Strona główna

Żywienie w różnych stanach fizjologicznych przedmiot modułowy do wyboru dla studentów studiów magisterskich kierunku: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka


Pobieranie 8.53 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar8.53 Kb.
Żywienie w różnych stanach fizjologicznych

przedmiot modułowy do wyboru dla studentów studiów magisterskich

kierunku: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Moduł obejmuje podstawową wiedzę z zakresu fizjologii i dostosowanego do tego żywienia, w różnych okresach życia człowieka, które pomimo tego, że są stanami naturalnymi wymagają jednak określonych modyfikacji żywieniowych.Do okresów tych zaliczamy:

 1. okres ciąży i laktacji,

 2. okres noworodkowy i niemowlęcy,

 3. okres dojrzewania płciowego,

 4. okres meno- i andropauzy,

 5. okres wieku starszego.


Na zajęciach omawiane będą:

 • naturalne zmiany zachodzące w organizmie człowieka w ww. okresach oraz stosowne zalecenia żywieniowe, które pozwolą na pełne wykorzystanie genetycznych założeń ustroju, a dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości organizmu nie tylko nie obciążą jego funkcji ale stanowić będą podstawę żywieniowej profilaktyki schorzeń, które w tych okresach mogą się pojawiać lub ujawniać

 • konkretne jadłospisy oraz przeprowadzana na ich podstawie korekta diety (do personalnego wykorzystania – zajęcia praktyczne),

 • sposoby postępowania z osobą, której dotyczą określone zalecenia żywieniowe (nauka postępowania w praktyce).Tematyka zajęć;

 • Żywienie kobiet przed poczęciem i jego cele.

 • Żywienie kobiety w okresie karmienia piersią (potrzeby energetyczne, wpływ składników diety na skład mleka i wielkość laktacji).

 • Żywienie niemowląt do 12-mca życia.

 • Udział i rola mleka krowiego w żywieniu niemowląt do 1-go roku życia.

 • Konieczność dostosowania żywienia do przeobrażeń rozwojowych dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem okresu dojrzewania.

Zaburzenia łaknienia: anoreksja, bulimia, otyłość.

 • Menopauza (zmiany fizjologiczne i wynikające stąd zmiany metaboliczne, zalecenia żywieniowe, żywieniowa profilaktyka osteoporozy, raka sutka i okrężnicy).

 • Andropauza (zmiany fizjologiczne i wynikające stąd zmiany metaboliczne, zalecenia żywieniowe, żywieniowa profilaktyka miażdżycy i raka prostaty).

 • Żywienie osób starszych – zdrowych (fizjologiczne i patologiczne zmiany w wieku starszym, specyficzne problemy żywieniowe w wieku starszym, inne problemy związane z wiekiem wpływające na możliwości prawidłowego żywienia, zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze, ogólne zasady żywienia).

 • Wpływ składników diety na możliwości intelektualne (zdolność koncentracji, uczenia się, zapamiętywania), stany emocjonalne oraz samopoczucie.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość