Strona główna

ZAŁĄcznik nr 11


Pobieranie 37.85 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar37.85 Kb.

ZAŁĄCZNIK NR 11

Tabelaryczne zestawienie wszystkich opracowań składających się na dokumentację techniczną: Rozbudowa budynku archiwum, Termomodernizacja budynku archiwum, Termomodernizacja budynku warsztatów, Wymiana pokrycia dachowego na budynku istniejącego archiwum


Lp.

Numer tomu

Tytuł opracowania

Autor opracowania/ilość

Data sporządzenia

1.

TOM I ROZBUDOWA ARCHIWUM

1.

TOM I

1.1

Projekt budowlany-wykonawczy

Gabriela Pacer


Lipiec 2011

2.

TOM I

1.2

Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrzna instalacje sanitarne – instalacja zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i ogrzewania

Joanna Bałdyga


Lipiec 2011

3.

TOM I

1.3

Projekt instalacje elektryczne i teletechniczne

Marek Hanowski

Lipiec 2011

4.

TOM I

1.7

Przedmiar robót – roboty budowlano - montażowe

Małgorzata Bartuś

Luty 2013

5.

TOM I

1.8

Przedmiar robót – instalacje wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Małgorzata Bartuś

Luty 2013

6.

TOM I

1.9

Przedmiar robót – instalacje elektryczne

Małgorzata Bartuś

Luty 2013

7.

TOM I

1.10

Specyfikacja techniczna do projektu budowlanego pomieszczenia archiwum – sanitarna

Joanna Bałdyga


Lipiec 2011

8.

TOM I

1.11

Specyfikacja techniczna – roboty budowlano - montażowe

Grzegorz Pacer


Lipiec 2011

9.

TOM I

1.12

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - elektryczna

Marek Hanowski


Lipiec 2011

10.

TOM II

2.2

Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrzne instalacje sanitarne – kanalizacji sanitarnej i ogrzewania(w projekcie tym ujęto instalacje centralnego ogrzewania dla rozbudowywanego Archiwum)

Joanna Bałdyga

Lipiec 2011

2.

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW: BUDYNEK ARCHIWUM, BUDYNEK WARSZTATÓW

A

BUDYNEK ARCHIWUM (HYDROFORNIA)

1.

TOM I

1.1

Projekt budowlany-wykonawczy rozbudowy archiwum(w tym projekcie ujęta jest część prac termomodernizacyjnych )

Gabriela Pacer


Lipiec 2011

2.

TOM I

1.11

Specyfikacja techniczna – roboty budowlano – montażowe (w specyfikacji ujęto prace termomodernizacyjne)

Grzegorz Pacer


Lipiec 2011

3.

TOM II A.2

Przedmiar robót – prace termomodernizacyjne

Zbigniew Pranga

Luty 2013

B.

BUDYNEK WARSZTATÓW

1.

TOM II B.1.

Projekt Termomodernizacji budynku warsztatowego

Andrzej Nawrot


Październik 2012

2.

TOM II B.2

Specyfikacja techniczna – roboty termomodernizacyjne

Łukasz Garski


Luty 2013

3.

TOM II B.4

Przedmiar robót – prace termomodernizacyjne

Zbigniew Pranga

Luty 2013

3.

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA ISTNIEJĄCYM BUYNKU ARCHIWUM

1.

TOM III 3.1

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Łukasz Garski

Luty 2013

2.

TOM III 3.3

Przedmiar robót – prace termomodernizacyjne

Małgorzata Bartuś

Luty 2013


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość