Strona główna

Wykaz osiągnięĆ w pracy naukowo badawczej a. Osiągnięcia w pracy naukowo badawczej przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego


Pobieranie 82.66 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar82.66 Kb.
WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO BADAWCZEJ
A. Osiągnięcia w pracy naukowo badawczej przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego
A.1. Monografie, wydawnictwa książkowe

A. 1.1. Gugołek A. 2002. Zastosowanie probiotyków w żywieniu lisów polarnych (Alopex lagopus L.). Rozprawy i monografie, 66 , Wydawnictwo UWM w Olsztynie. s.58.

A.2. Oryginalne publikacje naukowe


A.2.1. Lorek M.O., Gugołek A. 1992. Wpływ dodatku kredy pastewnej do dawki pokarmowej na wybrane wskaźniki użytkowe lisów polarnych. Acta Academiae Agriculturae Ac Technicae Olstenensis, Zootechnica, 37: 161-168.

A.2.2. Lorek M.O., Gugołek A. 1993. Wpływ koncentratu tłuszczowego w żywieniu lisów polarnych na przyrosty masy ciała i zużycie paszy. Acta Academiae Agriculturae Ac Technicae Olstenensis, Zootechnica, 38: 239-246.

A.2.3. Lorek M.O., Gugołek A. 1993. Ocena pokroju i jakości skór lisów polarnych żywionych paszą z dodatkiem koncentratu tłuszczowego. Acta Academiae Agriculturae Ac Technicae Olstenensis, Zootechnica, 38: 247-253.

A.2.4. Lorek M.O., Gugołek A. 1993. The effect of different diets on the reproductive performance of raccon dogs. Scientifur, 3: 207-210.

A.2.5. Lorek M.O., Florek S., Gugołek A., Rusiecka I. 1994. Strawność składników pokarmowych i retencja azotu u lisów polarnych żywionych dawką z udziałem koncentratu tłuszczowego. Acta Academiae Agriculturae Ac Technicae Olstenensis, Zootechnica, 39: 71-81.

A.2.6. Lorek M.O., Gugołek A. 1994. Wpływ różnego żywienia jenotów na wskaźniki użytkowania rozpłodowego. Acta Academiae Agriculturae Ac Technicae Olstenensis, Zootechnica, 40: 153-158.

A.2.7. Lorek M.O., Gugołek A. 1994. Wpływ dodatku paszowego tłuszczu sypkiego ERAFET na wskaźniki użytkowe lisów polarnych. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 15: 153-163.A.2.8. Lorek M.O., Gugołek A., Gawarecka B. 1994. Strawność składników pokarmowych i retencja azotu u lisów polarnych żywionych paszą z udziałem ekstrudowanej śruty jęczmiennej. Acta Academiae Agriculturae Ac Technicae Olstenensis, Zootechnica, 41: 37-45.

A.2.9. Lorek M.O., Gugołek A., Gawarecka B. 1994. Badania nad możliwością zastąpienia śruty jęczmiennej parowanej koncentratem tłuszczowym w dawkach pokarmowych dla lisów polarnych. Acta Academiae Agriculturae Ac Technicae Olstenensis, Zootechnica, 41: 47-56.

A.2.10. Lorek M.O., Gugołek A., Gawarecka B. 1994. Wpływ dodatku koncentratu tłuszczowego do dawki pokarmowej dla norek na wybrane wskaźniki użytkowe. Acta Academiae Agriculturae Ac Technicae Olstenensis, Zootechnica 41: 57-65.

Rozprawa doktorska: Gugołek A. 1995. Badania nad zastosowaniem paszowego tłuszczu sypkiego ERAFET w żywieniu lisów polarnych (Alopex lagopus). ART Olsztyn

A.2.11. Rotkiewicz T., Lorek M.O., Podbielski M., Gugołek A. 1995. Histopathological and histochemical studies of the internal organs of polar fox (Alopex lagopus) fed a diet supplemented with powdered fat "ERAFET". Scientifur, 3: 207-214.

A.2.12. Lorek M.O., Gugołek A. 1995. Możliwości zwiększania udziału tłuszczu w dawkach pokarmowych dla lisów i norek. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 21: 101-111.

A.2.13. Lorek M.O., Gugołek A. 1996. Wpływ dodatku koncentratu serwatkowo-tłuszczowego do dawki pokarmowej na wybrane wskaźniki użytkowe norek. Acta Academiae Agriculturae Ac Technicae Olstenensis, Zootechnica, 45: 199-207.

A.2.14. Lorek M.O., Gugołek A., Rotkiewicz T., Podbielski M. 1996. Use of animal and plants fats in mink feeding. Applied Science Reports, Animal Production Review, 28: 37-46.

A.2.15. Lorek M. O., Gugołek A., Rotkiewicz T., Podbielski M. 1997. Studies on the use of whey-fat concentrate in feeding growing Polar foxes. Scientifur, 2: 127-133. A.2.16. Lorek M. O., Gugołek A. 1997. Wpływ krzyżowania międzyodmianowego norek na wskaźniki użytkowe. Acta Academiae Agriculturae Ac Technicae Olstenensis, Zootechnica, 46: 181-187.A.2.17. Lorek M. O., Gugołek A. 1997. Strawność składników pokarmowych i retencja azotu u norek żywionych dietą z udziałem koncentratu serwatkowo tłuszczowego. Acta Academiae Agriculturae Ac Technicae Olstenensis, Zootechnica, 46: 189-196.

A.2.18. Lorek M.O., Gugołek A. 1997. Analiza wybranych wskaźników użytkowych lisów polarnych żywionych dietami zawierającymi dodatek paszowego tłuszczu sypkiego ERAFET. Acta Academiae Agriculturae Ac Technicae Olstenensis, Zootechnica, 46: 197-206.

A.2.19. Lorek M. O., Gugołek A., Grzechnik M. 1997. Strawność składników pokarmowych i retencja azotu u lisów polarnych żywionych dietą z udziałem paszowego tłuszczu sypkiego ERAFET. Acta Academiae Agriculturae Ac Technicae Olstenensis, Zootechnica., 46: 207-215.

A.2.20. Lorek M. O., Gugołek A., Grzechnik M. 1997. Strawność składników pokarmowych i retencja azotu u lisów polarnych żywionych dietą z udziałem koncentratu serwatkowo tłuszczowego. Acta Academiae Agriculturae Ac Technicae Olstenensis, Zootechnica, 46: 217-225.

A.2.21. Gugołek A., Lorek M. O., Grzechnik M., Lasikowska M. 1997. Strawność składników pokarmowych i retencja azotu u lisów polarnych żywionych paszą granulowaną. Acta Academiae Agriculturae Ac Technicae Olstenensis, Zootechnica, 47: 41-48.

A.2.22. Gugołek A., Lorek M. O., Minakowski D., Lasikowska M. 1997. Strawność składników pokarmowych i retencja azotu u norek żywionych dietą z dodatkiem makuchu z dyni i oleju rzepakowego. Acta Academiae Agriculturae Ac Technicae Olstenensis, Zootechnica, 47: 49-56.

A.2.23. Lorek M.O., Gugołek A., Lasikowska M. 1997. Wpływ krzyżowania mieszańców norek barwnych na wskaźniki użytkowe. Acta Academiae Agriculturae Ac Technicae Olstenensis, Zootechnica, 47: 57-63.

A.2.24. Lorek M. O., Gugołek A. 1998. Effeect of rape oil and marrow oil cake on selected production caracters of mink. Natural Science, 1: 81-89.A.2.25. Lorek M.O., Gugołek A. 1998. Effect of adding a feed concentrate Grower R –075 to rations for polar foxes on same performance indices. Natural Science, 1: 97-105.

A.2.26. Lorek M. O., Gugołek A., Rotkiewicz T., Podbielski M. 1998. Effect of vegetable fats on some performance indices and health state of mink. Scientifur, 3: 227-234.

A.2.27. Lorek M. O., Gugołek A., Rotkiewicz T., Podbielski M. 1999. Pelleted feed for arctic fox. Czech Journal of Animal Science, 11: 503-507.

A.2.28. Gugołek A., Lorek M.O., Lipiński K. 1999. Attempt to use unconventional supplements in growing polar fox nutrition. Scientifur, 3:187-195.

A.2.29. Gugołek A., Lorek M.O., Lipiński K.1999. Wpływ preparatu DigDo-Korektor na wybrane wskaźniki użytkowe u rosnących lisów polarnych. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 42: 283-291.

A.2.30. Lorek M.O., Gugołek A., Grzechnik M. 1999. Ocena wyników uzyskanych podczas wdrażania inseminacji na fermie lisów polarnych. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 42: 364-366.

A.2.31. Lorek M.O., Rydzik W., Tucholski S., Gugołek A. 2000. Palability of hay from meadows irrigated with biologically treated effluents devoted for growing rabbits. Natural Sciences, 4: 135-140.

A.2.32. Lorek M.O., Rydzik W., Tucholski S., Gugołek A. 2000. Effect of meadow irrrigation and fertilization on hay palability devoted for growing rabbits. Natural Sciences, 4: 141-146.

A.2.33. Lorek M.O., Rotkiewicz T., Gugołek A., Podbielski M. 2000. Wskaźniki hematologiczne krwi oraz zmiany histopatologiczne wątroby i nerek u lisów polarnych żywionych dawką z dodatkiem koncentratu Grower R-075. Roczniki Naukowe Zootechniki, 27: 129-139.

A.2.34. Lorek M.O., Gugołek A., Szarek J., Przeździecka D. 2000. Efects of new generation supplement on some performance indices and health state in mink. Scientifur, 4: 86-88.

A.2.35. Lorek M.O., Gugołek A., Hartman A. 2000. Wpływ dodatku witaminowego CARNIFUR na wybrane wskaźniki użytkowe lisów polarnych. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 53: 157-161.

A.2.36. Gugołek A., Lorek M.O., Hartman A. 2001. Studies on the relationship between fur damage in mink reproduction results and the occurrence of this defects in offspring. Scientifur, 4: 115-117.

A.2.37. Lorek M.O. Gugołek A., Hartman A. 2001. Studies on the the relatioship between body weight, trunk length and pelt size in common foxes (Vulpes vulpes). Czech Journal of Animal Science, 11: 481-484.

A.2.38. Lorek M.O. Gugołek A., Hartman A. 2001. Nutrient digestibility and nitrogen retention in arctic foxes fed a diet containing cultures of probiotic bacteria. Czech Journal of Animal Science, 11: 485-488.

A.2.39. Lorek M.O., Gugołek A., Hartman A. 2001. Wpływ bilansowania dawek syntetyczną metioniną na strawność składników pokarmowych i wyniki oceny pokroju lisów polarnych. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 58: 103-110.

A.2.40. Lorek M.O., Hartman A., Gugołek A. 2002. Wpływ poziomu wybranych aminokwasów na w dawce pokarmowej na cechy użytkowe lisów polarnych. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 64: 111-117.

A.2.41. Gugołek A., Lorek M.O., Zabłocka D. 2002. Studies on the the relatioship between body weight, trunk length and pelt size in arctic fox. Czech Journal of Animal Science, 47 (8): 328-332.

A.2.42. Lorek M.O., Gugołek A., Hartman A. 2002 Effect of feeding pellets to arctic foxes on their performance and selected morpological-biochemical blood indices. Czech Journal of Animal Science, 47 (8): 333-338.
A.3. Komunikaty i doniesienia naukowe

A.3.1. Lorek M.O., Gugołek A., Gawarecka B. 1994. Obserwacje nad odziedziczalnością umaszczenia norek barwnych. LIX Zjazd Naukowy PTZ, Siedlce, 15: 217-218.

A.3.2. Lorek M.O., Gugołek A. 1996. Heredity of fur colour and breeding results of white hedlund variety minks crossing with standard minks. Mezinarodni Vedecka Konference "XVII. Geneticke Dny", Brno, Republika Czeska, 234-235.

A.3.3. Lorek M.O., Gugołek A. 1998. Wpływ dodatku tłuszczów roślinnych na wybrane wskaźniki użytkowe norek. Aktualne badania w hodowli zwierząt futerkowych. Sympozjum naukowe. 21-22 wrzesień, Kazimierz Dolny n/Wisłą, 40-49.

A.3.4. Lorek M.O., Gugołek A., Vaclavovsky J. 2000. Fur animal breeeding in the requirments of the european union. Sbornik prispevku z III mezinarodni vedecke konference Agroregion 2000, Ceske Budejovice, 225-226.

A.3.5. Szarek J., Lorek M.O., Przeździecka D., Gugołek A. 2001. Pathomorphologial pattern of the internal organs in mink fed with a diet supplemented with a new generation feed. Procceding 19th Meeting ESVP Thessaloniki – Greece, 25-28 September, 182.A.3.6. Szarek J., Lorek M.O., Przeździecka D., Gugołek A. 2002. Pathomorphologial pattern of the internal organs in foxes fed with a diet supplemented with a new generation feed. Procceding 20th Meeting ESVP Grugliasco (TO) – Italy, 18-21 September, 127.

A.4. Publikacje popularno-naukowe

A.4.1. Lorek M.O., Gugołek A., 1998. Charakterystyka rozrodu norek kojarzonych z samcami importowanymi z Danii. Przegląd Hodowlany, 8: 26-29.A.4.2. Lorek M.O., Gugołek A., Grzechnik M. 1999. Pasze granulowane w żywieniu mięsożernych zwierząt futerkowych. Rolnicze ABC, 10: 14 i 19.

A.4.3. Gugołek A., Janiszewski P. 1999. Amerykański uciekinier i jego krewniacy. Łowiec Polski, 3: 14-15.

A.4.4. Gugołek A., Janiszewski P. 2000. Kuny. Łowiec Polski, 10: 14-15.

A.4.5. Lorek M.O., Gugołek A., Hartman A. 2001. Dodatkowe witaminy w żywieniu norek. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 8: 26-30.

A.4.6. Lorek M.O., Gugołek A. 2001. Badania nad optymalizacją żywienia mięsożernych zwierząt futerkowych. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 9: 13-20.

A.4.7. Gugołek A., Lorek M.O., Hartman A. 2001. Wygryzania okrywy włosowej u mięsożernych zwierząt futerkowych. Przegląd Hodowlany, 7: 28-30.

A.4.8. Hartman A., Gugołek A. 2002. Dobre notowania cen na skóry zwierząt futerkowych. Rolnicze ABC, 4: 20-21.

A.4.9. Lorek M.O., Gugołek A., Hartman A. 2002. Pasze suche pełnoskładnikowe w żywieniu mięsożernych zwierząt futerkowych. Przegląd Hodowlany, 4: 30-32.

A.4.10. Gugołek A. 2002. Tchórzofretki. Rolnicze ABC, 10: 13 i 18.

B. Osiągnięcia w pracy naukowo badawczej po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego
B.1. Monografie, wydawnictwa książkowe

B.1.1. Lorek M.O., Gugołek A. (red.). 2008. Zwierzęta amatorskie i towarzyszące. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. s.88.

B.1.2. Gugołek A. 2010. Zwierzęta futerkowe mięsożerne ważnym ogniwem polskiego rolnictwa. Wydawca PZHiPZF, Warszawa. s.44.

B.1.3. Gugołek A. (red.). 2011. Amatorska hodowla wybranych gatunków ssaków. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. s.128.

B.1.4. Bielański P., Kowalska D., Gugołek A. (red.), Zoń A. 2011. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz. Zwierzęta Futerkowe. Wyd. Instytut Fizjologii Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego. Polska Akademia Nauk. Jabłonna. (w druku).

B.2. Oryginalne publikacje naukowe

B.2.1. Szarek J., Lorek M.O., Przeździecka D., Gugołek A., Lipińska J., Kostiuk S. 2003. Pathomorphological pattern of the alimentary tract in fox fed with diet supplemented with a new generation feed. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine, 5: 185-188.

B.2.2. Gugołek A., Lorek M.O., Rotkiewicz Z., Rotkiewicz T. 2004. Effect of probiotic bacteria on the performance of arctic foxes, pathomorphology and microflora of their alimentary tracts. Czech Journal of Animal Science, 49: 265-270.

B.2.3. Gugołek A., Lorek M.O., Matusevicius P., Hartman A. 2004. Attempt to improve the reproduction results of the hedlund white minks by crossing them with the standard and pastel mink. Polish Journal of Natural Sciences, 16: 133-138.

B.2.4. Szarek J., Lorek M.O., Lipińska J., Gugołek A., Babińska I., Truszczyńska M., Felsman M.Z. 2004. Pathomorphological pattern of the liver and kidney in polar fox fed a diet supplemented with a new generation of feed. Polish Journal of Veterinary Sciences, 7: 143-146.

B.2.5. Gugołek A., Lorek M.O., Zabłocki W., Hartman A. 2004. Wpływ preparatu probiotycznego na wzrost i wybrane parametry jakości okrywy włosowej lisów polarnych. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 72: 87-92.B.2.6. Matusevicius P., Januskevicius A., Gugołek A., Zilinskiene A. 2004. Sintetinio metionino efektyvumas lapiu (Alopex Lagopus) pasaruose. Veterinarija ir Zootechnika, 25: 71-75.

B.2.7. Gugołek A. Lorek M.O., Zabłocki W., Hartman A. 2004. Effects of supplementation with a prebiotic preparation containing mannan oligosaccharide on same performance parameters of arctic foxes. Sbornik Naucznych Trudov , 3: 40-43.


B.2.8. Hartman A., Lorek M.O., Kruszewski P., Gugołek A. 2005. Charakterystyka populacji psów bezdomnych w wybranym schronisku dla zwierząt. Biuletyn Naukowy UWM, 25 (1): 217-224.

B.2.9. Gugołek A. 2005. Dziedziczenie barwy czerwonej i żółtej u gołębi rasy wstęgowy rżewski. Biuletyn Naukowy UWM, 25 (1): 211-216.

B.2.10. Lorek M.O., Gugołek A., Hartman A., Zabłocki W. 2005. Wyniki rozrodu lisów polarnych różnych grup genetycznych. Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica, 4 (1): 107-113.

B.2.11. Lorek M.O., Hartman A., Gugołek A., Matusevičius P. 2005. Effect of synthetic amino acids on morphological and biochemical blood parameters and on health status of arctic foxes. Veterinarija ir Zootechnika, (30) 52: 54-59.

B.2.12. Gugołek A., Zabłocki W., Hartman A. 2005. Nutrient and energy digestibility and nitrogen retencion in arctic foxes fed animal meals. Sbornik Naucznych Trudov, 4: 249-252.

B.2.13. Gugołek A., Lorek M.O., Hartman A., Pliszka A. 2006. Reproduction results of silver fox females in the Warmia and Mazury province (NE Poland) – the example of a selected population. Sbornik Naucznych Trudov, 2: 280-285.

B.2.14. Gugołek A., Lorek M.O., Hartman A., Zembrzuska A. 2006. Nutrient digestibility and nitrogen retention in arctic foxes fed diets supplemented with ground triticale. Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica, 5(1): 25-31.

B.2.15. Gugołek A., Lorek M.O., Janiszewski P. 2006. Badania nad możliwością wykorzystania śruty z pszenżyta w żywieniu norek. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 2(2): 73-79.

B.2.16. Gugołek A., Lorek M.O., Janiszewski P. 2006. Porównanie strawności składników pokarmowych i energii u norek (Mustela vison) i tchórzy hodowlanych (Mustela putorius). Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis Zootechnica, 250(48): 169-173.

B.2.17. Janiszewski P., Gugołek A., Łobanowska A. 2006. Use of shoreline vegetation by the european beaver (Castor fiber L.). Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 5(2): 63-70.

B.2.18. Gugołek A., Lorek M.O., Kruszewski P., Hartman A. 2006. Analiza zmian ilościowych populacji kotów w wybranym schronisku dla zwierząt w latach 2001-2003. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, seria B, 59: 13-19.

B.2.19. Gugołek A, Lipiński K., Hartman A., Klewska A. 2006. Effects of a herbal additive on the production results of New Zealand White rabbits. Polish Journal of Natural Sciences, 3: 615-620.

B.2.20. Matusevicius P., Asmenskaite L., Staniskiene B., Zilinskiene A., Gugołek A., Lorek M.O., Janiszewski P. 2006. Effectiveness of diets supplementation with probiotic preparation in growing rabbits. Polish Journal of Natural Sciences, 3: 643-649.

B.2.21. Gugołek A. 2007. Pobieranie mieszanek paszowych przez gołębie ozdobne wybranych ras. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica, 255(2): 51-56.

B.2.22. Janiszewski P., Gugołek A., Sokołowska A., Bukowska K. 2007. Spożycie liściarki przez jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) i daniela europejskiego (Dama dama) podczas zimowego dokarmiania. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica, 255 (2): 57-64.

B.2.23. Janiszewski P., Gugołek A., Kałaska S., Hanzal V. 2007. Jakość jelenia szlachetnego Cervus elaphus L. bytującego w łowiskach Puszczy Piskiej. Leśne Prace Badawcze, 3: 53-67.

B.2.24. Janiszewski P., Gugolek A., Hanzal V., Kowalska M. 2007. Quality of red deer (Cervus elaphus L.) stags harvested in the hunting grounds of the Tuchola Forest. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 6 (3): 41–49.

B.2.25. Gugołek A., Lorek M.O. Kowalska D., Janiszewski P. 2007. Production results of rabbits fed diets containing no coccidiostatics during the fattening period. Journal Central European Agriculture, 8 (4): 443-446.

B.2.26. Kowalska D., Gugołek A. 2007. Przydatność testów behawioralnych w określeniu sposobów funkcjonowania królików w środowisku i ich powiązanie z niektórymi cechami produkcyjnymi. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 3(4): 165-172.

B.2.27. Gugołek A., Lorek M.O., Janiszewski P. Dąbrowska-Kojtych A. 2007. Wskaźniki użytkowe lisów polarnych żywionych dawkami z dodatkiem śruty z pszenżyta. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 3(4): 229-235.


B.2.28. Gugołek A., Lorek M.O., Rotkiewicz Z., Janiszewski P., Wyczling T. 2007. Stan mikrobiologiczny mieszanki pełnoporcjowej sypkiej i jej wpływ na wyniki rozrodu lisów polarnych. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 3(4): 237-244.

B.2.29. Janiszewski P., Weigle A., Gugołek A. 2007. Stan i rozmieszczenie bobra europejskiego (Castor fiber L.) w województwie mazowieckim. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 3(4): 367-374.

B.2.30. Gugołek A., Lorek M.O., Janiszewski P., Zabłocki W., Konstantynowicz M. 2008. Badania smakowitości mieszanek paszowych dla lisów polarnych. Folia Universitatis Agriculturae Stetiniensis Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica, 260 (5): 23-28.

B.2.31. Janiszewski P., Gugołek A., Głowala A. 2008. Jakość sarny europejskiej (Capreolus capreolus) bytującej w wybranych łowiskach północno-wschodniej Polski. Folia Universitatis Agriculturae Stetiniensis Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica, 260 (5): 29-36.

B.2.32. Gugołek A., Lorek M.O., Janiszewski P. 2008. Effect of application of onion bulbs and birch twigs on production performances of rabbits. Journal of Applied Animal Research, 34(2): 189-192.

B.2.33. Janiszewski P., Gugołek A., Hanzal V. 2008. Comparison of the quality of red deer (Cervus elaphus L.) from different hunting grounds in North-Eastern Poland. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 7(2): 17-27.

B.2.34. Gugołek A., Lorek M.O., Kowalska D., Janiszewski P., Daszkiewicz T. 2008. Wpływ systemu utrzymania i żywienia na wyniki produkcyjne i stopień zarażenia kokcydiami królików białych nowozelandzkich. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 4(2): 39-44.

B.2.35. Kowalska D., Gugołek A. 2008. Reakcja na stres a wyniki produkcyjne królików. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 4(2): 135-142.

B.2.36. Janiszewski P., Dmuchowski B., Gugołek A., Żełobowski R. 2008. Body weight characteristics of farm-raised fallow deer (Dama dama L.) over the winter period. Journal Central European Agriculture, 9(2): 337-341.

B.2.37. Janiszewski P., Gugołek A., Nowacka D. 2009. Characteristics of the European beaver (Castor fiber L.) population in Tuchola Forest. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 5 (1): 149-155.

B.2.38. Kowalska D., Gugołek A. 2009. Stres a wyniki produkcyjne i jakość mięsa królików. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 5 (2):179-189.

B.2.39. Bulc M., Lewczuk B., Prusik M., Gugołek A., Przybylska-Gornowicz B. 2010. Calcium concrements in pineal gland of Arctic fox (Vulpes lagpus) and their relationship to pinealocytes, glial cells and type I and II collagen fibers. Pol.J.Vet.Sci., 13(2):269-278.

B.2.40. Gugołek A., Zabłocki W., Kowalska D., Janiszewski P., Konstantynowicz M., Strychalski J. 2010. Nutrient digestibility in Arctic fox (Vulpes lagopus) fed diets containing animal meals. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., 62(4):948-953.

B.2.41. Gugołek A. Lorek M.O., Rotkiewicz T., Rotkiewicz Z., Janiszewski P., Zabłocki W. 2010. Influence of feeding complete dry diets mixed with water on production traits and health status of blue fox (Alopex lagopus). Anim. Sci. Pap. Rep. 28(2):171-179.

B.2.42. Gugołek A., Purwin C., Łaniewska-Trokenheim Ł., Janiszewski P., Konstantynowicz M. 2010. Status mikrobiologiczny oraz strawność składników pokarmowych i energii dawek pokarmowych zawierających dodatek kiszonych śrut z pszenżyta i kukurydzy dla norek hodowlanych. Rocz. Nauk. PTZ, 6(1):91-100.

B.2.43. Janiszewski P., Gugołek A., Kowalewska M., Cilulko J. 2010. Quality Assessment of the Common Fox (Vulpes vulpes) pelts obtained in two regions of Poland on the basis of selected indices. Pol. J. Natur. Sc. 25(4):352-359.

B.2.44. Strychalski J., Gugołek A. 2010. The analisis of trends in purebred dog breeding in 2000-2010 – data from the National Purebred Dog Shows organized by the Polish Kennel Club, Branch in Olsztyn. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. 6(4):91-101.

B.2.45. Gugołek A., Kowalska D., Konstantynowicz M., Strychalski J., Bukowska B. 2011. Performance indicators, health status and coccidial infection rates in rabbits fed diets supplemented with white mustard meal. Annals of Animal Science, 11 (3): 425-432.

B.2.46. Kowalska D., Gugołek A., Bielański P. 2011. Effect of stress on rabbit meat quality. Annals of Animal Science, 11 (3): 465.

B.2.47. Gugołek A., Strychalski J., Konstantynowicz M. 2011. Polydactyly in Arctic foxes (Vulpes lagopus). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 35 (4): 277-280.

B.2.48. Janiszewski P., Gugołek A., Hanzal V., Bółkowski D. 2011. Variability of the carcass weight of the red deer (Cervus elaphus L.) in Poland. Polish Journal of Natural Sciences, 26 (2): 99-110.

B.2.49. Daszkiewicz, T., Gugolek, A., Janiszewski, P., Chwastowska-Siwiecka, I., Kubiak D. 2011. Meat quality of various carcass cuts obtained from New Zealand white rabbits. Żywność. Nauka. Technologia. 18(3):153-161.

B.2.50. Janiszewski P., Gugołek A., Hanzal V. 2011. Zoometric characteristics of the european roe deer (Capreolus capreolus) hunter-harvested in north-eastern Poland. Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska Lublin – Polonia Sectio EE, vol. XXIX (2):20-31.


B.3. Komunikaty i doniesienia naukowe

B.3.1. Matusevičius P., Šliaudarytè R., Gugołek A., Hartman A., Žilinskienè A. 2004. Raciono įtaka trušienos kokybei. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żywienie Zwierząt i Rozwój Ekologicznej Produkcji Zwierzęcej na Litwie”, Kowno: LVA, 68-71.


B.3.2. Gugołek A., Lorek M.O., Hartman A., Zabłocki W. 2005. Porównanie smakowitości paszy tradycyjnej oraz zawierającej mączki zwierzęce za pomocą testu preferencji metodą wolnego wyboru u lisów polarnych. Materiały LXX Zjazdu PTZ we Wrocławiu: 191.

B.3.3. Gugołek A., Lipiński K., Hartman A., Klewska A. 2006. Wpływ preparatu ziołowego na wyniki odchowu królików białych nowozelandzkich. XXXV Sesja Naukowa „Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt.” Olsztyn-Mierki. 27-28.06.2006.

B.3.4. Matusevičius P., Ašmenskaitė L., Žilinskienė A., Gugołek A., Lorek M.O., Hartman A. 2006. Wpływ dodatku probiotycznego BIOPLUS 2B® na użytkowość rosnących królików. XXXV Sesja Naukowa „Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt.” Olsztyn-Mierki. 27-28.06.2006.

B.3.5. Gugołek A., Lorek M.O., Janiszewski P., Hartman A. 2006. Badania nad możliwością wykorzystania śruty z pszenżyta w żywieniu norek. Materiały LXXI Zjazdu PTZ Bydgoszcz., z. 2:3.

B.3.6. Janiszewski P., Gugołek A., Sokołowska A., Bukowska K. 2006. Wykorzystanie liściarki przez jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) i daniela europejskiego (Dama dama L.) podczas zimowego dokarmiania. Materiały LXXI Zjazdu PTZ Bydgoszcz, z. 4: 8.

B.3.7. Bulc M., Lewczuk B., Wojtkiewicz J., Gugołek A. 2006. Konkrementy wapniowe w szyszynce lisa polarnego. XLI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Stare Jabłonki 14-15 września, 17.

B.3.8. Janiszewski P., Gugołek A., Żełobowski R. 2007. Characteristics of the body weight of the farmer follow dear (Dama dama) during winthering. X Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja,, Grodno, 169.

B.3.9. Janiszewski P., Gugołek A., Kowalska M. 2007. Characteristics of the red dear (Cervus elapus) harvested in Tuchola forest (Northen Poland). X Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja,, Grodno, 169-170.

B.3.10. Gugołek A., Lorek M.O., Janiszewski P. 2007. Effect of natural plant feed additives on some performance traits of meat type rabbits. X Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja,, Grodno, 170-171.

B.3.11. Gugołek A., Lorek M.O., Janiszewski P., Giedryś A. 2007. Comparison of the reproductive performance traits of arctic blue and shadow female foxes raised on some farms in NE Poland. X Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja,, Grodno,171-172.

B.3.12. Gugołek A., Lorek M.O., Janiszewski P., Wyczling T. 2007. Wyniki rozrodu samic lisów polarnych żywionych mieszanką pełnoporcjową suchą. LXXII Zjazd PTZ Warszawa.

B.3.13. Gugołek A., Lorek M.O., Janiszewski P., Dąbrowska-Kojtych J. 2007. Wpływ żywienia dawkami z dodatkiem śruty z pszenżyta na wybrane wskaźniki użytkowe lisów polarnych. LXXII Zjazd PTZ Warszawa.

B.3.14. Kowalska D., Gugołek A. 2007. Przydatność testów behawioralnych w określaniu sposobów funkcjonowania królików w środowisku i ich powiązanie z niektórymi cechami produkcyjnymi. LXXII Zjazd PTZ Warszawa.

B.3.15. Janiszewski P., Weigle A., Gugołek A. 2007. Charakterystyka populacji bobra europejskiego (Castor fiber L.) w województwie mazowieckim. LXXII Zjazd PTZ Warszawa.

B.3.16. Janiszewski P., Lorek M.O., Gugołek A., Janiszewska L. 2007. Szkody powodowane przez bobra europejskiego (Castor fiber) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. LXXII Zjazd PTZ Warszawa.

B.3.17. Gugołek A. 2007. Fermy mięsożernych zwierząt futerkowych – ekologiczne zakłady utylizacyjne. Seminarium szkoleniowe PZHiPZF, Tarnowo Podgórne 21-22 IX., 33-35.

B.3.18. Gugołek A., Lorek M.O., Kowalska D., Janiszewski P. 2007. Wyniki produkcyjne królików żywionych podczas tuczu mieszanką bez dodatku kokcydiostatyku. International Scientific Conference „Scientific Achievements and Breeding Practice”, Kraków September 18, 41.

B.3.19. Janiszewski P., Dmuchowski B., Gugołek A., Żełobowski R. 2007. Charakterystyka masy ciała fermowego daniela europejskiego w okresie zimowania. International Scientific Conference „Scientific Achievements and Breeding Practice”, Kraków September 18, 43.

B.3.20. Gugołek A., Lorek M., Janiszewski P. 2008. Effect of housing and feeding conditions on the production results of New Zealand White rabbits. XI Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja, Grodno, 206-207.

B.3.21. Gugołek A., Lorek M., Janiszewski P., Wyczling T. 2008. Comparison of selected performance traits of purebred local standard-type mink and velvet-type cressbreeds. XI Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja, Grodno, 207-208.

B.3.22. Janiszewski P., Gugołek A., Dmuchowski B. 2008. Principles of Feeding Farm-raised Fallow Deer (Dama dama L). XI Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja, Grodno, 208-209.

B.3.23. Gugołek A., Lorek M.O., Kowalska D., Janiszewski P. 2008. Wpływ żywienia, warunków utrzymania i genotypu królików na ich użytkowość i poziom zarażenia kokcydiami. LXXIII Zjazd PTZ, Lublin.

B.3.24. Janiszewski P., Gugołek A., Kowalewska M. 2008. Porównanie skór lisów pospolitych pozyskanych przez myśliwych olsztyńskiego i warszawskiego okręgu PZŁ. LXXIII Zjazd PTZ, Lublin.

B.3.25. Kowalska D., Gugołek A. 2008. Reakcja na stres a wyniki produkcyjne królików. LXXIII Zjazd PTZ, Lublin.

B.3.26. Janiszewski P., Gugołek A., Gałęzowska D. 2008. Charakterystyka zoometryczna tusz daniela europejskiego (Dama dama L.) z łowisk północno-wschodniej Polski. LXXIII Zjazd PTZ, Lublin.

B.3.27. Wyczling T., Gugołek A., Piórkowska M., Szymański Z. 2008. Wskaźniki użytkowe lisów polarnych żywionych dawkami z dodatkiem syntetycznej metioniny. LXXIII Zjazd PTZ, Lublin.

B.3.28. Gugołek A., Janiszewski P., Konstantynowicz M. 2009. Production results of rabbits feed diets containing herbal coccidiostat. XII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja, Grodno, 366.

B.3.29. Gugołek A., Wyczling T., Piórkowska M., Janiszewski P. 2009. Effect of sulfur-containing amino acids on fur quality in arctic foxes. XII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja, Grodno, 367.

B.3.30. Janiszewski P., Gugołek A., Wyczling T. 2009. Hide characteristics of roe deer Hunter-harvested in north-eastern Poland. XII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja, Grodno, 367-368.

B.3.31. Janiszewski P., Gugołek A., Dmuchowski B., Susek K. 2009. Selected performance traits of farm-raised fallow deer (Dama dama) males. XII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja, Grodno, 368-369.

B.3.32. Gugołek A., Janiszewski P., Konstantynowicz M. 2009. Porównanie strawności składników pokarmowych i energii u norek żywionych dawkami z dodatkiem śruty ekstrudowanej i mąki pszennej. LXXIV Zjazd PTZ, Szczecin, 135.

B.3.33. Gugołek A., Kowalska D., Janiszewski P., Konstantynowicz M. 2009. Wpływ dodatku gorczycy (Sinapis alba) do dawki pokarmowej królików na ich produkcyjność i stan zdrowotny. LXXIV Zjazd PTZ, Szczecin, 136.

B.3.34. Gugołek A., Purwin C., Janiszewski P., Konstantynowicz M. 2009. Strawność składników pokarmowych i energii u norek żywionych mieszanką paszową z dodatkiem kiszonej śruty z pszenżyta. LXXIV Zjazd PTZ, Szczecin, 137.

B.3.35. Kowalska D., Gugołek A. 2009. Stres a wyniki produkcyjne i jakość mięsa królików. LXXIV Zjazd PTZ, Szczecin, 140.

B.3.36. Janiszewski P., Gugołek A., Konstantynowicz M. 2009. Wymiary tusz sarny europejskiej (Capreolus capreolus) pochodzącej z łowisk północno-wschodniej Polski. LXXIV Zjazd PTZ, Szczecin, 160.

B.3.37. Gugołek A. 2009. Żywienie zwierząt futerkowych mięsożernych w okresie przygotowania do rozrodu, ciąży i laktacji. Seminarium szkoleniowe PZHiPZF, Tarnowo Podgórne, 18-19 września, 5-8.

B.3.38. Gugołek A., Mróz E., Strychalski J., Stępińska M., Cilulko J., Konstantynowicz M. 2010. Wpływ rasy gołębi na pobieranie paszy skład jej i wyniki rozrodu. Sympozjum PB WPSA, Olsztyn, 103-104.

B.3.39. Gugołek A., Antoszkiewicz Z., Daszkiewicz T., Cilulko J. 2010. Characteristics of visceral fat in rabbits and pigeons. IV International Scientific Conference. Poznań – Rosnówko, 23-24.06.2010, 29-30.

B.3.40 Janiszewski P., Daszkiewicz T., Gugołek A., Cilulko J. 2010. Carcass quality evaluation based on selected zoometric measurements of the European roe deer. IV International Scientific Conference. Poznań – Rosnówko, 23-24.06.2010., 36-37.

B.3.41. Gugołek A., Cilulko J., Konstantynowicz M. 2010. Stan wiedzy i opinii o hodowli zwierząt futerkowych . LXXV Zjazd PTZ, Olsztyn, 209.

B.3.42. Gugołek A., Kowalska D., Janiszewski P., Strychalski J. 2010. Porównanie parametrów użytkowych wybranych ras królików. LXXV Zjazd PTZ, Olsztyn, 210.

B.3.43. Janiszewski P., Gugołek A., Konstantynowicz M. 2010. Możliwość wykorzystania wymiarów zewnętrznych do oceny jakości tusz jelenia szlachetnego (Cervus elaphus). LXXV Zjazd PTZ, Olsztyn, 235.

B.3.44. Gugołek A. 2010. Żywienie lisów i norek w okresie po odsadzeniu. Seminarium szkoleniowe PZHiPZF, Tarnowo Podgórne, 23-26.

B.3.45. Gugołek A., Konstantynowicz M., Strychalski J., Wyczling P. 2011. Porównanie strawności składników pokarmowych i bilansu azotu u dwu wybranych ras królików. LXXVI Zjazd PTZ, Poznań, 214.

B.3.46. Gugołek A., Wyczling T., Wyczling P., Konstantynowicz M. 2011. Wpływ dodatku preparatów węglowodanowych o zróżnicowanym poziomie włókna surowego na strawność składników pokarmowych u norek hodowlanych. LXXV Zjazd PTZ, Poznań, 215.

B.3.47. Gugołek A. 2011. Wpływ żywienia na jakość okrywy włosowej zwierząt futerkowych mięsożernych. Seminarium szkoleniowe PZHiPZF, Tarnowo Podgórne, 30-32.

B.3.48. Cilulko J., Janiszewski P., Bogdaszewski M., Gugołek A. 2011. Changes in the calving behavior of farmed follow deer. XXX-th IUGB Congres, Barcelona, 298.

B.3.48. Gugołek A., Janiszewski P., Cilulko J., Konstantynowicz M. 2011. Nutrient digestibility and nitrogen retention in feral and farmed mink (Neovison vison). XXX-th IUGB Congres, Barcelona, 310.

B.3.49. Janiszewski P., Gugołek A., Daszkiewicz T., Cilulko J. 2011. Correlation between selected environmental factors and the carcass weight of European roe deer (Capreolus capreolus). XXX-th IUGB Congres, Barcelona, 314.
B.4. Publikacje popularno-naukowe

B.4.1. Gugołek A., Zabłocki W. 2005. Zwierzęta futerkowe i drobny inwentarz na Targach Rolniczych Polagra-farm 2004. Rolnicze ABC, 1: 18-19.

B.4.2. Gugołek A., Hartman A., Zabłocki W. Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu i Królików. Poznań 2005. Rolnicze ABC, 7: 23 i 26.

B.4.3. Hartman A., Gugołek A. 2005. Aukcja Skór Zwierząt Futerkowych w Sankt Petersburgu. Rolnicze ABC, 8: 20.

B.4.4. Hartman A., Gugołek A., Zabłocki W. 2005.VII Krajowy Pokaz Skór. Rolnicze ABC, 9: 19.

B.4.5. Gugołek A. 2005. Przydomowa hodowla królików. Rolnicze ABC, 10: 18,21, 28.

B.4.6. Gugołek A. 2005. Żywienie królików w hodowli przydomowej. Rolnicze ABC, 11: 13-14.

B.4.7. Gugołek A., Kowalska D. 2006. Królewskie króliki rexy. Rolnicze ABC, 2: 15,17,28.

B.4.8. Lipiński K., Gugołek A. 2006. Alternatywne, żywieniowe metody profilaktyki kokcydiozy. Króliki, 1: 20-23.

B.4.9. Gugołek A., Lipiński K. 2006. Ziołowe dodatki paszowe w żywieniu królików. Króliki, 2: 21-25.

B.4.10. Gugołek A., Janiszewski P. 2006. Hodowla klatkowa - szansa czy zagrożenie dla naszych łowisk. Brać Łowiecka, 11: 30-31.

B.4.11. Gugołek A., Kowalska D. 2006. Króliki mało znanych ras. Rolnicze ABC, 12: 13,28.

B.4.12. Gugołek A., Kowalska D. 2006. Króliki angorskie. Rolnicze ABC, 12: 14.

B.4.13. Gugołek A. 2006. Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa ma 50 lat. 5 plus X, Nr 3(50): 11-12.

B.4.14. Gugołek A., Zabłocki W. 2007. Zasady przydomowej hodowli królików. Bieżące Informacje, 5(225): 37-38.

B.4.15. Gugołek A., M.O. Lorek. 2007. Pszenżyto w żywieniu mięsożernych zwierząt futerkowych. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 29: 25-28.

B.4.16. Lorek M.O., Gugołek A., Zabłocki W., Wyczling T., Szymański Z. 2007. Premiks NORKA/LIS 0,1% w żywieniu lisów srebrzystych. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 30: 15-19.

B.4.17. Lorek M.O., Gugołek A. 2007. Fermy mięsożernych zwierząt futerkowych – ekologiczne zakłady utylizacyjne. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 30: 30-33.

B.4.18. Kowalska D., Bielański P., Gugołek A. 2007. Mało znane ginące rasy królików. Wiadomości Zootechniczne, R. XLV, 3: 71-75.

B.4.19. Gugołek A., Janiszewski P. 2008. Handel skórami zwierząt futerkowych. Brać Łowiecka, 1: 52-53.

B.4.20. Gugołek A., 2008. Nasze gołębie. Natura. Przyroda Warmii i Mazur, 1: 5-8.

B.4.21. Gugołek A., Lorek M.O., Zabłocki W., Wyczling T. 2008. Smakowitość różnych mączek zwierzęcych u lisów polarnych. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 31/32: 27-29.

B.4.22. Lorek M.O., Gugołek A. 2008. Ekologiczne aspekty hodowli zwierząt futerkowych. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 31/32: 35-37.

B.4.23. Gugołek A., Zabłocki W. 2008. Hodowla zwierząt futerkowych w Polsce. Bieżące Informacje, 9(239): 34-36.

B.4.24. Gugołek A., Janiszewski P., Purwin C. 2008. Kiszone ziarno kukurydzy w żywieniu norek. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 33: 30-31.

B.4.25. Gugołek A., Lorek M.O., Kuśmierkiewicz M. 2008. Dominująca pozycja skór zwierząt hodowlanych na światowym rynku futrzarskim. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 33: 40-42.

B.4.26. Lorek M.O., Gugołek A. 2008. Stan hodowli roślinożernych zwierząt futerkowych w Polsce. Przegląd Hodowlany, 12:15-17.

B.4.27. Wyczling T., Gugołek A., Janiszewski P., Lidzbarski Z., Szymański Z. 2009. Wpływ dodatku B-karotenu do dawek pokarmowych na wyniki rozrodu lisów polarnych. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 35: 26-27.

B.4.28. Gugołek A., Konstantynowicz D., Zabłocki W. 2009. Wykrywanie ciąży u lisów pospolitych za pomocą przenośnego ultrasonografu. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 35: 31-35.

B.4.29. Gugołek A., Zabłocki W. 2009. Gołębie i ptaki ozdobne z Warmii i Mazur. Bieżące Informacje. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 5(247): 27-28.

B.4.30. Gugołek A. 2009. Z żałobnej karty. Wspomnienie o prof. dr. hab. Manfredzie Oskarze Lorku. 5 plus X. Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2(61): 25.

B.4.31. Gugołek A., Konstantynowicz D. 2009. Diagnozowanie ciąży u królików za pomocą przenośnego ultrasonografu. Króliki, 2: 23-27.

B.4.32. Gugołek A. 2009. Wspomnienie o Profesorze Manfredzie Oskarze Lorku. Przegląd Hodowlany, 2: 32-33.

B.4.33. Gugołek A. 2009. Norka europejska – prawdy i mity. Przegląd Hodowlany, 10: 20-21.

B.4.34. Gugołek A. 2009. Wpływ żywienia na wyniki rozrodu zwierząt futerkowych mięsożernych. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 38: 38-43.

B.4.35. Gugołek A. 2010. Króliki w badaniach naukowych pracowników Katedry hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie. Króliki, 1: 25-32.

B.4.36. Gugołek A., Strychalski J. 2010. Syndrom wyczerpania laktacyjnego u norek. Hodowca Zwierząt Futerkowych. 39:29-34.

B.4.37. Strychalski J., Gugołek A. 2010. Syndrom mokrego gniazda u norek. HZF, 41:24-27.

B.4.38. Gugołek A. 2010. Wybrane zagadnienia z zakresu żywienia mięsożernych zwierząt futerkowych w okresie od odsadzenia do uboju. HZF,42:30-35.

B.4.39. Janiszewski P., Gugołek A. 2010. Problemy z bobrem europejskim. Prz. Hod., 8:10-12.

B.4.40. Gugołek A., Antoszkiewicz Z. 2010. Żółty tłuszcz królików wada czy zaleta. Króliki, 4:33-37.

B.4.41. Kowalska D., Gugołek A. 2011. Czy stres ma wpływ na jakość mięsa króliczego. Króliki, 3:27-35.

B.4.42. Chwastowska-Siwiecka I., Kodratowicz J., Gugołek A. 2011. Wpływ metody pakowania na jakość sensoryczną oraz wartość siły cięcia mięsa króliczego przechowywanego w warunkach chłodniczych. Króliki, 3:36-49.

B.4.43. Gugołek A., Wróbel A., Konstantynowicz M. 2011. Wstępne badania nad zastosowaniem betainy w żywieniu norek hodowlanych. Przegląd Hodowlany, 2:25-27.

B.4.44. Kowalska D., Gugołek A. 2011. Oryginalne rasy królików. Przegląd Hodowlany, 4:31-33.

B.4.45. Gugołek A. 2011. Zagospodarowanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przez fermy mięsożernych zwierząt futerkowych. HZF, 45:15-17.

B.4.46. Gugołek A. 2011. Uwarunkowania ekologiczne istnienia ferm mięsożernych zwierząt futerkowych. HZF, 45:18-20.
B.5. Inne publikacje i opracowania

B.5.1. Gugołek A., Hartman A. 2005. Prof. dr hab. Manfred Oskar Lorek profesor zwyczajny. Jubileusz 65-lecia i 35-lecia pracy naukowej. Wydawnictwo UWM Olsztyn, s. 48.

B.5.2. Klupczyński J., Miciński J., Mordas W. 2005. Przewodniki do praktyk na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt. Wydawnictwo UWM Olsztyn. (Lorek M.O., Gugołek A. – program praktyki zawodowej na specjalności Chów i Hodowla Zwierząt Amatorskich, wytyczne odbywania praktyk w obiektach hodujących zwierzęta futerkowe).

B.5.3. Lorek M.O., Gugołek A., Hartman A., Konstantynowicz M., Janiszewski P., Zalewski D. 2006. Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa 1956-2006. Wydawnictwo UWM Olsztyn, s. 54.

B.5.4. Alternatywne kierunki produkcji zwierzęcej-hodowla zwierząt futerkowych. Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Warszawa, s. 40. (Gugołek A. – rozdziały dotyczące żywienia i użytkowania zwierząt futerkowych mięsożernych).

B.5.5. Gugołek A. 2008. Katalog VI Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Gołębi Rasowych i Ptactwa Ozdobnego, s. 44.

B.5.6. Gugołek A. 2009. Katalog VII Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Gołębi Rasowych i Ptactwa Ozdobnego, s. 44.

B.5.7. Miciński J. (red.) 2010. Przewodnik metodyczny do praktyk na kierunku zootechnika i makrokierunku bioinżynieria produkcji żywności. Wydawnictwo UWM Olsztyn. (Gugołek A. rozdz. 4.6., 6.1., 7.3.).

B.5.7. Gugołek A. Konstantynowicz M. 2010. Katalog VIII Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Gołębi Rasowych i Ptactwa Ozdobnego, s. 30.

Dr hab. Andrzej Gugołek,


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość