Strona główna

Załącznik Nr 1c do siwz zp – 3/zzm/2009 oferta: część III zamówienia – dostawa bylin I traw ozdobnych


Pobieranie 168.99 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar168.99 Kb.
Załącznik Nr 1c do SIWZ ZP – 3/ZZM/2009

OFERTA: część III. zamówienia – dostawa bylin i traw ozdobnychLp.


Nazwa łacińska


wysokość


wybór


Forma sprzedaży


ilość

Cena

jednostkowa netto

Wartość

netto

1

2
3

4

5

6

7

Róże okrywowe

1

Rosa „Weisse Immensee“

A

C3

302

Rosa „Alba Meidiland”
A

C3

4003

Rosa „Ashamed Fairy”
A

C3

604

Rosa „Celina”
A

C3

605

Rosa „Chimo”
A

C3

1306

Rosa „Elfrid”
A

C3

1407

Rosa „Medusa”
A

C3

1508

Rosa „Merkury 2000”
A

C3

1509

Rosa „Mirato”
A

C3

12010

Rosa „Palmengarten Frankfurt”
A

C3

16011

Rosa „Ritausma”
A

C3

8012

Rosa „Rody”
A

C3

8013

Rosa „Rote Max Graf”
A

C3

15014

Rosa „Petito”
A

CE

15015

Rosa „Scarlet Meidiland”
A

C3

9016

Rosa „Sea Toam”
A

C3

8017

Rosa „Sonnenshrim”
A

C3

10018

Rosa „The Fairy”
A

C3

7019

Rosa „Tommelise”
A

C3

10020

Rosa „White Fairy”
A

C3

7021

Rosa „Yellow Fairy”
A

C3

200Róże parkowe

22

Rosa „Abracham Darby”C3

25023

Rosa „Aicha”C3

25024

Rosa „Cottage Rose”C3

10025

Rosa „Golden Celebration”C3

10026

Rosa „L.D. Braithwaite”C3

10027

Rosa „Maigold”C3

18028

Rosa „Mozart”C3

18029

Rosa „Othello”C3

10030

Rosa „Therese Bougnet”C3

18031

Rosa „Westerland”C3

200róże pienne

32

Rosa – w odm.

max. po 4 szt. z każdej odmianyPa 150

A

C3

40róże pnące (czepne)

33

Rosa “Albertine”
A

C3

634

Rosa “Heidelberg”
A

C3

835

Rosa “Alchymist”
A

C3

636

Rosa “Flamentanz”
A

C3

637

Rosa “New Dawn”
A

C3

638

Rosa “Paul’s Himalayan Musk”
A

C3

6Róże wielkokwiatowe

39

Rosa “Apricot Nectar”
A

C3

6040

Rosa “Arthur Bell”
A

C3

6041

Rosa “Belle Epoque”
A

C3

9042

Rosa “Berleburg”
A

C3

7043

Rosa “Berolina”
A

C3

11044

Rosa “Buisman’s Triumh”
A

C3

13045

Rosa “Chicago Peace”
A

C3

9046

Rosa “Duftwolke”
A

C3

9047

Rosa “Eifel Tower”
A

C3

9048

Rosa “Ena Harkness”
A

C3

9049

Rosa “Europeana”
A

C3

8050

Rosa “Fellowship”
A

C3

10051

Rosa “Flora Danica”
A

C3

10052

Rosa “Folklore”
A

C3

6053

Rosa “Fresia”
A

C3

9054

Rosa “Gruss an Aachen”
A

C3

12055

Rosa “Hanne”
A

C3

8056

Rosa “Leonardo da Vinci”
A

C3

11057

Rosa “Mainzer Fastnacht”
A

C3

8058

Rosa “Mister Lincoln”
A

C3

11059

Rosa „Monica”
A

C3

18060

Rosa “Mount Shasta”
A

C3

9061

Rosa “Papageno”
A

C3

36062

Rosa “Polastern”
A

C3

12063

Rosa “Schwarze Madonna”
A

C3

13064

Rosa “Troika”
A

C3

9065

Rosa “Venrosa”
A

C3

9066

Rosa “Whisky”
A

C3

90
WARTOŚĆ NETTO

PODATEK VAT

WARTOŚĆ BRUTTO

Słownie:
- wartość netto ………………………………………………………….………………………………………………………zł
- wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………………zł

II. Termin wykonania zamówienia: do …......... dni od dnia zawarcia umowy.
III. Oferowany okres rękojmi: .............. m-cy od dnia podpisania protokołu odbioru.
V. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące niniejszego postępowania i realizacji zamówienia (w tym warunki płatności) określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz wzorze umowy.
VI. Ofertę składam/my na ……….. kolejno ponumerowanych stronach.
VII. Ofertę sporządzono w dniu …………..…….. 2009 roku

........................................................................................(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość