Strona główna

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I


Pobieranie 7.74 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar7.74 Kb.


Książenice, dnia 01.09.2015r.

mgr Elżbieta MatuszczykSzkoła Podstawowa
w Książenicach
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I.

ROK SZKOLNY 2015/2016

Celujący


 1. Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

 2. Wyróżnia się aktywnością na katechezie.

 3. Chętnie wykonuje prace dodatkowe.

Bardzo dobry


 1. Umie bez pomocy nauczyciela powiedzieć: Zdrowaś Maryjo, Ojcze nasz, Akt wiary, nadziei, miłości i żalu, Przykazanie miłości, Pod Twoja obronę.

 2. Umie bezbłędnie wykonać znak krzyża.

 3. Bezbłędnie wskazuje i nazywa ważne miejsca w kościele.

 4. Wie i wyraża w modlitwie Bogu wdzięczność za stworzenie świata i obdarzenie ludzi życiem wiecznym.

 5. Zna podstawowe wiadomości o życiu i działalności Pana Jezusa.

 6. Zawsze odrabia starannie zadania domowe

 7. Chętnie i aktywnie pracuje na lekcji.

Dobry


 1. Umie z małą pomocą nauczyciela powiedzieć: Zdrowaś Maryjo, Ojcze nasz, Akt wiary, nadziei, miłości i żalu, Przykazanie miłości, Pod Twoja obronę.

 2. Umie wykonać znak krzyża.

 3. Wskazuje z pomocą nauczyciela ważne miejsca w kościele.

 4. Wie i z pomocą nauczyciela w modlitwie wyraża Bogu wdzięczność za stworzenie świata i obdarzenie ludzi życiem wiecznym.

 5. Z pomocą nauczyciela wymienia wiadomości z życia i działalności Pana Jezusa.

 6. Stara się odrabiać zadania domowe.

 7. Stara się być aktywnym na lekcjach.

Dostateczny


 1. Z duża pomocą nauczyciela umie powiedzieć: Zdrowaś Maryjo, Ojcze nasz, Akt wiary, nadziei, miłości i żalu, Przykazanie, miłości, Pod Twoja obronę.

 2. Z pomocą nauczyciela wykonuje znak krzyża.

 3. Z bardzo dużą pomocą nauczyciela wskazuje ważne miejsca w kościele.

 4. Z bardzo dużą pomocą nauczyciela wyraża Bogu wdzięczność za stworzenie świata
  i obdarzenie ludzi życiem wiecznym.

 5. Z bardzo dużą pomocą nauczyciela wymienia niektóre wydarzenia z życia Jezusa.

 6. Nie zawsze ma odrobione zadania domowe.

 7. Rzadko jest aktywny na lekcji.

Dopuszczający


 1. Nie potrafi powiedzieć: Zdrowaś Maryjo, Ojcze nasz, Akt wiary, nadziei, miłości
  i żalu, Przykazanie miłości, Pod Twoją obronę.

 2. Często myli się robiąc znak krzyża.

 3. Nie wskazuje ważnych miejsc w kościele.

 4. Nie wyraża Bogu wdzięczności za stworzenie świata i Obdarzenie ludzi życiem wiecznym.

 5. Z bardzo duża pomocą nauczyciela wymienia kilka wydarzeń z życia Pana Jezusa.

 6. Rzadko ma odrobione zadania domowe.

 7. Nie jest aktywny na lekcji.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość