Xv wiosna francuska w białymstoku 2011 ◊ wokóŁ bajki ◊Pobieranie 37.96 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar37.96 Kb.
XV WIOSNA FRANCUSKA w BIAŁYMSTOKU 2011
WOKÓŁ BAJKI ◊


Co ?

Kiedy ?

Gdzie ?

Zapraszamy


VI KONKURS RECYTATORSKI
FRANCOPHONIE POÉTIQUE


18.03. 2011 –

przesłuchania półfinałoweWydział Filologiczny UwB,

Katedra Neofilologii, Białystok, Liniarskiego 3, s.4Impreza zamknięta

1 kwietnia 2011 – Finał

III Liceum Ogólnokształcące im.K.K.Baczyńskiego , Pałacowa 2/1

Uczestnicy konkursu i goście

Ah! L’amour!

– pokaz 9 krótkich filmów animowanych znanych realizatorów francuskich


20 marca, godz.16.30

Katedra Neofilologii, Białystok, Liniarskiego 3, s.20

Filmy w wersji francuskojęzycznej, oszczędne w warstwie słownej. Zapraszamy miłośników filmu animowanego


WYSTAWA « Bajki malowane na szkle » (Senegal) -

LA BELLE HISTORIE DE LEUK-LE-LIÈVRE

Editions SEPIA


od 21 marca 2011

Katedra Neofilologii, Białystok, Liniarskiego 3, s.4

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych


Poranek z bajką wietnamską «PETIT-CIGALE S’EN VA AU FESTIVAL » (Cykada idzie na bal)

25 marca, godz. 9.30

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia, aula – Skłodowskiej-Curie 14A

Organizacja widowni

Sztukmistrz słowa” – spektakl


Michał Malinowski

(Muzeum Bajki, Baśni i Opowieści)
26 marca, godz. 12.30

Wydział Filologiczny UwB, AULA, Plac Uniwersytecki 1


Zapraszamy uczniów, studentów, mieszkańców Białegostoku

Warsztaty „Tworzenie słowem”
Michał Malinowski

(Muzeum Bajki, Baśni i Opowieści)- warsztaty w jęz. polskim, godz.15.00

- warsztaty w jęz. francuskim, godz. 17.00Wydział Filologiczny UwB, AULA, Plac Uniwersytecki 1


Liczba uczestników ograniczona (25 osób/ warsztaty w jęz. pl.), (25 osób/ warsztaty w jęz. fr.)
według kolejności zgłoszeń

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli
 « Production et interactions orales en classe: réagir, s’exprimer, raconter » - R.Menand (Wydawnictwo Hachette)

29 marca, godz. 17.00- 18.30

Wydział Filologiczny UwB,

Katedra Neofilologii, Białystok, Liniarskiego 3, s.19Zapraszamy nauczycieli języka francuskiego

Organizatorzy : Studenckie Koło Interkulturowe - Filologia Francuska (Uniwersytet w Białymstoku), we współpracy z : III Liceum Ogólnokształcącego im.K.K. Baczyńskiego w Białymstoku, Regionalnym oddziałem Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego PROF.-EUROPE

KONKURS RECYTATORSKI

FRANCOPHONIE POETIQUE – FRANCOPHONIE CONTEE

2010/2011


W tym roku Studenckie Koło Interkulturowe studentów Filologii Francuskiej Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z III L.O. im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Stowarzyszeniem Prof-Europe - organizuje po raz szósty Konkurs Recytatorski „Francophonie poétique – Francophonie contée” („Frankofonia poetyckaFrankofonia bajek”). Konkurs stanowi tradycyjnie jedną z propozycji corocznej imprezy: Wiosna Francuska w Białymstoku. Jest on adresowany do młodzieży gimnazjalnej i licealnej z województwa podlaskiego oraz – po raz pierwszy od istnienia konkursu – do młodzieży z uczelni wyższych. Przesłuchania półfinałowe przy drzwiach zamkniętych odbędą się już w najbliższy piątek, 18 marca, wielki Finał zaś - 1 kwietnia.

Tegoroczna 15. edycja obejmuje nie tylko utwory poetyckie, uczniowie przedstawiać będą też utwory prozą, a treść jednych i drugich stanowi zawsze jakąś opowieść, jakąś bajkę. Niezmiennie to wydarzenie kulturowe wpisuje się w obchody światowego święta, jakim jest przypadający na 20 marca Dzień Frankofonii.

Młodzież recytować będzie dzieła wybitnych poetów francuskich i frankofońskich, jak między innymi Théodore de Banville, Yves Bonnefoy, Charles Brugnot, Paul Claudel, Alfons Esquiros, Charles Van Lerberghe, Jules Superville, Albert Samain. Z bajek organizatorzy konkursu wybrali dzieła Jeana de La Fontaine’a oraz Blaise’a Cendrarsa. Uczniowie recytować będą jeden z utworów po polsku, a drugi po francusku.

Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody. Ambasada Francji w Polsce ufundowała dla pobyt we Francji dla zdobywców I miejsca w kategorii Liceum i Szkoły wyższe.

Więcej informacji na http://neo.uwb.edu.pl/


AH! L’AMOUR! „ – POKAZ 9 KRÓTKICH FILMÓW ANIMOWANYCH ZNANYCH REALIZATORÓW FRANCUSKICH

20 marca, godz.16.30


Katedra Neofilologii, Białystok, Liniarskiego 3, s.19
Studenckie Koło Filmowe (SKI) zaprasza na przegląd francuskich, krótkometrażowych filmów animowanych, który może się odbyć dzięki życzliwemu wsparciu Instytutu Francuskiego w Warszawie. W skład zaprezentowanego cyklu, o wdzięcznym tytule "Ah! L'amour...", wchodzi 9 filmów. Podczas pokazu zaprezentowane zostaną animacje wielkich francuskich rysowników takich jak : René Laloux, Paul Grimault, Michel Ocelot, Jacques-Rémy Girerd, Jean-François Laguionie, Sylvain Chomet. Filmy w wersji francuskojęzycznej, ale oszczędne i proste w warstwie słownej nie zakłócającej odbioru filmów.

Przegląd został zaplanowany tak, żeby przybliżyć widzom, również tym nie władającym językiem francuskim, nowoczesne formy animacji.
WYSTAWA « Bajki malowane na szkle » (Senegal) – LA BELLE HISTORIE DE LEUK-LE-LIÈVRE

Editions SEPIA


Katedra Neofilologii, Białystok, Liniarskiego 3
Wystawa zrealizowana przez studentów II roku filologii francuskiej, dzięki życzliwości Wydawnictw francuskich EDITIONS SEPIA, prezentuje przepiękne barwne ilustracje do niezwykle popularnej w krajach Afryki francuskojęzycznej bajki opowiadającej o przygodach Zająca LEUK’A. Autorami ilustracji wykonanych techniką „fixé” (na szkle) są artyści senegalscy, a przygody Zająca Leuk’a przedstawione na ilustracjach zostały opowiedziane przez wybitnych twórców Senegalu, poetę Léopolda Sédar Senghora i pisarza Abdoulaya Sadji. Studenci ze studenckiego Biura Tłumaczeń zadbali o to by zwiedzający wystawę mogli zrozumieć towarzyszące ilustracjom teksty, ich tłumaczenia podjął się student III roku Adam Perzyna. Wystawa czynna będzie od 20 marca do końca czerwca.


Poranek z bajką wietnamską «PETIT-CIGALE S’EN VA AU FESTIVAL » (Cykada idzie na bal)

25 marca, 9:30

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia, aula – Skłodowskiej-Curie 14A
O godzinie 9.30, w piątek - 25 marca, w auli Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, rozpocznie się kolejny Poranek z Bajką wietnamską. Dzieci ze szkół podstawowych wysłuchają bajki o Cykadzie, która idzie na bal, opowiedzianej na przemian po polsku i po francusku przez studentów filologii francuskiej. Potem będzie czas na rysowanie postaci z bajki, na gry i zabawy, trochę słodyczy i francuskiej muzyki.

Poranki z Bajką stanowią cykl spotkań literacko-plastycznych adresowany do uczniów szkół podstawowych w Białymstoku oraz w woj. Podlaskim. W bieżącym roku akademickim prezentujemy bajki i baśnie wietnamskie. Projekt ten realizowany jest od początku we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Białymstoku im. Jerzego Giedroycia.

Sztukmistrz słowa” – spektakl w wykonaniu Michała Malinowskiego,

animatora i dyrektora Muzeum Bajki, Baśni i Opowieści z Konstancina/Jeziornej


26 marca (sobota), godz. 12.30
Wydział Filologiczny UwB, AULA, Plac Uniwersytecki 1

Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści to nie tylko muzeum gromadzące nagrania bajarzy, to przede wszystkim Muzeum Żywego Słowa. Michał Malinowski, pragnąc przybliżyć polskiemu odbiorcy bajki i baśnie pochodzące z różnych kultur, zaprasza najznakomitszych bajarzy z całego świata, a także sam opowiada fascynujące historie. Głębokie wzruszenie, wielka radość, a czasami nieoczekiwane przerażenie i smutek towarzyszące tym opowieściom wzbogaconych mimiką, gestem i śpiewem, pozostają w pamięci słuchaczy na długo. Spektakl jest adresowany zarówno do młodego jak i starszego odbiorcy. Spektakl w języku polskim.
Warsztaty „Tworzenie słowem” – prowadzenie : Michał Malinowski,
dyrektor i kustosz Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści
26 marca (sobota)
- warsztaty w jęz. polskim, godz.15.00

- warsztaty w jęz. francuskim, godz. 17.00


Wydział Filologiczny UwB, AULA, Plac Uniwersytecki 1

Sztuka opowiadania - storytelling istnieje w wielu formach, począwszy od mitów, legend i eposów, poprzez baśnie, bajki, aż do takich krótkich form, jak zagadki czy przysłowia. Integralną częścią opowiadania są (w zależności od gatunku opowieści i uwarunkowań kulturowych) gesty, mimika, taniec i śpiew. Rolą opowiadającego jest wywołanie w słuchaczach emocji związanych z daną historią, a co za tym idzie, spowodowanie, by słuchacz „przeżywając” opowieść lepiej zrozumiał przekazywane treści i często wypływający z nich morał. Emocje wyzwolone w wyniku opowieści mogą sprowokować słuchaczy do nowych działań, zmienić ich nastawienie do świata oraz pobudzić ich wyobraźnię. Dodatkowo opowieści służą pogłębianiu wiedzy historycznej, geograficznej, kulturowej i tak zwanej mądrości życiowej.


Program warsztatów jest oparty na technikach przekazu ustnego praktykowanych przez tradycyjnych opowiadaczy z Afryki oraz współczesnych opowiadaczy z USA, Kanady, Hiszpanii, Francji, krajów arabskich oraz Indii. Adepci na artystów Słowa Mówionego będą uczeni, w jaki sposób konstruować historię (opowieść), w jaki sposób opowiadać, jakich elementów używać, jak umiejętnie wplatać gesty, ruch czy dźwięk. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym, przejdziemy do działań praktycznych polegających na rozwijaniu warsztatu opowiadacza.Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka francuskiego

« Production et interactions orales en classe: réagir, s’exprimer, raconter » - R.Menand (Wydawnictwo Hachette)
Katedra Neofilologii, Białystok, Liniarskiego 3, s.19

29 marca, godz. 17.00- 18.30


Spotkanie z p. Robertem Menand przedstawicielem wydawnictwa HACHETTE połączone z warsztatami metodycznymi poświęconymi sztuce nauczania mówienia i opowiadania w języku obcym. Prowadzący warsztaty przedstawi nowe propozycje wydawnicze oraz nowe narzędzia mające służyć przede wszystkim skutecznemu nauczaniu. Do udziału w warsztatach zachęcamy nauczycieli języka francuskiego z Białegostoku oraz województwa podlaskiego a także studentów filologii francuskiej, którzy pragną w przyszłości uczyć języka francuskiego. Warsztaty są organizowane we współpracy z regionalnym oddziałem stowarzyszenia nauczycieli języka francuskiego PROF-EUROPE.
: pliki
pliki -> Załącznik 1 Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
pliki -> Patofizjologia układu endokrynnego c
pliki -> Diabetes Mellitus / Cukrzyca
pliki -> Xxii ogólnopolskie spotkania trzeźWOŚciowe sanktuarium Maryjne w Licheniu 25-27 lipca 2014
pliki -> Spis treści wprowadzenie 3 częŚĆ wstępna 6
pliki -> Niezbędna minimalna wiedza z informatyki wymagana od ucznia II klasy gimnazjum
pliki -> Maciej Michalski o ryszardzie Cieślaku w Roku Grotowskiego
pliki -> Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu wrzesień- październik 2012/2013 Drodzy Czytelnicy!
pliki -> Kraków: Rekolekcje ostatniej szansy z Księgą Lamentacji (z transmisją w internecie) „Dni nasze zamień na dawne” – głoszą o. Tomasz Grabowski op I ks. Krzysztof Porosło
pliki -> Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy