Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówieniaPobieranie 184.54 Kb.
Strona1/3
Data17.06.2016
Rozmiar184.54 Kb.
  1   2   3
Gdańsk, dnia 03 sierpnia 2015 r.

D10.251.41.G.2015
WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wybór najkorzystniejszych ofert:

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „PZP” na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk uprzejmie informuje, że w wyniku ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający na wniosek Komisji Przetargowej zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z poniższym wykazem:


PAKIET NR 1:

Oferta nr 12 firmy: Covidien Polska Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,

- za kwotę brutto: 3 456,00 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2,00 pkt),

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przy kryterium oceny ofert : cena - 98%,

termin dostawy - 2% - łączna punktacja pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Oferta nr 21 firmy: Vygon Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 39, lok. 6, 03-905 Warszawa, przyznano łącznie punktów: 22,91 (cena 20,91 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 16 200,00 PLN,

2. Oferta nr 45 firmy: Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, przyznano łącznie punktów: 83,67 (cena 81,67 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 4 147,20 PLN.

PAKIET NR 2:

Oferta nr 37 firmy: Medicus Sp. z o.o. SKA, ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy,

- za kwotę brutto: 13 608,00 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2,00 pkt),

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przy kryterium oceny ofert : cena - 98%,

termin dostawy - 2% - łączna punktacja pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Oferta nr 5 firmy: Polmil Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz, przyznano łącznie punktów: 94,08 (cena 92,08 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 14 482,80 PLN,

2. Oferta nr 45 firmy: Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, przyznano łącznie punktów: 76,97 (cena 74,97 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 17 787,60 PLN,

3. Oferta nr 49 firmy: Bialmed Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11A, 12-230 Biała Piska, przyznano łącznie punktów: 85,66 (cena 83,66 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 15 940,80 PLN.
PAKIET NR 3:

Oferta nr 12 firmy: Covidien Polska Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,

- za kwotę brutto: 14 904,00 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2 pkt) – przy kryterium oceny: cena – 98,00%, termin dostawy 2%.

Złożono tylko ww. ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

PAKIET NR 4:

Oferta nr 54 firmy: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl,

- za kwotę brutto: 11 831,40 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2 pkt) – przy kryterium oceny: cena – 98,00%, termin dostawy 2%.

Złożono tylko ww. ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

PAKIET NR 5:

Oferta nr 54 firmy: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl,

- za kwotę brutto: 7 354,80 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2 pkt) – przy kryterium oceny: cena – 98,00%, termin dostawy 2%.

Złożono tylko ww. ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

PAKIET NR 6:

Oferta nr 33 firmy: Medicart Healthcare Sp. z o.o., ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa,

- za kwotę brutto: 43 146,00 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2 pkt) – przy kryterium oceny: cena – 98,00%, termin dostawy 2%.

Złożono tylko ww. ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

PAKIET NR 7:

Oferta nr 17 firmy: Akme Sp. z o.o. Sp.k., ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa,

- za kwotę brutto: 55 749,60 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2 pkt) – przy kryterium oceny: cena – 98,00%, termin dostawy 2%.

Złożono tylko ww. ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

PAKIET NR 8:

Oferta nr 17 firmy: Akme Sp. z o.o. Sp.k., ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa,

- za kwotę brutto: 32 011,20 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2 pkt) – przy kryterium oceny: cena – 98,00%, termin dostawy 2%.

Złożono tylko ww. ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

PAKIET NR 9:

Oferta nr 17 firmy: Akme Sp. z o.o. Sp.k., ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa,

- za kwotę brutto: 4 968,00 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2 pkt) – przy kryterium oceny: cena – 98,00%, termin dostawy 2%.

Złożono tylko ww. ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

PAKIET NR 10:

Oferta nr 45 firmy: Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze,

- za kwotę brutto: 7 968,24 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2,00 pkt),

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przy kryterium oceny ofert : cena - 98%,

termin dostawy - 2% - łączna punktacja pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Oferta nr 11 firmy: Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łodź, przyznano łącznie punktów: 40,22 (cena 38,22 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 20 433,60 PLN,

2. Oferta nr 49 firmy: Bialmed Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11A, 12-230 Biała Piska, przyznano łącznie punktów: 66,67 (cena 64,67 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 12 074,40 PLN.

PAKIET NR 11:

Oferta nr 5 firmy: Polmil Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz,

- za kwotę brutto: 18 144,00 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2,00 pkt),

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przy kryterium oceny ofert : cena - 98%,

termin dostawy - 2% - łączna punktacja pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Oferta nr 45 firmy: Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, przyznano łącznie punktów: 93,88 (cena 91,88 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 19 353,60 PLN.PAKIET NR 12:

Oferta nr 16 firmy: Stańczyk Barbara Neomed, ul. Michała Kajki 18, 05-501 Piaseczno,

- za kwotę brutto: 10 886,40 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2,00 pkt),

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przy kryterium oceny ofert : cena - 98%,

termin dostawy - 2% - łączna punktacja pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Oferta nr 11 firmy: Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łodź, przyznano łącznie punktów: 62,49 (cena 60,49 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 17 636,40 PLN.PAKIET NR 13:

Oferta nr 27 firmy: J. Chodacki, A. Misztal Medica Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin,

- za kwotę brutto: 20 476,80 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2,00 pkt),

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przy kryterium oceny ofert : cena - 98%,

termin dostawy - 2% - łączna punktacja pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Oferta nr 11 firmy: Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łodź, przyznano łącznie punktów: 36,93 (cena 34,93 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 57 456,00 PLN,

2. Oferta nr 45 firmy: Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, przyznano łącznie punktów: 60,47 (cena 58,47 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 34 322,40 PLN,

3. Oferta nr 48 firmy: Aksis Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignzciuk Spigarski Sp.j., ul. Przyrodników 1C, 80-298 Gdańsk, przyznano łącznie punktów: 70,51 (cena 68,51 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 29 289,60 PLN,

4. Oferta nr 54 firmy: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, przyznano łącznie punktów: 28,66 (cena 26,66 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 75 276,00 PLN.

PAKIET NR 14:

Oferta nr 48 firmy: Aksis Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignzciuk Spigarski Sp.j., ul. Przyrodników 1C, 80-298 Gdańsk,

- za kwotę brutto: 41 472,00 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2,00 pkt),

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przy kryterium oceny ofert : cena - 98%,

termin dostawy - 2% - łączna punktacja pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Oferta nr 5 firmy: Polmil Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz, przyznano łącznie punktów: 66,13 (cena 64,13 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 63 374,40 PLN,


2. Oferta nr 21 firmy: Vygon Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 39, lok. 6, 03-905 Warszawa, przyznano łącznie punktów: 43,81 (cena 41,81 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 97 200,00 PLN,

3. Oferta nr 30 firmy: Ado-Med Sp. z o.o., ul. Bytomska 38B, 41-600 Świętochłowice, przyznano łącznie punktów: 42,05 (cena 40,05 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 101 476,80 PLN,

4. Oferta nr 39 firmy: Biameditek Sp. z o.o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, przyznano łącznie punktów: 55,15 (cena 53,15 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 76 464,00 PLN,

5. Oferta nr 42 firmy: Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego Centrowet-Cezal Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań, przyznano łącznie punktów: 80,40 (cena 78,40 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 51 840,00 PLN.PAKIET NR 15:

Oferta nr 31 firmy: Empireum Dopieralski Piotr, ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna,

- za kwotę brutto: 1 940,76 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2,00 pkt),

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przy kryterium oceny ofert : cena - 98%,

termin dostawy - 2% - łączna punktacja pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Oferta nr 6 firmy: Billmed Sp. z o.o., ul. Krypska 24, lok. 1, 04-082 Warszawa, przyznano łącznie punktów: 49,34 (cena 47,34 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 4 017,60 PLN,

2. Oferta nr 17 firmy: Akme Sp. z o.o. Sp.k., ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa, przyznano łącznie punktów: 53,04 (cena 51,04 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 3 726,00 PLN,

3. Oferta nr 48 firmy: Aksis Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignzciuk Spigarski Sp.j., ul. Przyrodników 1C, 80-298 Gdańsk, przyznano łącznie punktów: 92,31 (cena 90,31 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 2 106,00 PLN.PAKIET NR 16:

Oferta nr 40 firmy: Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel-Poznań Sp. z o.o., ul. Os. Rusa 64, lok. 6, 61-245 Poznań,

- za kwotę brutto: 7 068,60 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2,00 pkt),

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przy kryterium oceny ofert : cena - 98%,

termin dostawy - 2% - łączna punktacja pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Oferta nr 6 firmy: Billmed Sp. z o.o., ul. Krypska 24, lok. 1, 04-082 Warszawa, przyznano łącznie punktów: 36,39 (cena 34,39 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 20 142,00 PLN,

2. Oferta nr 23 firmy: Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7, lok. 14, 00-496 Warszawa, przyznano łącznie punktów: 50,52 (cena 48,52 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 14 277,60 PLN,

3. Oferta nr 41 firmy: Lifemed Poland Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, przyznano łącznie punktów: 8,22 (cena 8,22 pkt, termin dostawy 0,00 pkt), cena oferty brutto: 84 240,00 PLN.PAKIET NR 17:

Oferta nr 27 firmy: J. Chodacki, A. Misztal Medica Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin,

- za kwotę brutto: 68 850,00 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2,00 pkt),

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przy kryterium oceny ofert : cena - 98%,

termin dostawy - 2% - łączna punktacja pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Oferta nr 21 firmy: Vygon Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 39, lok. 6, 03-905 Warszawa, przyznano łącznie punktów: 39,12 (cena 37,12 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 181 764,00 PLN.PAKIET NR 18:

Oferta nr 45 firmy: Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze,

- za kwotę brutto: 7 450,92 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2,00 pkt),

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przy kryterium oceny ofert : cena - 98%,

termin dostawy - 2% - łączna punktacja pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Oferta nr 14 firmy: Advance Europe Biuro Techniczno-Handlowe Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 30, lok. 3, 02-726 Warszawa, przyznano łącznie punktów: 90,61 (cena 88,61 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 8 240,40 PLN,

2. Oferta nr 46 firmy: Beryl Med Ltd., 1ST Floor, 26 Fouberts Place, Londyn, Anglia, W1F 7PP, przyznano łącznie punktów: 94,04 (cena 92,04 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 7 933,68 PLN.

PAKIET NR 19:

Oferta nr 13 firmy: Duolux Medical Sp. z o.o., ul. Os. Bolesława Chrobrego 40F, lok. 53, 60-681 Poznań,

- za kwotę brutto: 137 160,00 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2,00 pkt),

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przy kryterium oceny ofert : cena - 98%,

termin dostawy - 2% - łączna punktacja pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Oferta nr 46 firmy: Beryl Med Ltd., 1ST Floor, 26 Fouberts Place, Londyn, Anglia, W1F 7PP, przyznano łącznie punktów: 94,06 (cena 92,06 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 146 016,00 PLN.PAKIET NR 20:

Oferta nr 46 firmy: Beryl Med Ltd., 1ST Floor, 26 Fouberts Place, Londyn, Anglia, W1F 7PP,

- za kwotę brutto: 28 512,00 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2,00 pkt),

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przy kryterium oceny ofert : cena – 98%,

termin dostawy - 2% - łączna punktacja pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Oferta nr 49 firmy: Bialmed Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11A, 12-230 Biała Piska, przyznano łącznie punktów: 55,23 (cena 53,23 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 52 488,00 PLN.PAKIET NR 21:

Oferta nr 11 firmy: Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łodź,

- za kwotę brutto: 11 298,96 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2,00 pkt),

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przy kryterium oceny ofert : cena - 98%,

termin dostawy - 2% - łączna punktacja pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Oferta nr 45 firmy: Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, przyznano łącznie punktów: 81,58 (cena 79,58 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 13 914,72 PLN,

2. Oferta nr 49 firmy: Bialmed Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11A, 12-230 Biała Piska, przyznano łącznie punktów: 86,67 (cena 84,67 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 13 077,72 PLN.

PAKIET NR 22:

Oferta nr 7 firmy: International-Service Sp. z o.o., ul. Paryska 16, lok. 59, 03-935 Warszawa,

- za kwotę brutto: 45 894,60 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 98 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 0 pkt) – przy kryterium oceny: cena – 98,00%, termin dostawy 2%.

Złożono tylko ww. ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

PAKIET NR 23:

Oferta nr 44 firmy: Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin,

- za kwotę brutto: 13 845,61 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 98 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 0 pkt) – przy kryterium oceny: cena – 98,00%, termin dostawy 2%.

Złożono tylko ww. ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

PAKIET NR 24:

Oferta nr 40 firmy: Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel-Poznań Sp. z o.o., ul. Os. Rusa 64, lok. 6, 61-245 Poznań,

- za kwotę brutto: 9 072,00 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2,00 pkt),

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przy kryterium oceny ofert : cena – 98%,

termin dostawy - 2% - łączna punktacja pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Oferta nr 5 firmy: Polmil Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz, przyznano łącznie punktów: 84,87 pkt (cena 84,87 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 10 476,00 PLN,

2. Oferta nr 49 firmy: Bialmed Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11A, 12-230 Biała Piska, przyznano łącznie punktów: 84,73 (cena 82,73 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 10 746,00 PLN.

PAKIET NR 25:

Oferta nr 45 firmy: Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze,

- za kwotę brutto: 6 084,72 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2,00 pkt),

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przy kryterium oceny ofert : cena – 98%,

termin dostawy - 2% - łączna punktacja pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Oferta nr 12 firmy: Covidien Polska Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, przyznano łącznie punktów: 63,35 pkt (cena 61,35 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 9 720,00 PLN,

2. Oferta nr 17 firmy: Akme Sp. z o.o. Sp.k., ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa, przyznano łącznie punktów: 97,61 (cena 95,61 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 6 237,00 PLN.

PAKIET NR 26:

Oferta nr 17 firmy: Akme Sp. z o.o. Sp.k., ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa,

- za kwotę brutto: 1 150,20 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2,00 pkt),

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przy kryterium oceny ofert : cena – 98%,

termin dostawy - 2% - łączna punktacja pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Oferta nr 12 firmy: Covidien Polska Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, przyznano łącznie punktów: 93,55 pkt (cena 91,55 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 1 231,20 PLN,

2. Oferta nr 21 firmy: Vygon Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 39, lok. 6, 03-905 Warszawa, przyznano łącznie punktów: 74,48 (cena 72,48 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 1 555,20 PLN,

3. Oferta nr 45 firmy: Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, przyznano łącznie punktów: 94,62 (cena 92,62 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 1 216,94 PLN.PAKIET NR 27:

Oferta nr 17 firmy: Akme Sp. z o.o. Sp.k., ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa,

- za kwotę brutto: 3 258,90 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2,00 pkt),

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przy kryterium oceny ofert : cena – 98%,

termin dostawy - 2% - łączna punktacja pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Oferta nr 12 firmy: Covidien Polska Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, przyznano łącznie punktów: 93,55 pkt (cena 91,55 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 3 488,40 PLN,

2. Oferta nr 21 firmy: Vygon Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 39, lok. 6, 03-905 Warszawa, przyznano łącznie punktów: 74,48 (cena 72,48 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 4 406,40 PLN,

3. Oferta nr 45 firmy: Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, przyznano łącznie punktów: 88,80 (cena 86,80 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 3 679,34 PLN.PAKIET NR 28:

Oferta nr 12 firmy: Covidien Polska Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,

- za kwotę brutto: 2 592,00 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2,00 pkt),

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przy kryterium oceny ofert : cena – 98%,

termin dostawy - 2% - łączna punktacja pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Oferta nr 17 firmy: Akme Sp. z o.o. Sp.k., ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa, przyznano łącznie punktów: 43,81 (cena 41,81 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 6 075,00 PLN.PAKIET NR 29:

Oferta nr 12 firmy: Covidien Polska Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,

- za kwotę brutto: 6 599,70 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2 pkt) – przy kryterium oceny: cena – 98,00%, termin dostawy 2%.

Złożono tylko ww. ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

PAKIET NR 30:

Oferta nr 54 firmy: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl,

- za kwotę brutto: 11 292,37 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2 pkt) – przy kryterium oceny: cena – 98,00%, termin dostawy 2%.

Złożono tylko ww. ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

PAKIET NR 31:

Oferta nr 12 firmy: Covidien Polska Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,

- za kwotę brutto: 8 640,00 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2,00 pkt),

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przy kryterium oceny ofert : cena – 98%,

termin dostawy - 2% - łączna punktacja pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Oferta nr 15 firmy: Emed Sp. z o.o., ul. Ryżowa 69a, Opacz Kolonia, 05-816 Michałowice-Osiedle, przyznano łącznie punktów: 46,54 (cena 44,54 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 19 008,00 PLN,

2. Oferta nr 22 firmy: Arno-Med Sp. z o.o., ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków, przyznano łącznie punktów: 38,98 (cena 36,98 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 22 896,00 PLN,

3. Oferta nr 45 firmy: Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, przyznano łącznie punktów: 55,85 (cena 53,85 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 15 724,80 PLN.PAKIET NR 32:

Oferta nr 34 firmy: Promed S.A., ul. Krajewskiego 1/B, 01-520 Warszawa,

- za kwotę brutto: 29 030,40 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2 pkt) – przy kryterium oceny: cena – 98,00%, termin dostawy 2%.

Złożono tylko ww. ofertę nie podlegającą odrzuceniu.
PAKIET NR 33:

Oferta nr 34 firmy: Promed S.A., ul. Krajewskiego 1/B, 01-520 Warszawa,

- za kwotę brutto: 3 996,00 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2 pkt) – przy kryterium oceny: cena – 98,00%, termin dostawy 2%.

Złożono tylko ww. ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

PAKIET NR 34:

Oferta nr 39 firmy: Biameditek Sp. z o.o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok,

- za kwotę brutto: 4 806,00 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2,00 pkt),

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przy kryterium oceny ofert : cena – 98%,

termin dostawy - 2% - łączna punktacja pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Oferta nr 34 firmy: Promed S.A., ul. Krajewskiego 1/B, 01-520 Warszawa, przyznano łącznie punktów: 96,29 (cena 94,29 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 4 995,00 PLN,.PAKIET NR 35:

Oferta nr 34 firmy: Promed S.A., ul. Krajewskiego 1/B, 01-520 Warszawa,

- za kwotę brutto: 3 240,00 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2 pkt) – przy kryterium oceny: cena – 98,00%, termin dostawy 2%.

Złożono tylko ww. ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

PAKIET NR 36:

Oferta nr 39 firmy: Biameditek Sp. z o.o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok,

- za kwotę brutto: 1 274,40 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2,00 pkt),

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przy kryterium oceny ofert : cena – 98%,

termin dostawy - 2% - łączna punktacja pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Oferta nr 6 firmy: Billmed Sp. z o.o., ul. Krypska 24, lok. 1, 04-082 Warszawa, przyznano łącznie punktów: 50,18 (cena 48,18 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 2 592,00 PLN,

2. Oferta nr 11 firmy: Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łodź, przyznano łącznie punktów: 46,48 (cena 44,48 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 2 808,00 PLN,

3. Oferta nr 12 firmy: Covidien Polska Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, przyznano łącznie punktów: 52,04 (cena 50,04 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 2 496,00 PLN,

4. Oferta nr 45 firmy: Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, przyznano łącznie punktów: 41,28 (cena 39,28 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 3 179,52 PLN,

5. Oferta nr 46 firmy: Beryl Med Ltd., 1ST Floor, 26 Fouberts Place, Londyn, Anglia, W1F 7PP, przyznano łącznie punktów: 67,33 (cena 65,33 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 1 911,60 PLN,

6. Oferta nr 48 firmy: Aksis Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignzciuk Spigarski Sp.j., ul. Przyrodników 1C, 80-298 Gdańsk, przyznano łącznie punktów: 36,01 (cena 34,01 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 3 672,00 PLN.

PAKIET NR 37:

Oferta nr 21 firmy: Vygon Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 39, lok. 6, 03-905 Warszawa,

- za kwotę brutto: 8 920,80 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2,00 pkt),

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przy kryterium oceny ofert : cena – 98%,

termin dostawy - 2% - łączna punktacja pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Oferta nr 11 firmy: Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łodź, przyznano łącznie punktów: 75,19 (cena 73,19 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 11 944,80 PLN,

2. Oferta nr 54 firmy: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, przyznano łącznie punktów: 41,29 (cena 39,29 pkt, termin dostawy 2,00 pkt), cena oferty brutto: 22 248,00 PLN.


: userfiles -> file -> 2015 -> Malgosia
2015 -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2015 -> OGŁoszenie o wyniku postępowania powyżej 207 000 Euro
2015 -> Nr sprawy D10. 251. 27. T. 2015 zamawiająCY: copernicus podmiot leczniczy spóŁka z ograniczoną odpowiedzialnośCIĄ specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2015 -> Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2015 -> D10. 251. 84. D. 2015 wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia dotyczy: przetargu nieograniczonego na d
Malgosia -> Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2015 r. D10. 251. 31. G. 2015 wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
2015 -> Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2015 -> Z dnia 16 grudnia 2015 roku
2015 -> Patronat medialny nad konkursem objął portal ngo. Pl lista 81 listów intencyjnych zakwalifikowanych do II etapu konkursu grantowego „Seniorzy w akcji”


  1   2   3


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy