Strona główna

Załącznik nr 2 wnhp. 2420. 005. 2012 Cena ofertowa brutto (Łączna wartość netto plus vat) ( netto plus zł vat) opis przedmiotu zamówienia


Pobieranie 17.59 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar17.59 Kb.

Załącznik nr 2

WNHP.2420.005.2012Cena ofertowa

BRUTTO

(Łączna wartość netto plus VAT)…………………
(………… netto plus

……………… zł VAT)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cena ofertowa

BRUTTO

(Łączna wartość netto plus VAT)…………………
(………… netto plus

……………… zł VAT)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania IBM®SPSS®Statistics,
L.P.

ILOŚĆ

NAZWA ASORTYMENTU

(minimalne wymagania)


PARAMETRY OFEROWANE

1

3

2
1

1

NAZWA MODUŁU

IBM SPSS Custom Tables

IBM SPSS Regression

IBM SPSS Advanced Statistics

IBM SPSS Categories

IBM SPSS Decision Trees

IBM SPSS Forecasting

IBM SPSS Exact Test

IBM SPSS Missing Values

IBM SPSS Complex Samples

IBM SPSS Conjoint

IBM SPSS Data Preparation

IBM SPSS Neural Network

IBM SPSS Direct Marketing

IBM SPSS Bootstrapping

IBM SPSS Visualization Designer

IBM SPSS AMOS

SamplePower………………………………………………..

miejscowość i data…………………………………………………….

pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań


Instrukcja wypełniania tabeli


  1. Wykonawca wypełnia kolumnę Parametry oferowane – jeżeli w danej pozycji oferowany przedmiot zamówienia spełnia dokładnie wymagania minimalne Zamawiającego, Wykonawca wpisuje odpowiedź „TAK”.

  2. Jeśli Wykonawca Oferuje w danej pozycji przedmiot zamówienia o lepszych parametrach niż podane w wymaganiach minimalnych, oprócz wpisania „TAK” należy te parametry opisać szczegółowo.

  3. Niespełnienie minimalnych wymagań (poprzez wpisanie parametrów gorszych niż podane w wymaganiach minimalnych) spowoduje odrzucenie oferty z uwagi na jej niezgodność z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Strona z
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość