Strona główna

Załącznik nr 2 do procedury pi-02 informacja o przedmiocie kształcenia


Pobieranie 12.02 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.02 Kb.


Załącznik nr 2 do procedury PI-02

INFORMACJA O PRZEDMIOCIE KSZTAŁCENIA


Prowadzący przedmiot ..............mgr Jerzy Bończak.............. w roku ...2012/2013....

(Imię, nazwisko, stopień naukowy)1.Nazwa polska przedmiotu


Teoria i metodyka sportów zespołowych

2.Nazwa angielska

Theory and methodics of the team sports

3.Stopień studiów

I

4.Kierunek studiów

Pedagogika

5.Nazwa specjalności

Pedagogika sportu, rekreacji i turystyki

6.Tryb studiów

niestacjonarny

7.Rok studiów i semestr

II/4

8.Forma zajęć

konwersatorium

9.Liczba godzin

6

10.Forma i warunki zaliczeniaFrekwencja (100%) i aktywny udział w zajęciach lub pisemny test zaliczeniowy

11. Liczba punktów ECTS
Literatura

obowiązkowa

- W. Stawiarski: „Piłka ręczna” AWF Kraków 1998

-A. Papageorgiou; W. Spitzley; R. Christ


„Piłka siatkowa - podręcznik nauczania podstawowego”
Wrocław 2003
- H. Oszast; M. Kasperz: „Koszykówka” AWF Kraków 1988

- J. Dziąsko, Z. Naglak: „Teoria sportowych gier zespołowych”


Wrocław 1998

-R. Panfil; W. Żmuda - „Nauczanie gry w piłkę nożną”


Wrocław 1996


Literatura

uzupełniająca- Związek Piłki Ręcznej w Polsce

„Przepisy gry w piłkę ręczną” Warszawa 2005

-Polski Związek Piłki Siatkowej

„Oficjalne przepisy gry w piłkę siatkową” Warszawa 2004

- Polski Związek Koszykówki

„Oficjalne przepisy gry w koszykówkę” Warszawa 2000

-Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) - „Przepisy gry”
Zurych 2002

-Polski Związek Piłki Nożnej - „Postanowienia dotyczące gry


w piłkę nożną” - Warszawa 2002©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość