Strona główna

Zaburzenia komunikacji językowej dyslalia, alalia treści kształcenia


Pobieranie 8.39 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar8.39 Kb.
ZABURZENIA KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ - DYSLALIA, ALALIA
Treści kształcenia:

 1. Najważniejsze zjawiska logopedyczne: niezakończony rozwój mowy, opóźniony rozwój mowy, wada wymowy, odmienne realizacje spowodowane uszkodzeniami organicznymi i/lub chorobami fizycznymi.

 2. Dyslalia – problemy terminologiczne i klasyfikacje.

 3. Sygmatyzm, rotacyzm, rynolalia – problemy terminologiczne i klasyfikacje.

 4. Przyczyny powstawania wad wymowy.

 5. Alalia – problemy terminologiczne i klasyfikacje.

 6. Alalia a afazja dziecięca i niedokształcenie mowy o typie afazji.

 7. Rodzaje sygmatyzmu – analiza nagrań audio.

 8. Procedury i strategie postępowania logopedycznego w przypadku dyslalii.

 9. Przypadki alalii – analiza nagrań wideo.

 10. Procedury i strategie postępowania logopedycznego w przypadku alalii.

 11. Metody wywoływania prymarnego i sekundarnego wokalizmu oraz prymarnego
  i sekundarnego konsonantyzmu.


Literatura podstawowa:

 1. D. Antos, G. Demel, I. Styczek, Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy, Warszawa 1971.

 2. J. Cieszyńska, Metody wywoływania głosek, Kraków 2003.

 3. G. Demel, Wady wymowy, Warszawa 1979.

 4. S. Grabias, Perspektywy opisu zaburzeń mowy [w:] Zaburzenia mowy, red. tenże, Lublin 2001.

 5. A. Herzyk, Afazja i autyzm dziecięcy, Lublin 1992.

 6. J.T. Kania, Szkice logopedyczne, Warszawa 1982.

 7. P. Łobacz, Wymowa patologiczna a norma fonetyczna w świetle analizy akustycznej [w:] Zaburzenia mowy, red. S. Grabias, Lublin 2001.

 8. U. Parol, Dziecko z niedokształceniem mowy, Warszawa 1989.

 9. D. Pluta-Wojciechowska, Wybrane zagadnienia terapii mowy dzieci z rozszczepem podniebienia, „Logopedia” 1999, t. 26.

 10. A. Sołtys-Chmielowicz, Dyslalia – problemy terminologiczne. Próba oceny przydatności klasyfikacji objawowych [w:] Polska terminologia logopedyczna, red. J. Ożdżyński, Kraków 1994.

 11. A. Sołtys-Chmielowicz, Klasyfikacje wad wymowy, „Logopedia” 2000, t. 28.

 12. M. Sovák, Alalia, „Logopedia” 1971, t. 10.


Literatura uzupełniająca:

 1. B. L. J. Kaczmarek, Mózgowa organizacja mowy, Lublin 1995.

 2. P. Łobacz, Polska fonologia dziecięca – studia fonetyczno-akustyczne, Warszawa 1996.

 3. Logopedia. Pytania i odpowiedzi, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, t. 2, Opole 2003.

 4. A. Sołtys – Chmielowicz, Analiza lingwistyczna wypowiedzi dziecka z rozległą dyslalią, „Logopedia” 2005, t. 34.

Jadwiga Cieszyńska©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość