Strona główna

Z 15 marca 2006 roku


Pobieranie 8.92 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar8.92 Kb.
UCHWAŁA nr XL/944 /06

RADY MIASTA GDYNI

z 15 marca 2006 roku

w sprawie: powołania Rady Muzeum Miasta Gdyni

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z § 13 statutu Muzuem Miasta Gdyni (Uchwała Nr XXX/725/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 kwietnia 2005 r.) RADA MIASTA GDYNI uchwala co następuje:


§ 1
Powołuje się 9-osobową Radę Muzeum Miasta Gdyni, na czas kadencji w latach 2006 – 2009, w składzie jak poniżej:

1. Prof. dr hab. Tadeusz STEGNER – historyk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – rekomendacja Rady Muzeum Miasta Gdyni poprzedniej kadencji,

2. Dr hab. Aleksander WIDYŃSKI – artysta plastyk, adiunkt Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – rekomendacja Muzeum Miasta Gdyni,

3. Sławomir KITOWSKI – grafik, projektant, wydawca – rekomendacja Muzeum Miasta Gdyni,

4. Beata ŁĘGOWSKA – Przewodnicząca Komisji Kultury RMG - przedstawiciel Organizatora,

5. Bożenna SZYMAŃSKA – historyk, rekomendacja Muzeum Miasta Gdyni

6. Bartłomiej BŁAŻEJOWSKI – artysta plastyk – rekomendacja Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański,

7. Dąbrówka TYŚLEWICZ – artysta rzeźbiarz – rekomendacja Związku Artystów Rzeźbiarzy, Okręg w Gdańsku,

8. Stefania ROSIŃSKA – przedstawiciel instytucji wspierającej działalność Muzeum – rekomendacja spółki akcyjnej „Zarząd Morskiego Portu Gdynia”,

9. Dr inż. Andrzej SKWIERCZ – aktywny działacz Koła Starych Gdynian – rekomendacja Związku Towarzystw T.z. w Gdyni (rok zał. 1928).§ 2


  1. Rada Muzeum wykonuje obowiązki przewidziane w ustawie z 21 listopada 1996 r. o muzeach.

  2. Statut może nakładać na Radę inne obowiązki, nie zastrzeżone ustawami.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość