Wykształcenie: Doktor habilitowany nauk ekonomicznych Doktor nauk medycznych Master of business administration (mba)Pobieranie 39.38 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar39.38 Kb.
IMIĘ i NAZWISKO: MARCIN CZECH

E-MAIL: marcin.czech@wum.edu.plmarcin.czech@biznes.edu.plWYKSZTAŁCENIE: Doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Doktor nauk medycznych

Master of business administration (MBA)
2007- 2012 Specjalizacja: epidemiologia

2013- obecnie Specjalizacja: zdrowie publiczne


2000-2004 Studia Doktoranckie w dziedzinie zarządzania

Wydział Inżynierii Produkcji. Politechnika Warszawska


1999-2000 Studium Ekonomiki Zdrowia- Wydział Ekonomiczny - Uniwersytet Warszawski
1996 - 1997 Program MBA - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

Program uczelni: London Business School; HEC School


of Management, Paris; Norwegian School of Economics, Bergen.

1987 - 1993 Akademia Medyczna w Warszawie - I Wydział LekarskiDOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
2007- obecnie Warszawski Uniwersytet MedycznyZakład Farmakoekonomiki

Adiunkt
2004- obecnie Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania 1. Magisterskie Studia Menedżerskie II°- Ocena Technologii Medycznych, wykłady oraz seminarium magisterskie

 2. Zarządzanie w Ochronie Zdrowia (studia podyplomowe)

 3. Marketing Farmaceutyczny (studia podyplomowe)

2002- obecnie Politechnika Warszawska, Szkoła Biznesu, Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego (studia podyplomowe)

Wykładowca odpowiedzialny za blok: Farmakoekonomika
2008- obecnie Novo Nordisk

Kierownik ds. Ekonomiki Zdrowia, Europa


1997 - 2008 Servier Polska - Dział Naukowo- Medyczny

Kierownik ds. Farmakoekonomiki


1995 - 1996 Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Klinika Otolaryngologii - Szpital Bródnowski.

Asystent
1993 -1994 Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej

Staż podyplomowy
1992 Coventry and Warwickshire Hospital, Coventry, Wielka Brytania Praktyka studencka

1991 St. Christopher Hospice, Londyn, Wielka Brytania.

Praktyka studenckaSTAŻE I SZKOLENIA:
Staż: Management School, University of Liverpool (2009)
Specjalizacja z epidemiologii: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny

(2007-2012), egzamin z wyróżnieniem


Certyfikowane zagraniczne szkolenia uniwersyteckie:

Socio-economic Evaluation of Medicines, University of York (1998)

Pharmacoeconomics and Advanced Pharmacoeconomics, University of St. Andrews (2002)

Advanced Course on Socioeconomic Evaluation of Medicines, Mc Master University (2002)


Certyfikowane zagraniczne kursy specjalistyczne:

Systematic Literature Review and Meta - Analysis Methods (1999)

Decision Analysis in Healthcare (2000, 2007)

Pharmaceutical Pricing and Pharmacoeconomics (2001)

Pharmacoeconomics and Government Healthcare Policy (2002)

Cost estimation and Assessing Financial Impact of New Healthcare Technologies (2003)

Utility Measurements (Preference Based Techniques) (2004)

The Analysis and Interpretation of Quality of Life and Patient Reported Outcomes (2004)

Pharmacoeconomic Modelling (2004, 2007)

Heath Technology Assessment (2009)

NAGRODY:
Nagroda indywidualna naukowa pierwszego stopnia za autorstwo książki ”Farmakoekonomika w opiece farmaceutycznej”

Nagroda JM Rektora Politechniki Warszawskiej za program edukacyjny z farmakoekonomiki

Nagroda JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego za wprowadzenie nowej formy zajęć dydaktycznych dla studentów z przedmiotu Zarządzanie i Ekonomika Farmacji (nagroda zespołowa)

Nagroda „Best and Brightest” za wyniki na studiach MBA

Nagrody za najlepsze prace dyplomowe i magisterskie

Praca doktorska z wyróżnieniem

Egzamin specjalizacyjny z wyróżnieniemWYGŁOSZONE WYKŁADY I PROWADZONE SZKOLENIA (15 wybranych):


 1. “Cost of the first, second and subsequent episode of depression in Poland” IV Europejski Kongres International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Cannes 13.11.2001

 2. “To lower blood pressure and to reduce left ventricular mass is not expensive” 18th Annual Meeting of the International Society of Technology Assessment in Health Care Berlin 9-12.06.2002

 3. „Farmakoekonomika - nauka XXI wieku. Kto, kiedy i dlaczego powinien być zainteresowany badaniami farmakoekonomicznymi w Polsce? Rola farmakoekonomiki w zarządzaniu systemami ochrony zdrowia”

VII Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej Jak leczyć bezpiecznie i skutecznie, Wrocław

23-25.10.2003 1. „Farmakoekonomika- teraźniejszość i przyszłość” Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Poznań 25-27.09.2003
 1. „Farmakoekonomika leczenia chorób nowotworowych” Kurs CMKP Skojarzone leczenie nowotworów, Warszawa

21 maja 2004

 1. „Farmakoekonomika - aspekty praktyczne” Szkolenie ustawiczne farmaceutów Wydział Farmacji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 19-20.11.2005

 2. „Farmakoekonomika dla lekarzy i zarządzających szpitalem” szkolenie dla pracowników Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie 12.01.2006
 1. „Leki innowacyjne - kosztowo efektywna alternatywa dla pacjenta i systemu ochrony zdrowia” Forum Gospodarcze Ciechocinek 11.04.2006

 2. „Rola farmakoekonomiki we współczesnej farmacji – wpływ farmaceuty na ekonomiczne zachowania pacjentów” XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Katowice, 25-28.09.2007

 3. “Clinical and Economic Considerations in Preventive Geriatrics” Advanced Postgraduate Course, European Academy for Medicine of Ageing, Sion, Szwajcaria 30.01.2008

 4. „Farmakoekonomika” Podyplomowe Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia Białystok, 26-28.04.2008

 5. „Od oceny ekonomicznej leków i programów profilaktycznych do pomiaru opłacalności systemu ochrony zdrowia w ujęciu makroekonomicznym” wykład podczas konferencji Refundacja Leków w Polsce, Coopers Conferences, Warszawa, 10-11.06.2008

 6. „Description of healthcare system in Poland” IV Europejski Kongres International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Ateny, 9-11.11.2008

 7. „Równowaga kosztów i efektywności leczenia, dowody kliniczne w innowacyjnych terapiach. Farmakoekonomika w warunkach szpitalnych” Konferencja Lekarsko- Farmaceutyczna. Bezpieczna farmakoterapia w szpitalu” Kraków, 4-5.11.2009

 8. „Farmakoekonomika w nadciśnieniu tętniczym” wykład dla lekarzy specjalizujących się w hipertensjologii, Warszawa, 24.03.2010
WYPROMOWANE PRACE MAGISTERSKIE I DYPLOMOWE (10 wybranych spośród 60 prac):


 1. Rola oceny technologii medycznych (HTA) w procesie podejmowania decyzji o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych- na podstawie analizy sytuacji w wybranych krajach europejskich

 2. Wpływ wprowadzenia leków generycznych na dostępność farmakoterapii dla pacjenta oraz wydatki NFZ na przykładzie rynku statyn

 3. Porównanie polskich wytycznych oceny klinicznej i ekonomicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych w zestawieniu z wytycznymi w innych krajach

 4. Ocena opłacalności szczepień przeciwko grypie na przykładzie wybranych zakładów pracy

 5. Badanie jakości życia pacjentów z rakiem jelita grubego z uwzględnieniem zaawansowanej postaci

 6. Ocena kosztów związanych z utrzymaniem dziecka zdrowego oraz dziecka z alergią pokarmową do 1 roku życia Koszty cukrzycy i ich monitorowanie w Polsce i na świecie

 7. Znajomość zasad farmakoekonomiki oraz zastosowanie analiz farmakoekonomicznych przez firmy farmaceutyczne w Polsce

 8. Metody szacowania kosztów pośrednich w programach ochrony zdrowia

 9. Agalzydaza-beta (Fabrazyme) w leczeniu choroby Fabry'ego. Przegląd systematyczny literatury

 10. Porównanie rzeczywistej opłacalności drogich terapii w leczeniu raka nerki na przykładzie dwóch leków innowacyjnych
UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH (wybrane): 1. Grant: „Metody szacowania kosztów pośrednich choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy- znaczenie w procesie oceny farmakoekonomicznej technologii medycznych” (2008-2011)

 2. Międzynarodowy projekt badawczy- “International Research on Quality in Healthcare- InterQuality” (od 2010)

 3. Health Technology Assessment Working Group, International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research

 4. Central and Eastern European Group, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (Bruksela)
RECENZJE:Czasopisma: Kardiologia Polska, Reumatologia, Journal of Health Policy and Outcomes Research, Current Issues in Pharmacy & Medical Science, World Review of Entrepreneurship, Management and Sust. Development, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing
Instytucje: Narodowe Centrum Nauki, wyższe uczelnie (w zakresie prac doktorskich i magisterskich)


JĘZYKI OBCE:
Angielski - biegły

Francuski - zaawansowany

Rosyjski - początkujący

Niemiecki - początkujący


Dyplomy:

Cambridge Certificate of Proficiency in English (1994)

Diplome d’Etudes en Langue Francaise (DELF) B2 (2007)

Certificate of Medical English (1990)

Certificate of Intermediate German (1990)

International House Certificates (1994, 1995, 1997)


ZAINTERESOWANIA:
Nurkowanie, narciarstwo, film


CZŁONKOSTWO:
Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne (Prezes 2004-2006, obecnie członek Zarządu)

International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research,

Health Technology Assessment International,

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (Bruksela)Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

Lista publikacji i referencje na życzenie
: sites
sites -> Diabetes Mellitus / Cukrzyca
sites -> „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi I niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia zolirm w Owińskach”
sites -> Notatka informacyjna nr 9/CentIR/II/2016 dotycząca projektów badawczych I wspóŁpracy międzynarodowej
sites -> Rumunia pod koniec lat 80. uchodziła za jedną z najbardziej kuriozalnych środkowoeuropejskich dyktatur. Na mocy decyzji rządzącego od 1965 r. Nicolae
sites -> Scenariusz zajęĆ o roku 1989 w europie środkowo-wschodniej
sites -> OGŁoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego numer referencyjny sprawy: ktk. 02-01/11
sites -> Interviewer: Marta Cobel-Tokarska
sites -> Tajemnica dziennikarska jako instrument ochrony praw człowieka
sites -> Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część nr 4: Realizacja programu rozwoju Gimnazjum w Wieliczkach
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy