Strona główna

Z okazji dnia patrona


Pobieranie 35.54 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar35.54 Kb.
ZESPÓŁ SZKÓŁ

IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

W JUCHNOWCU GÓRNYM

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI

Z OKAZJI DNIA PATRONA

W ROKU SZKOLNYM 2007/2008


OPRACOWANIE:


Dorota Ogonowska

Małgorzata Skwarko

Anna Kieczka

CELE OGÓLNE:
 1. Pogłębienie wiedzy o Patronie Szkoły;
 1. Kształtowanie tradycji obchodów Dnia Patrona;
 1. Budzenie szacunku do postaci księdza Jerzego Popiełuszki.

CELE SZCZEGÓŁOWE


Uczeń:

 • poznaje fakty z życia Patrona Szkoły dotyczące obchodów jego imienin, z relacji osób znających księdza Jerzego Popiełuszkę,

 • wysłuchuje wierszy Teresy Boguszewskiej Imię moje Jerzy i Niezapominajki poświęconych księdzu Jerzemu,

 • ogląda spektakl o życiu i działalności księdza Jerzego Popiełuszki,

 • słucha utworów patriotycznych w wykonaniu chóru szkolnego: Mazurek Dąbrowskiego, Miejcie nadzieję, Barka, Ojczyzno ma, Modlitwa o wschodzie słońca, Mury,

 • zapoznaje się z nagrodzonymi tekstami konkursowymi, napisanymi przez uczniów gimnazjum, na temat realizowania współcześnie zaleceń księdza Popiełuszki.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA PATRONA
 1. Przekazanie wychowawcom Zespołu Szkół - z trzytygodniowym wyprzedzeniem - informacji na temat zaplanowanych konkursów:

KLASY 0-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ


- konkurs plastyczny „PORTRET KSIĘDZA JERZEGO Z KWIATAMI”

Portret może być wykonany dowolną techniką, na kartkach formatu A4.

Prosimy o rozstrzygnięcie konkursu na poziomie klas i przekazanie 5-6 najlepszych prac do komisji szkolnej (w świetlicy) do dnia 18 kwietnia.

Komisja szkolna wyłoni zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni.


KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
- konkurs plastyczny na plakat przedstawiający myśl lub cytat księdza Jerzego Popiełuszki.

Plakat może być wykonany przez kilkuosobowe zespoły dowolną techniką,

format minimum A3.

Prosimy o przekazanie wszystkich prac do komisji szkolnej (w świetlicy)

do dnia 18 kwietnia.

Komisja szkolna wyłoni zwycięzców konkursu, którzy otrzymają nagrody.

KLASY I-III GIMNAZJUM
- konkurs na krótką pracę pisemną: „JAK REALIZOWAĆ WE WSPÓŁCZESNYM ŻYCIU ZALECENIA ZAWARTE W KAZANIU KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI Z DNIA 8.10.1984 ROKU „ZŁO ZWYCIĘŻAJ DOBREM”? (Ks. Jerzy Popiełuszko - Słowa do Narodu, s. 78-82)

Objętość pracy od ½ do 1 strony formatu A4.

Prosimy o rozstrzygnięcie konkursu na poziomie klasy - we współpracy

z nauczycielem języka polskiego danej klasy - i przekazanie 3-4 najlepszych prac

do komisji szkolnej (w świetlicy) do dnia 18 kwietnia.

Komisja szkolna wyłoni zwycięzców konkursu, którzy zostaną nagrodzeni.
 1. Powołanie szkolnej komisji konkursowej i rozstrzygnięcie konkursów, przygotowanie nagród i dyplomów dla zwycięzców.

 2. Przygotowanie zaproszeń dla gości.

 3. Uroczysty apel z okazji Dnia Patrona – 30 kwietnia 2008 roku.

 4. Przeniesienie wystawy prac konkursowych do holu szkoły.

PRZYGOTOWANIE SALI DO UROCZYSTOŚCI
 • Ustawienie sceny oraz przygotowanie nagłośnienia i zaciemnienia sali;

 • Wykonanie hasła „MOJĄ BRONIĄ – PRAWDA I MIŁOŚĆ” oraz dekoracji

na ścianie nad sceną;

 • Ustawienie krzeseł dla gości oraz przygotowanie miejsc siedzących dla uczniów;

 • Wykonanie wystawy prac konkursowych.

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI


I Wejście pocztu sztandarowego szkoły;

II Odśpiewanie hymnu państwowego;

III Powitanie zaproszonych gości przez prowadzących;

IV Montaż słowno-poetycki „Imieniny księdza Jerzego”;

V Odśpiewanie hymnu szkoły;

VI Wyprowadzenie sztandaru;

VII Ogłoszenie wyników trzech konkursów i wręczenie nagród i dyplomów

zwycięzcom;

VIII Spektakl przygotowany przez p. Jolantę Samojluk, poświęcony księdzu Jerzemu Popiełuszce;

IX Zakończenie uroczystości.
MONTAŻ SŁOWNO-POETYCKI

„IMIENINY KSIĘDZA JERZEGO”

PROWADZĄCY:

Przedstawimy teraz montaż słowno-poetycki „Imieniny księdza Jerzego”.
(Wykonawcy podchodzą kolejno do mikrofonu. Każdy trzyma w jednej ręce różę, którą po wypowiedzeniu swojej kwestii wkłada do wazonu stojącego na podwyż-szeniu, pod planszą z hasłem.)
.....................................................:

Ksiądz Popiełuszko na chrzcie otrzymał imię Alfons – co znaczy: szlachetny, życzliwy. Nosili je Germanowie i królowie hiszpańscy. Imię to wybrała mama księdza. Jak opowiadała – szukała takiego imienia, by znaleźć dobrego patrona. Święty Alfons był znany i czczony w tej rodzinie od dawna. Czytała o nim pani Marianna Popiełuszko w starych książkach i kalendarzach. Wiedziała, że był wielkim teologiem, ale przede wszystkim świętym kapłanem, który swe życie poświęcił całkowicie Bogu.


.......................................................:

Przed święceniami kapłańskimi Alek Popiełuszko podjął decyzję o zmianie imienia.

W Warszawie „Alfons” źle się kojarzyło, miało negatywne znaczenie – tłumaczył rodzinie motywy swej decyzji. Niektórzy koledzy pamiętają, że kiedy po wakacjach 1971 roku wrócili do seminarium, Alek kazał im mówić do siebie Jerzy.

Po roku 1984 zaczęto się zastanawiać nad dziwną zbieżnością losów patrona imienia – św. Jerzego – i księdza Jerzego Popiełuszki. Święty Jerzy był rzymskim żołnierzem, który za odmowę złożenia ofiary fałszywym bożkom, został ukarany okrutnymi torturami. Na obrazach przedstawiany jest jako walczący

ze smokiem-bestią, czyli szatanem.
PROWADZĄCY:

Prosimy teraz o wysłuchanie wiersza Teresy Boguszewskiej „Imię moje Jerzy”:


........................................................:

Imię moje Jerzy

i dźwiękiem tego dzwonu

stopionego z łez i męczeństwa

światła i kwiatów pamięci

dam siłę mojemu ludowi


i skończy się czas płacony nienawiścią

gmach osunie się wszelkiej nieprawości

kamień przywalił kłamstwo i szyderstwo

wszystko co obce rozgniecie się w pyle


i pochylone plecy wyprostują się w niebo

w czystych wodach przejrzy się słońce

twarze z zapomnienia powrócą w pomniki

dłonie rozpacz przemienią w wolną Ojczyznę

imię moje Jerzy

z legendy i ze sztandarów

i dźwiękiem tego dzwonu

dam miłość mojemu ludowi

jak kiedyś w Noc Wigilijną

biały opłatek żołnierzom

klęczącym na śniegu
PROWADZĄCY:

Ksiądz Jerzy Popiełuszko był bardzo lubiany. Przyciągał innych dobrocią, życzliwością, pogodą ducha, uśmiechem, prostotą w sposobie bycia.

Co roku, 23 kwietnia, ludzie pamiętali o imieninach księdza Jerzego. Powszechnie wiedziano, że bardzo lubił kwiaty, więc przynoszono mu je w prezencie.

PROWADZĄCY:

Wysłuchamy teraz kilku wspomnień osób znających księdza Popiełuszkę. Jedną z nich była poetka, pani Hanna Grodzicka-Królak, pisząca pod pseudonimem Teresa Boguszewska:
......................................................:

Księdza Jerzego poznałam 23 kwietnia 1983 r. w dniu jego imienin. Poszłam z życzeniami, z podziękowaniem, że JEST z nami TAKI KAPŁAN i przedstawić się. Do zakrystii przynoszono patriotyczne wiersze, ja też – podpisując się „Teresa”.

I miałam to wielkie szczęście, że Ksiądz Jerzy zauważył moje pisanie, włączając je do artystycznego programu, który ubogacał Msze św. za Ojczyznę.

Od tego momentu biegłam jak na skrzydłach ze wszystkim co napisałam, a on cieszył się każdym wierszem i czekał na następne. Powiedział, że trzeba je wydać, chciałam pod pseudonimem Teresa (to moje drugie imię) Boguszewska (to nazwisko rodowe babci). Jakież było moje zdumienie, kiedy ksiądz ze śmiechem powiedział, że tak nazywa się jego rodzona siostra. I tak zostałam z tym pseudonimem, czuję się bliżej księdza Jerzego. Dziękuję Bogu za łaskę poznania i służenia mu swoim pisaniem.


PROWADZĄCY:

Usłyszymy teraz wiersz Teresy Boguszewskiej „Niezapominajki”:


.............................................................:

Przynoszę Ci Jerzy

kwiaty pełne wspomnień
krokusy ze spojrzeniem wiosny

co kiedyś nadejdzie

polne stokrotki

przypomnieniem łąki


białe konwalie z kropelkami rosy

jak łzy delikatne


fiołki których ciepło

zatrzymały dłonie


zdumione twarze bratków

że giną i kwiaty


kaczeńce które zatrzymały słońce

choć w tak niepozornym miejscu

zrodziła je ziemia
groszek pachnący co barwy miłości

odmienia w odcieniach


niezapominajki co proszą

pamiętać
PROWADZĄCY:

Wspomina ksiądz prałat Marcin Wójtowicz, który od 1981 r. pracował

z księdzem Jerzym w parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu:


...........................................................:
Pamiętam jedne z jego imienin. Otrzymał bardzo wiele kwiatów. Pod wieczór przyniósł mi ich całe naręcze, mówiąc: „Weź je, dostałem ich bardzo dużo, niech

i u ciebie będzie kwieciście.” Niby taki drobny gest, ale jakże wymownie świadczący o jego potrzebie dzielenia się z innymi.


PROWADZĄCY:

Relacja pani Katarzyny Soborak, współpracującej z księdzem Jerzym

w działalności charytatywnej:
...................................................................:
23 kwietnia z życzeniami przychodziło wielu i nigdy nie było pewności, czy wśród nich nie ma esbeków, którzy obserwowali, co się dzieje u księdza, nagrywali to co mówił, robili ukradkiem zdjęcia.

Goście zebrali się u księdza Popiełuszki po południu. Właściwie tylko najbliżsi, ci, którzy księdza – jak twierdzą dzisiaj – znali najlepiej, którzy traktowali go jak członka rodziny. Było ponad 100 osób. Każdy chciał wręczyć mu kwiaty i osobiście złożyć życzenia. Słuchał tych życzeń, dziękował, cieszył się, że tylu ludzi o nim pamięta, a potem zapraszał do siebie do domu, na górę.

PROWADZĄCY:

Wspomnienie hutnika z Huty „Warszawa” pana Jerzego Szóstki:


....................................................................:
To były ostatnie imieniny księdza Jerzego. Miałem wówczas dyżur w jego pokoju. Przyszedł do niego bardzo zmęczony po wszystkich uroczystościach. Nagle spojrzał na mnie i zaczął się serdecznie uśmiechać. Podchodzi do mnie, wyciąga ręce, obejmuje mnie: „Jerzy, przecież dzisiaj są także twoje imieniny, przepraszam, zapomniałem”. Złożył mi bardzo serdeczne życzenia i dał mi książkę Przewodnik

po Ziemi Świętej ze swoją dedykacją: „Z modlitwą i podziękowaniem przyjacielowi ksiądz Jerzy”.
PROWADZĄCY:
W ostatnie imieniny, w 1984 roku, ci, którzy przybyli na Mszę św. w jego intencji, nie mieścili się w kościele. Po Mszy ogromny tłum chciał księdzu złożyć

życzenia – doliczono się tysiąca stu osób z kwiatami. Ksiądz Jerzy uważnie słuchał tych życzeń. Cieszył się z kwiatów, które potem nie zmieściły się w jego pokoju. Nie wiedział, że były to ostatnie imieniny w jego życiu.


BIBLIOGRAFIA

 • Boguszewska Teresa. Ksiądz Jerzy, Warszawa, Anagram, 2004,

ISBN 83-86086-85-8


 • Czaczkowska Ewa K., Wiścicki Tomasz. Ksiądz Jerzy Popiełuszko,

Warszawa, Świat Książki, 2004, ISBN 83-7391-682-2


 • Kindziuk Milena. Świadek prawdy: Życie i śmierć księdza Jerzego

Popiełuszki, Częstochowa, „Święty Paweł”, 2004, ISBN 83-7168-866-0


 • Modlitwa za Polskę : Ksiądz Jerzy Popiełuszko we wspomnieniach bliskich, Szczecinek, Fundacja Nasza Przyszłość, 2004,

ISBN 83-88531-43-3


 • Mój krzyk Ojczyzny był krzykiem, Warszawa, „Adam”, 2004,

ISBN 83-7232-520-0


 • Popiełuszko Jerzy. Słowa do Narodu : Kazania – modlitwy – zapiski z lat 1980-1984, Warszawa, Instytut ks. prałata Henryka Jankowskiego, 2007, ISBN 978-83-60508-09-1


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość