna

12.

Powiat Brodnicki

Gmina Osiek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

87-340 Osiek

Tel. /fax

56 49 381 21/32www.gminaosiek.pl

e-mail:


gmina.osiek@perfect.net.pl

Poradnictwo prawne i socjalne


Prawnik

poniedziałek 9.30 - 12.30


Pracownicy socjalni

poniedziałek – piątek

7.30 - 15.30


publiczna

13

13.


Powiat Brodnicki

Gmina Zbiczno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Urząd Gminy

w ZbicznieGminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Punkt Konsultacyjny Zbiczno 199,

87-305 Zbiczno,

Tel. 56 49 39 319,

fax: 56 49 39 319,

e-mail: ops.zbiczno@wp.pl
Poradnictwo prawne i psychologiczne, terapia

Prawnik

wtorek 8.00 -15.00

(Urząd Gminy, Zbiczno 140)

Psycholog

II i IV środa miesiąca

15.30 – 17.30

(Punkt konsultacyjny , Zbiczno 199)Terapeuta I,II i III poniedziałek miesiąca 15.00 - 18.00

(Punkt konsultacyjny , Zbiczno 199)publiczna

14

14.


Powiat Bydgoski

Gmina Białe Błota

Punkt Interwencji Kryzysowej – Rodzinny Punkt Konsultacyjny

Punkt Interwencji Kryzysowej – Rodzinny Punkt Konsultacyjny

ul. Betonowa 1 a

86-005 Białe Błota

Tel: 52 349 44 04

Fax: 52 349 44 52

e-mail:

gops.bialeblota@admin.com.pl
www.bip.gops.bialeblota.pl- Konsultacje indywidualne i grupowe

- Mediacje

- Spotkania dla rodziców

- Wsparcie psychologiczne

- Terapia

- Spotkania psychoedukacyjne

- Poradnictwo prawne

- Konsultacje psychiatryczne


PsychologKonsultacje dla osób dotkniętych problemami życiowymi:

- NZOZ Zdrowie , 86- 065 Łochowo, ul. Porzeczkowa 20 co drugi wtorek miesiąca, 12.00 – 15.00

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Betonowa 1 a, 86-005 Białe Błota co drugi wtorek miesiąca 7.30 - 13.30

Konsultacje w sprawach dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie-psycholog

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Betonowa 1 a, 86-005 Białe Błota

środa 7.30 – 15.30

Terapeuta - grupa wsparcia

Konsultacje w sprawach dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Betonowa 1 a, 86-005 Białe Błota

środa 17.00 – 18.30

Konsultacje dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych członków rodzin -Terapeuci do spraw uzależnień

- NZOZ Zdrowie , 86 - 065 Łochowo, ul. Porzeczkowa 20 Środy 9.00 - 13.00

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Betonowa 1 a, 86-005 Białe Błota Środy 15.30-20.30

- Świetlica socjoterapeutyczna „Małgosia” Ciele, ul. Ogrody 1, 86-005 Białe Błota,

wtorki i środy 18.30-20.30

- Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego, Murowaniec, ul. Św. Rafała Kalinowskiego 2, 86-005 Białe Błota: poniedziałki i środy 16.30-18.30Poradnictwo prawne

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Betonowa 1 a, 86-005 Białe Błota

piątki 11.30-14.30

Psychiatra

Informacja telefoniczna, wg potrzeb
publiczna

15.

Powiat Bydgoski

Powiat Bydgoski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3,

85-066 Bydgoszcz

Tel. 52 58 35 413  • poradnictwo dla rodzin zastępczych,
  • poradnictwo dla osób doznających przemocy
    w rodzinie
- prawnik

- psycholog

- pedagog
Konsultacje i porady po telefonicznym uzgodnieniu wizyty

publiczna

16.

Powiat Bydgoski

Gmina Koronowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Pomianowskiego 1

86-010 Koronowo

tel/fax 52 38 222 83www.mgops.koronowo.pl

sekretariat@mgops.koronowo.pl

- poradnictwo

- udzielanie informacjiPracownik Socjalny

wtorek 15.30-16.30publiczna

17.

Powiat Bydgoski

Gmina Osielsko

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Rodzinny Punkt Konsultacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Rodzinny Punkt Konsultacyjny

ul. Centralna 6a,

86-031 Osielsko
Tel. 52 381 33 44

Fax 52 381 38 78

e-mail: punkt.rodzinny@interia.pl


poradnictwo psychologiczne prawne
grupa wsparcia
grupa AA
konsultacje w zakresie uzależnień

Grupa wsparcia dla rodzin – poniedziałek 17.00 – 20.00

Poradnictwo prawne II i IV wtorek miesiąca 17.00 – 19.00

Psycholog ds. przemocy w rodzinie II i IV piątek miesiąca

15.00 – 17.00Psycholog (os. dorosłe)

środa 17.00 – 19.00Psycholog (dzieci i młodzież) czwartek 14.00 – 17.00

Grupa AA – czwartki godz. 19.00

publiczna
  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość