Strona główna

Wyniki rekrutacji


Pobieranie 21.28 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar21.28 Kb.
KATOWICE, 13.05.2011

PROGRAM LLP/ERASMUS - PRAKTYKI STUDENCKIE (SMP) 2011/2012
WYNIKI REKRUTACJI:
LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH


UWAGA:

ZAKWALIFIKOWANIE KANDYDATA PRZEZ UNIWERSYTET ŚLĄSKI NIE JEST JEDNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM WYJAZDU. REALIZACJA PRAKTYKI UZALEŻNIONA JEST OD ZATWIERDZENIA PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ PROGRAMEM LLP/ERASMUS – NARODOWĄ AGENCJĘ REALIZACJI PRAKTYK PRZEZ UNIWERSYTET ŚLĄSKI, PODTRZYMANIA DECYZJI O NOMINACJI PRZEZ JEDNOSTKĘ MACIERZYSTĄ STUDENTA (WYDZIAŁ LUB INSTYTUT), ZGODY INSTYTUCJI PARTNERSKIEJ (PRZYJMUJĄCEJ NA PRAKTYKĘ), ZATWIERDZENIA PROGRAMU PRAKTYKI – TRAINING AGREEMENT (PODPISY KANDYDATA, PRZEDSTAWICIELA JEDNOSTKI MACIERZYSTEJ, PRZEDSTAWICIELA INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCEJ) I PODPISANIA POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW (WNIOSEK WYJAZDOWY W ORAZ UMOWA FINANSOWA)
KONIECZNE JEST ZŁOŻENIE PRZEZ ZAKWALIFIKOWANEGO KANDYDATA POTWIERDZENIA (PISEMNIE, NA FORMULARZU „DEKLARACJA LLP-ERASMUS SMP 2011-2012”, NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 30.11.2011 R. – DATA PRZEKAZANIA
DO DZIAŁU WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ W JAKIEJ INSTYTUCJI I W KTÓRYM KRAJU LUB – CO NAJMNIEJ – W KTÓRYM KRAJU BĘDZIE REALIZOWANA PRAKTYKA ORAZ JAK DŁUGI (W MIESIĄCACH) BĘDZIE OKRES JEJ REALIZACJI. EWENTUALNA ZMIANA KRAJU DOCELOWEGO LUB PÓŹNIEJSZE PRZEDŁUŻENIA OKRESU PRAKTYKI BĘDĄ MOŻLIWE ZA ZGODĄ WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH STRON, Z ZACHOWANIEM ZASAD PROGRAMU LLP/ERASMUS. WZROST DOFINANSOWANIA W TAKICH WYPADKACH (WYNIKAJĄCY ZE ZMIANY KRAJU DOCELOWEGO LUB DŁUGOŚCI POBYTU) MOŻLIWY BĘDZIE TYLKO W WYPADKU POZOSTANIA WOLNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH.

STUDENCI, KTÓRZY NIE WSKAZALI INSTYTUCJI PARTNERSKIEJ OTRZYMUJĄ KWALIFIKACJĘ WARUNKOWĄ. REALIZACJA PRZEZ NICH PRAKTYKI BĘDZIE MOŻLIWA POD WARUNKIEM WSKAZANIA INSTYTUCJI PARTNERSKIEJ
I UZYSKANIA AKCEPTACJI

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DO 30.11.2011 WSPOMNIANEJ WYŻEJ DEKLARACJI DOTYCZY WSZYSTKICH KANDYDATÓW!

KOMPLET DOKUMENTÓW ORAZ INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ NA: WWW.ERASMUS.US.EDU.PL

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH:
WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA


 1. Katarzyna Szyrajew

 2. Grażyna Stępień

 3. Agnieszka Drewko

 4. Marcin Różycki

 5. Anna Skubacz

 6. Błążej Duszyński

 7. Katarzyna Kupka

 8. Patrycja Maruszczyk

 9. Agnieszka Drewniok

 10. Adam Mol

 11. Aleksandra Brzoza

 12. Natalia Wojtyła

 13. Agata Abramowicz

 14. Karolina Wojtania

 15. Sylwia Gurdek

 16. Aleksandra Mikita

 17. Katarzyna Kubat

 18. Przemysław Danek

 19. Monika Kuban

 20. Adam Bisaga

 21. Katarzyna Dworniak

 22. Ewa Wierus

 23. Katarzyna Urbańska

 24. Paulina Rąpel-Legierska

 25. Barbara Cania

ORAZ LISTA REZERWOWA – REALIZACJA PRAKTYK UZALEŻNIONA OD POZYSKANIA DODATKOWYCH ŚRODKÓWWYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI


 1. Wojciech MadejaWYDZIAŁ FILOLOGICZNY

INSTYTUT JĘZYKÓW ROMAŃSKICH I TRANSLATORYKI – JĘZYK FRANCUSKI


 1. Agnieszka Kamińska

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

INSTYTUT JĘZYKÓW ROMAŃSKICH I TRANSLATORYKI – JĘZYK HISZPAŃSKI


 1. Agnieszka Adamska

 2. Dorota Bittner

 3. Dagmara Knyć

 4. Martyna Kopystyńska

 5. Agata Krzyżanowska

 6. Paulina Leja

 7. Agata Marcinkowska

 8. Katarzyna Molenda

 9. Magdalena Piłot

 10. Edyta Pukocz

 11. Katarzyna Pustuł

 12. Iwona Rubys

 13. Agnieszka Ryszka

 14. Małgorzata Sankowska

 15. Katarzyna TajstraWYDZIAŁ FILOLOGICZNY

INSTYTUT JĘZYKÓW ROMAŃSKICH I TRANSLATORYKI – JĘZYK WŁOSKI


 1. Magdalena Adamczyk

 2. Katarzyna Niestrój

 3. Darina Rzępała

 4. Dagmara Żyła

 5. Iwona Morelli

 6. Sandra Tarska

 7. Katarzyna Łakomiec

 8. Anna MoćkoWYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH


 1. Sebastian Nicpoń

 2. Bartłomiej MaraszekWYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII – INSTYTUT FIZYKI


 1. Izabela Kochanek


WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA


 1. Daria HernasWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

INSTYTUT SOCJOLOGII


 1. Magdalena OlszówkaWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII – INSTYTUT PEDAGOGIKI


 1. Aleksandra GórczyńskaWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
OSOBNA LISTA DO OPUBLIKOWANIA PO DODATKOWEJ WERYFIKACJI PRZEZ WYDZIAŁ

WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI


 1. Grzegorz HartfielSZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ


 1. Karolina Pospiszil

 2. Malwina Kępka

 3. Katarzyna Szopa

 4. Marek Lyszczyna


LISTA REZERWOWA
REALIZACJA PRAKTYK UZALEŻNIONA OD POZYSKANIA DODATKOWYCH ŚRODKÓW


WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
1. Dorota Domaradzka

 1. Marta Fogt

 2. Joanna Jagoda

 3. Łukasz Gajda

 4. Paweł Sega

 5. Ewelina Bęben

 6. Katarzyna Malarz

 7. Jagoda Zdańska

 8. Karolina Kopeć

 9. Agata Krygowska

 10. Mateusz Kania

 11. Hanna Sobol

 12. Damian Matynia

 13. Małgorzata Białowąs

 14. Katarzyna Kopaczka

 15. Justyna Marciniak

 16. Marta Majchrzak
Strona z©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość