Strona główna

Wzór opisów bibliograficznych dla maturzystów


Pobieranie 15.91 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar15.91 Kb.

Opis bibliograficzny

Wzór opisów bibliograficznych dla maturzystów.


Opis książki jednotomowej:

Nazwisko i imię autora: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN.


 Przykład: Moczarski Kazimierz: Rozmowy z katem. Wyd. 10. Warszawa: PWN, 1997. ISBN 83-01-11-069-4.

Opis jednego tomu książki wielotomowej:

Nazwisko i imię autora: Tytuł. Oznaczenie tomu. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN.


Przykład: Reymont Władysław: Ziemia obiecana. T. 1. Wyd. 8. Warszawa: PIW, 1983. ISBN 83-06-01016-7

Opis książki jednotomowej (więcej niż trzech autorów, praca zbiorowa):

Tytuł. Redaktor lub osoba opracowująca (imię i nazwisko). Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN.


Przykład: Okresy literackie. Red. Jan Majda. Wyd. 2. Warszawa: WSiP, 1985. ISBN 83-02-00452-9.

Opis jednego tomu wielotomowej pracy zbiorowej:

Tytuł. Redaktor lub osoba opracowująca (imię i nazwisko). Oznaczenie tomu. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN.


Przykład: Historia literatury polskiej. Red. Anna Skoczek. T. 1. Bochnia: POW, ok. 2002. ISBN 83-88383-60-4.

Opis fragmentu (rozdziału) z książki:

Nazwisko i imię autora: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN. Tytuł rozdziału, strony.


Przykład:

Krzyżanowski Jan: Dzieje literatury polskiej. Wyd.2. Warszawa: PWN, 1985. ISBN 83-01-11-069-4. Pozytywizm, s.350-437.Artykuł w pracy zbiorowej:

Nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł rozdziału. W: Opis książki, w której zawarty jest rozdział, strony zajęte przez rozdział.


Przykład: Tatara Marian: Romantyzm. W: Historia literatury polskiej w zarysie. Red. Marian Stępień, Aleksander Wilkoń. Wyd. 2. Warszawa: PWN, 1980. ISBN 83-01-02389-9, s. 196-261

Artykuł w czasopiśmie:

Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, numery stron zajęte przez artykuł.


Przykład: Wysłowska Joanna: XX-lecie międzywojenne – życie, energia i… śmierć. „Cogito” 2009, nr 4, s.48-50.

Recenzja:

Nazwisko i imię autora recenzowanej książki: Tytuł recenzowanej książki. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, Rok wydania, ISBN. Rec. Imię i nazwisko autora recenzji: Tytuł recenzji. „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, strony zajęte przez recenzję.


Przykład: Kuczok Wojciech: Gnój. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2003, ISBN 83-89291-35-5. Rec. Piotr Śliwiński: Normalni, wydrążeni, źli. „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 32, s. 11.

Wywiad:

Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywiadu. Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad. „Tytuł czasopisma” rok, numer, numery stron.


Przykład: Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz. „Polityka” 2004, nr 3, s. 58- 59.

Posłowie, wstęp lub opracowanie:

Nazwisko i imię autora wstępu: Tytuł wstępu. W: Opis książki, w której zawarty jest wstęp, strony zajęte przez wstęp.


Przykład: Drawicz Andrzej: Wstęp. W: Bułhakow Michaił: Mistrz i Małgorzata. Wyd.15. Warszawa: MUZA, 1990. ISBN 83-73199-00-4, s. V – LXXXIV.

 Hasło z encyklopedii (słownika):

 Tytuł. Redaktor lub osoba opracowująca (imię i nazwisko). Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN. Hasło: (nazwa hasła), strony zajęte przez hasło.


Przykład: Słownik współczesnego języka polskiego. Red. Bogusław Dunaj. Warszawa: Wydawnictwo Wilga, 1996. ISBN 83-7156-068-0. Hasło: bibliografia, s.56.

Elementy opisu (jeżeli hasło ma swojego autora):

 Nazwisko i imię autora hasła: hasło. W: Opis encyklopedii, w której znajduje się hasło, strona, na której znajduje się hasło.


Przykład: Maciejewski Janusz: sarmatyzm. W: Słownik literatury polskiego oświecenia. Red. Teresa Kostkiewiczowa. Wrocław: Ossolineum, 1977, s. 338-345.

 Fragment Biblii:

Księga Mądrości. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. [Biblia Tysiąclecia]. Wyd. 3 popr. Poznań: Pallottinum, 1998. ISBN 83-7014-218-4, s.758-774.Fragment Biblii, który posiada własną nazwę:

Syn marnotrawny. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. [Biblia Tysiąclecia]. Wyd. 3 popr. Poznań: Pallottinum, 1998. ISBN 83-7014-218-4. Łk 15, 11-32, s. 1201.Cytat z Biblii:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. [Biblia Tysiąclecia]. Wyd. 3 popr. Poznań: Pallotinum, 1998. ISBN 83-7014-218-4. Mt 6, 12, s. 1131.Wiersz:

Nazwisko i imię autora: Tytuł tomu wierszy. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN. Tytuł wiersza, strony.


Przykład: Twardowski Jan: Wiersze. Wyd. 3. Białystok: Łuk, 1994. ISBN 83-85183-54-X. Śpieszmy się, s. 152.

Wiersz z antologii wielu autorów:

Nazwisko i imię autora wiersza: Tytuł wiersza. W: Opis książki, w której zawarty jest wiersz, strony zajęte przez wiersz.


Przykład: Herbert Zbigniew: Przesłanie Pana Cogito. W: Poezja odzyskana: antologia poezji polskiej 1939-1989. Wybór Irena Szypowska. Warszawa: WSiP, 1992. ISBN 83-02-04725-2, s. 162.

Obraz (literatura podmiotu)

Autor dzieła: Tytuł dzieła [il.]. W: Nazwisko i imię autora opracowania (albumu): Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN, nr ilustracji (lub strona)


Przykład: Matejko Jan: Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony [il.]. W: Krzysztofowicz- Kozakowska Stefania, Stolot Franciszek: Historia malarstwa polskiego. Wyd. 2. Kraków: Kluszczyński, 2000. ISBN 83-88080-44-X, nr il. 271.

Artykuł w czasopiśmie internetowym:

Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. W: „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma typ nośnika [on-line]. Data dostępu w nawiasach [ ]. Warunki dostępu ( adres).


Karpiel Anna: Motyw szatana w literaturze romantycznej. W: „Konspekt” 2005, nr 2 [online]. [dostęp 22 lutego 2009]. Dostępny w  Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/ Karpiel.htm.

Mendrek-Mikulska Beata: Motyw rodziny w filmie. W: Polski na 5-tkę [on-line]. [dostęp 12 marca 2009]. Dostępny w Internecie: http://www.polskina5.pl/motyw_rodziny_w_filmieKsiążka w internecie

Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [online]. [dostęp 26 lutego 2009]. Dostępny w Internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm.Obraz pobrany z Internetu:

Autor dzieła: Tytuł dzieła [il.]. W: Autor (nazwisko i imię) portalu: Tytuł. Typ nośnika [on-line]. Data dostępu w nawiasach [ ]. Warunki dostępu ( adres)


Przykład: Munch Edvard: Krzyk. W: Kulturalna Polska. Edukacja. Motywy literackie [on-line]. [dostęp: 16 czerwca 2005]. Dostępny w Internecie  http://motywyliterackie.kpl.pl

Film

Tytuł filmu [film]. Reż. Imię Nazwisko reżysera. [Nośnik]. (np. 1 płyta DVD, 2 kasety VHS) Miejsce dystrybucji: dystrybutor, rok produkcji.


Przykład: Pan Tadeusz [film]. Reż. Andrzej Wajda. [kas. VHS]. Warszawa: Vision Film, 1999.

Przykład: Żądło [film]. Reż. George Roy Hill. [płyta DVD]. Warszawa: Universal Studios, 1973 Jeden utwór muzyczny z płyty:

Autor (Nazwisko i imię): Tytuł utworu rodzaj dokumentu [dokument dźwiękowy]. W: Tytuł płyty. Miejsce dystrybucji: dystrybutor, rok produkcji. Typ nośnika [ płyta CD].


Przykład: Wagner Ryszard: Cwałowanie Walkirii [dokument dźwiękowy]. W: Perły muzyki klasycznej. Warszawa: Sony BMG Music, 2001. Płyta CD.

Cohen Leonard: In My Secret Life [dokument dźwiękowy]. W: Miłość. Warszawa: Sony BMG Music, 2006. Płyta CD.Reklama

Szczęście maluje się na twarzy. Truskawkowy żel myjący do twarzy… [reklama prasowa], „Filipinka” 2004, nr 9, s. 5.

A świstak siedzi i zawija je w te sreberka [reklama telewizyjna], Warszawa: TVP, 2005

[wyemitowano 18 listopada 2008, o 19.35]. 


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość