Załącznik nr 1 Benefitplan pb ars002 pckn ps – pracownicyPobieranie 71.04 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar71.04 Kb.


Załącznik nr 1

Benefitplan PB_ARS002_PCKN_PS – pracownicy

Benefitplan PB_HRS002_KNPC_PS – członkowie rodzin, emerytowani pracownicy


Medycyna pracy – badania wstępne, okresowe i kontrolne – tylko dla pracowników uprawnionych

Usługa zawiera pełny zakres obejmujący wszystkie badania i konsultacje lekarskie wymagane obowiązującymi przepisami prawa dla pracownika na danym stanowisku pracy, na które kieruje pracodawca wydając skierowanie.

W ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych Lekarz Medycyny Pracy przeprowadza lub zleca badania niezbędne do wydania pracownikowi orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, zgodnie z wymaganiami Kodeksu Pracy, w tym również badania sanitarno-epidemiologiczne (z wyłączeniem badań w kierunku nosicielstwa)

Profilaktyka medyczna w Medycynie Pracy obejmuje również:

- czynne poradnictwo dla osób chorych na choroby zawodowe lub choroby związane z wykonywaną pracą

- wizytację stanowisk pracy

- zapewnienie udziału Lekarza Medycyny Pracy w zakładowych komisjach BHP.

Uwaga:

Pracodawca zgłasza zapotrzebowanie na uczestnictwo Lekarza Medycyny Pracy w Komisji BHP. Zgłoszenie powinno nastąpić, na co najmniej dwa tygodnie przed dniem, w którym odbywa się posiedzenie (ważne ze względu na konieczność blokady grafiku pracy Lekarza Medycyny Pracy).


Kompleksowe konsultacje specjalistyczne
W ramach abonamentu, Pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach. Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. Grupa LUX MED gwarantują Pacjentom dostęp do lekarzy niżej wymienionych specjalności bez skierowania:

 • choroby wewnętrzne (internista i / lub lekarz medycyny rodzinnej)

 • ginekologia i położnictwo

 • chirurgia

 • laryngologia

 • okulistyka

 • dermatologia

 • alergologia

 • ortopedia

 • kardiologia

 • neurologia

 • urologia

 • diabetologia

 • endokrynologia

 • gastroenterologia

 • nefrologia

 • onkologia

 • pulmonologia

 • reumatologia

 • hematolog

W przypadku gdy posiadaczem Karty jest dziecko:

 • pediatria

 • chirurgia dziecięca

 • ortopedia dziecięca

 • neurologia dziecięca

Ponadto przez lekarza pediatrę prowadzona jest działalność profilaktyczna.

Konsultacje u lekarzy pozostałych specjalności wymagają skierowania od lekarza LUX MED, a w przypadku gdy posiadaczem Karty jest dziecko – od lekarza pediatry LUX MED.

W przypadku braku w placówkach Grupy wymaganego specjalisty, istnieje możliwość skierowania przez lekarza LUX MED Pacjenta na konsultację specjalistyczną do lekarza, który nie przyjmuje w Grupie, ale jest dostępny w Polsce.

Uwaga:


Usługa ta nie obejmuje konsultacji z zakresu: stomatologii, rehabilitacji, psychiatrii oraz konsultacji u specjalistów innych zawodów, tj.np: dietetyk, logopeda, psycholog (w tym seksuolog).

Konsultacje Psychologia (w tym Seksuologa/Androloga) i Psychiatry

W ramach abonamentu Pacjent może korzystać z konsultacji specjalistycznych lekarza psychiatry i psychologa (w tym seksuologa i androloga). Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. Konsultacje te są limitowane i obejmują 3 porady w roku u każdego z tych specjalistów .


Konsultacje profesorskie ze skierowaniem

Lekarze specjaliści w każdym niezbędnym przypadku kierują na konsultacje do samodzielnego pracownika naukowego (dr. hab., prof. nazw., prof. zw.) danej specjalności. Konsultacje te nazywane konsultacjami profesorskimi nie wymagają wówczas żadnej dodatkowej odpłatności.
Kompleksowe badania diagnostyczne

W zakres kompleksowych badań diagnostycznych wchodzą niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej wraz ze środkami kontrastowymi. Liczba wykonywanych badań diagnostycznych jest nielimitowana. Badania diagnostyczne wykonywane są na podstawie skierowań wystawionych przez lekarza LUX MED:

Diagnostyka laboratoryjna

hematologiczne i koaguolologiczne: eozynofilia bezwzględna, leukocyty, OB, morfologia krwi obwodowej z rozmazem, płytki krwii, retikulocyty, czas protrombinowy, czas trombinowy (TT), czas tromboplastynowy (INR), D-Dimery, APTT, fibrynogen, hemoglobina glikolowana

badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe: białko c-reaktywne, ALAT-aminotransferaza alaninowa, ASPAT-aminotransferaza asparaginianowa, amylaza, albuminy, białko całkowite, bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, chlorki, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, kinaza kreatynowa (CPK), dehydrogenaza mleczanowa, fosfataza zasadowa, fosfataza kwaśna, fosforany, GGTP –gamma– glutamylotranspeptydaza, glukoza, glukoza – krzywa, kreatynina, kwas moczowy, lipidogram, magnez, mocznik, potas, proteinogram, sód, trójglicerydy, wapń, żelazo, IGE całkowite, IGA całkowite, IGG całkowite, IGM całkowite, kwas foliowy, witamina B12, TIBC – całkowita zdolność wiązania żelaza, żelazo-krzywa wchłaniania, ferrytyna, ceruloplazmina, transferyna, troponina, tyreoglobulina, apolipoproteina A1, lipaza, miedź, adrenalina (poziom we krwii), kortyzol, test z metodopramidem, prolaktyna, TSH, estradiol, FSH, FT3 (wolne T3), FT4 (wolne T4), beta-HCG, LH, progesteron, prolaktyna, testosteron, AFP, PSA, CEA, CA-125, CA-15.3, CA-19.9

badania serologiczne i diagnostyka infekcji: odczyn VDRL, ASO, RF, Waalera – Rosego, CoombsaBTA, oznaczenie przeciwciał anty Rh, grupa krwi, badanie przeglądowe alloprzeciwciał, Antygen Hbs (HBs-Ag), ATPO, ATG, cytomegalia przeciwciała w klasie IGG/IGM, EBV przeciwciała w klasie IGG/IGM, przeciwciała anty-Hbs, przeciwciała anty-HCV, Helikobakter pyroli, przeciwciała HIV1/HIV2 oraz mononukleoza, różyczka, toksoplazmoza przeciwciała w klasie IGG/IGM, chlamydia trachomatis IGG/IGM/IGA, HBc przeciwciała IGM

badania moczu: badanie ogólne + osad, kwas wanilinomigdałowy białko, fosforany, glukoza kreatynina, kwas moczowy, magnez, mocznik, sód, wapń, ALA, miedź, potas, katecholaminy noradrenalina adrenalina, kortyzol, metoksykatecholaminy, ołów w dobowej zbiórce moczu

badania bakteriologiczne: posiewy i wymazy w kierunku bakterii tlenowych - posiew moczu, posiew kału ogólny, wymaz z gardła, w zależności od wskazań dodatkowo antybiogram, posiew i wymaz w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych, wymaz z ucha, oka, nosa, odbytu, pochwy, rany, posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella, czystość pochwy, posiew nasienia, posiew plwociny, wymaz z szyjki macicy

badania kału: badanie kału ogólne w kierunku pasożytów, na krew utajoną, na Lamblie oraz na Rota Wirus/adenowirusy

badania cytologiczne: cytologia ginekologiczna, cytologia złuszczeniowa z nosa

badania mykologiczne z posiewem, mykogram

badania toksykologiczne: digoksyna, ołów

Diagnostyka obrazowa:

badania elektrokardiograficzne: EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe, 24 godzinne badanie EKG (Holter EKG), Holter EKG ciśnieniowy, Holter EKG „event”

badania rentgenowskie: RTG czaszki, RTG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej – również z barytem, RTG kości krzyżowej i krzyżowo-ogonowej, RTG kości (nosa, podudzia, udowej, ramienia, przedramienia, skroniowych), RTG kręgosłupa (lędźwiowego, krzyżowo-biodrowego, piersiowego, szyjnego), RTG w kierunku skoliozy, RTG łopatki, RTG miednicy, RTG mostka, RTG żuchwy, RTG zatok, RTG żeber, RTG stawów, RTG kończyn, urografia, RTG nosogardła (trzeci migdał), RTG barku

W przypadku badań RTG Pacjent otrzymuje: opis badania oraz wynik badania na nośniku ustalonym dla danej placówki medycznej.

badania ultrasonograficzne: USG jamy brzusznej, USG miednicy mniejszej, USG układu moczowego, USG ginekologiczne przez powłoki brzusznej, USG ginekologiczne (ocena ciąży), USG piersi, USG tarczycy, USG gruczołu krokowego przez powłoki brzuszne, USG transwaginalne, USG ciąży przez powłoki brzuszne, USG scriningowe ginekologiczne, USG jąder, USG ślinianek, ECHO serca, USG gruczołu krokowego transrektalne, Doppler USG tętnic szyi, Doppler USG żył szyi, Doppler USG tętnic kończyny, Doppler USG żył kończyny, USG Doppler jamy brzusznej/ układu wrotnego, USG Doppler tętnic nerkowych, USG Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych, USG stawu biodrowego, USG stawu kolanowego, USG stawu łokciowego, USG stawu skokowego, USG staw barkowy, USG monitorowanie biopsji, USG tkanek miękkich, USG węzłów chłonnych, USG krtani, USG nadgarstka, USG drobne stawy i więzadła, USG palca, USG ścięgna Achillesa

badania endoskopowe: anoskopia, gastroskopia, rektoskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia - pobranie wycinków z oceną histopatologiczną w przypadku wskazań medycznych

badania okulistyczne: pole widzenia, dno oka, adaptacja do ciemności, badanie ciśnienia śródgałkowego, badanie widzenia przestrzennego

rezonans magnetyczny: jamy brzusznej, miednicy małej, śródpiersia (z wyłączeniem piersi), kręgosłupa: lędźwiowego, piersiowego, szyjnego, głowy + angio (z wyłączeniem spektroskopii), oczodołów, zatok, przysadki, stawów: barkowego, łokciowego, kolanowego, nadgarstka, skokowego, biodrowych, krzyżowo-biodrowych, stopy (z wyłączeniem badań dynamicznych), kończyny dolnej (udo, podudzie), kończyny górnej (ramię, przedramię).

tomografia komputerowa: głowy (z wyłączeniem dental CT), zatok, oczodołów, kości skroniowych, szyi, krtani, klatki piersiowej (z wyłączeniem naczyń wieńcowych i serca), klatki piersiowej HRCT, jamy brzusznej (z wyłączeniem kolonoskopii wirtualnej), miednicy małej, kręgosłupa: szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, stawów: biodrowych, kolanowego, skokowego, nadgarstka, barkowego, łokciowego, stopy, CT tkanek miękkich (udo, podudzie, ramie, przedramię).

Inne badania diagnostyczne:

 • spirometria

 • audiometria tonalna

 • densytometria przesiewowa (screeningowa)

 • badanie uroflowmetryczne

 • biopsje cienkoigłowe - guzka, prostaty, piersi, tarczycy, węzłów chłonnych wraz z oceną histopatologiczną

 • mammografia

Uwaga:

Zakres abonamentu nie obejmuje badań ultrasonograficznych wykonywanych w technologii 3D/4D.Nazwy lub metody oznaczeń poszczególnych badań mogą ulegać zmianie w związku z rozwojem technologii i podwyższaniem standardów obsługi, co nie będzie miało wpływu na zakres usług dostępnych w pakiecie.


Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne

Usługi w formie zabiegów, które mogą być wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej w warunkach ambulatoryjnych. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji specjalistycznych, do których Pacjent jest uprawniony w ramach abonamentu. W ramach dostępu do konsultacji u wszystkich specjalistów, konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne obejmują:

Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:

 • pobranie wymazu/posiewu

 • pomiar ciśnienia tętniczego

 • pomiar wzrostu i wagi ciała

 • odczulanie (lek pacjenta)

Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:

 • założenie i zmiana prostego opatrunku nie wymagającego opracowania chirurgicznego;

 • pobranie wymazu i posiewu

 • usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych w centrach własnych Grupy LUX MED.

 • usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych poza centrami własnymi Grupy LUX MED – klasyfikacja przypadku po ocenie lekarza (nie wykonujemy zdejmowania szwów po porodzie)

 • znieczulenie miejscowe

 • usunięcie kleszcza

Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:

 • założenie i usunięcie przedniej tamponady nosa

 • przedmuchiwanie (kateteryzacja) trąbki słuchowej

 • koagulacja naczyń przegrody nosa

 • usunięcie ciała obcego z nosa, ucha

 • założenie/zmiana innego opatrunku laryngologicznego

 • założenie/zmiana/usunięcie sączka

 • płukanie ucha/nosa

 • laryngoskopia pośrednia

 • pobranie wymazu/posiewu

 • usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych w centrach własnych Grupy LUX MED

 • usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych poza centrami własnymi Grupy LUX MED. – kwalifikacja przypadku po ocenie lekarza

 • donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa

Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:

 • badanie dna oka

 • pomiar ciśnienia śródgałkowego

 • usunięcie ciała obcego z oka

 • badanie ostrości widzenia

 • iniekcja podspojówkowa

 • badanie autorefraktometrem

 • podanie leku do worka spojówkowego

 • płukanie worka spojówkowego

 • gonioskopia

 • pobranie wymazu/posiewu

 • dobór okularów

Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne:

 • założenie/zmiana/usunięcie opatrunku gipsowego

 • repozycja złamania (jeżeli standard przychodni na to pozwala)

 • założenie/zmiana opatrunku

 • iniekcje dostawowe i okołostawowe

 • punkcja stawu – pobranie materiału do badań

 • założenie opaski elastycznej

 • założenie szyny/temblaka

 • założenie/dopasowanie kortezy lub stabilizatora

Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:

 • dermatoskopia

 • pobranie wymazu/posiewu

Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:

 • pobranie cytologii

Zabiegi ambulatoryjne pielęgniarskie:

 • podanie leku doustnego

 • iniekcja podskórna, domięśniowa, dożylna

 • podłączenie wlewu kroplowego

 • pobranie wymazu/posiewu

 • założenie/zmiana opatrunku nie wymagającego zaopatrzenia chirurgicznego

 • pobranie krwi

Uwaga:

Wymienione powyżej zabiegi wykonywane są w ramach komplementarnej konsultacji, jeżeli dostępne są w placówce. Materiały i środki medyczne, takie jak: gips tradycyjny, opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, szwy i nici chirurgiczne, użyte do w/w zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do w/w zabiegów, od Pacjenta pobierana jest opłata z uwzględnieniem 10% rabatu.
Skórne testy alergiczne

W ramach usługi „Skórne testy alergiczne” wykonujemy - na zlecenie lekarza LUX MED - skórne testy alergiczne metodą nakłuć. Preparat do testów alergicznych uwzględniony jest w cenie usługi.


Prowadzenie ciąży

Prowadzenie ciąży fizjologicznej zgodnie ze standardami postępowania obowiązującymi w Grupie LUX MED obejmuje opiekę lekarza ginekologa, konieczne konsultacje, niezbędne badania diagnostyczne oraz czynne poradnictwo zdrowotne w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu.

Koszyk usług obejmuje:

 • Badanie cytologiczne

 • Grupa krwi i czynnik Rh  oraz przeciwciała odpornościowe dla krwinek czerwonych

 • Przeciwciała odpornościowe dla krwinek czerwonych (BTA)

 • Morfologia krwi

 • Badanie ogólne moczu

 • Badanie stężenia glukozy na czczo i 2 godz. po podaniu doustnym 75 g glukozy

 • VDRL

 • Antygen HBs  

 • Przeciwciała anty-HBV

 • Przeciwciała anty-HCV

 • Przeciwciała anty HIV

 • Przeciwciała w kierunku różyczki (IgG, IgM)

 • Przeciwciała w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM)

 • Przeciwciała w kierunku cytomegalii (IgG, IgM)

 • Test podwójny – (PAPP-A, wolna podjednostka ß-HCG) 

 • Test potrójny – (całkowite HCG, wolny estriol i AFP) 

 • Posiew w kierunku paciorkowców ß-hemolizujących z pochwy i okolicy odbytu

 • Posiew z kanału szyjki macicy

 • Badania ultrasonograficzne macicy i przydatków
SzSzczepienia przeciwko grypie/anatoksyna p/tężcowa

W ramach profilaktyki chorób zakaźnych wykonujemy szczepienia przeciwko grypie i tężcowi.

Usługa obejmuje:

- konsultację lekarską przed szczepieniem

- szczepionkę (preparat)

- wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji.

Na szczepienia przeciwko grypie zapraszamy do centrów własnych Zleceniobiorcy i placówek współpracujących. Organizujemy również szczepienia wyjazdowe w firmach – dla grup powyżej 30 osób.


Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MED
Każdemu Pacjentowi abonamentowemu przysługuje 10% rabatu na wszystkie usługi medyczne oferowane we własnych centrach medycznych Grupy LUX MED. Rabatów nie sumuje się.
Rehabilitacja

Usługa kierowana jest do Pacjentów:

- po urazach ortopedycznych

- cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów

- cierpiących z powodu chorób zawodowych

- cierpiących z powodu neurologicznych zespołów bólowych.

Usługa składa się z leczenia ruchem (kinezyterapia) i/lub wykorzystania leczniczego działania energii (fizykoterapia). Zakres i rodzaj zabiegów rehabilitacyjnych określany jest przez kierującego na nie lekarza LUX MED przy usługach specjalistycznych i uzależniony jest od możliwości techniczno-sprzętowych danej placówki. Rehabilitacja prowadzona w Centrach Medycznych Zleceniobiorcy zawiera następujące usługi:


- elektrostymulację

- jonoforezę

- galwanizację

- kinezyterapię

- prądy diadynamiczne

- prądy interferencyjne

- terapię laserową

- terapię manualną

- ultradźwięki

- ultradźwięki w wodzieUwaga:

Abonament nie obejmuje kosztów rehabilitacji w przypadku wad wrodzonych i ich następstw, urazów okołoporodowych, przewlekłych chorób tkanki łącznej i ich następstw, rehabilitacji po zabiegach operacyjnych w okresie 1 miesiąca po zabiegu, po incydentach wieńcowych, po incydentach neurologicznych i naczyniowo-mózgowych oraz usług o charakterze fitness i gimnastyki korekcyjnej.
Profilaktyka Stomatologiczna (C)

Zakres profilaktyki stomatologicznej obejmuje następujące usługi wraz z materiałami: • przegląd stomatologiczny – raz w roku;

 • fluoryzację zębów;

 • usuwanie kamienia nazębnego (scaling);

 • uszczelnianie bruzd;

 • piaskowanie.


Stomatologia zachowawcza (C)

Usługa obejmuje rabat 50% na usługi wraz z materiałami wykonywane przez lekarzy stomatologów. Po wyleczeniu i ponownym przeglądzie stomatologicznym, potwierdzającym sanację jamy ustnej, dalsze leczenie (usługi wraz z materiałami) jest bezpłatne, pod warunkiem dokonywania przeglądów stomatologicznych, co najmniej raz na rok.

Zakres stomatologii zachowawczej obejmuje:

konsultacje specjalistyczne:

stomatologa, ortodonty, chirurga stomatologicznego, periodontologa, protetyka (plan leczenia);stomatologię zachowawczą w tym:

leczenie ubytków próchniczych, leczenie kanałowe zębów, odbudowa zębów, suchy zębodół, dewitalizacja, amputacja i ekstyrpacja miazgi, impregnacja zębiny;oraz

 • RTG zęba;

 • Pantomogram;

 • znieczulenie miejscowe.

W zależności od możliwości konkretnej placówki medycznej w skład usługi stomatologicznej wchodzi także nocna pomoc stomatologiczna (pomoc doraźna) w godzinach 20.00-8.00, w czasie której w ramach abonamentu wykonywane bezpłatnie są usługi w razie bólu i w nagłych przypadkach. Kwalifikacji przypadku do pomocy doraźnej dokonuje lekarz dyżurny.

Uwaga:

Abonament nie obejmuje leczenia: ortodontycznego, protetycznego, periodontologicznego oraz implantów.
Chirurgia stomatologiczna

Usługa obejmuje rabat 50% na usługi wraz z materiałami, wykonywane przez lekarzy stomatologów. Zakres chirurgii stomatologicznej obejmuje następujące usługi: • chirurgiczne zaopatrzenie rany (dużej, małej - do 3 zębodołów);

 • hemisekcję zęba;

 • nacięcie ropnia – włącznie z drenażem;

 • plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej;

 • plastyka wędzidełka wargi, policzka, języka;

 • resekcja wierzchołka korzenia zęba bocznego, zęba bocznego z wstecznym wypełnienie kanału

 • resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego, zęba przedniego z wstecznym wypełnieniem kanału;

 • tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki.

 • usunięcie szwów w jamie ustnej;

 • usunięcie zęba jednokorzeniowego, jednokorzeniowego mlecznego;

 • usunięcie zęba przez dłutowanie wewnatrzzębodołowe;

 • usunięcie zęba wielokorzeniowego, wielokorzeniowego mlecznego;

 • wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej;

 • wyłuszczenie kamienia z przewodu slinianki;

 • wyłuszczenie torbieli zębopochodnej;

 • założenie opatrunku chirurgicznego;

 • założenie opatrunku parodontologicznego;

 • zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu usuwania zęba;

 • zatamowanie krwawienia w obrębie jamy ustnej.

Strona z

Status dokumentu: o ograniczonym dostępie
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy