Strona główna

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. (poz. 1058)


Pobieranie 21.3 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar21.3 Kb.

,Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 17 czerwca 2003 r. (poz. 1058)PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

karta informacyjna dla:


- wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia


Lp.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „ Budowa stawu hodowlanego o powierzchni 30877 m2”.

1

Numer wpisu

3575/09

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Inwestycja realizowana będzie w obrębie wsi Kozaki na działce o nr geodezyjnym 97/139 w miejscu gdzie znajduje się już zbiornik wodny. Teren wokół inwestycji stanowią łąki i pastwiska, nieużytki oraz grunty zadrzewione i zakrzewione. Teren inwestycji znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wzgórz Szeskich.

Parametry techniczne inwestycji:  • powierzchnia stawu - 30877m2

  • wysokość piętrzenia - do 1,5 m

  • pojemność zbiornika - 46000 m3

Przez realizację powyższej inwestycji inwestor planuje umocnić istniejące groble stawowe oraz pogłębić i oczyścić dno zbiornika z namułu dennego
3

Znak sprawy

GPO 7624.St.20/2009

4

Data złożenia

2009.09.24

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Andrzej Ciołek

Kozaki 17/1

19-500 Gołdap


6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko , mapa orientacyjna i szczegółowa lokalizacji inwestycji.

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Miejski w Gołdapi

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14

Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości, pok.25, tel. 87/615-60-239

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Postępowanie administracyjne w toku; wystąpiono o wydanie opinii do Starosty Gołdapskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, czy dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

nie ma

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

Uwagi

-


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość