Strona główna

Wymagania egzaminacyjne na stopnie szkoleniowe


Pobieranie 60.02 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar60.02 Kb.
WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA STOPNIE SZKOLENIOWE

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE 10 CUP:
1. Formy:

 • znajomość Saju Jirugi - w obu kierunkach

 • znajomość Saju Makgi - w obu kierunkach

2. Pozycje: • Charyot Sogi

 • Narani Junbi Sogi

3. Techniki ręczne: • Narani So Kaunde Jirugi

 • Gunnun So Kaunde Jirugi - wykonywane w poruszaniu

 • Gunnun So Bakat Palmok Najunde Yop Makgi - wykonywane w poruszaniu

 • Gunnun So Sonkal Najunde Yop Makgi - wykonywane w poruszaniu

 • Gunnun So An Palmok Kaunde Yop Makgi - wykonywane w poruszaniu

4. Techniki nożne: • Apcha Olligi - wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So

 • Golcho Olligi - wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So

 • Apcha Busigi - wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So

 • Dollyo Chagi - wykonywane w miejscu w pozycji Niunja So

5. Walki: • Sambo Matsogi – walka 3-krokowa bez partnera, 2 elementy

6. Ocena sprawności fizycznej: • test gibkości i siły

7. Teoria: • wiedza o Taekwon-doWYMAGANIA EGZAMINACYJNE 9 CUP:
Wszystkie elementy z zakresu 10 Cup oraz:
1. Formy:

 • Saju Jirugi

 • Saju Makgi

2. Układy: • znajomość układu Chon-Ji

3. Techniki ręczne: • Annun So Kaunde Jirugi

 • Gunnun So Nopunde Jirugi - wykonywane w poruszaniu

 • Gunnun So Bakat Palmok Chookyo Ap Makgi - wykonywane w poruszaniu

 • Niunja So An Palmok Kaunde Makgi - wykonywane w poruszaniu

4. Techniki nożne: • Yopcha Jirugi - wykonywane w miejscu w pozycji Annun So lub Niunja So

 • Apcha Olligi - wykonywane w poruszaniu w pozycji Gunnun So

 • Apcha Busigi - wykonywane w poruszaniu w pozycji Gunnun So lub Niunja So

 • Dollyo Chagi - wykonywane w poruszaniu w pozycji Niunja So

 • Dwimyo Apcha Busigi - z pozycji Gunnun So lub Niunja So

5. Walki: • Sambo Matsogi - 3 elementy walki 3-krokowej, w pozycji Gunnun So z partnerem

6. Ocena sprawności fizycznej: • test gibkości i siły

7. Teoria: • wiedza o Taekwon-doWYMAGANIA EGZAMINACYJNE 8 CUP:
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9 Cup oraz:
1. Układy:

 • Chon-Ji

 • znajomość układu Dan-Gun

2. Techniki ręczne: • Niunja So Palmok Daebi Makgi - wykonywane w poruszaniu

 • Niunja So Sonkal Daebi Makgi - wykonywane w poruszaniu

 • Niunja So Sonkal Yop Taerigi - wykonywane w poruszaniu

 • Niunja So Sang Palmok Makgi - wykonywane w poruszaniu

3. Techniki nożne: • Naeryo Chagi - wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So

 • Dwitcha Jirugi - wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So lub Narani So

 • Yopcha Jirugi (po obrocie) - wykonywane w miejscu (po obrocie w przód na przedniej nodze), w pozycji Niunja So

 • Yopcha Jirugi - wykonywane w poruszaniu, w pozycji Annun So lub Niunja So

 • Dwimyo Dollyo Chagi - z pozycji Niunja So

 • Dwimyo Yopcha Jirugi - z pozycji Niunja So

4. Walki: • Sambo Matsogi - 6 elementów walki 3-krokowej z partnerem, 3 elementy w Gunnun So, 3 elementy w Niunja So

5. Ocena sprawności fizycznej: • test gibkości i siły

6. Teoria: • wiedza o Taekwon-doWYMAGANIA EGZAMINACYJNE 7 CUP:
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8 Cup oraz:
1. Układy:

 • Chon-Ji, Dan-Gun

 • znajomość układu Do-San

2. Techniki ręczne: • Gunnun So Sun Sonkut Tulgi - wykonywane w poruszaniu

 • Gunnun So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi - wykonywane w poruszaniu

 • Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Yop Makgi - wykonywane w poruszaniu

 • Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Hechyo Makgi - wykonywane w poruszaniu

3. Techniki nożne:

 • Naeryo Chagi (po obrocie) - wykonywane w miejscu (po obrocie w przód na wykrocznej nodze), w pozycji Niunja Sogi

 • Goro Chagi - wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So

 • Bandae Goro Chagi - wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So

 • Naeryo Chagi - wykonywane w poruszaniu, w pozycji Niunja So

 • Dwitcha Jirugi - wykonywane w poruszaniu do przodu, w pozycji Niunja So

 • Yopcha Jirugi - wykonywane w poruszaniu w pozycji Annun So

 • Dwimyo Goro Chagi - z pozycji Niunja So

 • Dwimyo Naeryo Chagi - z pozycji Niunja So

4. Walki: • Ibo Matsogi - 3 elementy walki 2-krokowej w poznanych dotychczas pozycjach

5. Ocena sprawności fizycznej: • test gibkości i siły

6. Teoria: • wiedza o Taekwon-doWYMAGANIA EGZAMINACYJNE 6 CUP:
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7 Cup oraz:
1. Układy:

 • Chon-Ji, Dan-Gun, Do-San

 • znajomość układu Won-Hyo

2. Techniki ręczne: • Gunnun So Dollimyo Makgi - w poruszaniu

 • Niunja So Sonkal Anuro Nopunde Taerigi - w poruszaniu

 • Gojung So Kaunde Baro Jirugi - w poruszaniu

3. Techniki nożne: • Yopcha Jirugi - w poruszaniu, w pozycji Niunja So

 • Naeryo Chagi (po obrocie) - w poruszaniu (po obrocie na wykrocznej nodze w przód), w pozycji Niunja So

 • Goro Chagi - w poruszaniu, w pozycji Niunja So

 • Bandae Goro Chagi - w poruszaniu w pozycji Niunja So

 • Dwimyo Dwitcha Jirugi - pozycji Niunja So

 • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi (180°) - z pozycji Niunja So

 • Dwio Dollimyo Naeryo Chagi (180°) - wykonywane zakroczną nogą z obrotem, z pozycji Niunja So

4. Walki: • Ibo Matsogi - 6 elementów walki 2-krokowej w poznanych dotychczas pozycjach

 • Hosin-sul - 5 elementów samoobrony

5. Ocena sprawności fizycznej: • test gibkości i siły

6. Teoria: • wiedza o Taekwon-doWYMAGANIA EGZAMINACYJNE 5 CUP:
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6 Cup oraz:
1. Układy:

 • Chon-Ji, Dan-Gun, Do-San, Won-Hyo

 • znajomość układu Yul-Gok

2. Techniki ręczne: • Gunnun So Sonbadak Golcho Baro Makgi

 • Gunnun So Sonbadak Golcho Bandae Makgi

 • Gunnun So Ap Palkup Taerigi

 • Kyocha So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi

 • Gunnun So Doo Palmok Nopunde Yop Makgi

 • Dwimyo Jirugi

 • Dwimyo I-jung Jirugi

3. Techniki nożne: • Bandae Dollyo Chagi - wykonywane w pozycji Niunja So

 • Dwimyo Bandae Goro Chagi - wykonywane w pozycji Niunja So

4. Walki: • Ilbo Matsogi - 10 elementów walki 1-krokowej

 • Hosin-sul - 8 elementów samoobrony

5. Ocena sprawności fizycznej: • test gibkości i siły

6. Teoria: • wiedza o Taekwon-doWYMAGANIA EGZAMINACYJNE 4 CUP:
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5 Cup oraz:
1. Układy:

 • Chon-Ji, Dan-Gun, Do-San, Won-Hyo, Yul-Gok

 • znajomość układu Joong-Gun

2. Techniki ręczne: • Niunja So Sonkaldung Kaunde Bakuro Makgi

 • Niunja So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi

 • Niunja So Bandae Kaunde Jirugi

 • Gunnun So Sonbadak Noollo Makgi

 • Gunnun So Sang Joomuk Sewo Jirugi

 • Gunnun So Sang Dwijibo Jirugi

 • Gunnun So Kyocha Joomuk Chookyo Makgi

 • Gunnun So We Palkup Taerigi

 • Dwitbal So Sonbadak Ollyo Makgi

 • Gojung So Digutja (Mongdung-I) Makgi

 • Dwimyo Dung Joomuk Yop Taerigi

3. Techniki nożne: • Dwimyo Bandae Dollyo Chagi

4. Walki: • Ilbo Matsogi - 10 elementów walki 1-krokowej

 • walka wolna bezkontaktowa - bez sprzętu

 • Hosin-sul - 10 elementów samoobrony

5. Rozbicia - test skuteczności technik:

 • Dwimyo Nopi Apcha Busigi - l deska, zasięg ręki z dłonią zaciśniętą w pięść, lądowanie w pozycji z równowagą

 • Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi - 1 deska, mężczyźni ponad 3 osobami, kobiety ponad 2 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą

 • Gunnun So Ap Joomuk Jirugi - 1 deska (mężczyźni)

 • Niunja So Sonkal Yop Taerigi - 1 deska (kobiety)

 • Apcha Busigi - 2 deski

 • Yopcha Jirugi - 2 deski

egzaminator wybiera 4 rozbicia

(dwa z technik specjalnych i dwa z testów siły, w tym jedno rozbicie ręką)
6. Ocena sprawności fizycznej:


 • test gibkości i siły

7. Teoria: • wiedza o Taekwon-doWYMAGANIA EGZAMINACYJNE 3 CUP:
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Cup oraz:
1. Układy:

 • Chon-Ji, Dan-Gun, Do-San, Won-Hyo, Yul-Gok, Joong-Gun

 • znajomość układu Toi-Gye

2. Techniki ręczne: • Gunnun So Kyocha Joomuk Najunde Noollo Makgi

 • Gunnun So Opun Sonkut Nopunde Tulgi

 • Niunja So Sonkal Najunde Daebi Makgi

 • Gunnun So Dwijibun Sonkut Tulgi

 • Niunja So DooPalmok Najunde Miro Makgi

 • Kyocha So Kyocha Joomuk Noollo Makgi

 • Annun So Bakat Palmok San Makgi

 • Moa So Dung Joomuk Yopdwi Taerigi (w miejscu)

3. Techniki nożne: • Aap Moorup Ollyo Chagi

 • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi (360°)

 • Dwimyo Dollimyo Dollyo Chagi (360°)

4. Walki: • walka wolna

 • Hosin-sul - 10 elementów samoobrony

5. Rozbicia - test skuteczności technik: • Dwimyo Nopi Apcha Busigi - l deska, zasięg ręki z dłonią zaciśniętą w pięść, lądowanie w pozycji z równowagą

 • Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi - 1 deska, mężczyźni ponad 4 osobami, kobiety ponad 3 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą

 • Dwimyo Dollyo Chagi - 1 deska, wysokość głowy, lądowanie w pozycji z równowagą

 • Gunnun So Ap Joomuk Jirugi - 1-2 deski (mężczyźni)

 • Niunja So Sonkal Yop Taerigi - 1-2 deski (kobiety)

 • Yopcha Jirugi (po obrocie) - 2 deski (po obrocie w przód na przedniej nodze)

 • Dollyo Chagi - 2 deski

egzaminator wybiera 4 rozbicia

(dwa z technik specjalnych i dwa z testów siły - w tym jedno rozbicie ręką)

6. Ocena sprawności fizycznej: • test gibkości i siły

7. Teoria: • wiedza o Taekwon-doWYMAGANIA EGZAMINACYJNE 2 CUP:
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 Cup oraz:
1. Układy:

 • Chon-Ji, Dan-Gun, Do-San, Won-Hyo, Yul-Gok, Joong-Gun, Toi-Gye

 • znajomość układu Hwa-Rang

2. Techniki ręczne: • Niunja So Ollyo Jirugi

 • Niunja So Baro Kaunde Jirugi

 • Niunja So Yop Palkup Tulgi

 • Moa So An Palmok Nopunde Yopap Makgi - w miejscu

 • Annun So Sonbadak Miro Makgi - w miejscu

 • Soojik So Sonkal Naeryo Taerigi

3. Techniki nożne: • Dollyo Chagi - podwójna końcówka, I-jung Chagi

 • Yopcha Jirugi - podwójna końcówka, I-jung Chagi

 • Mikulmyo Dollyo Chagi - kopnięcia ze ślizgiem

 • Mikulmyo Yopcha Jirugi - kopnięcia ze ślizgiem

 • Dwimyo Bandae Dollyo Chagi (360°)

 • Dwimyo Bandae Goro Chagi (360°)

4. Walki: • walka wolna

 • walka tradycyjna - zastosowanie elementów z układów w ciągłym ruchu - 10 elementów

 • Hosin-sul - 10 elementów samoobrony

5. Rozbicia - test skuteczności technik: • Dwimyo Nopi Apcha Busigi - l deska - zasięg w pełni wyprostowanej ręki, lądowanie w pozycji z równowagą

 • Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi - 1 deska, mężczyźni ponad 5 osobami, kobiety ponad 4 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą

 • Dwimyo Bandae Dollyo Chagi - 1 deska, wysokość głowy, lądowanie w pozycji z równowagą

 • Gunnun So Ap Joomuk Jirugi - 2 deski (mężczyźni)

 • Niunja So Sonkal Yop Taerigi - 1 deska (kobiety)

 • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi - 2 deski, lądowanie w pozycji z równowagą

 • Gunnun So Ap Palkup Taerigi - 2 deski

 • Niunja So Dung Joomuk Yop Taerigi - 1 deska (mężczyźni)

egzaminator wybiera 5 rozbić

(dwa z technik specjalnych i trzy z testów sily, w tym min. jedno rozbicie ręką)
6. Ocena sprawności fizycznej:


 • test gibkości i siły

7. Teoria: • wiedza o Taekwon-do


WYMAGANIA EGZAMINACYJNE 1 CUP:
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Cup oraz:
1. Układy:

 • Chon-Ji, Dan-Gun, Do-San, Won-Hyo, Yul-Gok, Joong-Gun, Toi-Gye, Hwa-Rang

 • znajomość układu Choong-Moo

2. Techniki ręczne: • Annun So Bakat Palmok Kaunde Ap Makgi - w miejscu

 • Annun So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi - w miejscu i w ruchu

 • Niunja So Bakat Palmok Najunde Makgi

 • Niunja So Kyocha Sonkal Kaunde Yop Makgi

 • Gunnun So Sonkal Dung Nopunde Ap Taerigi

 • Gunnun So Sonkal Nopunde Ap Taerigi

 • Gunnun So Doo Sonbadak Ollyo Makgi

3. Techniki nożne: • Goro + Dollyo Chagi - Yonsok Chagi

 • Yopcha Jirugi (po obrocie) - I-jung Chagi

 • Bandae Goro Chagi + Dollyo Chagi - Yonsok Chagi

 • Mikulmyo Goro Chagi - technika ze ślizgiem

 • Mikulmyo Naeryo Chagi - technika ze ślizgiem

4. Walki: • walka wolna

 • walka tradycyjna - zastosowanie elementów z układów w ciągłym ruchu, min. 15 elementów

 • Hosin-sul - 10 elementów samoobrony, w tym 2 w parterze

5. Rozbicia - test skuteczności technik:

Dwimyo Nopi Apcha Busigi - 1 deska, zasięg w pełni wyprostowanej ręki, lądowanie w pozycji z równowagą


 • Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi - 1 deska, mężczyźni ponad 6 osobami, kobiety ponad 5 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą

 • Dwimyo Goro Chagi - 1 deska na wysokości głowy, lądowanie w pozycji z równowagą

 • Dwimyo Yopcha Jirugi - 1 deska na wysokości głowy, lądowanie w pozycji z równowagą

 • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi (180°)

 • Niunja So Sonkal Yop Taerigi

 • Bandae Dollyo Chagi - 2 deski

 • Dwimyo Apcha Busigi - 2 deski

egzaminator wybiera 6 rozbić

(w tym min. jedno rozbicie ręką)
6. Ocena sprawności fizycznej:


 • test gibkości i siły

7. Teoria: • wiedza o Taekwon-do


www.lskt.lublin.pl

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość