Strona główna

Załącznik do Umów naprawczych pkp ic załącznik nr 21


Pobieranie 87.92 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar87.92 Kb.

Załącznik do Umów naprawczych PKP IC

Załącznik nr 21

do Umowy nr UM-………………..Zbiorcze zestawienie stałych prac
przy naprawach okresowych podwozi
na
4 Poziomie Utrzymania
wagonów osobowych typu 111A, 112A, 140A, 141A, 111ArowSpis treści
Rozdział I 3

Uwagi ogólne 3

§1 3

Postanowienia wstępne 3Rozdział II 4

Zbiorcze zestawienie prac przy naprawie rewizyjnej podwozia wagonu osobowego 4

§ 2 4

Przygotowanie podwozia wagonów do naprawy - diagnostyka i demontaż 4§ 3 5

Zestawy kołowe i łożyska osiowe 5

§ 4 5

Wózki wagonowe 5§ 5 6

Urządzenia cięgłowe i zderzne 6

§ 6 6

Ostoja pudła wagonu 6§ 7 7

Pudło wagonu 7

§ 8 7

Hamulec i urządzenia pneumatyczne 7§ 9 8

Instalacje niskiego napięcia 8

§ 10 8

Ogrzewanie - przyrządy, urządzenia i instalacje ogrzewcze 83. Klimatyzacja (dotyczy tylko wagonów 111Arow) 10

§ 11 12


Montaż, próby stacjonarne i ruchowe, badania i odbiór wagonu 12


Rozdział I

Uwagi ogólne§1

Postanowienia wstępne


 1. Naprawa okresowa podwozia wagonu osobowego obejmuje ;

 1. demontaż maszyn, urządzeń, podzespołów, zespołów i elementów,

 2. oczyszczenie z brudu, smaru i korozji,

 3. weryfikację elementów, podzespołów i zespołów,

 4. naprawę, względnie wymianę elementów, podzespołów i zespołów nie spełniających kryteriów określonych w warunkach technicznych odbioru, dokumentacji techniczno - ruchowej, normach (EN,PN, ZN), instrukcjach i przepisach,

 5. kontrolę jakości prac wykonanych w zakładzie naprawiającego wagon,

 6. próbną jazdę po wykonanej naprawie wg zasad zawartych w Załączniku

 1. Podczas każdej naprawy okresowej podwozia wagonu wszystkie rozłączane połączenia śrubowe należy wykonać przy użyciu nowych śrub, podkładek i nakrętek a wszystkie zabezpieczenia przy użyciu nowych zawleczek lub specjalnych podkładek zabezpieczających. Dopuszcza się stosowanie dwuczęściowych podkładek wielokrotnego użytku np. typu NORD-LOCK

 2. Podczas każdej naprawy okresowej elementy uszczelniające należy wymienić na nowe, w tym w szczególności.;, progów i klap uchylnych, klap skrzyń WN i akumulatorowych. Wszystkie uszczelki i membrany zaworów rozrządczych. W przypadku uszkodzenia lub utraty właściwości należy wymienić uszczelnienia pozostałych skrzyń, puszek, kanałów wentylacji i ogrzewania oraz urządzeń podwozia.

 3. Materiały użyte w procesie napraw okresowych wagonów osobowych muszą spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących niepalności i nietoksyczności, a także nie mogą zawierać azbestu oraz muszą odpowiadać wymaganiom technicznym obowiązujących norm i przepisów.

 4. Podany w niniejszym załączniku zakres prac przy naprawie rewizyjnej podwozia wagonów osobowych jest zakresem częściowym. Stały zakres naprawy oprócz niżej wymienionych prac zawiera również czynności i prace wynikające z warunków konstrukcyjnych i technologicznych dla danego rodzaju i typu wagonu osobowego ujęte w DSU, DTR wagonu lub DTR jego podzespołu lub części.


Rozdział II

Zbiorcze zestawienie prac przy naprawie rewizyjnej podwozia wagonu osobowego§ 2

Przygotowanie podwozia wagonów do naprawy - diagnostyka i demontaż

 1. Dla przygotowania podwozia wagonu osobowego do naprawy rewizyjnej należy wykonać następujące prace:

 1. rozłączyć i wymontować akumulatory,

 2. umyć podwozie wagonu, Szczególną uwagę zwrócić na okolice rury spustowej WC, umyć wózki,

 3. przeprowadzić pomiary rezystancji i próby wytrzymałości elektrycznej na przebicie izolacji instalacji elektrycznej wysokiego napięcia (WN) i instalacji niskiego napięcia (nn)
  - oznaczyć uszkodzenia,

 1. Sprawdzić działanie obwodów i oznaczyć obwody niesprawne:

 1. układ zasilania,

 2. sterowania ogrzewania elektrycznego, nawiewnego,

 3. układu przeciwpoślizgowego

 1. Przeprowadzić próbę ogrzewania indywidualnego oznaczyć nieszczelności.

 2. Wymontować uszkodzone lub wymagające przeprowadzenia badań stanowiskowych przyrządy, urządzenia i maszyny elektryczne.

 3. Wymontować urządzenia zewnętrzne:

 1. uszkodzone kurki końcowe głównego przewodu parowego i sprzęgi międzywagonowe wagonów piętrowych,

 2. zderzaki,

 3. sprzęgi śrubowe i aparaty cięgłowe wraz z amortyzatorem,

 4. mostki przejściowe.

 1. Rozłączyć wózki z pudłem, wytoczyć wózki.

 2. Wymontować elementy hamulca:

 1. zawór rozrządczy,

 2. kurki odcinające,

 3. kurki hamulcowe końcowe ze sprzęgami,

 4. nastawiacz klocków hamulcowych,

 5. urządzenia sterujące,

 6. urządzenia regulujące działanie hamulca,

 7. zawory, nadajniki i czujniki urządzenia przeciwpoślizgowego

 8. skrzynię hamulcową (kontener hamulcowy) w wagonach je posiadających.

 1. Wymontować urządzenia ze skrzyń aparatów WN:

 1. urządzenia wybiorcze i przełączające

 2. przekaźnik zanikowo-podnapięciowy,

 1. Wymontować elektryczne urządzenia sprzęgowe WN w razie uszkodzenia.

 2. Wymontować prądnicę z wagonu lub podzespoły przetwornicy statycznej.§ 3

Zestawy kołowe i łożyska osiowe

 1. Wymontować prądnicę, czujnik prędkości, zawory i regulatory hamulca i umyć wózek w myjni.
  W zależności od typu myjni zestawy kołowe wymontować przed lub po umyciu wózka.

 2. Wymontować zestawy kołowe z ramy wózka.

 3. Wymontować maźnice z łożyskami i koło pasowe lub przekładnie napędu prądnicy.

 4. Oczyścić, umyć i sprawdzić zestaw kołowy.

 5. Zbadać defektoskopem obręcze, wieńce kół bezobręczowych oraz osie zestawu kołowego.

 6. Sprawdzić i w razie potrzeby przetoczyć zarys zewnętrzny kół i wyważyć dynamicznie zestawy.

 7. Sprawdzić czopy łożyskowe zestawu i pierścienie wewnętrzne łożysk.

 8. Umyć maźnice, wymontować łożyska i umyć. Sprawdzić maźnice i wykładziny prowadnika maźnicy, zużyte wymienić.

 9. Umyć i sprawdzić łożyska toczne, uszkodzone wymienić, zamontować w maźnicy
  i zakonserwować. Zamontować maźnice z łożyskami na zestaw.

 10. Sprawdzić i naprawić napęd prądnicy lub przekładnię, wał i sprzęgło i inne elementy. Uszkodzone
  i zużyte części zespołów napędowych naprawić lub wymienić. Zakonserwować i zamontować zespoły napędowe prądnicy. Części wirujące wyważyć dynamicznie.

 11. Sprawdzić rezystory i połączenia ochronne oraz szczotki uszyniające, Elementy zużyte wymienić, brakujące uzupełnić..

 12. W wagonach z ogrzewaniem nawiewnym eksploatowanych z prędkością Vmax 120 km/h należy zwiększyć stopień przekładni z 2,5 na 4,78.§ 4

Wózki wagonowe


 1. Wymontować z ramy wózka:

 1. usprężynowanie maźnicze: wieszaki sprężyn, sprężyny i resory maźnicze,

 2. usprężynowanie i zawieszenie belki bujakowej: wieszaki belki bujakowej lub kołyski, sworznie, kamienie i ogniwa zawieszenia, sprężyny bujakowe lub resory piórowe, amortyzatory hydrauliczne lub amortyzatory cierne, zabezpieczenie belki, kołyskę i belkę bujakową.

 1. W wózkach posiadających układ pneumatyczny hamulca sprawdzić i naprawić wszystkie elementy tego układu.

 2. Oczyścić miejsca z uszkodzoną powłoką lakierniczą lub śladami korozji w ramie lub belce bujakowej, odtłuścić je i zagruntować. Sprawdzić wymiary ramy i belki bujakowej. Naprawić ramę wózka, kołyskę, belkę bujakową i gniazdo skrętu oraz wszystkie elementy przyspawane
  i przykręcane. Wymienić uszkodzony amortyzator czopa skrętu lub wkładkę.

 3. Naprawić układ hamulca na wózku:

W wózkach posiadających układ pneumatyczny hamulca, wyregulować linki cięgłowe hamulca ręcznego-uszkodzone wymienić, rozmontować, oczyścić, sprawdzić i nasmarować cylindry hamulca, sprawdzić zbiorniki i przewody. Wymontowane urządzenia układu pneumatycznego: zawory, regulatory i nastawiacze naprawić i zbadać na stanowiskach diagnostycznych, 1. Naprawić usprężynowanie maźnicze wózka: sprawdzić wieszaki sprężyn i trzpienie prowadzące. Sprawdzić i wymienić uszkodzone i zużyte ślizgi maźnicze, sprężyny, tuleje, kamienie, pierścienie metalowe i gumowe.

 2. Naprawić usprężynowanie i zawieszenie belki bujakowej: sprawdzić i zakonserwować resory, wymienić zużyte sworznie, kamienie i ogniwa zawieszenia.. Sprawdzić sprężyny belki bujakowej, sprężyny o niewłaściwej charakterystyce wymienić. Ocenić stan techniczny kołyski, naprawić jej zabezpieczenie. Zbadać metodą defektoskopową wieszaki kołyski lub belki bujakowej a nakrętki metodą penetracyjną

 1. Amortyzatory hydrauliczne i amortyzatory cierne rozmontować, oczyścić, sprawdzić, wymienić części zużyte lub uszkodzone. Amortyzatory zmontować i zbadać na stanowisku diagnostycznym z wydrukiem ich charakterystyki.

 1. Sprawdzić i naprawić lub wymienić gniazdo czopa skrętu, ślizgi i elementy gumowo-metalowe.

 2. Wyregulować w maźnicy odległość pomiędzy czujnikiem impulsów i kołem zębatym czujnika impulsów.
 1. Naprawić lub wymienić /brakujące uzupełnić/ elementy instalacji ochronnej – linki, rezystory i szczotki.

 2. Zmontować kompletny wózek wagonowy. Przeprowadzić pomiary zgodnie z kartą pomiarową
  i wyregulować wózek. Zbadać na stanowisku pomiarowym. Zbadać hamulec i przeprowadzić jego regulację. Pomalować wózek zgodnie z instrukcją malowania.§ 5

Urządzenia cięgłowe i zderzne


 1. Sprawdzić, naprawić i nasmarować prowadniki haka cięgłowego.

 2. Sprawdzić haki cięgłowe, uszkodzone lub zużyte zdemontować, zregenerować, Wszystkie haki zbadać metodą badań nieniszczących np. defektoskopową.

 3. Dokonać oględzin cięgieł, sprzęgów śrubowych i sprężyn cięgłowych; sprężyny i powierzchnie trące haków nasmarować.

 4. Oczyścić aparaty cięgłowe, cierno-sprzęgowe lub z amortyzatorem gumowym i rozmontować, umyć części i sprawdzić, naprawić uszkodzenia, wymienić części zużyte lub uszkodzone. Zużyte wkłady elastomerowe wymienić. Zmontować aparaty cięgłowe i wykonać próby na stanowisku.

 5. Oczyścić zderzaki, zdemontować, umyć części i sprawdzić. Wymienić zużyte półpierścienie, wpusty i tarcze zderzakowe, skompletować sprężynę pierścieniową. Nasmarować części zmontować zderzak i wykonać próby na stanowisku. Zużyte wkłady elastomerowe wymienić.

 6. Dokonać badania zderzaków na stanowisku pomiarowym§ 6

Ostoja pudła wagonu


 1. Oczyścić ostoję pudła i zbadać czy nie ma uszkodzeń mechanicznych, pogięte części ostoi wyprostować, a uszkodzone naprawić.

 2. Dokonać pomiarów ugięcia ostoi w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

 3. Dokonać oględzin elementów łączących pudło wagonu z wózkiem.

 4. Oczyścić i pobielić cyną płytki ochronne oraz miejsca styku aparatury WN z pudłem wagonu – wymienić uszkodzone linki ochronne i uzupełnić brakujące.

 5. Dokonać oględzin i naprawić stopnie wejściowe i ich zamocowanie

 6. Wykonać szczególnie trwałe zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozją wnęk stopni wejściowych poprzez zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi oraz dodatkowo wyłożyć wnękę blachą żeberkową aluminiową lub chromoniklową,

 7. Oczyścić miejsca z uszkodzoną powłoką lakierniczą lub śladami korozji na ostoi i podłodze blaszanej od spodu, odtłuścić je i wykonać zaprawki lakiernicze.§ 7

Pudło wagonu


 1. Progi wejściowe / pod klapy uchylne / zabezpieczyć farbą trudnościeralną i antypoślizgową atestowaną - względnie wykonać okucie progów blachą ryflowaną ze stopu aluminiowego lub innego o lepszych parametrach.

 2. Oczyścić i naprawić przewody ogrzewania nawiewnego i ich elementy regulacyjne. Odgrzybić instalację. Dokonać rewizji silników i wentylatorów zgodnie z DTR i DSU.

 3. Wymienić na nowe wszystkie uszczelniacze m.in. klap skrzyń WN, akumulatorowych oraz wykazujące ślady zużycia uszczelniacze, gniazd ASG i puszek ASK, puszki podłączeniowej prądnicy, gniazd elektrycznych i pozostałe na podwoziu.

 4. Uzupełnić brakujące a uszkodzone wymienić: linki, rezystory i szczotki obejść prądowych instalacji uszyniającej na podwoziu.

 5. Wymienić na nowe węże elastyczne oraz wszelkie uszczelki umożliwiające połączenia pomiędzy różnymi elementami układu pneumatycznego hamulca w przypadku ich uszkodzenia oraz przy podejrzeniu że ich wiek przekroczył 8 lat.

 6. Sprawdzić i naprawić elementy systemu zasilania blokowania drzwi przy prędkości wagonu ponad 5 km/h.§ 8

Hamulec i urządzenia pneumatyczne


 1. Odwodnić i przedmuchać zbiorniki powietrzne, przewody i odwadniacze. Sprawdzić drożność głównego przewodu powietrznego wraz ze sprzęgami hamulcowymi i łącznikami. Zbiorniki podlegające okresowym rewizjom poddać próbie ciśnieniowej wodnej.

 2. Sprawdzić elementy przekładni hamulcowej, wymienić zużyte tulejki i sworznie, wymontować
  i naprawić uszkodzone dźwignie i cięgła, nasmarować wszystkie powierzchnie trące zgodnie
  z kartą smarowania wg DTR.

 3. Odkręcić pokrywę cylindra hamulcowego, wyjąć tłok, wymienić uszczelkę, oczyścić i nasmarować powierzchnie cylindra, naprawić uszkodzone cylindry hamulcowe i zmontować cylinder. Dokonać oględzin zamocowania cylindra, uszkodzenia naprawić.

 4. Rozebrać na stanowisku diagnostycznym i naprawić zawór rozrządczy i nastawiacz klocków hamulcowych. Naprawione zespoły zamontować w wagonie. Manometry poddać legalizacji.

 5. Kurki końcowe i odcinające oczyścić, zdemontować, umyć części i sprawdzić. Wymienić uszczelki lub dotrzeć stożki. Zmontować kurki i sprawdzić ich szczelność. Sprawdzić czas pracy sprzęgu
  i wymienić uszczelki. Wymienić również przeterminowane sprzęgi hamulcowe. Zamontować kurki
  i sprzęgi. Kurki końcowe nie posiadające blokady krańcowego położenia / kurki starego typu / lub bez arotacji wymienić na nowe.

Dokonać oględzin układu hamulca ręcznego, sprawdzić działanie, naprawić uszkodzenia, dokonać regulacji. Uszkodzone cięgła hamulca ręcznego wymienić na nowe,

 1. Zbadać i naprawić urządzenia regulujące działanie hamulca (SAB). Po naprawie wykonać próby na stanowisku.

 2. Wykonać zaprawki uszkodzonej powłoki lakierniczej na zbiornikach powietrza i zaworach, zabezpieczając otwory odpowietrzające przed zatkaniem.

 3. Sprawdzić i naprawić lub wymienić elementy urządzeń instalacji p.poślizgowej:

  1. zawory urządzeń przeciwpoślizgowych (wszystkich typów):

   1. do prób zaworów stosować wzorcowy zawór rozrządczy – zaleca się,
    dla uniknięcia pomyłek, pomalowanie zaworu wzorcowego na kolor czerwony;

   2. wymontowane elementy dokładnie umyć w nafcie, przedmuchać sprężonym powietrzem i wytrzeć do sucha,

   3. do czyszczenia dysz używać wyłącznie drutu miedzianego lub mosiężnego,

   4. korpusy zaworów oczyścić z zewnątrz szczotką stalową i przedmuchać strumieniem sprężonego powietrza,

   5. membrany zaworów oczyścić w pianie mydlanej – uszkodzone lub zużyte wymienić,

   6. wymiana elementów pomiędzy zaworami jest niedopuszczalna,

   7. zawory urządzeń przeciwpoślizgowych, przechowywane ponad 3 miesiące, winny być przed zamontowaniem sprawdzone na stanowisku prób,

   8. umyć, oczyścić i sprawdzić pozostałe elementy zaworów – uszkodzone wymienić na nowe,

  2. regulatory urządzeń przeciwpoślizgowych (wszystkich typów):

   1. sprawdzić na stanowisku diagnostycznym,

   2. wymontowane elementy dokładnie umyć w nafcie, przedmuchać sprężonym powietrzem, wysuszyć i pomierzyć – uszkodzone lub zużyte wymienić na nowe.


§ 9

Instalacje niskiego napięcia


1. Maszyny elektryczne nn:

Maszyny elektryczne nn, na podwoziu poza prądnicą, należy uruchomić w wagonie i sprawdzić ich działanie. Działanie prądnicy wagonowej należy sprawdzić na stanowisku kontrolno-pomiarowym. Prądnice nie wykazujące usterek mechanicznych oczyścić, zbadać stan uzwojeń i izolacji, oczyścić powierzchnię komutatora, wymienić zużyte szczotki, pomalować dostępne powierzchnie.Maszyny uszkodzone należy naprawić wg następującego zakresu:

 1. oczyścić i zdemontować maszyny,

 2. przedmuchać twornik i stojan sprężonym powietrzem,

 3. zbadać stan izolacji poszczególnych uzwojeń,

 4. w razie potrzeby przetoczyć komutator i wyfrezować izolację mikanitową,

 5. oczyścić i pomalować lakierem izolacyjnym powierzchnie pakietu blach i uzwojenia,

 6. pomalować wnętrze stojana lakierem izolacyjnym,

 7. sprawdzić szczotki i szczotkotrzymacze, zużyte szczotki i sprężynki wymienić,

 8. przemyć łożyska, sprawdzić i zakonserwować, łożyska zużyte wymienić,

 9. zmontować maszynę i pomalować lakierem ochronnym,

 10. przeprowadzić próbę działania na stanowisku probierczym.§ 10

Ogrzewanie - przyrządy, urządzenia i instalacje ogrzewcze


 1. Ogrzewanie elektryczne.

Przyrządy i urządzenia ogrzewania elektrycznego naprawiane są w miejscu ich pracy
lub po zdjęciu z wagonu na stanowiskach naprawczych w warsztacie. W warsztacie naprawiane są te przyrządy i urządzenia, które zostały zdjęte w czasie przygotowania wagonu do naprawy. W czasie naprawy tak zdjętych, jak i pozostawionych w wagonie przyrządów
i urządzeń należy wykonać następujące czynności:


  1. Oczyścić przyrządy, rozmontować uszkodzone, oczyścić zespoły i części, sprawdzić
   i naprawić wymieniając uszkodzone części, zamontować przyrządy

  2. przeprowadzić wymagane próby na stanowiskach probierczych wg wymagań odpowiednich norm,

  3. naprawić lub wymienić uszkodzone styczniki , wymienić uszkodzone a brakujące uzupełnić bezpieczniki WN,

  4. oczyścić, odtłuścić i pomalować przyrządy z uszkodzoną powłoką lakierniczą
   i zamontować w wagonie,

  5. oczyścić i zakonserwować skrzynie mieszczące przyrządy i urządzenia, wymienić wkładki bezpiecznikowe WN,

  6. uzupełnić, wykonać naprawę, względnie wymienić uszkodzone elementy przełącznika APO i AW,

  7. naprawić lub wymienić uszkodzone wentylatory ogrzewania nawiewnego,

  8. oczyścić i ocenić stan techniczny regulatorów temperatury na podwoziu, uszkodzone wymienić,

  9. oczyścić i ocenić stan techniczny osprzętu rurowego i przewodów głównych WN, uszkodzone zamocowania rur i przewodów naprawić,

  10. dokonać oględzin podłączeń przewodów WN - uszkodzone końcówki naprawić
   lub wymienić,

  11. sprawdzić działanie obwodów sterowniczo-sygnalizacyjnych i regulatorów ogrzewania na podwoziu, naprawić uszkodzenia,

  12. sprawdzić, naprawić i zakonserwować uziemienia ochronne i robocze. Uszkodzone wymienić.

  13. zbadać a w konieczności wymienić uszkodzone grzałki nagrzewnic komór grzewczych,

  14. naprawić puszki ASK i ASG,

  15. zbadać sprzęgi , gniazda i instalację WN 1. Ogrzewanie nawiewne.

2.1 oczyścić, naprawić, uszczelnić i zakonserwować kanały grzewcze, ich izolację i żaluzje. Filtry powietrza wymontować, oczyścić, uszkodzone wymienić, brakujące uzupełnić. Filtry siatkowe wymienić na nowego typu z włókniny uniepalnionej. Wkłady z włókniny wymienić na nowe.

2.2 zbadać instalację podłączeniową WN i nn nagrzewnicy elektrycznej, naprawić


i zakonserwować regulatory przepustnicy głównej i przepustnic przedziałowych. Dokonać oględzin podłączeń, zakonserwować zaciski i sprawdzić rezystancje elementów grzejnych i izolacji,

2.3 ocenić stan techniczny i zakonserwować wentylator ogrzewania nawiewnego,


silnik naprawić wg zakresu naprawy maszyn elektrycznych,

2.4 naprawić lub wymienić uszkodzone kanały nawiewu, założyć nowe wkłady filtrowania, wyłożyć folią aluminiową maty ocieplające kanały ogrzewania nawiewnego i je zabezpieczyć oraz pomalować farbą o właściwościach niepalnych siatkę zabezpieczającą, założyć brakujące przekaźniki;

2.5 jeżeli kanały ogrzewania nawiewnego są nieuszkodzone (siatka i otulina) , a posiadają otulinę z materiału nie wchłaniającego wodę oraz nie wymagają naprawy pozostawić bez zakładania folii aluminiowej - w przeciwnym przypadku należy je naprawić i wyłożyć folią aluminiową,

2.6 W nagrzewnicy elektrycznej, w przypadku zabezpieczenia starego typu lub posiadającego oznaki zadziałania, wymienić aparat zabezpieczenia topikowego na nowego typu- atestowany / elementy ze stali nierdzewnej/ dopuszczony przez IC;

W przypadku nowego; zdemontować aparat, sprawdzić stan bezpieczników topikowych WN
i płytki topikowej. Dokonać próby działania.

2.7 zbadać a w konieczności wymienić uszkodzone grzałki nagrzewnic oraz części aparatów wybiorczych i przełączających,


3. Klimatyzacja (dotyczy tylko wagonów 111Arow)


  1. Zespół klimatyzacji.

  1. Oczyścić starannie wnętrze zespołu klimatyzacji.

  2. Umyć parownik

  3. .Zmierzyć rezystancję kanałowego czujnika powietrza - pomiar wg DTR urządzenia.

  4. Przeprowadzić próbę wyłączenia samoczynnego termostatu zabezpieczającego.

  5. Właściwie dokręcić nakrywki zabezpieczające wszystkich zaworów parownika na wlocie ciśnieniowym.

  6. Rozebrać zespół wentylatora powietrza kanałowego, zdemontować wentylator; naprawić

  7. Wykonać przegląd silnika elektrycznego wg jego DTR.

  8. Po zainstalowaniu wentylatora sprawdzić jego wyważenie.

  9. Po ponownym zainstalowaniu wentylatora z silnikiem wewnątrz zespołu klimatyzacji sprawdzić prawidłowość podłączeń przewodów do tabliczki zaciskowej i kierunku jego obrotów.

  10. Przedmuchać nagrzewnicę strumieniem powietrza w celu usunięcia śladów zanieczyszczeń.

  11. Zmierzyć rezystancję każdego elementu tworzącego pakiet rezystancyjny nagrzewnicy.

  12. Sprawdzić stan zużycia uszczelek bocznych i dolnych pokryw zespołu klimatyzacyjnego. Wymienić uszkodzone a po ośmiu latach eksploatacji wymienić je na nowe, niezależnie od ich stanu.

  13. Sprawdzić stan połączeń elektrycznych nagrzewnicy, czujnika temperatury, bezpieczników termicznych i wentylatora zespołu klimatyzacji oraz dokręcenie śrub i nakrętek mocujących ww. podzespoły.

  14. Zdemontować syfon odprowadzający skropliny.

  15. Sprawdzić działanie rozprężnego zaworu elektromagnetycznego (wg DTR urządzenia).

  1. Tablica rozdzielcza.

  1. Sprawdzić działanie diod sygnalizacyjnych

  2. .Sprawdzić nastawy wyłączników automatycznych.

  3. Sprawdzić stan zacisków i pewność połączeń przewodów. Uszkodzenia naprawić

  1. Inne podzespoły w wagonie.

  1. Oczyścić dyfuzory powietrza.

  2. Sprawdzić zamocowanie czujników temperatury wewnętrznej, uszkodzone wymienić

  3. Zmierzyć rezystancję grzejników przedziałowych (przeprowadzenie pomiaru i zakres wartości rezystancji wg DTR urządzenia). Sprawdzić podłączenie termostatu zabezpieczającego.

  4. Oczyścić osłony czujników temperatury wewnętrznej, czujnika nasłonecznienia i czujnika powietrza zewnętrznego.

  5. Sprawdzić pewność przymocowania przekładni redukcyjnej o napędzie silnikowym oraz żaluzji przepustnicy głównej do swoich wsporników.

  6. Nasmarować olejem sworznie żaluzji przepustnicy powietrza zewnętrznego. Sprawdzić dokręcenie połączeń elektrycznych na listwie zaciskowej serwomotoru.

  7. Wykonać odgrzybianie środkiem grzybobójczym całej instalacji

  1. Sterownik.

  1. Sprawdzić, przegrzania w sąsiedztwie podzespołów mocy, połączenia lutowane

  2. Sprawdzić, czy nie ma wycieków elektrolitu z kondensatorów elektrolitycznych.

  3. Sprawdzić na warsztacie funkcje wykonywane przez karty elektroniczne sterownika postępując ściśle wg odpowiednich procedur testowania zgodnie z DTR urządzenia.

Zauważone usterki naprawić.

  1. Zespół sprężania/skraplania.

  1. Umyć obudowę sprężarki.

  2. Sprawdzić, czy wszystkie wejścia ciśnieniowe są wyposażone w ich nakrywki zabezpieczające i czy uszczelki nakrywek są w dobrym stanie.

  3. Sprawdzić stan przewodów elektrycznych oraz ich zamocowanie do zacisków sprężarki i wentylatorów.

  4. Uszczelki nasmarować cienką warstwą smaru dla zagwarantowania właściwej elastyczności. Uszczelki tabliczek zaciskowych muszą zostać wymienione po ośmiu latach eksploatacji.

  5. Sprawdzić poprawność wskazań manometrów (wg DTR klimatyzatora).

  6. Zdemontować zespoły wentylatorów skraplania .Dokonać przeglądu silników wentylatorów wg ich DTR.

  7. Po ponownym zainstalowaniu wentylatora sprawdzić, czy jest właściwie wyważony.

  8. Sprawdzić poprawność połączeń przewodów oraz czy są one prawidłowo zainstalowane na tabliczkach zaciskowych.

  9. Po ponownym zainstalowaniu zespołów wentylatorów w zespole skraplacza sprawdzić prawidłowość kierunku wirowania.

  10. Sprawdzić, czy sprężarka w czasie pracy nie wykazuje nadmiernych drgań i zwiększonego hałasu.

  11. Sprawdzić, czy jest odpowiedni poziom oleju w karterze sprężarki (dotyczy sprężarki tłokowej).

  12. Sprawdzić działanie wyłączników ciśnieniowych.

  13. Sprawdzić poziom czynnika chłodzącego w oknie wziernikowym zbiornika przy sprężarce, W razie konieczności czynnik wymienić. Sprawdzić stan osuszaczy czynnika chłodzącego. Sprawdzić temperaturę skraplania wg DTR urządzenia.

4. Przetwornica statyczna

 1. Rozłączyć wszystkie złącza przetwornicy statycznej. Sprawdzić stan połączeń wtyków wielostykowych z instalacją wagonową.

 2. Zdemontować przetwornicę z podwozia, Otworzyć skrzynię i oczyścić wnętrze.

 3. Sprawdzić stan łączy ruchomych i nieruchomych, stan zużycia osłon zabezpieczających przewody wchodzące do różnych złącz.

 4. Sprawdzić, czy nie ma śladów utlenienia lub przegrzania na zaciskach (zarówno wtyczek jak i gniazd).

 5. Podczas wykonywania rewizji wymienić na nowe filtry powietrza przetwornicy.

 6. Dokonać oględzin i naprawy wentylatora.

 7. Oględziny i próby „na zimno” (identyfikacja widzialnych gołym okiem uszkodzeń w przetwornicy statycznej). pomiar wg DTR urządzenia). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości postępować zgodnie z wytycznymi DTR urządzenia.

  1. Sprawdzić ustawienie wewnętrznego termostatu nadmiarowego temperatury przetwornicy.

  2. Sprawdzić stan uszczelek różnych otworów, na ich powierzchni rozprowadzić cienką warstwę

  3. Sprawdzić rozruchu z autostarterem,

Przy próbie warsztatowej sprawdzić wszystkie funkcje wykonywane przez moduły elektroniczne.

 1. Badania przy zasilaniu WN.

  1. Sprawdzenie napięć wyjściowych AC i DC.

  2. Sprawdzenie działania wentylatora wewnętrznego przetwornicy.

  3. Sprawdzenie modułu doładowania baterii.

  4. Sprawdzenie rozruchu z autostarterem i pełnym obciążeniem obwodów wyjściowych.

 1. Urządzenie odłączniko-uszyniające.

  1. Urządzenie odłączniko-uszyniające oczyścić z brudu

  2. Noże stykowe i szczęki należy oczyścić i w razie stwierdzenia pęknięć, nadłamań lub nadtopień wymienić na nowe.

  3. Sprawdzić przyleganie powierzchni stykowych noża do powierzchni stykowych szczęk szczelinomierzem o grubości 0,1 mm. Blaszka nie powinna wchodzić między nóż, a szczęki głębiej niż 5 mm.

  4. Izolatory uszkodzone należy wymienić na nowe.

  5. Oczyścić i sprawdzić dźwignie i cięgła, pęknięte elementy wymienić na nowe a pogięte wyprostować.

§ 11

Montaż, próby stacjonarne i ruchowe, badania i odbiór wagonu


 1. Zamontować na podwoziu wagonu naprawiane w warsztacie zespoły, podzespoły i części.

 2. Oczyścić , wymienić lub uzupełnić kurki odwadniające i filtry w układach pneumatycznych

 3. Opuścić pudło wagonu na naprawione wózki wagonowe i połączyć je. Zamontować pozostałe wyposażenie wagonu.

 4. Przeprowadzić próby:

  1. działania instalacji zasilania nn (z prądnicą lub przetwornicą statyczną)

  2. działania instalacji ogrzewczych, przewietrzania, na podwoziu

  3. działania układów hamulcowych i pneumatycznych, na podwoziu

  4. działania instalacji zdalnego sterowania zamykaniem i blokady drzwi wejściowych,

  5. działania instalacji przeciwpoślizgowej,

 5. wykonać pomiary nacisków kół na szyny z zachowaniem parametrów wskazanych i obowiązujących u Zamawiającego

 6. wykonać badanie układu hamulcowego w wagonie, dokonywane za pomocą urządzeń do badania hamulca z wydrukiem komputerowym wszystkich procesów hamowania i osiągniętych wartości parametrów zgodnie z obowiązującymi normami i DTR wagonów, w tym test odporności na przeładowanie układów hamulca,

 7. Dokonać pomiarów wysokości zderzaków od główki szyny w kompletnie wyposażonym wagonie oraz odległości pomiędzy osiami zderzaków.

 8. Wykonać pozostałe próby i badanie przewidziane w WTO.

 9. Wykonać próbną jazdę wagonu, zgodnie Załącznikiem do Umowy przeprowadzić próby
  i sprawdzenia przewidziane do wykonania w czasie próby ruchowej, usunąć usterki ujawnione w czasie próbnej jazdy.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość