Strona główna

Wykaz publikacji pracowników obep kraków za rok 2011 Publikacje naukowe


Pobieranie 95.23 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar95.23 Kb.
Wykaz publikacji pracowników OBEP Kraków za rok 2011
Publikacje naukowe


 1. Bukowski W., Frazik W., Musiał F., Bibliografia prac Janusza Kurtyki [w:] J. Kurtyka, Z dziejów agonii i podboju – prace zebrane z zakresu historii najnowszej, red. W. Frazik, F. Musiał, Kraków 2011.

 2. Domański T., Aktywność społeczno-polityczna duchowieństwa parafii Bodzentyn na przełomie XIX i XX wieku [w:] Bodzentyn. Z przeszłości miasta, red. K. Bracha i W. Guca, Kielce 2011.

 3. Domański T., Działalność Stützpunktu w Mircu w latach 1942–1944 [w:] Polityka okupacyjnych władz niemieckich wobec ludności polskiej w powiecie starachowickim w latach 1939–1945, t. 2, Starachowice 2011.

 4. Frazik W., Agent „Roman” – członek tzw. V Komendy WiN, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2011, t. 8-9.

 5. Frazik W., Marian Marek Kozielski (1958–2011), „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2011, nr 34.

 6. Frazik W., Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2011, nr 34.

 7. Gąsiorowski T., Stanisław Maczek [w:] Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939–1956, t. 15, red. T. Gąsiorowski, Kraków 2011.

 8. Golik D., „Dla Ciebie Polsko i dla Twej Chwały”. Oddziały Partyzanckie Józefa Toczka „Topora”, Władysława Janura „Wisły” i Jana Peciaka „Graba”, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2011, nr 34.

 9. Golik D., Sowieckie oddziały dywersyjne w l. 1944–1945 [w:] Wojna i okupacja w Piwnicznej i na Sądecczyźnie, red. W. Wdowiak, Piwniczna-Zdrój 2010.

 10. Golik D., Musiał F., Ksiądz Władysław Gurgacz – niezłomny kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców [w:] Niezłomni ludzie Kościoła. Sylwetki, red. J. Żaryn, Kraków 2011.

 11. Graczyk R., Co wolno powiedzieć o pomniku, „Więź” 2011, nr 4.

 12. Grosicka M., Napad za wiedzą UB? Wokół rozwiązania Zarządu Powiatowego PSL w Sandomierzu, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2011, nr 34.

 13. Jończyk M., Zbrodnia katyńska i represje sowieckie wobec Polaków z regionu świętokrzyskiego w 1940 r. Stan badań i postulaty [w:] Z dziejów policji polskiej w latach 1919–1945, red. E. Majcher-Ociesa, Kielce 2010 [druk 2011].

 14. Kasprzycki M., Konfederacja Polski Niepodległej w Krakowie. Zarys działalności z uwzględnieniem przykładów destrukcyjnej roli osobowych źródeł informacji [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. M. Wenklar, Kraków 2011.

 15. Komaniecka M., Historia służb perlustracyjnych, „Karta” 2011, nr 68.

 16. Komaniecka M., Struktura Biura „W” i jego poprzedników (1945–1989), „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2011, nr 1 (8).

 17. Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. M. Wenklar, Kraków 2011.

 18. Koniec „odwilży” w sferze wyznaniowej – nieznany dokument, oprac. F. Musiał [w:] Represje wobec Kościoła w krajach bloku wschodniego – komuniści przeciw religii po 1944 roku, red. J. Marecki, Kraków 2011

 19. Korkuć M., Casus Jana Rokity i Stanisława Króla. Materiały archiwalne wytworzone przez UB i komunistyczne sądownictwo wobec realiów historycznych lat 1946–1947, „Sowiniec” 2010, nr 36-37 [druk 2011].

 20. Korkuć M., Jan Sałapatek „Orzeł” [w:] Ostatni komendanci. Ostatni żołnierze (Materiały robocze Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej), b.d.w., b.m.w.

 21. Korkuć M., Józef Kuraś „Ogień”. Podhalańska wojna 1939-1945, Kraków 2011.

 22. Korkuć M., Ordery i odznaczenia w III Rzeczpospolitej (do 2005 roku) [w:] Historycy i politycy. Polityka Pamięci w III RP, red. P. Skibiński, T. Wiścicki, M. Wysocki, Warszawa 2011.

 23. Korkuć M., Solidarność a polska tradycja insurekcyjna [w:] Polska Solidarności. Kontrowersje, oblicza, interpretacje, red. J. Kloczkowski, Kraków 2011.

 24. Korkuć M., Urząd Bezpieczeństwa w powiecie chrzanowskim wobec środowisk niepodległościowych w latach 1945–1947 [w:] Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze ziemi chrzanowskiej, Chrzanów 2011.

 25. Kurtyka J., Z dziejów agonii i podboju – prace zebrane z zakresu historii najnowszej, red. W. Frazik, F. Musiał, Kraków 2011.

 26. Kuta C., Informator „009”, TW „L”, „C”, „Nil” Czesław Lechicki, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2011, nr 34.

 27. Kuta C., „Pod kontrolą” i „z zachowaniem możliwości sterowania”, „Glaukopis” 2011, nr 21-22.

 28. Litwińska M., Żyć bez kłamstwa – Sprawa Marka Adamkiewicza, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2011, nr 34.

 29. Lubecka J., Karanie niemieckich zbrodniarzy wojennych w Polsce, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2011, nr 34.

 30. Lubecka J., The Word at the service of Political History as Exemplified by the German Narration of World War II Crimes [w:] Language, Culture and Politics, red. E. Grodzki, S. Rehman, C. Calma, Florida 2011.

 31. Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939–1956, t. 15, red. T. Gąsiorowski, Kraków 2011.

 32. Marecki J., Kwestionariusz personalny z Teczki Ewidencji Operacyjnej na Biskupa [w:] Represje wobec Kościoła w krajach bloku wschodniego. Komuniści przeciw religii po 1944 roku, red. J. Marecki, Kraków 2011.

 33. Marecki J., Pani niepodległa – siostra Szarytka Izabela Maria Zofia Łuszczkiewicz [w:] Niezłomni ludzie Kościoła. Sylwetki, red. J. Żaryn, Kraków 2011.

 34. Mierzwa S., Zapiski z działalności społeczno-politycznej 13 IV – 7 IX 1946 r., oprac. M. Szpytma, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2011, nr 34.

 35. Musiał F., Janusz Marek Kurtyka (1960–2010) [w:] J. Kurtyka, Z dziejów agonii i podboju – prace zebrane z zakresu historii najnowszej, red. W. Frazik, F. Musiał, Kraków 2011.

 36. Musiał F., Kural Zygmunt Edmund, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2011, nr 34.

 37. Musiał F., [rec.] Marek Borucki, Historia Polski do 2010 roku, [Warszawa] 2010, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2011, nr 34.

 38. Musiał F., Osobista polemika z „osobistą historią IPN” Antoniego Dudka, „Arcana”, nr 101(5): 2011.

 39. Musiał F., Polityka historyczna czy historyczna świadomość? Działalność Instytutu Pamięci Narodowej, „Horyzonty Polityki”, nr 2(3): 2011.

 40. Musiał F., [rec.] Ryszard Kaczmarek, Historia Polski 1914–1989, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, ss. 992, „Horyzonty Polityki” 2011, nr 1(2).

 41. Musiał F., Życieński P., Janusz Kurtyka – Rzeczypospolitej historyk i urzędnik, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2011, nr 34.

 42. Naleźniak P., Zapomniana kwatera Obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich z lat 1918–1920 na Cmentarzu Janowskim we Lwowie, „Folia Historia Cracoviensia” 2011, vol. XVII.

 43. NSZZ „Solidarność” Małopolska w materiałach Służby Bezpieczeństwa. Wybór dokumentów, wybór i opracowanie C. Kuta, wstęp J. Szarek, Kraków 2011.

 44. Referat Urzędu do Spraw Wyznań „Ocena działalności kleru w województwie krakowskim”, oprac. J. Marecki [w:] Represje wobec Kościoła w krajach bloku wschodniego. Komuniści przeciw religii po 1944 roku, red. J. Marecki, Kraków 2011.

 45. Represje wobec Kościoła w krajach bloku wschodniego, red. J. Marecki, Kraków 2011.

 46. Stanisław Mierzwa 1905–1985. Ludowiec i działacz niepodległościowy, red. M. Szpytma, Warszawa-Kraków 2011.

 47. Suchorowska-Śliwińska D., Dziennik z lat 1981–1985 czyli z zakonspirowanych zapisków solidarnościówki, współpraca redaktorska B. Niemiec i D. Stec-Fus, redakcja naukowa C. Kuta, Kraków 2011.

 48. Szarek J., Odpowiedź Pawłowi Chojnackiemu „Spór o studencki sprzeciw w Krakowie 1988–1989”, „Arcana” 2011, nr 98-99.

 49. Szarek J., Wstęp [w:] NSZZ „Solidarność” Małopolska w materiałach SB. Wybór dokumentów, wybór i opracowanie C. Kuta, Kraków 2011.

 50. Szpytma M., Markowa po „Złotych Żniwach”, „Więź” 2011, nr 7.

 51. Szpytma M., Sprawiedliwi i inni, „Więź” 2011, nr 10.

 52. Szpytma M., Stanisław Mierzwa i ZSL. Wzajemne relacje w okresie tzw. przełomu październikowego 1956–1957 [w:] Stanisław Mierzwa 1905–1985. Ludowiec i działacz niepodległościowy, red. M. Szpytma, Warszawa-Kraków 2011.

 53. Wenklar M., Konfederacja Polski Niepodległej w III Rzeczpospolitej [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. M. Wenklar, Kraków 2011.

 54. Wenklar M., Książka Historyczna Roku 2010, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2011, nr 34.

 55. Wenklar M., „Nacjonalizm Virtuti Militari”. Myśl i działalność społeczno-polityczna Wacława Budzyńskiego [w:] Z dziejów walk o niepodległość, t. 1, Warszawa 2011.

 56. Wenklar M., O prawie oporu i obywatelskim nieposłuszeństwie, „Horyzonty Polityki” 2011, nr 2(3).

 57. Wenklar M., Tajemnice tarnowskich starostów. Przyczynek do charakterystyki kadr komunistycznej administracji terytorialnej, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2011, nr 34.

 58. Wenklar M., Wstęp [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. M. Wenklar, Kraków 2011.

 59. Zakrzewski M., Strategia niepodległości. Myśl polityczna Leszka Moczulskiego [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. M. Wenklar, Kraków 2011.Publikacje popularnonaukowe


 1. Był tytanem pracy – wkrótce będzie wydana książka… O przygotowywanym w ARCANACH wydaniu artykułów Janusza Kurtyki, o jego roli w polskiej nauce i kierunkach, jakie wytyczał całemu pokoleniu historyków, mówią Filip Musiał i Wojciech Frazik, on-line, http://www.portal.arcana.pl/Byl-tytanem-pracy-wkrotce-bedzie-wydana-ksiazka,790.html.

 2. Ciupa R., Komaniecka M., Szpiegowski arsenał bezpieki. Obserwacja, technika operacyjna, kontrola korespondencji jako środki pracy Służby Bezpieczeństwa PRL, Katowice–Kraków 2011.

 3. Czarna legenda podziemia. Z dr. Filipem Musiałem z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej rozmawia Grzegorz Brożek, „Gość Niedzielny”, 20 III 2011 [dodatek: „Gość Tarnowski”].

 4. Domański T., Miejsca egzekucji w Więzieniu Kieleckim w latach 1939–1945, „Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK” 2011, nr 10(258).

 5. Drabik S., Pieszczochy reżimu, „Dziennik Polski”, 25 XI 2011.

 6. Drabik S., Sowiecki desant, „Dziennik Polski”, 9 XII 2011.

 7. Frazik W., Emisariusze. Delegatura Zagraniczna WiN, „Rzeczpospolita”, 13 IV 2011 [dodatek: „Żołnierze wyklęci 1943–1963”, nr 3: „Bić się czy nie bić?”].

 8. Frazik W., Nieugięty „Halny”. II Zarząd Główny Wolność i Niezawisłość, „Rzeczpospolita”, 13 IV 2011 [dodatek: „Żołnierze wyklęci 1943–1963”, nr 3: „Bić się czy nie bić?”].

 9. Frazik W., Pożegnanie – słowo niewygłoszone na pogrzebie Danuty Suchorowskiej-Śliwińskiej, „Nike” 2011, nr 103.

 10. Gąsiorowski T., Andrzej Przewoźnik (1963–2010) – Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,Zesłaniec” 2011, nr 44.

 11. Gąsiorowski T., Czarna Brygada, on-line, http://www.malopolskawiiwojnie.pl/index.php?title=10_Brygada.

 12. Gąsiorowski T., 20. pp Ziemi Krakowskiej we wrześniu 1939, on-line, http://www.malopolskawiiwojnie.pl/index.php?title=20_Pu%C5%82k_Piechoty.

 13. Gąsiorowski T., Janusz Kurtyka (1960–2010) – historyk, „Zesłaniec” 2011, nr 44.

 14. Gąsiorowski T., Odbidka propagandowa, on-line, http://www.malopolskawiiwojnie.pl/index.php?title=Odbidka_propagandowa

 15. Gąsiorowski T., Ochotnicy do afrykańskiego piekła, „Dziennik Polski”, 12 VIII 2011.

 16. Gąsiorowski T., Od egzekucji do egzekucji, „Dziennik Polski”, 22 VII 2011.

 17. Gąsiorowski T., Od egzekucji do egzekucji, on-line, http://www.malopolskawiiwojnie.pl/index.php?title=Od_egzekucji_do_egzekucji

 18. Gąsiorowski T., Organizacja Okręgu Krakowskiego Związku Walki Zbrojnej, on-line, http://www.malopolskawiiwojnie.pl/index.php?title=Organizacja_Okr%C4%99gu_ZWZ_do_Dziennika.

 19. Gąsiorowski T., Pajdak Antoni, on-line, http://www.malopolskawiiwojnie.pl/index.php?title=Pajdak_Antoni.

 20. Gąsiorowski T., Pancerna legenda, „Dziennik Polski”, 3 VI 2011.

 21. Gąsiorowski T., Pierwsza likwidacja konfidenta w Krakowie, on-line, http://www.malopolskawiiwojnie.pl/index.php?title=Pierwsza_likwidacja_konfidenta_w_Krakowie.

 22. Gąsiorowski T., Trudna wiosna 1941, „Dziennik Polski”, 8 IV 2011.

 23. Gąsiorowski T., Trudna wiosna, on-line, http://www.malopolskawiiwojnie.pl/index.php?title=Trudna_wiosna.

 24. Gąsiorowski T., Zamach na Krügera, on-line, http://www.malopolskawiiwojnie.pl/index.php?title=Zamach_na_Krugera.

 25. Gąsiorowski T., Zamach na urodziny, on-line, http://www.malopolskawiiwojnie.pl/index.php?title=Kr%C3%BCger_do_Dziennika.

 26. Gąsiorowski T., Z polskich Kresów na nieludzką ziemię, „Dziennik Polski”, 10 VI 2011.

 27. Golik D., Bez jednego wystrzału, „Dziennik Polski”, 19 VIII 2011.

 28. Golik D., Gotowi na śmierć, „Dziennik Polski”, 18 II 2011.

 29. Golik D., Idziemy w życie bez trwogi..., „Rzeczpospolita”, 11 V 2011 [dodatek: „Żołnierze wyklęci 1943–1963”, cz. 7: „Ostatni leśni”].

 30. Golik D., Nie tylko Dirlewanger, „Dziennik Polski”, 14 X 2011.

 31. Golik D., „Ojciec” niepodległościowców, „Rzeczpospolita”, 4 V 2011 [dodatek: „Żołnierze wyklęci 1943–1963”, cz. 6: „Poakowskie szeregi”].

 32. Golik D., Pancerny akord na przedpolach Świebodzic, „Rocznik Świebodzicki” 2010.

 33. Golik D., Prezes od edukacji, „Wiadomości Historyczne” 2011, nr 1.

 34. Golik D., Strzegom 1945, „Cztery Historie” 2011, nr 0.

 35. Golik D., Walka bez wojny i dywersji, „Rzeczpospolita”, 13 IV 2011 [dodatek: „Żołnierze wyklęci 1943–1963”, cz. 3: „Bić się czy nie bić”].

 36. Golik D., W imieniu Polski Walczącej, „Dziennik Polski”, 29 IV 2011.

 37. Gorajczyk D., O nowej publikacji IPN „Od Niepodległości do Niepodległości”, „Hejnał Oświatowy” 2011, nr V.

 38. Graczyk R., Cena przetrwania? SB wobec Tygodnika Powszechnego, Warszawa 2011.

 39. Graczyk R., Bohaterowie mieli wybór, „Gazeta Wyborcza”, 2 IV 2011.

 40. Graczyk R., Graczyk odpowiada Skwarnickiemu, „Gość Niedzielny”, 20 III 2011.

 41. Graczyk R., Jak się splamiłem, „Tygodnik Powszechny”, 8 V 2011.

 42. Graczyk R., Nie słuchać łotra, „Rzeczpospolita”, 12-13 III 2011.

 43. Graczyk R., Przeciwko historycznemu wszystkoizmowi, „Tygodnik Powszechny”, 10 IV 2011.

 44. Graczyk R., Wolność słowa dla słusznych opinii?, „Rzeczpospolita”, 24 V 2011.

 45. Graczyk R., Wspólna praca czyli współpraca, „Rzeczpospolita”, 2-3 IV 2011.

 46. Graczyk R., Za swoją książkę jestem chamsko atakowany, „Super Express”, 6 IV 2011.

 47. Grosicka M., Indywidualne akty oporu po wprowadzeniu stanu wojennego, „Echo dnia”, 12 XII 2011 [dodatek: „Kuryer Kielecki”].

 48. Grosicka M., Śmietanka-Kruszelnicki R., Stan wojenny w regionie świętokrzyskim 1981–1983. Wybrane zagadnienia, Kielce 2011.

 49. Grądzka M., Proces „kata z Płaszowa”, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 8–9.

 50. „Grudzień ludzkich dramatów. Stan wojenny 30 lat później” dodatek do „Tygodnika Powszechnego”, 11 XII 2011, red. F. Musiał, W. Pięciak.

 51. Jakimek-Zapart E., Pozostał Niezłomny, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 10(131).

 52. Jakimek-Zapart E., Proces IV Zarządu Głównego WiN, „Nasz Dziennik”, 25 II 2011 [dodatek: „Powrót pokolenia wyklętych”].

 53. Kant „okrągłego stołu” [wywiad z A. Zechenter], „Nasza Polska”, 22 III 2011.

 54. Kardynał Adam Stefan Sapieha. Człowiek, duszpasterz, mąż stanu, autorzy wystawy J. Dutka, M. Zakrzewski, tekst wprowadzający J. Szarek, Kraków 2011.

 55. Kasprzycki M., Studenci solidarni z Hutą, „Dziennik Polski”, 13 XII 2011.

 56. Komaniecka M., Szpiegowski arsenał bezpieki, „Dziennik Polski”, 7 X 2011.

 57. Koniec legendy „Tygodnika Powszechnego”? [wywiad z R. Graczykiem], „Dziennik Polski”, 4 III 2011.

 58. Korkuć M., Chłopi Rzeczypospolitej, „Tygodnik Powszechny”, 16 VIII 2011 [dodatek: „Wieś polska 1944–1989”].

 59. Korkuć M., Delegatura niespełnionych nadziei, „Rzeczpospolita”, 13 IV 2011 [dodatek: „Żołnierze wyklęci 1943–1963”, nr 3: „Bić się czy nie bić?”].

 60. Korkuć M., Forsowanie legendy, „Uważam Rze”, 25 IX 2011.

 61. Korkuć M., Generałowie przeciw czołgom, „Dziennik Polski”, 26 VIII 2011.

 62. Korkuć M., Góral znaczy Polak, „Rzeczpospolita”, 20 IV 2011 [dodatek: „Żołnierze wyklęci 1943–1963”, nr 4: „Bohaterowie ostatniego powstania”].

 63. Korkuć M., Granice polskiego imperializmu, „Uważam Rze”, 5 VI 2011.

 64. Korkuć M., Konie Trojańskie Kominternu, „Uważam Rze”, 20 XI 2011.

 65. Korkuć M., Mit sowieckiej bezczynności, „Uważam Rze”, 31VII 2011.

 66. Korkuć M., My wszyscy jesteśmy Ogniem…, „Rzeczpospolita”, 4 V 2011 [dodatek: „Żołnierze wyklęci 1943–1963”, nr 6: „Poakowskie szeregi”].

 67. Korkuć M., „Nasz człowiek” w Warszawie, „Tygodnik Powszechny”, 7 XII 2011 [dodatek: „Grudzień ludzkich dramatów”].

 68. Korkuć M., Na tropie „Orła”, „Rzeczpospolita”, 11 V 2011 [dodatek: „Żołnierze wyklęci 1943–1963”, nr 7: „Ostatni leśni”].

 69. Korkuć M., Odpowiedź na terror, „Dziennik Polski”, 15 IV 2011.

 70. Korkuć M., Okupacja druga, bardziej niebezpieczna…, „Rzeczpospolita”, 13 IV 2011 [dodatek: „Żołnierze wyklęci 1943–1963”, nr 3: „Bić się czy nie bić?”].

 71. Korkuć M., Pakt z diabłem, „Dziennik Polski”, 29 VII 2011.

 72. Korkuć M., Siła propagandy, „Uważam Rze”, 11 XII 2011.

 73. Korkuć M., Stłamszona niepodległość, „Dziennik Polski”, 28 X 2011.

 74. Korkuć M., Tragedia pod Lenino, „Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK” 2011, nr 10.

 75. Korkuć M., Twardy jak „Granit”, „Rzeczpospolita”, 4 V 2011 [dodatek: „Żołnierze wyklęci 1943–1963”, nr 6: „Poakowskie szeregi”].

 76. Korkuć M., Utracona tożsamość, „Gość Niedzielny”, 21 VIII 2011 [dodatek: „Polska utracona”].

 77. Korkuć M., Widnokręgi Wasilewskiej, „Dziennik Polski”, 7 I 2011.

 78. Korkuć M., Wszechmocna Wanda Lwowna, „Rzeczpospolita”, 16 XII 2011 [dodatek „Plus-Minus”].

 79. Kuta C., „Kraków wyciszony, wojsko jest”, „Dziennik Polski”, 13 XII 2001.

 80. Kuta C., Listem w komunę, „Dziennik Polski”, 18 XI 2011.

 81. Kuta C., Najnikczemniejsza rzecz – strach, „Dziennik Polski”, 25 III 2011.

 82. Kuta C., „Słowo prawdy na wagę złota”. Niezależna działalność wydawnicza w stanie wojennym, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 11-12(132-133).

 83. Kuta C., Stanęła cała Polska, „Dziennik Polski”, 18 III 2011.

 84. Kuta C., Wyrzucony na brzeg życia, „Dziennik Polski”, 8 VII 2011.

 85. Lubecka J., Dwa światy w więziennych teczkach, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 8-9 (129-130).

 86. Lubecka J., Jednooka Temida, „Dziennik Polski”, 30 XII 2011.

 87. Lubecka J., Nieprawdopodobna prawda, „Dziennik Polski”, 6 V 2011.

 88. Marecki J., Dwóch wielkich kardynałów. Niepodzieleni, „Gość Niedzielny”, 29 V 2011 [dodatek: „Prymas Wyszyński. Mąż stanu i kardynał”].

 89. Marecki J., Działalność aparatu bezpieczeństwa wobec wspólnot zakonnych na terenie Małopolski, Wieliczki i okolicy w latach 1944-1975 [w:] 159 spotkanie z cyklu „Wieliczka – Wieliczanie”, red. J. Duda, „Biblioteczka Wielicka”, z. 104.

 90. Marecki J., Sławomir Radoń nie żyje, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 1-2 (122-123).

 91. Musiał F., Awanturnikom trzeba skrępować ręce, on-line, http://www.omp.org.pl/blog/?p=812.

 92. Musiał F., Bunty robotników, „Gość Niedzielny”, 13 VI 2011 [dodatek: „Robotnicy przeciwko władzy”].

 93. Musiał F., Czarowanie rzeczywistości, „Tygodnik Powszechny”, 11 XII 2011 [dodatek: „Grudzień ludzkich dramatów. Stan wojenny 30 lat później”].

 94. Musiał F., Częściowo wolne wybory w Sowietach (z polskimi wyborami z czerwca 1989 r. w tle), on-line, http://www.facebook.com/pages/O%C5%9Brodek-My%C5%9Bli-Politycznej/339998143889.

 95. Musiał F., Historyczna świadomość, „Rzeczpospolita”, 9–10 IV 2011 [dodatek: „Rocznica katastrofy smoleńskiej”].

 96. Musiał F., Historyk Rzeczypospolitej utraconej, „Nasz Dziennik”, 16 IV 2011.

 97. Musiał F., Katyń 1940 – Smoleńsk 2010, „Posłaniec Serca Jezusowego” 2011, nr 4.

 98. Musiał F., Kościół chce porozumienia, „Gość Niedzielny”, 29 V 2011 [dodatek: „Prymas Wyszyński. Mąż stanu i kardynał”].

 99. Musiał F., Kosmopolita w służbie propagandy, „Niezależna Gazeta Polska. Nowe Państwo” 2011, nr 2.

 100. Musiał F., Między wolnością a demokratyzacją, „Dziennik Polski”, 10 XI 2011.

 101. Musiał F., „Miś” czy esbecki układ?, „Nasz Dziennik”, 5 VIII 2011.

 102. Musiał F., Nazizm rozliczony, „Posłaniec Serca Jezusowego” 2011, nr 10.

 103. Musiał F., Nie dajcie się kupić za buty, „Dziennik Polski”, 2 IX 2011.

 104. Musiał F., Nie wolno kapitulować, „Rzeczpospolita”, 13 IV 2011 [dodatek: „Historia antykomunistycznego podziemia niepodległościowego”, nr 3: „Bić się czy nie bić?”].

 105. Musiał F., Niezłomny, „Lamelli. Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie. Informator” 2011, nr 4(88).

 106. Musiał F., Ofensywna defensywa, „Dziennik Polski”, 1 VII 2011.

 107. Musiał F., Opozycja nielegalna, ale jawna, „Posłaniec Serca Jezusowego” 2011, nr 9.

 108. Musiał F., Ostatni podziemny parlament, „Posłaniec Serca Jezusowego” 2011, nr 3.

 109. Musiał F., Ostatnie powstanie, „Posłaniec Serca Jezusowego” 2011, nr 6.

 110. Musiał F., Paradoksy i mity „odwilży”, „Posłaniec Serca Jezusowego” 2011, nr 8.

 111. Musiał F., Podziemne porozumienie, „Dziennik Polski”, 11 III 2011.

 112. Musiał F., Pomnik dla Generała, „Nasz Dziennik”, 22–23 I 2011.

 113. Musiał F., Pomożecie?, „Posłaniec Serca Jezusowego” 2011, nr 1.

 114. Musiał F., Proces kurii krakowskiej / The trial of the Cracow Curia [w:] Sapiehowie – kolekcjonerzy i mecenasi. Katalog wystawy 4 października – 31 grudnia 2011, red. nauk. S. Link-Lenczowska, J. Winiewicz-Wolska, Kraków 2011.

 115. Musiał F., Rok 1947 – wybory, których nie było, „Rzeczpospolita”, 13 IV 2011 [dodatek: „Historia antykomunistycznego podziemia niepodległościowego”, nr 3: „Bić się czy nie bić?”].

 116. Musiał F., Rzeczpospolita utracona – PRL narzucony, „Gość Niedzielny”, 21 VIII 2011 [dodatek: „Polska utracona”].

 117. Musiał F., Rzeczpospolita zgładzona, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 3(124).

 118. Musiał F., Służyli i szkodzili Kościołowi, „Dziennik Polski”, 9 IX 2011.

 119. Musiał F., Sowiecki trop, „Nasz Dziennik”, 12 V 2011.

 120. Musiał F., Spokojny sen satrapy, „Nasz Dziennik”, 18 X 2011.

 121. Musiał F., Spóźnione wybory, „Posłaniec Serca Jezusowego” 2011, nr 11.

 122. Musiał F., Trzy krzyże Virtuti, dwa sowieckie śledztwa, „Dziennik Polski”, 28 I 2011.

 123. Musiał F., Winna „Solidarność”!, „Gość Niedzielny”, 11 XII 2011 [dodatek: „Stan wojenny 1981–1983”].

 124. Musiał F., W niewoli Maryi, „Posłaniec Serca Jezusowego” 2011, nr 5.

 125. Musiał F., Wojna w obronie komunizmu, „Posłaniec Serca Jezusowego” 2011, nr 12.

 126. Musiał F., W służbie Sowietów, „Posłaniec Serca Jezusowego” 2011, nr 7.

 127. Musiał F., Wybrałbym dozgonną niewolę, „Dziennik Polski”, 31 V 2011.

 128. Musiał F., Wypędzeni, „Posłaniec Serca Jezusowego” 2011, nr 2.

 129. Naleźniak P., Apostoł zgody, „Gazeta Polska Codziennie”, 26 IX 2011.

 130. Naleźniak P., Lekarz pod bombami, „Gazeta Polska Codziennie”, 23 XI 2011.

 131. Naleźniak P., Ormianin w służbie Polsce, „Gazeta Polska Codziennie”, 10 X 2011.

 132. Naleźniak P., Oto człowiek, „Gazeta Polska Codziennie”, 14 XII 2001.

 133. Naleźniak P., Polski Listopad, „Gazeta Polska”, 9 XI 2011.

 134. Naleźniak P., Proboszcz, metropolita, bohater, „Gazeta Polska Codziennie”, 28 XII 2011.

 135. Naleźniak P., Uczciwie i bez cudów, cała władza w ręce ludu, „Gazeta Polska Codziennie”, 3 X 2011.

 136. Naleźniak P., Zapomniane Orlęta, „Gazeta Polska”, 2 XI 2011.

 137. Niezłomne postacie w ogóle nie poddawały się działaniom bezpieki, on-line: http://www.portal.arcana.pl/Musial-niezlomne-postacie-w-ogole-nie-poddawaly-sie-dzialaniom-bezpieki,876.html.

 138. Polityka historycznej ściemy [wywiad z R. Graczykiem], „Rzeczpospolita”, 12 II 2011.

 139. „Polska utracona” dodatek do „Gościa Niedzielnego”, 21 VIII 2011, red. A. Dziurok, A. Grajewski, F. Musiał.

 140. Potrzebny nam promyk nadziei. Ze Stanisławem Markowskim, fotografikiem, autorem zdjęć w stanie wojennym rozmawia Jarosław Szarek, „ChiT” 2011, nr 10.

 141. Prymas Wyszyński. Mąż stanu i kardynał” dodatek do „Gościa Niedzielnego”, 29 V 2011, red. A. Dziurok, A. Grajewski, F. Musiał.

 142. Robotnicy przeciwko władzy” dodatek do „Gościa Niedzielnego”, 13 VI 2011, red. A. Dziurok, A. Grajewski, F. Musiał.

 143. Rosyjski łącznik [wywiad z A. Zechenter], „Nasz Dziennik”, 5 III 2011.

 144. „Stan wojenny 1981–1983” dodatek do „Gościa Niedzielnego”, 11 XII 2011, red. A. Dziurok, A. Grajewski, F. Musiał.

 145. Szarek J., Chcieli obudzić ducha narodu, „Nasz Dziennik”, 3 VIII 2011.

 146. Szarek J., Czołgi na ulicach, „Informator Pielgrzyma” 2011, nr 13.

 147. Szarek J., Idą pancry na „Wujek, „ChiT” 2011, nr 10.

 148. Szarek J., Kresowa pożoga, „Polonia Christiana” 2011, nr 19.

 149. Szarek J., Mała Polska w Chinach, „Polonia Christiana” 2011, nr 25.

 150. Szarek J., Nie można dalej przelewać polskiej krwi, „Źródło”, 11 XII 2011.

 151. Szarek J., Nie tylko kopalnia „Wujek”, „Informator Pielgrzyma” 2011, nr 13.

 152. Szarek J., NZS – akademicka solidarność, „Nasz Dziennik”, 17 II 2011.

 153. Szarek J., Pozbawić Naród sumienia i ducha, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 3(124).

 154. Szarek J., Precz z komuną, „Gość Niedzielny”, 13 VI 2011 [dodatek: „Robotnicy przeciwko władzy”].

 155. Szarek J., Psychuszka dla niepokornych, „Dziennik Polski”, 25 VI 2011.

 156. Szarek J., „Psychuszka” skuteczniejsza niż łagier, „Nasz Dziennik”, 3-4 VII 2011.

 157. Szarek J., Rzecznik sowieckich interesów, „Polonia Christiana” 2011, nr 18.

 158. Szarek J., Solidarność” walcząca, „ChiT” 2011, nr 10.

 159. Szarek J., Trzy dekady kłamstwa, „Polonia Christiana” 2011, nr 25.

 160. Szarek J., Uderzenie w wolność i godność człowieka, „ChiT” 2011, nr 10.

 161. Szarek J., Warchoły, szuje i odrąbana ręka, „Dziennik Polski”, 17 VI 2011.

 162. Szarek J., Wigilia od towarzysza Jaruzelskiego, „Dziennik Polski”, 23 XII 2011.

 163. Szarek J., Wojna polsko-jaruzelska, „ChiT” 2011, nr 10.

 164. Szarek J., Wolna Polska ks. Ignacego Piwowarskiego „Informator Pielgrzyma” 2011, nr 13.

 165. Szarek J., Wstęp [w:] B. Dąbrowa-Kostka, Generałowi – dziękujemy, Kraków 2011.

 166. Szarek J., Wstęp [w:] W noc grudniową nas zabrali. Internowana Solidarność Małopolski, Kraków 2011.

 167. Szarek J., „Żywią i Bronią” – solidarna wieś, „Informator Pielgrzyma” 2011, nr 13.

 168. Szczęch R., Dzieci sierpa i młota, „Dziennik Polski”, 1 IV 2011.

 169. Szpytma M., Bez litości, „Nasz Dziennik”, 24 III 2011.

 170. Szpytma M., Cztery bramy, „Dziennik Polski”, 4 III 2011.

 171. Szpytma M., Janusz Kurtyka. Rzeczypospolitej historyk i urzędnik, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 4(125).

 172. Szpytma M., Losy małopolskich żołnierzy BCh w Polsce „ludowej” [w:] 158 spotkanie z cyklu „Wieliczka – Wieliczanie”, red. J. Duda, „Biblioteczka Wielicka”, z. 103.

 173. Szpytma M., Ludowcy skazani na milczenie, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 3(124).

 174. Szpytma M., Między sprawiedliwością a wymiarem sprawiedliwości, „Tygodnik Powszechny”, 11 XII 2011 [dodatek: „Grudzień ludzkich dramatów”].

 175. Szpytma M., Oddali życie za bliźnich. Bohaterska rodzina Ulmów zginęła za ukrywanie Żydów, „Nasza Misja. Polska Misja Katolicka Monachium” 2011, nr 1 (33).

 176. Szpytma M., Osobliwe sumienie świata, „Dziennik Polski”, 16 VIII 2011.

 177. Szpytma M., Powojenny los ludowców, „Dziennik Polski”, 30 IX 2011.

 178. Szpytma M., Ratowanie Żydów na wsi. Charakterystyka na tle okupacji niemieckiej, on-line, http://martyrologiawsipolskich.pl.

 179. Szpytma M., Wiktoria and Józef Ulma: testimony of love to the martyrdom, on-line, http://www.zenit.org/article-32340?l=english.

 180. Szpytma M., Zapomniana partia, „Tygodnik Powszechny”, 21 VIII 2011 [dodatek: „Wieś Polska 1944–1989”].

 181. Szpytma M., Zła nowina. Prawdziwe fakty i fałszywy obraz w „Złotych żniwach” Jana T. Grossa, „Dziennik Polski”, 21 I 2011.

 182. Śmietanka-Kruszelnicki R., Aresztowani/skazani w regionie świętokrzyskim w okresie stanu wojennego, on-line, http://13-grudnia.pl/swietokrzyskie-lista-aresztowanych.html.

 183. Śmietanka-Kruszelnicki R., Konspirator zbrojny, „Rzeczpospolita”. 20 IV 2011 [dodatek „Żołnierze Wyklęci 1943–1963”, nr 4: „Bohaterowie ostatniego powstania”].

 184. Śmietanka-Kruszelnicki R., Sen o Szpadzie. Z grypsów porucznika Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka”, „Echo Dnia”, 9 XI 2011 [dodatek: „Kuryer Kielecki”].

 185. Śmietanka-Kruszelnicki R., Stan wojenny 12/13 grudnia 1981-22 lipca 1983, „Echo Dnia”, 12 XII 2011 [dodatek: „Kuryer Kielecki”].

 186. Śmietanka-Kruszelnicki R., Żołnierze Wojska Polskiego wobec Urzędu Bezpieczeństwa. Ostatnia walka podporucznika Henryka Rozkróta „Alochy”, „Echo Dnia”, 11 VIII 2011 [dodatek: „Kuryer Kielecki”].

 187. Wenklar M., IV Zarząd Główny Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, „Rzeczpospolita”, 13 IV 2011 [dodatek: „Żołnierze wyklęci 1943–1963”, nr 3: „Bić się czy nie bić?”].

 188. Wenklar M., Jan Jarotek i Jan Dubaniowski „Salwa”. Powojenny opór wobec komunistycznej władzy, „Wiadomości Bocheńskie” 2011, nr 2(89).

 189. Wenklar M., Kara śmierci – ostatni order, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 3(124).

 190. Wenklar M., Końca wojny nie było, „Dziennik Polski”, 25 II 2011.

 191. Wenklar M., Nauczyciele patriotyzmu, „Dziennik Polski”, 2 XII 2011.

 192. Wenklar M., Partia Mikołajczyka, „Tygodnik Powszechny”, 21 VIII 2011 [dodatek: „Wieś polska 1944–1989”].

 193. Wenklar M., Pierwsze fale oporu, „Gość Niedzielny”, 12 VI 2011 [dodatek: „Robotnicy przeciwko władzy”].

 194. Wenklar M., 17 września – my pamiętamy..., http://www.omp.org.pl/blog/?p=702.

 195. Wenklar M., Sfałszowane referendum, „Dziennik Polski”, 24 VI 2011.

 196. Wenklar M., Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, „Gazeta Wyborcza”, 28 XI 2011 [dodatek: „Podziemie antykomunistyczne 1945–1954”].

 197. „Wieś Polska 1944–1989”, dodatek do „Tygodnika Powszechnego”, 21 VIII 2011, red. F. Musiał, W. Pięciak.

 198. W więzieniu mamy jedną matkę – Ojczyznę, Polskę. Z Ryszardem Majdzikiem, działaczem NSZZ „Solidarność”, internowanym po 13 XII 1981 rozmawia Jarosław Szarek, „ChiT” 2011, nr 10.

 199. Zapamiętane. Z Adamem Macedońskim rozmawia Anna Zechenter, Kraków 2011.

 200. Zakrzewski M., Antykomunista – słowo o Józefie Mackiewiczu, „Dziennik Polski”, 11 II 2011.

 201. Zakrzewski M., Kardynał niezłomny, „Uważam Rze”, 23 X 2011.

 202. Zakrzewski M., Przede wszystkim – niepodległość, „Dziennik Polski”, 22 IV 2011.

 203. Zakrzewski M., Trzeba ofiary z siebie, „Dziennik Polski”, 21 X 2011.

 204. Zechenter A., Bohaterowie są zmęczeni, „Dziennik Polski”, 27 V 2011.

 205. Zechenter A., Charakter szlifowany jak kryształ, „Dziennik Polski”, 9 IX 2011.

 206. Zechenter A., Chrześcijańska krew woła, „Dziennik Polski”, 21 I 2011.

 207. Zechenter A., Czerwony sztandar nad Czarnobylem, „Dziennik Polski”, 26 IV 2011.

 208. Zechenter A., „Człowiek może wytrzymać dużo…”, „Dziennik Polski”, 10 XI 2011.

 209. Zechenter A., Dni przedostatnie Warszawy, „Dziennik Polski”, 29 VII 2011.

 210. Zechenter A., Doświadczalne dzieci komunardów, „Dziennik Polski”, 4 II 2011.

 211. Zechenter A., Dziewięćdziesiąt pięć groszy, „Dziennik Polski”, 22 IV 2011.

 212. Zechenter A., Fałszywy mit KOR-u, „Dziennik Polski”, 23 IX 2011.

 213. Zechenter A., Gan-Ganowicz, czyli antykomunizm bez granic, „Dziennik Polski”, 30 XII 2011.

 214. Zechenter A., Gazociąg kontrolowany, „Źródło”, 11 XII 2011.

 215. Zechenter A., Gościnne więzienne podwoje, „Dziennik Polski”, 18 XI 2011.

 216. Zechenter A., KPP Anno Domini 1965, „Dziennik Polski”, 7 I 2011.

 217. Zechenter A., „Krótko mówiąc, Polak”, „Dziennik Polski”, 16 IX 2011.

 218. Zechenter A., Kto ty jesteś? Polak mały…, „Dziennik Polski”, 4 III 2011.

 219. Zechenter A., Kwadratura Krzywego Koła, „Dziennik Polski”, 14 I 2011.

 220. Zechenter A., Lepsze to niż wojna, „Dziennik Polski”, 25 II 2011.

 221. Zechenter A., Miasteczko z makiem w herbie, „Dziennik Polski”, 2 IX 2011.

 222. Zechenter A., Miller w nowych dekoracjach, „Dziennik Polski”, 28 X 2011.

 223. Zechenter A., Miłosz – poeta zniewolony, „Nasz Dziennik”, 4–5 VI 2011.

 224. Zechenter A., Myślozbrodnia kapitana T., „Dziennik Polski”, 8 VII 2011.

 225. Zechenter A., Na drugim brzegu Dunaju, „Dziennik Polski”, 17 VI 2011.

 226. Zechenter A., Największy łagier świata, „Dziennik Polski”, 25 III 2011.

 227. Zechenter A., Niemieccy przyjaciele Putina, „Nasz Dziennik” 13–15 VIII 2011.

 228. Zechenter A., Nieprzyjaciela Pan Bóg stworzył po to, byśmy go bili, „Dziennik Polski”, 26 VIII 2011.

 229. Zechenter A., Nikt nie chciał prawdy o zamachu, „Dziennik Polski”, 7 X 2011.

 230. Zechenter A., Od dżumy do polonu, czyli kremlowskie trucizny, „Dziennik Polski”, 11 III 2011.

 231. Zechenter A., Operacja Hiroszima, „Nasz Dziennik”, 22 X 2011.

 232. Zechenter A., Operacja „Hiroszima”, czyli Putin przejmuje władzę, „Dziennik Polski”, 30 IX 2011.

 233. Zechenter A., Prawda we mgle, czyli sowiecka dezinformacja, „Dziennik Polski”, 15 IV 2011.

 234. Zechenter A., Prawda we mgle, czyli moskiewska dezinformacja, on-line: http://www.portal.arcana.pl/Zechenter-prawda-we-mgle-czyli-moskiewska-dezinformacja.1119.html.

 235. Zechenter A., Rozbroić Rzeczpospolitą, „Dziennik Polski”, 23 XII 2011.

 236. Zechenter A., Róża Luksemburg – świecka patronka Eurolandu, „Dziennik Polski”, 23 IX 2011.

 237. Zechenter A., Siłą rzeczy, „Dziennik Polski”, 13 I 2011.

 238. Zechenter A., Sowieckie rozwiązanie kwestii polskiej, „Dziennik Polski”, 11 II 2011.

 239. Zechenter A., „Spisane będą czyny i rozmowy”, „Dziennik Polski”, 20 V 2011.

 240. Zechenter A., Sprawa Demkowskiego, czyli zdrada z górnej półki, „Dziennik Polski”, 24 VI 2011.

 241. Zechenter A., Styczeń – dla Polaków niebezpieczna pora, „Dziennik Polski”, 28 I 2011.

 242. Zechenter A., Szpieg Stasi na czele rosyjskiego giganta, „Dziennik Polski”, 22 VII 2011.

 243. Zechenter A., Świadkowie zbrodni przemówili…, „Nasz Dziennik”, 23–24 VII 2011.

 244. Zechenter A., Towarzysze „gazowi”, „Dziennik Polski”, 25 XI 2011.

 245. Zechenter A., Walenty Badylak: rozpalić sumienia, „Dziennik Polski”, 9 XII 2011.

 246. Zechenter A., „Walter” – legenda trwalsza od PRL-u, „Dziennik Polski”, 1 VII 2011.

 247. Zechenter A., Widział Polskę zdradzoną, „Dziennik Polski”, 12 VIII 2011.

 248. Zechenter A., W marynarskiej sutannie, „Dziennik Polski”, 14 X 2011.

 249. Zechenter A., W piekle zła spotkali człowieka, „Dziennik Polski”, 2 XII 2011.

 250. Zechenter A., Wszystko, co nasze, partii oddamy…, „Dziennik Polski”, 16 XII 2011.

 251. Zechenter A., Zachód wiedział, ale milczał, „Dziennik Polski”, 15 VII 2011.

 252. Zechenter A., Zaczęło się w kwietniu czterdziestego, „Dziennik Polski”, 8 IV 2011.

 253. Zechenter A., Zanim na Pragę ruszyły czołgi…, „Dziennik Polski”, 19 VIII 2011.

 254. Zechenter A., Zapomniany spisek smoleński, „Dziennik Polski”, 20 V 2011.

 255. Zechenter A., Zniszczyć kułaka nauki. Uczeni i uczelnie w kuźni komunizmu, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 3(124).

 256. Zechenter A., Z wiatrem na Zachód, „Dziennik Polski”, 18 II 2011.

 257. Zechenter A., Żywoty równoległe, „Dziennik Polski”, 18 III 2011.

 258. Zechenter A., 13 grudnia, czyli lęki Jaruzelskiego, „Dziennik Polski”, 16 XII 2011.

 259. 3 maja 1946 r. władza pokazała prawdziwą twarz, [wywiad z M. Zakrzewskim], „Dziennik Polski”, 30 IV 2011.Książki wydane w serii wydawniczej Oddziału IPN w Krakowie


 1. Dojka I., Zakłamany słownik czyli żargon funkcjonariuszy bezpieczeństwa PRL, Kraków 2011.

 2. Domański T., Jankowski A., Represje niemieckie na wsi kieleckiej 1939-1945, Kielce 2011.

 3. Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. M. Wenklar, Kraków 2011.

 4. Korkuć M., Józef Kuraś „Ogień”. Podhalańska wojna 1939-1945, Kraków 2011.

 5. Kurtyka J., Z dziejów agonii i podboju – prace zebrane z zakresu historii najnowszej, red. W. Frazik, F. Musiał, Kraków 2011.

 6. Niezłomni ludzie Kościoła. Sylwetki, red. J. Żaryn, Kraków 2011.

 7. NSZZ „Solidarność” Małopolska w materiałach Służby Bezpieczeństwa. Wybór dokumentów, wybór i opracowanie C. Kuta, wstęp J. Szarek, Kraków 2011.

 8. Represje wobec Kościoła w krajach bloku wschodniego, red. J. Marecki, Kraków 2011.

 9. Stanisław Mierzwa 1905-1985. Ludowiec i działacz niepodległościowy, red. M. Szpytma, Warszawa-Kraków 2011.

 10. Suchorowska-Śliwińska D., Dziennik z lat 1981–1985 czyli z zakonspirowanych zapisków solidarnościówki, współpraca redaktorska B. Niemiec i D. Stec-Fus, redakcja naukowa C. Kuta, Kraków 2011.

 11. Zapamiętane. Z Adamem Macedońskim rozmawia Anna Zechenter, Kraków 2011.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość