Strona główna

Xii ogólnopolska konferencja „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Tematem tegorocznej konferencji było „Wspieranie rozwoju I edukacji dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych.”


Pobieranie 12.69 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar12.69 Kb.
Relacja z XII konferencji PARPA „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym”

W dniach 8-10 czerwca w Zakopanem w Ośrodku Wczasów MSWiA „Dafne” odbyła się XII ogólnopolska konferencja „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Tematem tegorocznej konferencji było „Wspieranie rozwoju i edukacji dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych.” W trzydniowym spotkaniu wzięło udział blisko 150 socjoterapeutów, wychowawców ze świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz profesjonalistów pracujących, na co dzień z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym z różnych stron Polski. Konferencja była okazją do pogłębienia wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących pracy z dziećmi i rodzicami, a także wymiany i doświadczeń refleksji nad własną pracą w świetlicy.


W trakcie konferencji uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:
Rozwój i wspomaganie rozwoju ucznia. - wykład, dr Anna Kołodziejczyk, Instytut Psychologii UJ,

Kraków
Problemy dziecka w kontekście rodzinnym – perspektywa systemowa. - wykład, doc. dr hab. Barbara

Józefik, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii Colegium Medicum UJ, Kraków
Jak sprawić żeby uczniowie chcieli się nauczyć. Motywowanie do nauki dzieci z rodzin z

problemem alkoholowym - rola świetlic socjoterapeutycznych. - wykład, Mirosława Wieczorek-Stachowicz, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Leszno
Tworzenie lokalnych zespołów wielodyscyplinarnych - wykład, dr Jakub Kołodziejczyk, Instytut Spraw

Publicznych UJ Kraków
Zaburzenia pamięci a trudności edukacyjne dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. - wykład,

lek med. Krzysztof Liszcz, Pracownia Edukacyjna -Aksjomat, Toruń
Przezwyciężyć zły los - koncepcja resilience. – wykład, dr Anna Borucka, dr Krzysztof Ostaszewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
NIE PIJĘ BO TAK! – prezentacja ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej dla młodzieży. Jolanta Terlikowska – Kierownik działu ds. Rodziny i Młodzieży PARPA

W drugim i trzecim dniu konferencji odbyły się następujące warsztaty w małych grupach:
1. Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży. Joanna Graniger, Beata Kurowska Rumińska, Agnieszka Gładysz, Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży „Pępek” Fundacji ETOH Warszawa
2. Jak motywować dzieci do aktywności poznawczej? Ewa Kubacka, Anna Woźniak, Pracownia Alternatywnego Wychowania, Łódź
3. Klucze do udanej współpracy ze szkołą. Magdalena Sofulak – Skibińska, Pracownia Psychologiczna, Warszawa
4.Terapia rodzin – perspektywa systemowa; dr Grzegorz Iniewicz, Instytut Psychologii UJ, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ, Kraków
5. Motywowanie do nauki - socjalizacja uczniów niezainteresowanych i zniechęconych.
Mirosława Wieczorek-Stachowicz, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Leszno


6. Wzmacnianie więzi rodzinnych – praktyczne metody pracy z rodziną. Izabela Kasperczyk, Krystyna Kasperczyk, Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza, Ruda Śląska

7. Czytanie globalne jako metoda usprawniania widzenia, słyszenia, koncentracji uwagi i umiejętności klasyfikacji. Katarzyna Kałamajska-Liszcz, Pracownia Edukacyjna  AKSJOMAT,Toruń

 

8. Jak wspierać zdobywanie wiedzy przez dzieci z FASD? Krzysztof Liszcz, Pracownia Edukacyjna AKSJOMAT, Toruń 

9. Syndrom wypalenia zawodowego jako czynnik warunkujący efektywność w pracy z dziećmi. Janina Węgrzecka-Giluń, Fundacja ETOH, Warszawa


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość