Strona główna

Wyszukiwarka naukowa primo równoczesne przeszukiwanie


Pobieranie 96.89 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar96.89 Kb.

Baza

Opis

Typ*

Dostęp*

Wyszukiwarka naukowa PRIMO


równoczesne przeszukiwanie:

 • katalogu komputerowego

 • Biblioteki Cyfrowej UMCS i innych bibliotek cyfrowych

 • licencjonowanych zasobów cyfrowych zakupionych przez UMCS (elektronicznych książek i czasopism, bibliograficznych, faktograficznych
  i pełnotekstowych baz danych)

zasobów dostępnych w modelu Open Access.
wymóg logowania poza siecią UMCS

Academic Search Complete

multidyscyplinarna, pełnotekstowa baza bibliograficzna dostępna w ramach serwisu EBSCO.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

ACS Publications

kolekcja czasopism wydawanych przez American Chemical Society.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Agricola

pełnotekstowa baza bibliograficzna z zkresu nauk rolniczych dostępna w ramach serwisu EBSCOhost Web.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

AIP Scitation

kolekcja czasopism wydawanych przez American Institute of Physics (AIP)

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

APS American Physical Society

kolekcja czasopism wydawanych przez American Physical Society (APS)

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

ASM

American Society for Microbiology - dostęp pełnotekstowy do następujących tytułów: Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Applied and Environmental Microbiology, Clinical and Vaccine Immunology, Clinical Microbiology Reviews, Eukaryotic Cell Infection and Immunity Journal of Bacteriology Journal of Clinical Microbiology Journal of Virology, Microbiology and Molecular Biology Reviews, Molecular and Cellular Biology, Minireview Collection of all Journals

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft

niemiecka baza bibliograficzna z dziedziny literaturoznawstwo.

b

wymóg logowania poza siecią UMCS

Business Source Complete

ekonomiczna pełnotekstowa baza bibliograficzna dostępna w ramach serwisu EBSCOhost Web.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Cambridge Journals

dostęp pełnotekstowy do całej kolekcji czasopism, czyli do 264 tytułów, podzielonych na kolekcje: STM - Science, Technology, Medicine (nauka, technologia, medycyna) - 118 tytułów, oraz HSS - Humanities, Social Sciences (nauki społeczne i humanistyczne) - 165 tytułów.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Czytelnia Czasopism Prawniczych

dostęp do pełnych tekstów artykułów w takich czasopismach jak: Europejski Przegląd Sądowy, Finanse Komunalne, Glosa, Krajowa Rada Sądownictwa, Państwo i Prawo, Prawo Papierów Wartościowych, Prokurator, Przegląd Podatkowy, Przegląd Prawa Handlowego, Samorząd Terytorialny

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Ebrary

udostępnia pelnotekstowe, anglojęzyczne pozycje książkowe w wersji cyfrowej. Uniwersytet zakupił 80 tytuły, uprzednio wybrane przez pracowników naukowych. E-booki reprezentują nauki ścisłe i humanistyczne. Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami serwisu.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

eJournals

portal czasopism naukowych z różnych dziedzin.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

EMIS

udostępnia informacje ekonomiczne, finansowe i polityczne dotyczące Polski, Europy i Świata. Uwaga! - po prawej stronie ekranu w "EMIS Login" należy wybrać Polskę - wówczas wejdzie się do zawartości bazy.

p

wymóg logowania poza siecią UMCS

ERIC

pełnotekstowa baza bibliograficzna z zakresu edukacji i pedagogiki dostępna w ramach serwisu EBSCOhost Web.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Gazata Wyborcza - Archiwum

dostęp do archiwalnych artykułów Gazety Wyborczej. Licencja na jednego symultanicznego użytkownika.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Health Source - Consumer Edition

bibliografia pełnotekstowa z dziedziny ochrony zdrowia i służby zdrowia dostępna w ramach serwisu EBSCOhost Web.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

HeinOnline

amerykański serwis internetowy zawierający bazy danych z piśmiennictwem prawniczym.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

ibuk.pl

dostęp do ponad 1000 pozycji książkowych w języku polskim z zakresu humanistyki, prawa, ekonomii, nauk społecznych, matematyczno-przyrodniczych i informatyki. Każdy tytuł może być czytany jednocześnie przez pięć osób.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Infor Lex Biblioteka

baza obejmuje dostęp do: katalogu wiedzy, czasopism pełnotekstowych, opracowań kompleksowych, przepisów prawnych, prawa miejscowego, formularzy i wzorów, orzecznictwa, interpretacji urzędowej, krajowego rejestru sądowego, oraz zawiera przydatne informacje dodatkowe.

p

wymóg logowania poza siecią UMCS

International Medieval Bibliography & Bibliographie de Civilisation Médiévale

bibliograficzna baza dotyczących Średniowiecza (w ramach serwisu Brepolis).

b

wymóg logowania poza siecią UMCS

IOP Science

baza zawiera czasopisma z zakresu fizyki, elektroniki, nanotechnologi, informatyki, chemii, ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

LEX System Informacji Prawnej

baza aktów prawnych opracowaną przez Wydawnictwo Prawnicze LEX. Zawiera: informacje formalne o aktach prawnych, prezentowane w postaci metryk oraz podaje pełne teksty aktów prawnych i orzeczeń opublikowanych w: Dzienniku Ustaw - od 1918 r., Monitorze Polskim - od 1930 r., Dzienniku Urzędowym Min. Finansów - od 1988 r., Dzienniku Urzędowym Min. Sprawiedliwości - od 1988 r., Dzienniku Urzędowym ZUS - od 1988 r., Dzienniku urzędowym NBP - od 1989 r.

p

wymóg logowania poza siecią UMCS

Library, Information Science & Technology Abstracts

indeksuje ponad 560 głównych czasopism tematycznych, blisko 50 czasopism priorytetowych oraz niemal 125 wybranych czasopism; obejmuje również książki, raporty dotyczące badań oraz ich przebieg. Zakres tematyczny obejmuje bibliotekarstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrię, pobieranie informacji online i zarządzanie informacjami itd. Zakres chronologiczny bazy sięga połowy lat 60. XX wieku.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Literary Reference Center

literaturoznawcza baza pełnotekstowo bibliograficzna dostępna w ramach serwisu baz EBSCO

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

MasterFILE Premier

multidyscyplinarna, pełnotekstowa baza bibliograficzna dostępna w ramach serwisu EBSCOhost Web.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

MathSciNet

zawiera teksty publikacji z dziedziny matematyki wydane na świecie od 1940 roku, tj.: książki, recenzje, artykuły z czasopism, materiały konferencyjne, monografie Americam Mathematical Society. Rejestruje 1700 czasopism.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

MEDLINE

pełnotekstowa baza bibliograficzna z dziedziny medycyny dostępna w ramach serwisu EBSCOhost Web.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

MLA International Bibliography

baza bibliograficzna, która zawiera: dane publikowane w ponad 3 000 czasopism na całym świecie, monografiach, bibliografiach, materiałach konferencyjnych. Zakres: kompedium wiedzy o dorobku badań naukowych i krytyki w zakresie światowej literatury, literaturoznawstwa, języków nowożytnych, lingwistyki i badań folklorystycznych. Zasięg chronologiczny: dane od 1926 r. -

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

NATURE

roczna prenumerata dla UMCS głównego wydania czasopisma NATURE łącznie z archiwum.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Newspaper Source

baza pełnotekstowa artykułów z codziennej prasy amerykańskiej i światowej dostępna w ramach serwisu EBSCOhost Web.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

OECDiLibrary

biblioteka online oferująca dostęp do wszystkich elektronicznych publikacji (książek, baz danych, periodyków) OECD (Organisation for Economical Co-operation and Development - Organizacja Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju). Język bazy: angielski, francuski.

ekon psoc

wymóg logowania poza siecią UMCS

Oxford Journals

dostęp pełnotekstowy do całej kolekcji czasopism.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Passport

to światowa baza danych statystycznych i marketingowych dostarczająca biznesowej i statystycznej informacji o krajach, rynkach, firmach i konsumentach. Zawiera dane o ponad 330 produktach rynkowych z 52 krajów, analizy trendów w wydatkach konsumentów, pełne teksty ponad 4500 raportów rynkowych, jak również informacje o ponad 3000 firm produkujących dobra konsumpcyjne wraz z danymi o udziałach w rynku najważniejszych marek. Baza spoza sieci UMCS dostępna tylko dla studentów i pracowników Wydziału Ekonomicznego.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Philosopher`s Index

jest aktualną i obszerną bibliograficzną bazą danych opracowaną przez Philosopher’s Information Center. Obejmuje badania naukowe ze wszystkich głównych obszarów filozofii. Baza The Philosopher’s Index, uznawana za najbardziej skrupulatny wykaz fachowych czasopism z tej dziedziny, zawiera autorskie abstrakty badań naukowych opublikowanych w czasopismach i książkach, w tym publikacjach włączonych do antologii oraz recenzjach książek. The Philosopher’s Index zawiera badania publikowane począwszy od 1940 roku i obejmuje ponad 680 czasopism z przeszło 50 krajów w wielu językach.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Polska Bibliografia Prawnicza

bibliograficzna baza indeksująca polskie piśmiennictwo prawnicze, zakres chronologiczny od 1970 r., aktualizacja na bieżąco.

b

wymóg logowania poza siecią UMCS

PsychArticles

baza obejmuje ponad 122 tys. artykułów z 69 tytułów czasopism wydawanych przez American Psychological Association, Educational Publishing Fundation i inne organizacje psychologiczne. Baza spoza sieci UMCS dostępna tylko dla studentów i pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

p

wymóg logowania poza siecią UMCS

PsycTESTS

baza opracowana przez American Psychological Association (APA) służy jako repozytorium dla coraz większego wyboru testów psychologicznych. Może być wykorzystywana w badaniach pedagogicznych i socjologicznych. Baza spoza sieci UMCS dostępna tylko dla studentów i pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

p

wymóg logowania poza siecią UMCS

Reaxys

baza bibliograficzno-abstraktowa z dostępem do pełnych tekstów artykułów z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej i organometalicznej oraz nauk pokrewnych.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Royal Society of Chemistry

dostęp do pełnej kolekcji czasopism RSC (26 tytułów) oraz do archiwum zawierającego ponad 1.200.000 artykułów, opublikowanych w latach 1841-2004.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Rzeczpospolita - Archiwum

dostęp do archiwalnych artykułów.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Science Direct

czasopisma elektroniczne Elsevier dostępne z serwera wydawcy. Dostęp pełnotekstowy tylko do tych tytułów, które występują w ogólnokrajowej licencji akademickiej prowadzonej przez ICM.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Science Direct OnSide (kolekcja Elsevier/ICM)

czasopisma elektroniczne Elsevier są udostępniane od roku 2010 w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Czasopisma są dostępne równlegle jako baza danych Science Direct on Site (SDOS) na serwerze ScienceServer w ICM oraz baza Science Direct on Line (SDOL) na platformie SciVerse na serwerze wydawcy. Ogólnokrajowa licencja akademicka obejmuje wszystkie czasopisma z listy Freedom Collection, w tym 1779 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa 311 tytułów niekontynuowanych, w tym 182 kontynuowanych pod inną nazwą. Licencja nie obejmuje tych czasopism z bazy Science Direct, które nie są wydawane bezpośrednio przez Elsevier (np. Cell i Clinics).

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Science Online AAA-S

czasopismo Science jest dostępne z serwera American Association for the Advancement of Science obejmuje następujące działy: Science Online Magazine (od 1997r.) ScienceNOW. We wszystkich pozostałych pakietach można korzystać tylko z artykułów w wolnym dostępie.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

SCOPUS

interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i medycznych.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

SocIndex

socjologiczna baza pełnotekstowo bibliograficzna dostępna w ramach serwisu baz EBSCO.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Springer/ICM

czasopisma oraz kolekcja książek elektronicznych Springer są udostępniane od roku 2010 w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Zasoby Springer są dostępne równolegle na serwerze ScienceServer w ICM, na serwerze SpringerLink - nowa wersja (stara wersja) należącym do Wydawcy.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

SpringerLink

czasopisma elektroniczne SpringerLink dostępne z serwera wydawcy. Dostęp pełnotekstowy tylko do tych tytułów, które występują w ogólnokrajowej licencji akademicka prowadzonej przez ICM.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Web of Science (Web of Knowledge)Web of Science Core Collection - Citation Indexes:


 • Science Citation Index Expanded

 • (SCI-EXPANDED) --1945-present

 • Social Sciences Citation Index (SSCI)

 • --1956-present

 • Arts & Humanities Citation Index

 • (A&HCI) --1975-present

 • Conference Proceedings Citation

 • Index- Science (CPCI-S) --1990-

 • Conference Proceedings Citation
  Index- Social Science & Humanities

 • (CPCI-SSH) --1990-present

 • Book Citation Index– Science (BKCI-S)

 • --2005-present

 • Book Citation Index– Social Sciences
  & Humanities (BKCI-SSH)

 • --2005-present

Web of Science Core Collection: Chemical Indexes


 • Current Chemical Reactions
  (CCR-EXPANDED) --2010-present

 •  (Includes Institut National de la Propriete Industrielle structure data back to 1840)

Index Chemicus (IC) --2010-present
JOURNAL CITATION REPORTS

( baza prezentująca informacje o IF czasopism naukowych za dany rok kalendarzowy)
pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Wiley Online Library

kolekcja pełnotekstowych czasopism wydawnictwa Wiley z zakresu: Science, Technology and Medicine oraz Humanities and Social Science.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Legenda:

pb - baza pełnotekstowo-bibliograficzna

b - baza bibliograficzna

p- baza pełnotekstowa

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość