Strona główna

Z posiedzenia połączonych Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania, które odbyło się dnia 29 czerwca 2010 roku


Pobieranie 95.46 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar95.46 Kb.

P R O T O K Ó Łz posiedzenia połączonych Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania,
które odbyło się
dnia 29 czerwca 2010 roku.


W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Irena Piechota - Sekretarz Gminy

Alina Błażewicz - Skarbnik Gminy

Elżbieta Miedzińska - Z-ca Dyrektor Zespołu Szkół w Zalewie

Jacek Dobrowolski - Dyrektor Zespołu Szkól w Dobrzykach

Andrzej Nowicki - Dyrektor Zespoły Szkół w Borecznie

Teresa Truszkowska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Zalewie

Fryderyka Małachowska - Dyrektor Miejsko Gminnego Centrum Kultury w


Zalewie

Jolanta Skrzypiec - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w


Zalewie

Anna Kozak - Kierownik Placówki Opiekuńczo Wychowawczej


„Słoneczko” w Zalewie

Pan Lucjan Żebrowski

Pani Katarzyna Jendernalik

Pan Marian Stalewski

Pani Teresa Radecka

Państwo Anna i Łukasz Jankowscy


Proponowany porządek posiedzenia:


 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Uchwalenie porządku obrad.

 3. Plany organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy.

 4. Analiza działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie.

 5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych na LVII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie.

 6. Sprawy różne.

 7. Zamknięcie obrad.

Ad. 1


Otwarcie i stwierdzenie quorum.
Posiedzenie otworzyła Pani – Wanda Skolimowska - Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. Powitała przybyłych na posiedzenie Komisji.

Stwierdziła, że w obradach uczestniczy 8 członków Komisji, jest wymagane quorum, a zatem obrady są prawomocne.


Ad. 2

Uchwalenie porządku obrad.
Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że na komisjach 25 czerwca Radni wnioskowali by w temacie projektu uchwały nr 16 wysłuchać zainteresowanych osób. Proponuje, żeby na początku wysłuchać Pana Żebrowskiego i mieszkańców kamienicy przy ul. Traugutta 5, a następnie kontynuować obrady zgodnie z porządkiem.

Zapytała kto jest za przyjęciem porządku obrad z zaproponowanymi zmianami i poddała go pod głosowanie.„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 8 członków Komisji.

Ad.5

Wysłuchanie zainteresowanych stron w temacie projektu uchwały


 1. sprawie: wyrażenia zgody na zbycie wydzielonej części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 131/1, położona w miejscowości Zalewo przy ul. Traugutta.


Radna Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że do biura Rady wpłynęło pismo mieszkańców bloku przy ul. Traugutta 5, którzy proszą o niepodejmowanie uchwały nr 16. (załącznik nr 1 do protokołu).
Na posiedzenie Komisji przybyła Radna Pani Jolanta Grzywna.
Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska poprosiła Sekretarz Gminy o zabranie głosu.

Sekretarz Gminy Pani Irena Piechota powiedziała, że wcześniej przedkładana Radzie uchwała została odrzucona. Na poprzedniej Komisji padła propozycja, aby trójkąt (działkę do sprzedaży) podzielić na pół- część przeznaczyć do sprzedaży, a część pozostała dla mieszkańców.

Pan Lucjan Żebrowski powiedział, że jeżeli sąsiedzi walczą o ten kawałek ziemi to niech o niego dbają. Na części po Pani Skrzypiec leży gruz, rosną pokrzywy. Jeżeli chodzi o budynki gospodarcze to sąsiad ma 4 budynki gospodarcze, a mieszka w pokoju z kuchnią. Uważa, że nikomu nic nie zabiera, działka potrzebna jest mu by mieć dojazd do działki „Dam Rob”-u by mieć możliwość rozwinięcia się. Dodał, że nie zabiera sąsiadom całego podwórza. Powiedział, że skoro sąsiedzi wałczą o podwórze to niech o nie dbają, płacą za zajmowany teren podatki.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że rozumie, iż Pan Żebrowski chce kupić działkę by mieć dostęp do „Dam Rob”-u.

Pan Lucjan Żebrowski powiedział, że chce prowadzić rozmowy z „Dam- Rob”-em, ale nie może. Powiedział, że ma trak, kupił go i chce po prostu poszerzyć swoją działkę. Dodał, że nie zniszczy działki, którą ma zagospodarowaną - ma sad i nie wykosi drzew by postawić traka na środku podwórza. Dodał, że wcześniej była komisja i któryś z sąsiadów powiedział do Pana Czyszka, że chaszcze i pokrzywy są jego. Wyjaśnił Panu Czyszkowi, że to nie jest jego teren. Dodał, że pokrzywy rosną do dnia dzisiejszego. Tyle było rozgłosu i dziwi się, że sąsiedzi nie zrobili z tym porządku chociażby dla oka.

Radna Pani Iwona Mickiewicz zapytała, czy Pan Żebrowski prowadził już rozmowy z „Dam-Rob”-em, czy dopiero zamierza.

Pan Lucjan Żebrowski powiedział, że nie może ich prowadzić.

Radna Pani Iwona Mickiewicz powiedziała, że musiałby On wiedzieć czy „Dam- Rob” w ogóle mu sprzeda teren.

Pan Lucjan Żebrowski powiedział, że jeżeli ‘Dam-Rob” mu nie sprzeda, to i tak miałby działkę, która jest mu potrzebna.
Na posiedzenie Komisji przybył Radny Pan Mirosław Czyszek.
Pan Marian Stalewski powiedział, że Pan Żebrowski dysponuje gruntem koło weterynarii, ma działkę koło Pana Bilika, po trzecie droga jest koło wszystkich. Jak chce sobie kupić teren to niech kupuje, ale niech nie zabiera działki sąsiadom, którym utrudniłby dojazd do szopek w których jest opał. Dodał, że gdyby sprzedano działkę to jemu zabrano by pół ogródka, a Panu Jankowskiemu cały.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że nie widziała omawianego terenu. Zapytała, czy mieszkańcy mają tam np. posadzone warzywa.

Pan Marian Stalewski powiedział, że ma postawione szopki, w jeden trzyma opał, druga jest jeszcze nie wykończona.

Pan Lucjan Żebrowski powiedział, że Pan Stalewski ma 4 budynki gospodarcze.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska zapytała, jakie budynki zależące do Pana Stalewskiego znajdują się na działce, która miałaby być sprzedana.

Pan Marian Stalewski powiedział, że ma tam szopkę na drzewo, druga jest budowana.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska zapytała, czy może tak budować.

Pan Marian Stalewski powiedział, że budynek jest drewniany.

Pani Teresa Radecka powiedziała, że ma jedną szopkę, za która nie płaci, ale pytała się w Gminie i powiedziano jej, że jeżeli nie ma piwnicy, to nie musi płacić. Dodała, że przyjeżdża do niej rodzina, chciałaby rozbić namioty to nie będzie miała gdzie.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska poprosiła by Pani Radecka powiedziała, jak korzysta z działki.

Pani Teresa Radecka powiedziała, że w okresie wakacji dzieci nie będą mogły na działce rozbić namiotu, o zgodę będą musiały pukać do Pana Żebrowskiego.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska stwierdziła, że teraz o zgodę nie muszą prosić Pana Żebrowskiego.

Pani Teresa Radecka powiedziała, że teraz nie, ale jak wykupi on działkę to sytuacja się zmieni. Dodała, że nie zgadza się na wykup działki przez Pana Żebrowskiego, zgadza się natomiast płacić za użytkowany plac.

Pani Anna Jankowska powiedziała, że jest użytkowniczką wspomnianego zarośniętego fragmentu działki. Przyznała, że jest zarośnięta ponieważ nie było jej męża i nie było komu posprzątać. Dodała, że nie będzie też podejmowała się sprzątania dla oka. Stwierdziła, że jak będzie miała czas to będzie tam sprzątała. Wyjaśniła, że ma tam posadzone krzewy i sprzedaż działki pozbawiłaby ja miejsca gdzie można wyjść, spędzić czas poza domem. Dodała, że budynek stoi bezpośrednio przy ulicy, a każdy z mieszkańców zagospodarował sobie kawałek terenu na omawianej działce. Dziwi ją, że Pan Żebrowski chce zabrać mieszkańcom to miejsce.

Pan Łukasz Jankowski dodał, że jeżeli działka zostanie sprzedana, to mieszkańcom pozostaną jedynie szopki, a praktycznie nie będzie gdzie zrzucić np. opału.

Pan Marian Stalewski powiedział, że teren w ogóle nie nadaje się do sprzedaży.

Pan Lucjan Żebrowski zaproponował, aby pójść i obejrzeć omawiany teren. Twierdzi, ze teren był i nadal jest zaniedbany.

Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że Radni byli tam rok temu i jego zdanie jest takie, że teren należy podzielić tak by wszyscy byli zadowoleni.

Radna Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że wszyscy to nie będą zadowoleni.

Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że mieszkańcy dali dowód, iż nie potrafią dbać o swój trójkącik. Więc ten koniec działki Pan Żebrowski mógłby kupić, żeby mieć dostęp do budynku mieszczącego się na terenie „Dam Rob”-u. Natomiast teren bardziej z przodu dać mieszkańcom do dzierżawy. Dodał, że podział działki mógłby się odbyć po krawędzi budynku na terenie „Dam Rob”. Część z przodu mieszkańcy by nadal użytkowali.

Radna Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że nie wszyscy mieliby co użytkować.

Pani Anna Jankowska powiedziała, że nieprawdą jest, iż mieszkańcy w ogóle o teren nie dbają. Zdarzają się momenty w roku kiedy nie mogą o niego dbać, bo np. mężczyźni wyjechali.

Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że na terenie były śmieci, krzaki, pokrzywy.

Pan Łukasz Jankowski zaproponował, aby zobaczyć jak Pan Żebrowski ma zagospodarowany teren przyległy do działki, którą chce kupić.

Radna Pani Krystyna Kacprzak zapytała, czy Pan Żebrowski ma możliwość jakiegoś innego dojazdu do interesującego go budynku.

Pan Lucjan Żebrowski powiedział, że nie ma innej możliwości.

Radna Pani Krystyna Kacprzak zapytała, czy nie ma możliwości dojazdu od strony posiadanej już działki.

Pan Lucjan Żebrowski powiedział, że tam są hale inne, on musi mieć dojazd do hali, która nie styka się z jego działką. Ponadto jeżeli nie dojdzie do skutku zakup hali to też ma plany dotyczące działki.

Radna Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że na mapie widać prześwit ….

Pan Lucjan Żebrowski powiedział, że to jest malutki trójkąt.

Radny Pan Jarosław Piechotka zapytał, czy omawiana działka to jedyne miejsce dla mieszkańców budynku, gdzie mogą „posiedzieć na trawce”.

Pani Teresa Radecka powiedziała, że tak. Jest to jedyny zielony zakątek z którego mogą korzystać mieszkańcy. Dodała, że matki małych dzieci tam mieszkających nie zamierzają małych dzieci posyłać na ulicę.

Pan Marian Stalewski powiedział, że Pan Żebrowski dysponuje własnymi działkami i nie powinien pchać się tam, gdzie go nie chcą.

Pan Lucjan Żebrowski powiedział, że Pan Stalewski mógł się zabrać za robotę, a nie przespać życie.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska zakończyła dyskusję. Podziękowała przybyłym za udział w dyskusji. Powiedziała, że członkowie Komisji przedyskutują sprawę na spokojnie.
Ad. 3

Plany organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że Radni chcieliby zapoznać się z programami wakacyjnymi jakie przygotowały dla dzieci i młodzieży placówki na terenie Gminy.

Dyrektor MGCK w Zalewie Pani Fryderyka Małachowska przedstawiła plany wakacyjne placówki (załącznik nr 2 do protokołu). Dodała, że MGCK w okresie letnim będzie czynne od godz. 700 do 1600.

Kierownik Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Słoneczko” w Zalewie Pani Anna Kozak przedstawiła plany wakacyjne placówki (załącznik nr 3 do protokołu).

Dyrektor ZS w Dobrzykach Pan Jacek Dobrowolski przedstawił plany wakacyjne placówki (załącznik nr 4 do protokołu). Dodał, że wakacyjne zajęcia w szkole nie cieszą się duża popularnością, zajęcia nie cieszą się zainteresowaniem uczniów. Uważa, że powinno się wrócić do dawnych czasów, kiedy organizowano obozy, kolonie dla dzieci, podczas których opiekę nad dziećmi sprawowali pracownicy szkoły. Myśli, że Gmina powinna zainteresować się organizacją takich wyjazdów. Szkoła sama nie jest w stanie takich wyjazdów zorganizować, potrzebne jest dofinansowanie ze strony Gminy, gdyż uczniów nie stać na pokrycie kosztów wyjazdu. Powiedział, że można takie wyjazdy „podciągnąć” pod patologię i wykorzystać pieniądze z funduszu alkoholowego.

Kierownik MOPS Pani Jolanta Skrzypiec przedstawiła plany wakacyjne (załącznik nr 5 do protokołu).

Z-ca Dyrektor ZS w Zalewie Pani Elżbieta Miedzińska powiedziała, że w Zespole Szkół nie ma planu organizacji wakacji. Wyjaśniła powody takiego stanu- brak zapotrzebowania na takie zajęcia ze strony uczniów, czy rodziców. (załącznik nr 6 do protokołu).

Dyrektor ZS w Borecznie Pan Andrzej Nowicki powiedział, że ze względu na trwające prace budowlanie niemożliwe jest wprowadzenie zajęć dla uczniów. Możliwe będzie wprowadzenie zajęć na sali gimnastycznej jeżeli prace ziemne zostaną zakończone. Zajęcia na boisku szkolnym nie będą możliwe z racji nienależytego zabezpieczenia terenu i ewentualnych niebezpieczeństw. (załącznik nr 7 do protokołu).

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska dodała, że Komisja Zdrowia podczas posiedzenie wyjazdowego oglądała szkołę w Borecznie i widziała trwające tam prace budowlane.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Zalewie Pani Teresa Truszkowska powiedziała, że Przedszkole w roku szkolnym 2009/2010 planuje wcześniejsze rozpoczęcie roku szkolnego- praca z dziećmi rozpocznie się od dnia 23 sierpnia 2010r. (załącznik nr 8 do protokołu).

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska zapytała jakie są plany wakacyjne na Świetlicy Terapeutycznej.

Kierownik MOPS Pani Jolanta Skrzypiec powiedziała, że dla Świetlicy Terapeutycznej nie ma opracowanego szczególnego wydzielenia okresu wakacyjnego. Uczestnicy zajęć już wyjeżdżali na wspólną wycieczkę do ZOO z osobami uczęszczającymi do „Słoneczka”, kolejna wycieczka planowana jest do Gdańska. Świetlica Terapeutyczna cały czas jest czynna, nie ma przerwy wakacyjnej.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że wniosek jaki się nasuwa to taki, żeby na forum Gminy organizować wspólne obozy lub kolonie.

Dyrektor ZS w Dobrzykach Pan Jacek Dobrowolski dodał, że rzeczą wiadomą jest, że wypoczywając w domu- nie wypoczywa się. Młodzież mając wolne pragnie gdzieś wyjechać.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że kiedyś organizowane były np. obozy wędrowne, w których brała udział młodzież z terenu całej Gminy. Dodała, że była to bardzo dobra forma wypoczynku.

Radny Pan Grzegorz Głozak powiedział, że prowadzi rozmowy i możliwe, że od września na terenie Gminy powstanie Związek Harcerstwa Polskiego. Myśli, że wszystkie szkoły włączą się w działania czynnie. Dodał, że ZHP pozyskuje duże pieniądze z różnych programów. Organizują oni różne obozy, wycieczki.

Dyrektor ZS w Dobrzykach Pan Jacek Dobrowolski powiedział, że wszystko się skomercjalizowało, są np. pieniądze dla podopiecznych „Słoneczka”, Świetlicy Terapeutycznej, a pozostała młodzież pozostała po prostu na zewnątrz. Pomoc MOPS możliwa jest, gdy dochód nie przekracza 351 złotych na osobę. Dzieci z rodzin o średnich dochodach nie kwalifikują się do wsparcia, bez którego praktycznie nie stać ich na wyjazd. Np. poniesienie kosztów w wysokości 300 zł za dwu tygodniowy obóz strażacki dla dziecka jest dla większości rodzin nie do przeskoczenia.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że pod rozwagę przyszłej Radzie oraz przy konstruowaniu budżetu na przyszły rok należy pomyśleć o zabezpieczeniu środków np. na kolonie.

Radna Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że dobrym rozwiązaniem byłaby wymiana młodzieży w regionach np. dzieci z gór przyjeżdżają na teren Gminy Zalewo, a dzieci z terenu Gminy Zalewo jadą w góry. Fajnie gdyby taka akcja miała charakter ogólnopolski.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Zalewie Pani Teresa Truszkowska powiedziała, że kiedyś organizowano takie wymiany.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że dlatego należy wesprzeć takie inicjatywy by pomóc dzieciom w Gminie.

Dyrektor ZS w Dobrzykach Pan Jacek Dobrowolski powiedział, że najistotniejsze jest zabezpieczenie środków finansowych.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska podziękowała Dyrektorom i Kierownikom za udział w dyskusji.
Przerwa.

Po przerwie.
Ad. 4

Analiza działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska poprosiła o zabranie głosu Kierownik MOPS.

Kierownik MOPS Pani Jolanta Skrzypiec przedstawiła działalność MOPS w Zalewie za 2009 rok. (załącznik nr 9 do protokołu). Dodała, że pomimo iż Ośrodek pozyskuje różne środki zewnętrzne ma też potrzeby. Powiedziała, że z „Kapitału Ludzkiego” zatrudniona jest Pani Anna Trojakowska jako pracownik socjalny, która tak naprawdę pisze projekty np. program wakacyjny jest jej autorstwa, napisała program „Kobieta i Sukces”. Jest to pracownik doświadczony, wyszkolony, potrafi pozyskiwać środki. Otrzymano informację z ROPS-u, że stanowisko tej Pani, jak i innych pracowników socjalnych z tego projektu do przyszłego roku nie będzie finansowane. Dlatego zwraca się do Rady. Zapytała, czy nie dałoby się utworzyć stanowisko w ramach KIS-u, która pilotowałaby pisanie projektów. Dodała, że osoba ta ma potencjał, po prostu zarobiłaby na swoje stanowisko.

Radny Pan Grzegorz Głozak powiedział, że Gmina zainwestowała w Panią Trojakowską.

Kierownik MOPS Pani Jolanta Skrzypiec powiedziała, że szkolona Ona była ze środków „Kapitału Ludzkiego”.

Radna Pani Danuta Helwak powiedziała, że Gmina nie inwestowała w wyszkolenie, ale szkoda byłoby stracić taka osobę. Jest to osoba wartościowa, dużo potrafi. Powiedziała, że chciałaby zapytać na co została przeznaczona nagroda 7000 złotych otrzymana z Ministerstwa, która w całości zasiliła budżet Gminy. Powiedziała, że Pani Trojakowska zasługuje na nagrodę.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz powiedziała, że w takim razie ona zada pytanie o zasadność istnienia KIS-u. Powiedziała, że w 2008r. wydatkowanie środków na KIS wyniosło 6884 złote, a w 2009r. wydatkowano ponad 30.000 złotych. Zapytała dlaczego wydatkowanie tak wzrosło, czym to było powodowane, jakie są osiągnięcia. Stwierdzenie, że 45.000 złotych, które pozyskano z programu odciążyło budżet, jej zdaniem nie spowodowało odciążenia, gdyż były to środki dodatkowe. Wydatki został pięciokrotnie zwiększone z roku na rok. Dodała, że nagroda zmniejszyła wydatki, które poniesione zostały w roku poprzednim. Powiedziała, że w tym roku dąży się do tego by ciąć wydatki, bo nie zrównoważy się budżetu jeżeli się nie będzie ciąć wydatków bieżących.

Kierownik MOPS Pani Jolanta Skrzypiec powiedziała, że nie jest tajemnicą, iż do 2007r. KIS de facto nie działał. Tak naprawdę stanowisko było martwe. W 2007r. była tam 1/4 lub 1/5 etatu, ale aby coś zrobić to nie wystarczy wpaść na chwilę. Działalność Klubu polega na tym, aby zaktywizować uczestników zajęć i jest to zadanie długofalowe. Nikt w ciągu 3-4 miesięcy nie przeformuje człowieka, aby z osoby bezradnej i zagubionej stał się super przedsiębiorcą. W roku 2009r. panie brały udział w projekcie „Kobieta i Sukces” i być może teraz zawiąże się jakaś spółdzielnia, działalność pań zaczyna być dostrzegana. Dodała, że bez środków z zewnątrz nic się nie zrobi. Nie można oczekiwać od jednego człowieka, że będzie on robił za psychologa, za trenera, doradcę zawodowego, specjalistę do spraw przedsiębiorczości. To muszą być osoby wykwalifikowane. W związku z tym potrzebne jest pozyskiwanie środków z zewnątrz np. godzina pracy psychologa to 100 złotych. Dlatego konieczne było zwiększenie środków- napisanie projektu to długa praca i nie napisze się wniosku przychodząc do pracy na 2 godziny. Dlatego też stanowisko zostało zwiększone do całego etatu.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz powiedziała, że w taki razie po co w KIS-ie druga osoba. Robiła orientację i Gminy takie jak Gmina Zalewo na działalność KIS w budżetach przeznaczają 10.000 złotych. W budżecie Gminy koszty już przekroczyły 30.000, a Kierownik chce zatrudnić jeszcze jedną osobę.

Kierownik MOPS Pani Jolanta Skrzypiec powiedziała, że ma pytanie: czy KIS-y, o których mówi Skarbnik działają przez cały rok, czy tylko wówczas, gdy realizowany jest projekt systemowy.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz powiedziała, że się nie dowiadywała.

Kierownik MOPS Pani Jolanta Skrzypiec odpowiedziała, ze tamte KIS-y działają tylko wówczas jak realizowany jest projekt, gdy udzielają się w nich instruktorzy zatrudnieni z programów systemowych.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz powiedziała, że może tak jest, ale widocznie to wystarcza.

Kierownik MOPS Pani Jolanta Skrzypiec powiedziała, że polemizowała by w tej kwestii. Powiedziała, że kapitałem są ludzie.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz powiedziała, że do aktywizacji bezrobotnych są urzędy pracy.

Kierownik MOPS Pani Jolanta Skrzypiec powiedziała, że oni zajmują się inną działalnością.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz powiedziała, że z czegoś trzeba zrezygnować.

Kierownik MOPS Pani Jolanta Skrzypiec powiedziała, że w takim razie działania będą markowane i będzie udawanie, że się coś robi.

Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział ,że swego czasu na wniosek Radnych budżet KIS-u został obcięty, ale jednocześnie dano szansę. Jeżeli będą widoczne działania to KIS będzie utrzymany, jeżeli nie- to zostanie zlikwidowany. KIS się obronił. Powiedział, że jeżeli jest osoba wartościowa to należy zrobić ją osobą odpowiedzialną za prowadzenie KIS-u.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz powiedziała, że założenia do budżetu są takie, iż na pewno nie zwiększane będą wynagrodzenia. Powiedziała, że wydatki trzeba ograniczać, gdyż inaczej nie dopnie się budżetu. Obowiązują nowe wytyczne przygotowania budżetu- ogólnie chodzi o to, żeby zrównoważyć wydatki bieżące z dochodami bieżącymi. Zwiększając wydatki bieżące nie zrobi się tego, gdyż dochody są coraz szczuplejsze np. podatek rolny jest za każdym razem sukcesywnie obniżany, a podwyższając podatek od nieruchomości nie załata się dziury.

Radna Pani Danuta Helwak powiedziała, że rozumie Skarbnik- to, że pilnuje finansów, ale sprawa Pani Trojakowskiej stała się problemem, ponieważ na jej wynagrodzenie od 2011r nie będzie już finansów z Unii, a projekt trzeba prowadzić.

Radny Pan Jarosław Piechotka powiedział, że wiadomo, iż MOPS jest chyba jedyną instytucją, która ciągnie pieniądze z zewnątrz. Uważa, że Skarbnik ma rację, ale z drugiej strony dobrze jest dołożyć pieniądze, aby pozyskać tych pieniędzy jeszcze więcej. Powiedział, że można postępować tak jak mówiła Kierownik MOPS- udawać, że się coś robi za kwotę jaka jest, ale przecież nie o to chodzi. Miło jest otworzyć gazetę i zobaczyć, że coś jest robione. Miło, gdy ludzie skrajnie pokrzywdzeni przez los mogą brać udział. Jego zdaniem Panią Trojakowską można wykorzystać do innych projektów.

Dodał, że na początku kadencji dużo mówiono, że w Urzędzie mało się dzieje, a można tę osobę wykorzystać i w Urzędzie i w MOPS-ie i szkołach. Może ta osoba pisała by projekty i dla szkół i dla domu kultury, MOPS, firm, stowarzyszeń.Radna Pani Iwona Mickiewicz powiedziała, że Gmina zatrudnia biuro od pisania projektów, Radni nie widzą efektów. Kilkakrotnie zgłaszali, aby wycofać się z tej współpracy. Może to byłby sposób na znalezienie środków.

Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że temat został wywołany i niech Skarbnik i Sekretarz zastanowią się nad rozwiązaniem.

Radna Pani Danuta Helwak zapytała, czy MOPS korzysta z opiekunek zatrudnianych z Urzędu Pracy.
Posiedzenie Komisji opuścił Radny Pan Jarosław Piechotka.
Kierownik MOPS Pani Jolanta Skrzypiec powiedziała, że opiekunki są mniej więcej na stałe. Zatrudniając opiekunkę zawsze szuka się osoby z najbliższego otoczenia podopiecznego. Obecnie jest jedna pani ze staży zawodowych.

Radna Pani Danuta Helwak powiedziała, że zasiłki stałe od 1 lipca 2009r. przeszły jako zadania własne gminy, ale słyszała, że jest to jeszcze dofinansowywane.

Kierownik MOPS Pani Jolanta Skrzypiec powiedziała, że MOPS występuje do Urzędu Wojewódzkiego z zapotrzebowaniem, że na wypłatę danego świadczenia potrzebuje określoną kwotę. Wojewoda taką kwotę daje. Gmina nie dokłada do świadczeń.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz powiedziała, że jak dobrze zrozumiała, to środki pozyskane z zewnątrz przez MOPS to środki z Kapitału Ludzkiego i programu „Kobieta i Sukces”.

Kierownik MOPS Pani Jolanta Skrzypiec powiedziała, że z Kapitału Ludzkiego, programu „Kobieta i Sukces”, „Uczeń na wsi”, dożywiania.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz powiedziała, że dożywianie to program rządowy, z którego korzysta każda Gmina, która chce, tak samo zadania zlecone to nie jest jakieś pozyskanie środków.

Kierownik MOPS Pani Jolanta Skrzypiec powiedziała, że nie mówiła, iż zadania zlecone to środki pozyskane.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz powiedziała, że na początku się nie wsłuchiwała. Zapytała, od którego momentu zaczęło się pozyskiwanie środków.

Kierownik MOPS Pani Jolanta Skrzypiec powiedziała, że od innych środków.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że trzeba się zastanowić jak wykorzystać umiejętności Pani, o której rozmawiano. Jeżeli nie znajdzie ona pracy tu, to znajdzie ją gdzieś indziej, ale szkoda by było stracić osobę wartościową.

Radna Pani Iwona Przyszek zapytała, czy firma, którą Gmina wynajmuje do pisania projektów, napisała jakiś projekt dla Gminy w roku ubiegłym. Bo co miesiąc płacona jest pewna kwota dla tej firmy. Czy nie lepiej rozwiązać umowę z firmą.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz powiedziała, że umowa z firmą została rozwiązana i nie pracuje ona dla Gminy od początku 2010r.

Radna Pani Iwona Przyszek powiedziała, że może to jest właśnie ten moment by zatrudnić tę Panią. Mogłaby ona pomagać pracownikom przy pisaniu projektów.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że Skarbnik, Sekretarz, Kierownik MOPS zastanowią się jak wykorzystać umiejętności Pani Trojakowskiej.

Sekretarz Gminy Pani Irena Piechota powiedziała, że gdy tworzony był KIS to założeniem było również to, że osoba zatrudniona będzie pisała również projekty.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz powiedziała, że trzeba się zastanowić nad celowością zatrudnienia dwóch osób. Może Pani Kierownik MOPS musi zastanowić się, która osoba jest bardziej kompetentna i która bardziej się sprawdzi na tym stanowisku. Uważa, że zatrudnienie dwóch osób w KIS-ie jest przesadą.

Kierownik MOPS Pani Jolanta Skrzypiec powiedziała, że zawsze jest łatwiej pisać w dwie osoby, w międzyczasie trzeba też organizować zadania, które przypisane są wyłącznie do KIS-u (m.in. prowadzenie zajęć, organizacja imprez).

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz powiedziała, że trzeba byłoby być na miejscu by to ocenić. Nikt nie będzie tego teraz robił, ale jej stanowisko jest takie, że trzeba ograniczać wydatki bieżące i dążyć do ich minimalizacji. Dodała, że MOPS może w ramach swojego budżetu poszukać środków na zatrudnienie pracownika.

Kierownik MOPS Pani Jolanta Skrzypiec powiedziała, że zmieniła się ustawa o pomocy społecznej i Gmina będzie musiała zatrudnić asystenta rodziny.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz powiedziała, że jeżeli zostanie to narzucone odgórnie to nie da się tego ominąć.

Kierownik MOPS Pani Jolanta Skrzypiec powiedziała, że jeżeli MOPS będzie pisała projekty to jest szansa, że taki asystent zostanie zatrudniony ze środków zewnętrznych.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz powiedziała, że trzeba myśleć długofalowo, bo teraz układając budżet trzeba wykonać wieloletnią prognozę wydatków, która będzie stosunkowo sztywna i trzeba będzie się jej trzymać. Dąży się do tego, aby budżety były realne.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że Skarbnik przedstawia sprawę od strony finansowej za którą odpowiada, a Kierownik MOPS mówi o wartościowej osobie.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz powiedziała, że nie mówi personalnie o żadnej osobie, mówi o konkretnym stanowisku.

Radna Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że skoro Skarbnik mówi, że idą ciężki czasy, to tym bardziej trzeba inwestować w osoby, które są w stanie wygenerować dodatkowe zyski. W tym przypadku są głównie zyski miękkie (aktywizacja, wzrost przedsiębiorczości), które nie wszystkie da się przeliczyć na pieniądze, ale które są bardzo ważne.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że Kierownik MOPS mówiła, iż 50% uczestników projektów znalazło pracę. Uważa, ze to dobry efekt.

Radna Pani Danuta Helwak powiedziała, że projekty dają miękkie rezultaty, ale następnie przekładają się one na efekty trwałe. Powiedziała, że ważną sprawą jest inwestowanie w potencjał ludzki.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że Skarbnik pomyśli co można zrobić.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz odpowiedziała, że myśleć może, ale trudno coś zrobić jak nie ma pieniędzy.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska podziękowała, za udział w dyskusji.
Ad. 5

Zaopiniowanie materiałów sesyjnych na LVII zwyczajną sesję Rady Miejskiej
w Zalewie.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.

Kierownik MOPS Pani Jolanta Skrzypiec przedstawiła projekt uchwały.


 1. w sprawie: dokonania zmiany w treści Uchwały Nr XXXIX/308/09 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie.

Dodała, że § 11 został zmieniony z uwagi na to, że zmieniła się ustawa o finansach publicznych, która wymaga naniesienia stosowanych zmian.Radny Pan Mirosław Czyszek zapytał, czy MOPS ma wydzielony rachunek dochodów.

Kierownik MOPS Pani Jolanta Skrzypiec wyjaśniła, że wszystkie dochody od razu odprowadzane są do Urzędu. Nie ma wydzielonego rachunku.

Radny Pan Mirosław Czyszek zapytał, czy jest odrębna uchwała dotycząca wydzielonego rachunku, o którym wspomina się w omawianym projekcie.

Kierownik MOPS Pani Jolanta Skrzypiec powiedziała, że nie, nie ma też takiej potrzeby. Punkt projektu uchwały daje taką możliwość na wypadek, gdyby taki rachunek należało otworzyć.
Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska poddała pod głosowanie projekt uchwały.

„Za” przyjęciem projektu uchwały głosowało 9 radnych, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.


Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Gminy Pan Alina Błażewicz przedstawiła projekt uchwały.


 1. w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Zalewo kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Powiedziała, że chodzi o to by podejmując jedną uchwałę zaciągnąć kredyt na realizację 4 inwestycji.


Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska poddała pod głosowanie projekt uchwały.

„Za” przyjęciem projektu uchwały głosowało 9 radnych, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.


Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Gminy Pan Alina Błażewicz przedstawiła projekt uchwały.


 1. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalewo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Zalewo za I półrocze.

Powiedziała, że w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych trzeba zmienić formę i zakres sprawozdania składanego przez Burmistrza oraz określić zasady przebiegu prac związanych z konstruowaniem budżetu. Określone są terminy, których należy przestrzegać, aby doszło do uchwalenia budżetu. Większość zapisów wynika bezpośrednio z ustawy.

Powiedziała, że uchwałę dotyczącą budżetu powinno się podjąć do końca roku, najpóźniej do 31 stycznia roku budżetowego.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska zauważyła, że Skarbnik mówi już o projekcie uchwały
11. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zalewo.

Skarbnik Gminy Pan Alina Błażewicz potwierdziła. Powiedziała, że jeżeli chodzi o część opisową to się nie zmieniła, pojawiła się tylko wieloletnia prognoza finansowa, która musi obejmować rok budżetowy i przynajmniej 3 kolejne lata. Ma nadzieje, że pewne zapisy dotyczyć będą tylko kredytów. Zobowiązania trzeba będzie rozpisywać do tego okresu, na jaki są zaciągnięte.

Radny Pan Mirosław Czyszek zapytał, czy takich zapisów trzeba będzie się kurczowo trzymać.

Skarbnik Gminy Pan Alina Błażewicz powiedziała, że projekt budżetu będą musiały być realne. Najpierw powstanie prognoza, na podstawie której przygotowany zostanie budżet. Jeżeli okaże się, że w budżecie coś trzeba zmienić, to najpierw trzeba będzie podjąć uchwałę o zmianach do prognozy.

Wyjaśniła, że wpłynęło pismo, w którym proszono o to by tworzone budżety były realne, nie wpisywać do nich rzeczy, o których wiadomo, że nie da się wykonać.Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że wpisywanie w budżet tylko realnych inwestycji jest zrozumiałe, ale planowanie na ileś lat do przodu jest bez sensu.

Skarbnik Gminy Pan Alina Błażewicz powiedziała, że jesteśmy w Unii Europejskiej, korzystamy z dofinansowania i tam również muszą mieć obraz jak planować środki.

Wyjaśniła, że procent zadłużenia Gmin będzie się teraz obliczać indywidualnie na podstawie wzorów na bazie z lat poprzednich (nie będzie to już 60%). Dodała, że wzory są niedopracowane, koś kto je przygotowywał, nie wstawił realnych wartości. Myśli, że ustawa będzie jeszcze zmieniana, ale na dzień dzisiejszy trzeba się przygotować na to, że taka prognoza będzie musiała być przygotowana.


Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 12.

„Za” przyjęciem projektu uchwały głosowało 9 radnych, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.


Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 11.

„Za” przyjęciem projektu uchwały głosowało 9 radnych, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.


Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.

Inspektor d.s. administracyjno- biurowych Pani Ewa Warcaba- Cympel przedstawiła projekty uchwał:


 1. w sprawie: dokonanie zmian w Uchwale Nr XXVI/184/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Janiki Wielkie na lata 2008- 2014.
 1. w sprawie: dokonanie zmian w Uchwale Nr XXVI/185/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Wieprz na lata 2008- 2014.
 1. w sprawie: dokonanie zmian w Uchwale Nr XXVI/186/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Witoszewo na lata 2008- 2014.
 1. w sprawie: dokonanie zmian w Uchwale Nr XXVI/187/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Sadławki na lata 2008- 2014.
 1. w sprawie: dokonanie zmian w Uchwale Nr XXVI/188/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Urowo na lata 2008- 2014.
 1. w sprawie: dokonanie zmian w Uchwale Nr XXVI/189/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kupin na lata 2008- 2014.
 1. w sprawie: dokonanie zmian w Uchwale Nr XXVI/190/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Jerzwałd na lata 2008- 2014.
 1. w sprawie: dokonanie zmian w Uchwale Nr XXXVIII/290/09 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Murawki na lata 2009- 2015.
 1. w sprawie: dokonanie zmian w Uchwale Nr XLVIII/365/09 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zalewo na lata 2009- 2015.Sekretarz Gminy Pani Irena Piechota powiedziała, że jest problem z Urowem.

Inspektor d.s. administracyjno- biurowych Pani Ewa Warcaba- Cympel powiedziała, że Rady Sołeckie, sołtysi wypowiadali się na temat tych planów wcześniej. Wszyscy deklarują chęć zmian prócz sołtysa Urowa, który stwierdził, że nie podpisze się pod zmianami. Jeżeli uchwały rady sołeckiej nie zostaną podpisane to uchwały dotyczące Urowa i Murawek zostaną wycofane z porządku obrad sesji.

Radna Pani Krystyna Kacprzak zapytała dlaczego Sołtys jest przeciwny uchwałom.

Inspektor d.s. administracyjno- biurowych Pani Ewa Warcaba- Cympel powiedziała, że Sołtys twierdzi, iż Plan nic miejscowości nie daje.

Radna Pani Jolanta Grzywna zapytała, czy na uchwale mogłyby być podpisy Rady Sołeckiej.

Inspektor d.s. administracyjno- biurowych Pani Ewa Warcaba- Cympel powiedziała, że jeżeli Rada zechce się podpisać pod podjętą uchwałą- to tak.

Radna Pani Iwona Parzyszek zapytała, czy omawiane projekty uchwał dają większe możliwości pozyskania środków.

Inspektor d.s. administracyjno- biurowych Pani Ewa Warcaba- Cympel odpowiedziała, że brak zmian w uchwałach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra spowoduje, że nie będzie można dla tych miejscowości ubiegać się o środki.
Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska poddała pod głosowanie projekty uchwał od nr 1 do nr 9.

„Za” przyjęciem projektu uchwały głosowało 9 radnych, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.


Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.

Sekretarz Gminy Pani Irena Piechota przedstawiła projekt uchwały:


 1. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 94, położona w obrębie Wielowieś.

Wyjaśniła, że chodzi o wydzierżawienie stawu w Wielowsi.Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska zapytała, czy będzie to w formie przetargu.

Sekretarz Gminy Pani Irena Piechota powiedziała, że będzie to w formie przetargu ograniczonego dla mieszkańców Wielowsi.

Radny Pan Grzegorz Głozak powiedział, że staw pełni funkcję zbiornika przeciwpożarowego. Uważa, że powinien on zostać w zasobie Gminy, bo gdy jedna osoba go wydzierżawi to inni nie będą mieli do niego dostępu.

Sekretarz Gminy Pani Irena Piechota powiedziała, że obecnie nie wykorzystuje się stawu jako zbiornika p.poż.

Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że obecny na poprzedniej komisji strażak mówił, że jednostki OSP korzystają podczas akcji z dużych zbiorników wodnych. Uważa, że korzystne byłoby by staw został w gestii Gminy, nie wydzierżawiać go. Pan Witkowski może być opiekunem stawu. Powiedział, że stawem jest zainteresowana osoba z Olsztyna, która gdyby wydzierżawiała staw to mogłaby go ogrodzić i nawet straż nie miałaby do niego dostępu.
Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska poddała pod głosowanie projekt uchwały.

„Przeciw” przyjęciu projektu uchwały głosowało 9 radnych, przy braku głosów „za” i „wstrzymujących”.


Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.

Sekretarz Gminy Pani Irena Piechota przedstawiła projekt uchwały:


 1. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 85/10, położona w obrębie Boreczno.


Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska poddała pod głosowanie projekt uchwały.

„Za” przyjęciem projektu uchwały głosowało 9 radnych, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.


Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.

Sekretarz Gminy Pani Irena Piechota przedstawiła projekt uchwały:


 1. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 76/2, położona w obrębie Boreczno, gm. Zalewo.

Dodała, że jest to działka w pobliżu Kościoła przy drodze do Zalewa.Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska zapytała, kto chce nabyć działkę.

Sekretarz Gminy Pani Irena Piechota poprosiła, żeby to sprawdzić.

Inspektor d.s. administracyjno- biurowych Pani Ewa Warcaba- Cympel sprawdziła i powiedziała, że działkę chciałby kupić pan, który jest bibliotekarzem w szkole w Borecznie.
Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska poddała pod głosowanie projekt uchwały.

„Za” przyjęciem projektu uchwały głosowało 9 radnych, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.


Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że powraca sprawa projektu uchwały:


 1. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie wydzielonej części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 131/1, położona w miejscowości Zalewo przy ul. Traugutta.Radna Pani Iwona Mickiewicz powiedziała, że Pan Żebrowski chce kupić działkę, ale w całości. Nie chce by dzielić ją tak jak proponował Radny Czyszek.

Radny Pan Grzegorz Głozak powiedział, że działkę należy przeznaczyć do przetargu.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska zapytała, czy nie można by było podzielić omawianego terenu pomiędzy rodziny zamieszkujące w kamienicy (5 rodzin).

Radna Pani Iwona Mickiewicz powiedziała, że pomiędzy sobą podzielili się terenem, wiedzą co do kogo należy.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska: skoro tak, to najwyżej policzyć zajmowaną przez każdego część działki i niechby każdy od tej części płacił podatek.

Radny Pan Grzegorz Głozak powiedział, że trzeba zaproponować by mieszkańcy zawiązali wspólnotę i niech wspólnota wydzierżawi omawiany teren.

Sekretarz Gminy Pani Irena Piechota powiedziała, że teren jest mały i fizyczne podzielenie go pomiędzy mieszkańców może być niemożliwe bo okaże się np. że ktoś nie ma dostępu do gospodarowanej części działki.

Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że podtrzymuje swój wniosek by działkę podzielić i umożliwić Panu Żebrowskiemu zakup jej części.

Sekretarz Gminy Pani Irena Piechota powiedziała, że jeżeli działka miałaby być dzielona to Gmina musiałaby zapłacić za podział działki.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że lepiej gdyby podzielić działkę miedzy mieszkańców i niech każdy płaci za użytkowaną cześć.

Radna Pani Krystyna Kacprzak zwróciła uwagę, że proponowany projekt uchwały zakłada sprzedaż działki.

Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że jest za tym by proponowany projekt uchwały odrzucić. Przeznaczenie gruntu w całości też nie byłoby wskazane bo wtedy wygra Pan Żebrowski. Tak wiec rozpatrywać należy podział, albo zachowanie aktualnego stanu.

Jest za podziałem działki.Radna Pani Danuta Helwak zauważyła, że Pan Żebrowski nie jest zainteresowany fragmentem działki.

Radna Pani Iwona Mickiewicz potwierdziła wypowiedź Radnej Helwak. Uważa, że nie ma sensu uszczęśliwianie kogoś na siłę. Dodała, że podział musiałby być wykonany przez geodetę, a wiążą się z tym koszty.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że nie można preferować jednej osoby.

Radna Pani Iwona Mickiewicz powiedziała, że gdyby Panu Żebrowskiemu zależało faktycznie tylko na dojeździe do budynków to wystarczyłby mu fragment działki.
Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska poddała pod głosowanie projekt uchwały.

„Przeciw” przyjęciu projektu uchwały głosowało 7 radnych, przy 2 głosach „wstrzymujących” i braku głosów „za”.


Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że na poprzedniej Komisji był głosowany jego wniosek o podział w/w działki.

Inspektor d.s. administracyjno- biurowych Pani Ewa Warcaba- Cympel powiedziała, że wniosek Radnego na poprzedniej komisji został odrzucony.

Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że składa go powtórnie- podzielić działkę- część sprzedać Panu Żebrowskiemu, a pozostała część wydzierżawić mieszkańcom kamienicy.

Radna Pani Krystyna Kacprzak zwróciła uwagę, że nie ma trybu- działkę sprzedajemy Panu Żebrowskiemu …

Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że fragment działki, który potrzebny byłby Panu Żebrowskiemu, można by sprzedać na powiększenie jego działki. Pozostałą cześć można by wydzierżawić w trybie przetargu ograniczonego mieszkańcom kamienicy.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że przede wszystkim czy Pan Żebrowski wyraża chęć zakupu części działki- jeżeli nie to nie ma sensu dokonywania podziału.

Radna Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że podział spowodował by konflikt pomiędzy mieszkańcami ponieważ w tej chwili każdy z nich ma „swój” fragment działki, a później dla kogoś jej zabraknie. Nie widzi potrzeby wychodzenia przed szereg. Dodała, że teraz jest „trójkąt bermudzki” 500 metrów, a później będzie „trójkąt bermudzki” 100 metrów. Uważa, że jest to niepotrzebne.

Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że fragment działki to od wielu lat śmietnisko. Mieszkańcy kłamią mówiąc, że robili tam porządek.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że zabranie fragmentu działki mieszańcom kamienicy na rzecz Pana Żebrowskiego spowoduje, że mieszkańcy będą musieli podzielić się miedzy sobą pomniejszoną działką, której fragmenty są już użytkowane przez dane osoby. Może to powodować konflikty pomiędzy mieszkańcami kamienicy.

Wnioskuje by omawianą działkę podzielić na 5 rodzin mieszkających w kamienicy i im to wydzierżawić.Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że Radni mogą zostać posądzeni o to, że nie są przedsiębiorczy.

Radna Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że trudno. Radny nie musi być przedsiębiorczy.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że nie uważa by Gmina dużo zyskała na sprzedaży działki, tym bardziej gdyby trzeba było dokonywać podziału geodezyjnego.

Zaproponowała by Urząd zapytał Pana Żebrowskiego, czy byłby on zainteresowany zakupem fragmentu działki i wówczas będzie można dalej dyskutować.Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.

Radna Pani Krystyna Kacprzak przedstawiła projekt uchwały:
18) w sprawie: dokonania zmiany treści uchwały Nr L/379/09 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2010.
Dodała, że 18.06.10r. wpłynął wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej oraz uzasadnienie do wniosku (załączniki nr 10 i 11 do protokołu).
Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska poddała pod głosowanie projekt uchwały.

„Za” przyjęciem projektu uchwały głosowało 9 radnych, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.


Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.

Sekretarz Gminy Pani Irena Piechota przedstawiła projekt uchwały:
19) w sprawie: dokonania zmian w treści uchwały Nr II/6/06 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę Zalewo w Zgromadzeniu Związku Gmin „Jeziorak” z siedzibą w Iławie.
Dodała, że Burmistrz na ostatnim spotkaniu Zarządu Związku Gmin „Jeziorak” złożył rezygnację.
Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska poddała pod głosowanie projekt uchwały.

„Za” przyjęciem projektu uchwały głosowało 9 radnych, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.Ad. 6

Sprawy różne
Posiedzenie Komisji opuścił Radny Pan Mirosław Czyszek.
Radna Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że dowiedziała się od Kierownik MOPS, iż ta otrzymała ultimatum z Urzędu Marszałkowskiego odnośnie konieczności podpisania do 30 czerwca 2010r. przez osobę upoważnioną (Burmistrza) aneksu do umowy dotyczącego planowanych zajęć wakacyjnych. Jeżeli nie zostanie to zrobione to środki na ten cel przepadną.

Na poprzedniej Komisji porosiła Sekretarz Gminy, Radcę Prawnego i Kierownik MOPS by wspólnie zastanowić się jak tę sprawę można rozwiązać. Stanęło na tym, że Kierownik MOPS poprosi jeszcze o przełożenie o kilka dni podpisanie umowy.

Powiedziała, że w Sądzie Okręgowym w Elblągu dowiedziała się, iż Pan Hardybała miał tydzień na napisanie odwołania od orzeczenia Sądu. Jeżeli by się odwołał to sprawa dalej by się toczyła przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku. Do czasu wydania orzeczenia przez tenże Sąd nie można by powiedzieć, że orzeczenie wydane przez Sąd Okręgowy w Elblągu jest prawomocne. Wie, że na dzień dzisiejszy nie wpłynęło odwołanie.

Od Dyrektor Wydziału Prawnego Wojewody wie, że została wysłana do Prezesa Rady Ministrów kandydatura na stanowisko osoby pełniącej obowiązki Burmistrza- kandydatem jest Pani Irena Piechota.

Mając takie informacje założono, że Sekretarz Gminy mogłaby pewne rzeczy podpisać wiedząc, że w najbliższym czasie zostanie Komisarzem.

Zapytała, czy może są jakieś informacje dotyczące tej sprawy, wiadomo coś nowego.Sekretarz Gminy Pani Irena Piechota powiedziała, że nic jej nie wiadomo.

Radna Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że mówi o tym, gdyż jutro mija wyznaczony termin dotyczący wspomnianego projektu. Wyczerpuje się cierpliwość Urzędu Marszałkowskiego.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że sytuacja nie jest zależna od pracowników Urzędu.

Radna Pani Danuta Helwak powiedziała, że sytuacja jest też konsekwencją zabranych Kierownik MOPS pełnomocnictw. Od czasu kiedy chodziło o zemstę na Radnej to minęło już pół roku- zrobiliście co chcieliście zrobić. Można było przywrócić pełnomocnictwa Kierownik MOPS.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że w tej chwili pozostaje tylko czekać.

Radna Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że gdy rozmawiała z Dyrektor Wydziału Prawnego to ta stwierdziła: „Pan Hardybała ugotował Was na miękko”. Pozostaje tylko nadzieja, że Pan Hardybała nie odwoła się od orzeczenia Sądu Okręgowego.

Uważa, że skoro w styczniu zapadł wyrok nieprawomocny w Sądzie Rejonowym w Iławie, który zakazuje piastowania funkcji burmistrza, to służby Wojewody od stycznia powinny uważniej przyglądać się sytuacji. Brać pod uwagę, że jeżeli wyrok się uprawomocni, to co będzie z urzędem burmistrza. Z jeden strony Burmistrz nie może piastować funkcji, a z drugiej może się odwoływać od wyższych instancji.Radna Pani Danuta Helwak powiedziała, że również w Urzędzie należało się liczyć z taką możliwością i robić wszystko by ograniczyć negatywne skutki sytuacji.

Sekretarz Gminy Pani Irena Piechota powiedziała, że jeżeli Burmistrz nie podjął decyzji o upoważnieniu kogoś do podejmowania decyzji, to nikt Go do tego nie zmusi.

Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że zgadza się z tym, tyle tylko, że Radni słyszeli dużo pięknych słów jak to Burmistrz pracuje dla dobra Gminy i właśnie się okazało ile tego dobra Gmina ma.

Radna Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że wpłynęło pismo informujące, że Urząd dostał wyliczenie kwoty do zapłaty, jeżeli chodzi o zapłacenie z tytułu nieprawidłowości użytkowania busa. Dodała, że Radni na wniosek Komisji Rewizyjnej otrzymali pismo o którym mówiła na sesji, natomiast konkretne wezwanie do zapłaty przyszło z terminem do zapłaty 21 czerwca do Urzędu. Kwota do zapłaty to prawie 11 tys. złotych plus odsetki. Urząd wnioskował o przedstawienie wyliczeń i wyliczenia wpłynęły do Urzędu. Rada nie zna tych wyliczeń. Zapytała co dalej dzieje się w tej sprawie.

Sekretarz Gminy Pani Irena Piechota powiedziała, że niektóre sprawy były wyjaśniane i wyliczenia mają być dokonane jeszcze raz.

Radna Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że wpłynęło także pismo ze Związku Hodowców Gołębi w Gdańsku. (załącznik nr 12 do protokołu). Powiedziała, że przygotowano odpowiedź na pismo w którym wyjaśniono, że chociaż niektóre zapisy uchwały zausterkowano, to nie dotyczyło to zapisu uchwały dotyczącego tego, że dopuszcza się hodowanie gołębi na terenie miasta po uprzednim uzyskaniu zgody mieszkańców danej nieruchomości i sąsiednich nieruchomości na której zlokalizowany jest gołębnik oraz paragraf mówiący, że osoby prowadzące hodowlę gołębi bez wymaganej zgody są zobowiązane taką zgodę uzyskać w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie uchwały. Wyjaśniono także, że uchwała powstała na skutek pism adresowanych do Rady: z 2007r. z podpisami 13 mieszkańców i z 2009r. z podpisami 7 mieszkańców. Oba pisma dotyczyły uciążliwości hodowli gołębi. W piśmie napisano także, że Rada nie widzi podstaw do uchylenia uchwały.

Radna powiedziała, że wpłynęło także pismo od Pana Haski dotyczące sprzedaży nasypu kolejowego w Półwsi, przylegającej do jego działki. Powiedziała, że pracownik Urzędu rozmawiał z żoną Pana Haski. Chodzi o to, że na części działki, która miałaby iść na sprzedaż Państwo Haska mają zrobiony staw. Niemniej w wyniku rozmów osiągnięto porozumienie (fragment działki zostanie wydzielony i państwo Haska i Pawłowscy będą mogli brać udział w przetargu).

Powiedziała, że kontaktował się z nią prawnik państwa Fiedorowicz, który chciał by w trybie pilnym przedłożyć do podjęcia projekt uchwały w sprawie studium zagospodarowania przestrzennego w sprawie działki w Rąbitach. Wcześniej podjęto uchwałę dotyczącą jednej działki, a okazuje się, że żwir jest także na sąsiedniej działce. Ostatecznie temat upadł- okazało się, że uchwała nie jest potrzebna.

Radna powiedziała, że z prokuratury w Iławie wpłynęło pismo o wszczęciu śledztwa w sprawie popełnienia przestępstwa przez burmistrza Zalewa (pełnienie funkcji Burmistrza pomimo sądowego zakazu). Powiedziała, że wraz z grupą Radnych złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, składała już też zeznania.Powiedziała, że do wiadomości Rady wpłynął także protest Pana Otulaka w sprawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej troski.
Ad. 7.

Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Pani Wanda Skolimowska zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała Przewodniczący Komisji
Wanda Skolimowska


Danuta Helwak

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość