Strona główna

Ye Guozhu, działacz na rzecz praw mieszkaniowych, 18 grudnia 2004 r został skazany na cztery lata więzienia za zorganizowanie demonstracji przeciwko eksmisjom w Pekinie


Pobieranie 19.17 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar19.17 Kb.
Ye Guozhu, działacz na rzecz praw mieszkaniowych, 18 grudnia 2004 r. został skazany na cztery lata więzienia za zorganizowanie demonstracji przeciwko eksmisjom w Pekinie. Odbywa karę w więzieniu Chaobai w Tianjin, ale był też kilkakrotnie wysyłany na pewien czas do więzienia Qingyuan w celu „zdyscyplinowania.” Tortury, których doświadczył na policji i w więzieniu, pogorszyły jego i tak już słabe zdrowie. Jest więźniem sumienia.

W 2003 r. władze pekińskiej dzielnicy Xuanwu zmówiły się z deweloperami w celu eksmitowania znacznej liczby mieszkańców dzielnicy z ich domów. Wywłaszczając Ye z jego restauracji i mieszkania władze uczyniły go bezdomnym oferując mu jedynie skąpe odszkodowanie. Rodzinie Ye udało się wynająć dom, w którym udzieliła schronienia także innym eksmitowanym. Ye zapewnił im wyżywienie i inną pomoc. Pomógł również zorganizować wywiady swoich gości z mediami.

24 sierpnia 2004 r. Ye Guozhu zwrócił się o pozwolenie na zorganizowanie publicznej demonstracji w połowie września, w czasie plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Trzy dni później policja zatrzymała go i przeszukała jego dom. Proces Ye w listopadzie 2004 r. przed pekińskim Drugim Sądem Miejskim Średniego Szczebla (No.2 Beijing Municipal Intermediate Court) odbył się bez udziału publiczności. Setki zwolenników Ye zebrały się jednak pod budynkiem sądu by wzywać do jego uwolnienia. Doszło do interwencji silnego oddziału policji. Aresztowano wiele osób. 18 grudnia 2004 r. Ye Guozhu został uznany winnym "wszczynania kłótni i prowokowania kłopotów" i skazany na 4 lata pozbawienia wolności. Jego apelacja nie przyniosła skutku.

Amnesty International uważa, że jego skazanie było motywowane politycznie i stanowiło pogwałcenie jego prawa do wolności wypowiedzi, stowarzyszania się i zgromadzeń. Jego obrońcy uniemożliwiono skuteczną obronę.

Według relacji jego rodziny w centrum zatrzymań Dongcheng policjanci podwieszali go do sufitu za ręce i wielokrotnie bili. Był też bity pałkami elektrycznymi przez strażników w więzieniu Chaobai pod koniec 2006 r.

W 2005 r. Ye Guozhu został przeniesiony na 4 miesiące do więzienia Qingyuan w celu „zdyscyplinowania”, ponieważ odmawiał przyznania się do winy. Zmuszano go tam do siedzenia z wyprostowanymi plecami przez 16 godzin dziennie z jedno- lub dwuminutowymi przerwami co dwie godziny. Musiał też nosić kajdanki i kajdany na nogi. Często był bity elektrycznymi pałkami przez kilku strażników na raz aż do wyczerpania baterii. W 2007 r. wysłano go do Qingyuan ponownie, tym razem aż na 10 miesięcy. Powodem była jego nieudana apelacja.

Ye Guozhu cierpi na nadciśnienie, kłopoty z sercem i zakrzep w mózgu. Z powodu tortur i maltretowania cierpi też na bóle pleców i kostek. Władze więzienne zapewniły mu jedynie podstawowe leki na nadciśnienie, nie dając mu możliwości leczenia pozostałych dolegliwości. Gdy na początku 2005 r. stan jego zdrowia uległ gwałtownemu pogorszeniu, wysłano go do kliniki więziennej. Otrzymywał tam jednak wyłącznie ten sam lek, który przepisano mu wcześniej, a jego rodzinie uniemożliwiono dostarczenie mu innych leków.

Władze skrupulatnie kontrolują komunikację pomiędzy Ye a jego rodziną. Rodzina może go odwiedzać raz w miesiącu, ale nie wówczas, gdy przebywa w Qingyuan. Ye i jego rodzina zwrócili się do władz więzienia z prośbą o przepustkę, która umożliwiłaby Ye odwiedzenie umierającej na raka matki. Prośbę odrzucono.Tło sprawy

Więzienie

Zakłady karne Chaobai i Qingyuan należą do kompleksu dziewięciu więzień na farmie Qinghe Nongchang, do którego trafiają głównie osoby z aglomeracji pekińskiej. W Chaobai przebywa wiele osób skazanych za „zakłócanie porządku społecznego” lub po prostu za to, że czegoś się od władz domagały. Z kolei Qingyuan przeznaczone jest dla więźniów „nie wykazujących woli współpracy.” Działa tam specjalny „Zespół Surowej Dyscypliny” (yanguandui), który zajmuje się tymi spośród więźniów wszystkich dziewięciu zakładów, którzy „nie chcą współpracować” i „są oporni na poprawę”.Eksmisje z użyciem siły

Zabudowa Pekinu podlegała gwałtownym zmianom w procesie przygotowania do olimpiady. W różnych częściach miasta wyburzano domy, żeby zwolnić miejsce pod nowe budowle. Według rzecznika ministerstwa spraw zagranicznych w okresie pomiędzy 2002 r. a czerwcem 2007 r. przesiedlono z tego powodu jedynie 6,037 rodzin. Tymczasem mające siedzibę w Genewie Centrum Praw Mieszkaniowych i Eksmisji (Centre on Housing Rights and Evictions, COHRE) ocenia, że eksmisje spowodowane przebudową objęły półtora miliona osób. Część z tych eksmisji odbyła się na skutek inwestycji mających bezpośredni związek z olimpiadą. W wielu przypadkach ludzie byli eksmitowani bez rzetelnego procesu sądowego, bez pełnej ochrony proceduralnej i bez adekwatnego odszkodowania. Co do zasady eksmitowani są przesiedlani na przedmieścia, często do mieszkań o obniżonym standardzie. Agencje nieruchomości, często należące do lokalnych władz lub z nimi powiązane, sprzedają opróżnione nieruchomości deweloperom, zgarniając krociowe zyski.

Prawo do odpowiednich warunków mieszkaniowych jest zagwarantowane w art. 11 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, ratyfikowanego także przez Chiny. Komitet ONZ ds. Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, który monitoruje wdrażanie zapisów Paktu przez państwa-strony, określił czynniki stanowiące o „odpowiednich warunkach mieszkaniowych”. Pierwszym z nich jest „prawna ochrona posiadania, w szczególności zaś prawna ochrona przed przymusową eksmisją.” Od państw-stron wymaga się więc uchwalenia odpowiednich przepisów przeciwko przymusowym eksmisjom jako „niezbędnej podstawy systemu skutecznej ochrony”. Choć władze chińskie podjęły pewne kroki legislacyjne w tym względzie, włączając w to niedawną poprawkę do konstytucji mówiącą o poszanowaniu własności prywatnej, zastosowanie tych przepisów w praktyce pozostawia wiele do życzenia.

Większość ziemi w Chinach oficjalnie należy do państwa. Reprywatyzacja ziemi na korzyść urzędników, zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach, jest jednym z głównych źródeł publicznego niezadowolenia i coraz częściej donoszą o niej chińskie media. Gigantyczna skala inwestycji budowlanych w ostatnich latach idzie w parze z wyburzaniem domów i eksmisjami tysięcy ludzi, którzy wylegają na ulice, by przeciwko temu zaprotestować.

Obrońcy praw człowieka, którzy próbują zwrócić uwagę szerszej opinii publicznej na naruszenia, kwestionują politykę władz w dziedzinach uznanych za politycznie wrażliwe lub pomagają innym walczyć o swoje prawa, ryzykują arbitralnym aresztowaniem, nękaniem lub nadzorem policyjnym. Niektórzy, jak Ye Guozhu, trafiają do więzień, podczas gdy inni trzymani są w areszcie domowym.

Sugerowana treść apeli:

Wezwij władze to:

bezwarunkowego i niezwłocznego uwolnienia Ye Guozhu, ponieważ jest więźniem sumienia więzionym wyłącznie za pokojowe wyrażanie swoich przekonań;

zagwarantowania, że nie będzie on torturowany ani poniżany oraz, że otrzyma dostęp do prawnika, rodziny, a także opieki medycznej, jeśli jej potrzebuje;

niezwłocznego przeprowadzenia niezależnego i bezstronnego śledztwa w celu wyjaśnienia, czy Ye Guozhu był torturowany w areszcie w Dongcheng oraz więzieniach w Qingyuan i Chaobai oraz zapewnienia, że osoby za to odpowiedzialne zostaną ukarane;

zapewnienia Ye Guozhu oraz innym obrońcom praw człowieka możliwość kontynuowania swoich pokojowych działań bez obawy przed zatrzymaniem i innymi formami zastraszania

ochrony prawa obywatelki chińskich do odpowiednich warunków mieszkaniowych zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka, w tym prawa do konsultacji oraz właściwego odszkodowania w przypadku wyburzeń budynków mieszkalnych.


Adresaci apeli
Dyrektor oddziału Pekińskiego Miejskiego Zarządu Więziennego w Qinghe

Director of Qinghe Sub-bureau of the Beijing Municipal Prison Management Bureau

Prison Management Bureau


Yuzhang
Beijingshi Jianyu Guanliju Qinghe Fengju
Hanguqu
Tianjinshi 300481
People’s Republic of China / Chińska Republika Ludowa

Nagłówek: Szanowny Dyrektorze / Dear Director
Dyrektor Więzienia Chaobai

Director of Chaobai Prison

Yuzhang
Postbox 109


Jingshanxian Chadianzhan
Tianjinshi 300481
People’s Republic of China / Chińska Republika Ludowa

E-mail: ly128456@hotmail.com

Nagłówek: Szanowny Dyrektorze / Dear Director
Minister Sprawiedliwości Chińskiej Republiki Ludowej

Minister of Justice of the People’s Republic of China

WU Aiying Buzhang


Ministry of Justice
10 Chaoyangmen Nandajie
Chaoyangqu
Beijingshi 100020
People’s Republic of China / Chińska Republika Ludowa

Faks: +86 10 65292345

E-mail: minister@legalinfo.gov.cn lub pfmaster@legalinfo.gov.cn

Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister
Dyrektor Pekińskiego Biura Bezpieczeństwa Publicznego

Director of the Beijing Public Security Bureau

MA Zhenchuan Juzhang


Beijingshi Gong'anju
9 Qianmen Dongdajie
Dongchengqu
Beijingshi 100740
People’s Republic of China / Chińska Republika Ludowa

Faks: +86 10 85222320

E-mail: wbjc@sohu.com

Nagłówek: Szanowny Dyrektorze / Dear Director
Pokaż, że solidaryzujesz się z Ye Guozhu. Wyślij Ye Guozhu kartkę z wyrazami wsparcia (po chińsku lub angielsku).
Sugerowana treść:

You and your family are in my thoughts. Please take care of your health. We are working for your release.

Nasze myśli są z Panem i Pana rodziną. Proszę dbać o zdrowie. Pracujemy na rzecz Pana uwolnienia.
Adres:

Ye Guozhu


109-12, Caobai Jianyu
Jingshanxian Chadianzhan
Hanguqu
Tianjingshi 300481

People’s Republic of China / Chińska Republika Ludowa


Tłumaczenie: Marcin Natorski


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość