Strona główna

Załącznik Nr 1b do siwz zp – 3/zzm/2009 oferta: część II zamówienia – dostawa bylin I traw ozdobnych


Pobieranie 58.52 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar58.52 Kb.
Załącznik Nr 1b do SIWZ ZP – 3/ZZM/2009

OFERTA: część II. zamówienia – dostawa bylin i traw ozdobnych


Lp.


Nazwa łacińska

Forma

sprzedaży


Ilość sztuk

Cena

jednostkowa netto

Wartość

netto

1

2

3

4

5

6

1

Aruncus dioicus

C2

1002

Asplenium scolopendium

C2

1103

Astible arendsii “Fanal”

P11

1854

Astible japonica “Rheinland”

P11

1905

Brunera macrophylla “Variegata”

C1,5

1626

Carex buchananii

P11

1467

Festuca glauca

P11

2008

Geranium sanquineum „Striatum”

P11

1929

Geranium x cantabrigense „Canbrigde”

P11

30010

Hemerocallis hybr. „Chicago Sunrise”

C1,5

3411

Hemerocallis hybr. “Pink Damask”

C1,5

17712

Hemerocallis hybr. “Rebe Cause’

C1,5

9413

Hemerocallis hybr. “Red Magic”

C1,5

3814

Heuchera micrantha “Palace Purple”

P11

5015

Hosta hybr. „Wide Brim”

P11

2416

Hosta sieboldiana „Frances Wiliams”

P11

2817

Hosta undulata

P11

12218

Iris sibirica – odm.niebieskie

P11

27019

Luzula maxima

P11

9020

Lythrum salicaria „Robert”

P11

14
21

Miscanthus sinensis „Graziella”

C1,5

1022

Miscanthus sinensis “Silberfred”

C1,5

5823

Miscanthus sinensis “Strictus”

C1,5

824

Polemonium coeruleum “Brise d’Anju”

P11

15025

Polygonum multiflorum

C1,5

14026

Vinca minor

P9

5027

Weldsteinia ternata

P9

356WARTOŚĆ NETTOPODATEK VATWARTOŚĆ BRUTTO


Słownie:
- wartość netto ………………………………………………………….………………………………………………………zł
- wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………………zł

II. Termin wykonania zamówienia: do …......... dni od dnia zawarcia umowy.
III. Oferowany okres rękojmi: .............. m-cy od dnia podpisania protokołu odbioru.
V. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące niniejszego postępowania i realizacji zamówienia (w tym warunki płatności) określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz wzorze umowy.
VI. Ofertę składam/my na ……….. kolejno ponumerowanych stronach.
VII. Ofertę sporządzono w dniu …………..…….. 2009 roku
........................................................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość