Załącznik nr 2 do procedury pi-02 informacja o przedmiocie kształceniaPobieranie 15.28 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar15.28 Kb.

Załącznik nr 2 do procedury PI-02

INFORMACJA O PRZEDMIOCIE KSZTAŁCENIA


Prowadzący przedmiot: Paweł Ciołkiewicz w roku 2012/2013

(Imię, nazwisko, stopień naukowy)1.Nazwa polska przedmiotu


Socjologia sportu i rekreacji


2.Nazwa angielska

Sociology of sport and recreation

3.Stopień studiów

pierwszy

4.Kierunek studiów

pedagogika

5.Nazwa specjalności

Pedagogika sportu, rekreacji i turystyki

6.Tryb studiów

niestacjonarny

7.Rok studiów i semestr

trzeci rok, szósty semestr

8.Forma zajęć

wykład

9.Liczba godzin

12

10.Forma i warunki zaliczeniazaliczenie pisemne

11. Liczba punktów ECTS
Literatura

obowiązkowa

[wybrane fragmenty]

Andrews, P., (2009), Dziennikarstwo sportowe, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Dziubiński, Z., Krawczyk, Z., (1995), (red.), Socjologia kultury fizycznej, AWF, Warszawa.

Heineman, K., (1989), Wprowadzenie do socjologii sportu, Warszawa.

Krawczyk, Z., (1995), Socjologia kultury fizycznej, AWF, Warszawa.

Krawczyk, Z., (2000), Sport w zmieniającym się społeczeństwie, AWF, Warszawa.Literatura

uzupełniającaBarthes, R., (2008), Mitologie, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.

Buczkowski, A., (2005), Społeczne tworzenie ciała. Płeć kulturowa i płeć biologiczna, Uniwersitas, Kraków.

Caillois, R., (1997), Gry i ludzie, Oficyna Wydawnicza Wolumen, Warszawa.

Dayan, D., Katz, E., (2008), Wydarzenia medialne, Muza SA, Warszawa.

Dzik, A., (2008), Kobieta w męskim świecie – konflikt czy spójność ról? Studium socjologiczne kobiet uprawiających "męskie" sporty. Na przykładzie wspinaczki wysokogórskiej, narciarstwa wysokogórskiego oraz ekstremalnych rajdów przygodowych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, Tom IV, numer 1 http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume6/PSJ_4_1_Dzik.pdf

Garcin, J., (2010). Nowe mitologie, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Gwóźdź, A., (2003), (red), Media – eros – przemoc. Sport w czasach popkultury, Universitas, Kraków.

Huizinga, J., (2007), Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Aletheia, Warszawa .

Jarvis M., (2003), Psychologia sportu, GWP, Gdańsk.

Jawłowski, A., (2007), Święty ład. Rytuał i mit mundialu, WAiP, Warszawa.

MacAloon, J., (red.), (2010), Rytuał, dramat, święto, spektakl. Wstęp do teorii widowiska kulturowego, Wydawnictwo UW, Warszawa.


Kowalczyk, S., (2002), Elementy filozofii i teologii sportu, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.

Radkowska-Walkowicz, M., (2008), Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze, WAiP, Warszawa.


Sułkowski, B., (1984), Zabawa. Studium socjologiczne, PWN, Warszawa.

Znaniecki F., (2001), Socjologia wychowania, PWN, Warszawa (tom I i II).©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy