Strona główna

Wymagania edukacyjne z zajęĆ technicznych w klasie III gimnazjum


Pobieranie 55.82 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar55.82 Kb.
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE III GIMNAZJUM

zgodny z nową podstawą programową, dostosowany do programu nauczania wydawnictwa OPERON oraz do podręcznika: Zajęcia techniczne. Podręcznik dla gimnazjum [Dział I ,IV, VIII, IX, V, XI, VI], Urszula Białka, OPERON; nr dop. 199/2009

Temat lekcji


Wymagania edukacyjne

podstawowe

ponadpodstawowe

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry, celujący

Wymaganiami edukacyjne. Kryteria oceniania. BHP na lekcjach.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Ochrona przeciwpożaro-wa.


- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa

w szkole


- zna sposób ogłaszania alarmu i drogę ewakuacyjną

- wyjaśnia symbole znaków ewakuacyjnych

- omawia zasady postępowania w razie wypadku

- zna numer straży pożarnej i pogotowia ratunkowego


- potrafi określić

określić przyczyny wypadków szkolnych

- omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż.

- potrafi wymienić przyczyny pożarów, wymienić numery telefonów alarmowych, ratunkowych.- wie, jak udzielić pierwszej pomocy, w tym porażonemu prądem elektrycznym.

Aby uzyskać ocenę celującą uczeń powinien umieć ponadto:

- przedstawić plan ewakuacyjny np. parteru szkoły w formie rzutu poziomego w dowolnej technice /rysunek, wydruk komputerowy/

- znać różne grupy pożarów i sposoby ich gaszenia.

Rodzaje materiałów włókienniczych – pochodzenie i zastosowanie włókien.


– zna rodzaje materiałów włókienniczych

– omawia pochodzenie i zastosowanie włókien
– zna surowce do produkcji włókien chemicznych

– charakteryzuje etapy powstawania włókien
– określa właściwości włókien naturalnych i chemicznych

– rozpoznaje włókna i określa ich zastosowanie

– wykonuje poprawnie zadanie praktyczne


– porównuje właściwości włókien naturalnych i chemicznych /Plansza: Włókna naturalne i chemiczne/

– charakteryzuje etapy powstawania włókien

Aby uzyskać ocenę celującą uczeń powinien umieć ponadto wykonać album tematyczny/prezentację multimedialną na temat włókiennictwa.


Wyrób tkanin i dzianin – sploty.


– zna pojęcia: tkanina, dzianina

– rysuje proste schematy splotów– zna rodzaje dzianin

– rozróżnia pojęcia: osnowa, wątek, splot, kolumna, rządek dzianiny, oczko

– wykonuje model papierowy związany z tematem


– zna budowę i zasadę działania krosna tkackiego

– omawia sposób powstawania tkanin oraz dzianin

– rozróżnia wątek i osnowę, oczko lewe i oczko prawe

wykonuje płaskie modele wybranych splotów– omawia sposób powstawania tkanin oraz dzianin

– starannie łączy wątek i osnowę w wybranym splocie.

Aby uzyskać ocenę celującą uczeń powinien umieć ponadto przygotować informacje o historii krosna tkackiego; wykonać małą dzianinę – np. łapkę do garnków, fragment szalika.


Podstawowe ściegi ręczne i maszynowe.


– zna pojęcie: ścieg maszynowy, ręczny, szew

– zna podstawowe ściegi maszynowe i ręczne
– omawia sposób wykonania ściegów

– opisuje budowę maszyny do szycia
– zna i nazywa rodzaje ściegów, omawia ich zastosowanie

– wykonuje ściegi ręczne/ haft krzyżykowy do kartki świątecznej/

– wykonuje starannie ściegi haft krzyżykowy do kartki świątecznej

Aby uzyskać ocenę celującą uczeń powinien umieć ponadto omówić rodzaje maszyn do szycia, ich zastosowanie, korzystając z różnych źródeł informacji technicznej; wykonuje planszę: ściegi maszynowe.Zasady wykonania ubioru.


– zna pojęcia: forma, model, wykrój, miara

– omawia sposób zdejmowania miary– omawia cechy materiału

– zna zasady wykonania wykroju– wykonuje wykrój prostych modeli ubrań

– odczytuje rozmiar z tabeli rozmiarów– wykonuje starannie wykrój dowolnego modelu.

Aby uzyskać ocenę celującą uczeń powinien umieć ponadto zaprojektować w dowolnej technice stroje na trzy różne okazje.
Konserwacja odzieży. Oznaczenia na metkach.


– omawia sposób konserwacji odzieży

– zna zasady bezpieczeństwa podczas prasowania– rysuje i opisuje symbole umieszczone na metce– dobiera rodzaj konserwacji do rodzaju materiału i zabrudzenia

– odczytuje skład tkaniny na podstawie oznaczeń nitek
– starannie rysuje i opisuje symbole umieszczone na metkach /w tabeli

– omawia budowę żelazka

- na ocenę celującą uczeń powinien umieć ponadto opisać chemiczne środki czyszczące i ich zastosowanie.Rodzaje modelarstwa.

Materiały modelarskie.

Obróbka i sposoby łączenia drewna.
Model środka transportu.
Makieta mostu/wieży/węzła drogowego z wiaduktem.
Makieta domu/centrum handlowego.
Ozdoby, kartki świąteczne.

Witraż– omawia rodzaje modelarstwa

– rozpoznaje i nazywa podstawowe przyrządy pomiarowe oraz narzędzia do obróbki drewna

– wykonuje prace tematyczne prostymi sposobami


– omawia sposób wykonania modeli kartonowych

– omawia sposób tworzenia modeli zapałczanych

– określa materiały i sposób wykonania modeli plastikowych

– wykonuje proste modele przestrzenne i na podstawie schematów i szablonów

– współpracuje w grupie


– porównuje podstawowe właściwości materiałów

– rozpoznaje i określa materiały drewnopochodne

– opisuje charakterystyczne cechy połączeń, stosuje je w praktyce

– dobiera materiał do wykonywanego produktu

– wykonuje proste modele dowolną techniką


– omawia historię tworzenia modeli

– omawia zastosowanie modeli w przemyśle

– nazywa i opisuje operacje technologiczne, określa czas ich trwania

– dobiera rodzaj połączenia do jego przeznaczenia.

– starannie wykonuje wybrane modele.

Aby uzyskać ocenę celującą uczeń powinien ponadto poszukiwać dodatkowych informacji o historii modelarstwa, omawiając je lub tworząc prezentacje multimedialne; wykonać precyzyjnie dodatkowe modele.
Zasady prawidłowego

żywienia, grupy produktów.
– omawia zasady racjonalnego odżywiania

– wymienia i charakteryzuje grupy wchodzące w skład piramidy zdrowia– omawia zasady racjonalnego odżywiania się

– określa wpływ odżywiania na organizm człowieka

– wykonuje planszę: Piramida zdrowia – grupy produktów


– opisuje składniki pokarmowe i ich rolę dla organizmu człowieka

– omawia role witamin i składników mineralnych
– starannie wykonuje planszę: Piramida zdrowia – grupy produktów

– wymienia choroby układu pokarmowego

Aby uzyskać ocenę celującą uczeń powinien umieć ponadto wykonać zgodnie z tematem album/ prezentację multimedialną, korzystając z różnych źródeł informacji .Przechowywanie produktów żywnościowych. Budowa i działa-nie chłodziarki.


– zna zasady konserwacji żywności

– opisuje funkcję i budowę chłodziarki
– omawia funkcje konserwacji i dobór do rodzaju żywności

– omawia zasadę działania chłodziarki
– podaje klasy efektywności elektrycznej

– wymienienia przyczyny i skutki złego przechowywania żywności
– omawia rodzaje metod konserwacji żywności

– wymienia choroby układu pokarmowego spowodowane złym przechowywaniem produktów.

Aby uzyskać ocenę celującą uczeń powinien umieć ponadto wykonać zgodnie z tematem planszę/prezentację multimedialną, korzystając z różnych źródeł informacji .


Przygotowy-

wanie posiłków, nakrywanie do stołu.
– zna zasady wykonywania jadłospisu

– zna najważniejsze zasady nakrycia do stołu i zachowania się przy nim– omawia zależności czynników pokarmowych

– układa jadłospis z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia
– podaje dobowe zapotrzebowanie pokarmowe dla poszczególnych grup

– umie nakryć do stołu

– wymienia zasady zachowania się przy stole


– kalkuluje koszty związane z przygotowaniem posiłków

– tworzy jadłospis z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia, określa normy żywieniowe, kaloryczność

Aby uzyskać ocenę celującą uczeń ponadto określa normy żywieniowe, kaloryczność;

korzysta z różnych źródeł informacji .
Fotografia tradycyjna.


– zna rodzaje aparatów

– zna podstawowe części aparatu fotograficznego analogowego
– zna budowę aparatu fotograficznego analogowego

– omawia budowę aparatu na podstawie schematu
– zna zasady tworzenia zdjęcia w aparacie jednoobiektywowym

– czyta i analizuje treści instrukcji obsługi urządzenia

– opisuje sposób powstawania i wywoływania zdjęć


– czyta i analizuje treści instrukcji obsługi urządzenia

– omawia sposób powstawania zdjęcia czarno-białego i kolorowego

Aby uzyskać ocenę celującą uczeń powinien umieć ponadto wykonać zgodnie z tematem album/planszę/prezentację multimedialną, korzystając z różnych źródeł informacji .


Fotografia cyfrowa.

Zasady wykonania zdjęcia,

obróbka komputerowa.


– zna zasady tworzenia zdjęcia w aparacie cyfrowym


– omawia sposób powstawania zdjęcia i jego zapis

– podaje parametry zdjęć i kart pamięci

– omawia budowę aparatu na podstawie schematu
– wykonuje/przedstawia zdjęcia fotograficzne

– czyta i analizuje treści instrukcji obsługi urządzenia.

Aby uzyskać ocenę celującą uczeń powinien umieć ponadto wykonać zgodnie z tematem album/planszę/prezentację multimedialną, korzystając z różnych źródeł informacji .Obwody elektryczne.

Elementy elektroniczne.

– zna pojęcia: prąd elektryczny, prąd zmienny i stały, napięcie, natężenie

– rysuje i opisuje symbole stosowane w schematach

– określa funkcję urządzeń


– zna zasadę przepływu prądu

– zna i nazywa symbole stosowane w schematach

– zna niektóre symbole stosowane w schematach

– umie bezpiecznie korzystać z energii elektrycznej
– wskazuje: obwód otwarty, zamknięty, połączenie szeregowe i równoległe

– zna pojęcie połączenia szeregowe równoległe w obwodach na schemacie

– rozpoznaje wybrane symbole stosowane w schematach

– zna pojęcia: rezystor , kondensator, dioda, tranzystor, cewka
– czyta i analizuje schematy

– zna pojęcia: rezystor , kondensator, dioda, tranzystor, cewka

– przedstawia wpływ prądu na organizm człowieka

– zna przyrządy pomiarowe

Aby uzyskać ocenę celującą uczeń powinien umieć ponadto opisać i omówić schematy elektryczne lub wykonać zgodnie z tematem prezentację multimedialną, korzystając z różnych źródeł informacji


Korzystanie z instalacji domowych.

Urządzenia elektryczne.
– omawia rodzaje instalacji domowych

– określa funkcję urządzeń

– zna rolę bezpiecznika


– zna pojęcie klasy energetycznej urządzeń

– omawia sposoby zmniejszania zużycia wody, gazu
– omawia bezpiecznie i racjonalne korzystanie z instalacji domowych

– analizuje treści instrukcji obsługi urządzenia

– zna sposoby właściwego użytkowania


– omawia zakup odbiorników ze względu na ich energooszczędność

– czyta wybranej dowolnej instalacji domowej.

Aby uzyskać ocenę celującą uczeń powinien umieć ponadto wykonać zgodnie z tematem album/planszę/prezentację multimedialną, korzystając z różnych źródeł informacji .


Recykling – segregacja odpadów.


–zna kolory pojemników

i ich przeznaczenie w segregacji odpadów– zna niektóre pojęcia dotyczące segregacji odpadów

– wykazuje świadomość konieczności segregacji śmieci
– zna i omawia pojęcia: recykling, odpady, segregacja odpadów

– charakteryzuje źródła zanieczyszczeń

– zna sposoby ochrony środowiska


– przedstawia i omawia znaki stosowane na opakowaniach produktów związane z ochroną środowiska

– omawia zależność między rozwojem techniki a środowiskiem naturalnymAby uzyskać ocenę celującą uczeń swobodnie wypowiada się na temat rozwoju techniki w kontekście ekologii.Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań podstawowych.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość