Zachować dla siebie Modlitwa do św. Jana Chrzciciela Patrona trzeźwościPobieranie 23.14 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar23.14 Kb.
Zachować dla siebie

Modlitwa do św. Jana Chrzciciela Patrona trzeźwości

Św. Janie Chrzcicielu, który absty­nencję praktykowałeś przez całe swoje życie pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów w których alkohol przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed grzechem upijania się. Bądź natchnieniem pomocą dla wszystkich, którzy wyrzekają się napojów alkoho­lo­wych dla dobra swoich najbliższych i Narodu.

Patronie niepijących alkoholu, wzbudź w sercach moich Rodaków pragnienie życia bez alkoholu, abyś­my poprzez ich abstynencję osiągnęli trzeźwość całego Narodu, Amen.

Zachować dla siebie

Modlitwa do św. Jana Chrzciciela Patrona trzeźwości

Św. Janie Chrzcicielu, który absty­nencję praktykowałeś przez całe swoje życie pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów w których alkohol przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed grzechem upijania się. Bądź natchnieniem pomocą dla wszystkich, którzy wyrzekają się napojów alkoho­lo­wych dla dobra swoich najbliższych i Narodu.

Patronie niepijących alkoholu, wzbudź w sercach moich Rodaków pragnienie życia bez alkoholu, abyś­my poprzez ich abstynencję osiągnęli trzeźwość całego Narodu, Amen.

Zachować dla siebie

Modlitwa do św. Jana Chrzciciela Patrona trzeźwości

Św. Janie Chrzcicielu, który absty­nencję praktykowałeś przez całe swoje życie pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów w których alkohol przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed grzechem upijania się. Bądź natchnieniem pomocą dla wszystkich, którzy wyrzekają się napojów alkoho­lo­wych dla dobra swoich najbliższych i Narodu.

Patronie niepijących alkoholu, wzbudź w sercach moich Rodaków pragnienie życia bez alkoholu, abyś­my poprzez ich abstynencję osiągnęli trzeźwość całego Narodu, Amen.
Włożyć do koszyczka

_______________________________________________'>DEKLARACJA_ABSTYNENCKA'>DEKLARACJA
ABSTYNENCKA


Włożyć do koszyczka

DEKLARACJA
ABSTYNENCKA


Włożyć do koszyczka


DEKLARACJA
ABSTYNENCKA

Deklaracja

_____________________________________________

(Imię i nazwisko)_____________________________________________

(Własnoręczny podpis)

dnia ................2015

Deklaracja

_____________________________________________

(Imię i nazwisko)

_____________________________________________

(Własnoręczny podpis)

dnia ................2015

Deklaracja

_____________________________________________

(Imię i nazwisko)

_____________________________________________

(Własnoręczny podpis)

dnia ................2015

Deklaracja Trzeźwościowa

Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich” (hasło KWC)

Jako uczeń Chrystusa, mając świadomość moralnych i społecz­nych skutków picia alkoholu posta­nawiam podjąć dobrowolnie zobo­wią­­zanie abstynencji od spożywania napojów alkoholowych.

Ponadto nie będę napojów alko­ho­lowych kupował, ani nikogo nimi częstował.

Zobowiązanie to podejmuję na okres WIELKIEGO POSTU (to jest od 18 lutego do 4 kwietnia 2015 roku).

W wiadomej sobie intencji uzew­nętrzniam niżej złożonym podpisem.


Deklaracja Trzeźwościowa

Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich” (hasło KWC)

Jako uczeń Chrystusa, mając świadomość moralnych i społecz­nych skutków picia alkoholu posta­nawiam podjąć dobrowolnie zobo­wią­­zanie abstynencji od spożywania napojów alkoholowych.

Ponadto nie będę napojów alko­ho­lowych kupował, ani nikogo nimi częstował.

Zobowiązanie to podejmuje na okres WIELKIEGO POSTU (to jest od 18 lutego do 4 kwietnia 2015 roku).

W wiadomej sobie intencji uzew­nętrzniam niżej złożonym podpisem.


Deklaracja Trzeźwościowa

Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich” (hasło KWC)

Jako uczeń Chrystusa, mając świadomość moralnych i społecz­nych skutków picia alkoholu posta­nawiam podjąć dobrowolnie zobo­wią­­zanie abstynencji od spożywania napojów alkoholowych.

Ponadto nie będę napojów alko­ho­lowych kupował, ani nikogo nimi częstował.Zobowiązanie to podejmuje na okres WIELKIEGO POSTU (to jest od 18 lutego do 4 kwietnia 2015 roku).

W wiadomej sobie intencji uzew­nętrzniam niżej złożonym podpisem.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy