Strona główna

Z błogosławionym janem pawem II do komunii z bogiem przez maryję


Pobieranie 119.86 Kb.
Strona1/8
Data20.06.2016
Rozmiar119.86 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Z BŁOGOSŁAWIONYM JANEM PAWEM II
DO KOMUNII Z BOGIEM PRZEZ MARYJĘ

I TEKSTY


II MODLITWY

III ŚPIEWNIK
I TEKSTY


Spis treści


Spis treści 1

1) CHRYSTUS I CZŁOWIEK 2

Tekst biblijny do rozmyślania 2

Lektura duchowa 2

2) PIERWSZEŃSTWO ŁASKI 3

Tekst biblijny do rozmyślania 3

Lektura duchowa 3

3) KONIECZNOŚĆ MODLITWY 5

Tekst biblijny do rozmyślania 5

Lektura duchowa 5

4) POTRZEBA NAWRÓCENIA 7

Tekst biblijny do rozmyślania 7

Lektura duchowa 7

5) DAR MIŁOSIERDZIA 9

Tekst biblijny do rozmyślania 9

Lektura duchowa 9

6) ZAWIERZENIE MARYI 11

Tekst biblijny do rozmyślania 11

Lektura duchowa 11

7) RODZINA MIEJSCEM UŚWIĘCENIA 13

Tekst biblijny do rozmyślania 13

Lektura duchowa 13

8) ZNACZENIE ŚRODKÓW UBOGICH 15

Tekst biblijny do rozmyślania 15

Lektura duchowa 15

9) NAUCZANIE PANA JEZUSA O MIŁOSIERDZIU BOŻYM 17

1) CHRYSTUS I CZŁOWIEK

Tekst biblijny do rozmyślania


7 Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. 8 I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa 9 i znalazł się w Nim – nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze – 10 przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach – w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, 11 dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. 12 Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa.13 Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, 14 pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. /Flp 3, 7-14/

Lektura duchowa


Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. /Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas Mszy Św. na Placu Zwycięstwa, 02 VI 1979r./
Jeżeli nie bierzesz pod uwagę, że w twoje życie wkroczył Chrystus, twój obraz samego siebie jest okrojony, a tym samym fałszywy. Jeżeli Duch Święty ukaże ci, że jesteś grzesznikiem, a ty nie odkryjesz Chrystusa, który cię kocha, możesz się załamać. Pewne relacje są dla człowieka tak ważne, że wchodzą jakby w istotę jego samego. Do nich należy relacja miłości. Nie możemy poznać siebie bez Chrystusa, ponieważ bez Chrystusa nie poznamy, że jesteśmy umiłowani, że zostaliśmy odkupieni i wybrani. To wybraństwo, ta miłość stanowi istotną cząstkę twojego „ja” i przed tym nie możesz się bronić.

Istnieje też druga część wspomnianej wyżej prawdy: Nie można poznać Chrystusa bez poznania człowieka. Nie możemy pojąć, kim jest Bóg, nie możemy też uwierzyć w Jego wielkość i Jego miłość do nas, jeżeli najpierw nie odkryjemy samych siebie. Miłość Chrystusa, jako Boska agape, to miłość, która zstępuje z wysoka i kocha także tego, który przez swoje grzechy stał się niegodny miłości , aby mógł stać się godny. Im wyraźniej zobaczysz swoją grzeszność, im uczciwiej przyznasz się do niej, tym lepiej odkryjesz tę zadziwiającą wierność miłości Chrystusa i pełniej uwierzysz w Niego. Taki jest paradoks wiary – nie można poznać Chrystusa bez poznania człowieka. Dlatego można powiedzieć, że Chrystusa naprawdę poznają tylko święci, ponieważ oni dogłębnie poznali siebie i zobaczyli też ogrom własnej grzeszności. To pozwoliło im głębiej odkryć szaleństwo Boga, czemu nieraz dawali wyraz w swojej modlitwie wyznając: Boże, przecież Ty oszalałeś, jeżeli mnie, takiego grzesznika, tak kochasz! Widać tu charakterystyczny dla każdego autentycznego przeżycia religijnego moment zdumienia. Człowiek, który uwierzył w miłość i  poznał, że jest grzesznikiem, zaczął dostrzegać, że Bóg naprawdę oszalał w swojej miłości do niego. /Rozważania o wierze, wyd. VII, s. 85n/2) PIERWSZEŃSTWO ŁASKI

Tekst biblijny do rozmyślania


25 Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? 26 Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? 27 Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? 28 A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. 29 A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. 30 Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? 31 Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? 32 Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 33 Starajcie się naprzód o królestwo «Boga» i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. /Mt 6, 25-33/
  1   2   3   4   5   6   7   8


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość