Strona główna

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na lata następne


Pobieranie 67.38 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar67.38 Kb.

Załącznik Nr 6


do uchwały Nr XXXIII/248/2005

Rady Powiatu w Łęczycyz dnia 28.12.2005r.

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na lata następne


Dział

Nazwa zadania

Rok rozpoczęcia


Planowany termin zakończenia

z tego:

Plan wydatków na:

Środki własne

inne

2006

2007

2008

60014

Drogi powiatowe
1 641 128

904 369

939 671

1 086 648

519 178
Sułkowice - Konarzew

2006

939 671
939 671


Bryski kolonia – Piątek Leszno

2007

400 000400 000Nowe - Gozdków

2007

29 081

87 244
116 325Gaj Stary - Ambrożew

2007

19 959

59 877
79 836Krośniewice - Wygorzele

2007

60 122

180 365
240 487Wiadukt w Topoli Królewskiej

2007

62 500

187 500
250 000Góra Św. Małgorzaty - Łętków

2008

129 795

389 383519 178

71015

Nadzór budowlany

2006
5 000

5 000


Zakup kserokopiarki

2006
5 000

5 00075020

Starostwa powiatowe

2006

45 000
45 000


Zakup sprzętu komputerowego

2006

45 000
45 00075414

Komendy powiatowe PSP

2006
10 000

10 000


Zakup sprzętu pożarniczego

2006
10 000

10 00080120

Liceum ogólnokształcące

256 000

3 694 000

200 000

1 847 000

1 847 000Przystosowanie obiektu i wyposażenia budynku dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego


2005-2008

256 000

3 694 000

200 000

1 847 000

1 847 000

80130

Szkoły Zawodowe


Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Łęczycy


2007-2008

800 000

40 000
440 000

400 000Wymiana stolarki okiennej, remont i docieplenie dachu


2007-2008

790 000

10 000
400 000

400 000Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej


2007

10 000

30 000
40 000


Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Łęczycy


2006-2008

200 000

650 000

50 000

200 000

600 000Termomodernizacja budynku szkoły – łącznik, naprawa elewacji


2006-2008

200 000

650 000

50 000

200 000

600 000Szkoła zawodowa w Piątku


2005-2006

318 152

3 181 523

2 613 175

Modernizacja systemu grzewczego na terenie ZSMR w Piątku


2005-2006

318 152

3 181 523

2 613 17585202

Dom pomocy społecznej w Łęczycy


2007

50 000

50 000
100 000


cwu z kolektorów słonecznych


2007

50 000

50 000
100 000
85403

SOSW w Stemplewie


2007-2008

209 500

209 500
209 500

209 500Budowa oczyszczalni ścieków


2007-2008

209 500

209 500
209 500

209 500


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość