Strona główna

ZAŁĄcznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia


Pobieranie 235.7 Kb.
Strona1/4
Data20.06.2016
Rozmiar235.7 Kb.
  1   2   3   4
ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


  1. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM


Zamawiający:

Dziecięcy Szpital Kliniczny

ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin;


www.dsk.lublin.pl

NIP 712-24-14-692

REGON 430040541

EKD 8511Z



  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – DANE DO OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO



Przedmiot zamówienia: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Dziecięcego Szpitala Klinicznego oraz członków ich rodzin




CPV: 66 51 10 00-5 – usługa ubezpieczenia na życie
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
Wymagany termin realizacji umowy/Okres Ubezpieczenia: od 01.01.2013r. do 31.12.2015r.
Przewidywana minimalna liczba osób do ubezpieczenia w każdej z części wynosi 10 % , nie mniej niż 100 osób .

Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy pracownicy skorzystają z możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.

Struktura zatrudnienia wg wieku i płci (stan na dzień 31.05.2012) – określona w załączniku nr 4
Przedmiotowe zamówienie :



  1. Obejmuje zamówienie dotyczące grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków ich rodzin(określonych jako Część I ) z sumą ubezpieczenia – 31.500,00 zł.

  2. Obejmuje zamówienie dotyczące grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków ich rodzin( określonych jako Część II ) z sumą ubezpieczenia –50.000,00 zł.

  3. Obejmuje zamówienie dotyczące grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków ich rodzin(określonych jako Część III ) z sumą ubezpieczenia – 100.000,00 zł.

Część I

Obejmuje zamówienie dotyczące grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków ich rodzin z sumą ubezpieczenia – 31.500,00


ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA – dla Części I

Do ubezpieczenia będą mieli prawo przystąpić pracownicy Ubezpieczającego i członkowie ich rodzin, którzy w dniu składania deklaracji przystąpienia ukończyli 18. rok życia i nie ukończyli 69 roku życia.



  1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej winien obejmować następujące zdarzenia, zakres i wysokość świadczeń:




Lp.

Rodzaj zdarzenia ubezpieczeniowego

Minimalna suma ubezpieczenia/wysokość świadczenia w pln

1

Śmierć ubezpieczonego spowodowana przyczyną naturalną

31 500,00

Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w pracy

łącznie 143 000,00

Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym

łącznie 103 000,00

Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy

łącznie 103 000,00

Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

łącznie 63 000,00

Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

łącznie 67 500,00

2

Jednorazowe świadczenie dla dziecka ( osierocenie )

4 000,00

3

Śmierć małżonka naturalna

9 000,00

Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

18 000,00

4

Śmierć dziecka

4 000,00

5

Śmierć rodziców

2 500,00

6

Śmierć rodziców małżonka

2 500,00

7

Urodzenie dziecka

1 700,00

8

Urodzenie martwego dziecka

3 400,00

9

Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

- 100% trwałego uszczerbku

- 1% trwałego uszczerbku

36 000,00

360,00


10

Uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

- 100% trwałego uszczerbku

- 1% trwałego uszczerbku

36 000,00



360,00

11

Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego


3 000,00

12

Wystąpienie ciężkiej choroba małżonka ubezpieczonego


1 800,00

13

Operacja chirurgiczna ubezpieczonego

1 500 / 900 / 300

14

Leczenie szpitalne –wypłacane od 1 do 180 dni w ciągu roku ( pobyt spowodowany chorobą trwający od 3 dnia , spowodowany NNW od 1 dnia)

za 1 dzień pobytu

spowodowany chorobą

40,00

spowodowany wypadkiem przy pracy

160,00

spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

80,00

spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

120,00

spowodowany wypadkiem komunikacyjnym

160,00

spowodowany OIT – jednorazowe świadczenie

400,00

świadczenie za dzień rekonwalescencji – pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez szpital bezpośrednio po 14 dniowym pobycie w szpitalu

20,00




Karta Apteczna

Prawo do odbioru w aptece produktów o wartości 200
  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość