Strona główna

Wymagania edukacyjne na poziom podstawowy I ponadpodstawowy z języka angielskiego w klasie III


Pobieranie 29.04 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar29.04 Kb.

Wymagania edukacyjne na poziom podstawowy i ponadpodstawowy z języka angielskiego

w klasie IIIIntroductionPoziom podstawowy
Wykonuje polecenia nauczyciela oraz polecenia występujące w podręczniku i ćwiczeniach.

Udziela krótkiej (jednowyrazowej) odpowiedzi na zadane pytania szczegółowe dotyczące przedstawionego materiału stymulującego.

Rozpoznaje główne postacie z podręcznika.

Zadaje pytania i odpowiada na pytania kolegi/koleżanki na temat imienia, nazwiska, wieku, zamieszkania.

Podaje kilka wyrazów do każdego z wymienionych tematów (topics).

Recytuje rymowankę, zachowując odpowiedni rytm.

Śpiewa piosenkę I’m Danny the dragon, korzystając z tekstu w książce.

Poziom ponadpodstawowy
Udziela odpowiedzi pełnym zdaniem na zadane pytania szczegółowe dotyczące przedstawionego materiału stymulującego.

Rozpoznaje nastrój postaci występujących w tekście.

Analizuje sytuację i podaje powód stanu, w jakim znajdują się bohaterowie.

Identyfikuje główne tematy poruszane w podręczniku Superworld 3.


Prowadzi prosty dialog z użyciem zwrotów grzecznościowych na powitanie, pożegnanie, podziękowanie,Rozdział Places around us
Poziom podstawowy
Wykonuje polecenia nauczyciela oraz polecenia występujące w podręczniku i ćwiczeniach.

Rozróżnia opis miasta, wsi i obszarów poza miastem oraz krajobrazu nad morzem.

Przyporządkowuje podane opisy do ilustracji przedstawiających miasto, wieś i krajobraz nad morzem.

Śpiewa z pamięci piosenkę Say no to pollution z drobnymi błędami.

Przyporządkowuje podane zdania do ilustracji przedstawiających wymienione rzeczy, zwierzęta i rośliny.

Przyporządkowuje podane zdania do ilustracji przedstawiających wymienione czynności.

Podaje miejsca, w których można wykonywać wymienione czynności.
Poziom ponadpodstawowy
Podaje nazwę miejsca, w którym można wykonywać wymienione czynności

Przyporządkowuje podane wyrazy do odpowiednich pól semantycznych: the city, the countryside, the seaside.

Opisuje narysowane przez siebie miejsce/krajobraz, wykorzystując podany model.

Opisuje miejsce, gdzie mieszka, wykorzystując podany model.

Przedstawia propozycje spędzenia wolnego czasu oraz reaguje w sposób werbalny i pozawerbalny na propozycję koleżanki/kolegi.

Opowiada o swoim miejscu zamieszkania.

Bezbłędnie śpiewa z pamięci piosenkę Say no to pollution.

Przedstawia propozycje spędzenia wolnego czasu oraz sporządza notatkę na ten temat.


Rozdział Pizza and pies
Poziom podstawowy
Wykonuje polecenia nauczyciela oraz polecenia występujące w podręczniku i ćwiczeniach.

Udziela krótkiej odpowiedzi na zadane pytania szczegółowe dotyczące przedstawionego materiału stymulującego.

Recytuje chant The Pizza Train z drobnymi błędami.

Śpiewa piosenkę Let’s make a pie z drobnymi błędami.

Pyta i udziela krótkich odpowiedzi na pytanie co lubi a czego nie lubi jeść.

Przyporządkowuje zdania do ilustracji przedstawiających wymienione rzeczy.

Opisuje krótkimi zadaniami, co lubi i czego nie lubi jeść.

Reaguje na podaną sytuację, używając języka pozawerbalnego.

Wymienia znane wyrazy z pola semantycznego: żywność/jedzenie/posiłki.

Wymienia swoje ulubione potrawy.

Odpowiada na pytania, czy lubi jeść wymienione rzeczy, dodając krótki komentarz według modelu.

Wymienia zwierzęta widoczne na ilustracji przedstawiającej farmę na wsi.
Poziom ponadpodstawowy
Udziela odpowiedzi pełnym zdaniem na zadane pytania szczegółowe dotyczące opowiadania The three wishes oraz przedstawionego materiału stymulującego

Opisuje zadaniami złożonymi, co lubi i czego nie lubi jeść, używając spójników and, but.

Odpowiada na pytania, czy lubi jeść wymienione rzeczy, dodając własny krótki komentarz.

Podaje kilka wyrazów należących do pola semantycznego żywność: meat and fish, cereals, milk products/dairy products, fruit and vegetables, wykorzystując wiedzę pozajęzykową.

Bezbłędnie recytuje chant The Pizza Train

Bezbłędnie śpiewa z pamięci piosenkę Let’s make a pie


Rozdział Time for school
Poziom podstawowy
Wykonuje polecenia nauczyciela oraz polecenia występujące w podręczniku i ćwiczeniach.

Przyporządkowuje podaną godzinę do zegara, na którym jest wskazana.

Śpiewa The timetable rap, korzystając z tekstu w książce.

Udziela krótkiej (jednowyrazowej) odpowiedzi na zadane pytania szczegółowe.

Powtarza za nauczycielem podane wyrażenia i zdania.

Odgaduje nazwy szkolnych lekcji z ich anagramów i rozsypanek literowych oraz prawidłowo je zapisuje.

Wpisuje słownie podaną godzinę.

Odpowiada pisemnie na zadane pytania.

Odgaduje nazwę przedmiotu w szkole na podstawie pozawerbalnego opisu.

Wymienia znane wyrazy z pola semantycznego: szkoła.

Odpowiada na zadane pytania szczegółowe, wykorzystując informacje z podanego planu.

Podaje dokładnie godzinę, używając godzin pełnych oraz godzin z minutami.

Zapisuje własny plan lekcji oraz go omawia.
Poziom ponadpodstawowy
Sporządza własną notatkę na temat rozkładu dnia, wykorzystując podany model

Przyporządkowuje podane przedmioty do słynnych postaci, które się z nimi kojarzą, wykorzystując wiedzę pozajęzykową.

Przeprowadza ankietę w klasie na temat ulubionych lekcji w szkole.

Samodzielnie śpiewa The timetable rap.

Udziela odpowiedzi pełnym zdaniem na zadane pytania szczegółowe dotyczące słynnych ludzi.

Sporządza notatkę na temat idealnego rozkładu dnia.

Opisuje swój idealny plan lekcji oraz go przedstawia koleżankom/kolegom, podając krótki komentarz.
Rozdział Wheels and wings

Poziom podstawowy

Wykonuje polecenia nauczyciela oraz polecenia występujące w podręczniku i ćwiczeniach.

Pyta, w jaki sposób kolega/koleżanka udaje się w podane miejsca oraz udziela odpowiedzi na takie pytanie.

Powtarza za nauczycielem podane wyrażenia i zdania.

Wymawia liczby 50-100 100-1000 oraz z drobnymi błędami.

Odgaduje nazwy środków transportu z rozsypanek literowych oraz prawidłowo je zapisuje.

Udziela prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania szczegółowe.

Przyporządkowuje zapis cyfrowy liczb 60-1000 do zapisu słownego.

Projektuje plakat na temat bezpieczeństwa w podróży.

Przyporządkowuje ilustracje do podanych poleceń.

Śpiewa piosenkę I love to go by bike, korzystając z tekstu w książce

Wymienia znane wyrazy z pola semantycznego: środki transportu.


Poziom ponadpodstawowy
Odgrywa historyjkę The tortoise and the hare z podziałem na role

Bezbłędnie wymawia liczby 50-100

Podaje liczby 50-100 w dowolnej kolejności (na wyrywki)

Bezbłędnie wymawia liczby 100-1000

Podaje liczby 100-1000 w dowolnej kolejności

Bezbłędnie śpiewa z pamięci piosenkę I love to go by bike

Przeprowadza w klasie/grupie ankietę na temat sposobów podróżowania koleżanek i kolegów

Udziela odpowiedzi pełnym zdaniem na zadane pytania szczegółowe dotyczące historyjki The tortoise and the hare

Analizuje i rozpoznaje podane środki transportu zgodnie z opisem

Wykazuje się znajomością większej liczby słów niż podane na lekcjach

Bezbłędnie zapisuje liczby 1-1000

Szereguje według prędkości podane środki transportu, wykorzystując wiedzę pozajęzykową.Rozdział Jobs we like
Poziom podstawowy
Wykonuje polecenia nauczyciela oraz polecenia występujące w podręczniku i ćwiczeniach.

Powtarza za nauczycielem podane wyrażenia i zdania.

Przyporządkowuje podany opis zawodu do ilustracji.

Wymienia znane wyrazy z pola semantycznego: zawody i profesje.

Śpiewa piosenkę When we work together, korzystając z tekstu w książce.

Uzupełnia zdania podanymi czasownikami.


Poziom ponadpodstawowy
Odgaduje zawód przedstawiony w sposób pozawerbalny przez kolegę/koleżankę.

Bezbłędnie śpiewa z pamięci piosenkę When we work together.

Opowiada o swoim wymarzonym zawodzie, wykorzystując podany model.

Odgaduje opisane w zagadkach zawody poszczególnych osób.

Tworzy prawidłowe pytania ogólne do podanych odpowiedzi.

Opisuje swoją nauczycielkę/nauczyciela, wykorzystując podany model.

Układa własny dialog będący wywiadem z wybraną osobą, przedstawicielem danego zawodu.
Rozdział Wonder machines
Poziom podstawowy
Wykonuje polecenia nauczyciela oraz polecenia występujące w podręczniku i ćwiczeniach.

Przyporządkowuje opis urządzenia do podanych ilustracji.

Powtarza za nauczycielem podane wyrażenia i zdania.

Rozpoznaje cechy podanych urządzeń i maszyn.

Recytuje chant Save energy, korzystając z tekstu w książce.

Wymienia znane wyrazy z pola semantycznego: urządzenia i maszyny.

Bierze udział w grze słownej-skojarzenia, dotyczącej urządzeń i maszyn

Przyporządkowuje podane zdania do ilustracji

Przyporządkowuje podane nazwy urządzeń do ilustracji.

Podaje sposoby oszczędzania energii przedstawione na ilustracjach.


Poziom ponadpodstawowy

Opisuje wymyśloną przez siebie maszynę lub urządzenie.

Podaje własne sposoby oszczędzania energii elektrycznej, wykorzystując wiedzę pozajęzykową.

Bezbłędnie recytuje pamięci chant Save energy.

Opisuje własne zwierzątko domowe lub inne ulubione zwierzę.

Podaje kilka wyrazów należących do pola semantycznego: urządzenia i maszyny używane w domu, w domu i szkole, w szkole, wykorzystując wiedzę pozajęzykową.

Podaje kilka przymiotników i rzeczowników związanych z danym urządzeniem.

Opisuje wymyśloną przez siebie maszynę lub urządzenie, wykorzystując podany model.

Wykorzystując podany model, opisuje wymyślony przez siebie dom na Księżycu, wymieniając potrzebne urządzenia.
Rozdział Animal magic
Poziom podstawowy
Wykonuje polecenia nauczyciela oraz polecenia występujące w podręczniku i ćwiczeniach.

Przyporządkowuje podane wyrazy do ilustracji.

Wymienia znane wyrazy z pola semantycznego: zwierzęta i rośliny

Powtarza za nauczycielem podane wyrażenia i zdania.

Przyporządkowuje zwierzę do opisu.

Uzupełnia tabelę informacjami szczegółowymi na temat wymienionych zwierząt oraz konstruuje zdania opisujące dane zwierzę, wykorzystując otrzymane informacje.

Udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące wymienionych zwierząt.

Opisuje jednym zdaniem narysowane przez siebie zwierzę.


Poziom ponadpodstawowy
Przyporządkowuje środowisko i sposób odżywiania się podanych zwierząt, wykorzystując wiedzę pozajęzykową.

Klasyfikuje zwierzęta według podanych kategorii, wykorzystując wiedzę pozajęzykową.

Bezbłędnie śpiewa z pamięci piosenkę A seal swims in the Arctic.

Opisuje w kilku zdaniach wygląd i życie wybranego przez siebie zwierzęcia, wykorzystując podany model.Rozdział Happy holidays
Poziom podstawowy
Wykonuje polecenia nauczyciela oraz polecenia występujące w podręczniku i ćwiczeniach.

Powtarza za nauczycielem podane wyrażenia i zdania.

Wymienia znane wyrazy z pola semantycznego: zainteresowania i hobby, czynności, czas wolny.

Zadaje pytania na temat sposobu spędzania wolnego czasu oraz udziela odpowiedzi na takie pytania.

Zadaje pytania na temat zawartości Holiday bag kolegi/koleżanki.

Przyporządkowuje podaną czynności do ilustracji.

Udziela odpowiedzi na zadane pytania szczegółowe dotyczące sposobów spędzania wolnego czasu.
Poziom ponadpodstawowy
Przeprowadza w klasie/grupie ankietę na temat sposobów spędzania wolnego czasu przez koleżanki i kolegów.

Bezbłędnie śpiewa z pamięci piosenkę Happy holidays.

Podaje według własnego przekonania o ważności wymienione przedmioty, potrzebne podczas wakacji.

Opisuje, co lubi a czego nie lubi robić podczas wakacji.

Wykorzystując podany model, opisuje zawartość swojej torby wakacyjnej.
Rozdział Christmas
Poziom podstawowy
Wykonuje polecenia nauczyciela oraz polecenia występujące w podręczniku i ćwiczeniach.

Powtarza za nauczycielem podane wyrażenia.

Wymienia znane wyrazy z pola semantycznego: Święta Bożego Narodzenia.
Poziom ponadpodstawowy
Bezbłędnie śpiewa z pamięci piosenkę Decorate the Christmas tree

Posługuje się bogatym słownictwem związanym ze świętami Bożego Narodzenia.


Rozdział Valentine’s Day
Poziom podstawowy

Wykonuje polecenia nauczyciela oraz polecenia występujące w podręczniku i ćwiczeniach.

Powtarza za nauczycielem podane wyrażenia

Wymienia znane wyrazy z pola semantycznego: dzień Świętego Walentego

Recytuje rymowankę

Poziom ponadpodstawowy
Bezbłędnie recytuje z pamięci walentynkową rymowankę.

Tworzy własne, rymowane lub nie, życzenia walentynkowe.Opisuje, kogo uważa za przyjaciela.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość