Strona główna

Załącznik nr 3 (stan na 10 czerwca 2011 r. )


Pobieranie 43.63 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar43.63 Kb.


Załącznik nr 3

(stan na 10 czerwca 2011 r. )
ZBIORCZA LISTA GOŚCI ZE STRONY KAZACHSTAŃSKIEJ OPRACOWANA PRZEZ WPHI w AŁMATY
Żoszybajew R.S.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RK, Współprzewodniczący kazachstańskiej sekcji Komisji.Azat BEKTUROW


Wiceminister Transportu i Komunikacji RKWołkow A.J.

Ambasador Republiki Kazachstanu w Rzeczpospolitej Polskiej.Kułmurzin K.S.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Przemysłu Naftowego Ministerstwa Ropy Naftowej i Gazu RK.Karimżanow B.S.

Dyrektor Departamentu Wychowania Przedszkolnego i Nauczania Ogólnokształcącego Ministerstwa Edukacji i Nauki RK.Adiłow T.A.

Dyrektor Departamentu Protokołu z Kioto Ministerstwa Ochrony Środowiska RK.Chamzin D.A.

Dyrektor Departamentu Polityki Naukowo-Technicznej i Norm Agencji RK ds. Budownictwa i Gospodarki Mieszkaniowo-Komunalnej.Abdyraimow G.R.

Dyrektor Departamentu Kontroli, Atestacji i Akredytacji Budownictwa Państwowego Agencji RK ds. Budownictwa i Gospodarki Mieszkaniowo-Komunalnej.Diusienbajew B.A.

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RK.Baimukhan Margułan

Radca – Minister Ambasady RK w RPMiendybajew E.

Dyrektor Departamentu Przewozów „KazTransOil” S.A.Abutalipowa D.T.

Dyrektor Wykonawczy „Krajowej Agencji ds. Eksportu i Inwestycji „Kaznex Invest” S.A.Sarsekejew K.M.

Kierownik Wydziału Projektów Gazowniczych Departamentu Rozwoju Przemysłu Gazowniczego Ministerstwa Ropy Naftowej i Gazu RK.Sałykbajewa A.K.

Kierownik Wydziału Zapezpieczenia Prawnego i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Pracy i Socjalnej Ochrony Ludności RK.Biekbiergienow T.B.

Kierownik Wydziału Rozwoju Infrastruktury Turystycznej i Projektów Inwestycyjnych Komitetu Przemysłu Turystycznego Ministerstwa Turystyki i Sportu RK.Tażenowa B.A.

Główny Ekspert Wydziału Dziedzictwa Historyczno-Kulturowego Komitetu ds. Kultury Ministerstwa Kultury RK.Szurijew R.H.

Ekspert Wydziału Monitoringu Przewozów Ropy Naftowej i Projektów Naftowych Ministerstwa Ropy Naftowej i Gazu RK.Utiegienow E.K.

Ekspert Wydziału Współpracy Międzynarodowej Departamentu Rozwoju Strategicznego Ministerstwa Ochrony Zdrowia RK.Chamitowa А.А.

III Sekretarz Wydziału Europy Środkowej i Wschodniej Departamentu Europejskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RK.Karakuszikowa Ż.А.

Manager w Departamencie Zarządzania Aktywami Transportu Ropy Naftowej „Kompanii Krajowej „KazMunayGas” S.A.Bagramow Marat

Naczelnik Wydziału Współpracy Dwustronnej Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Transportu i Komunikacji RKKurmankułow Żanat

Naczelnik Wydziału rozwoju transportu i kolejnictwa w Komitecie transportu i kolejnictwa w Ministerstwie Transportu i Komunikacji RKAmanowa Nurgul

Główny ekspert Wydziału Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Transportu i Komunikacji RKEsimow Askar

Wiceprezes Zarządu Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości „DAMU”Adiłowa Mahabbat

Głowny manager Departamentu Subsydiów Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości „DAMU”Kajyrbekow Islambek

Dyrektor Departamentu Gwarancji Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości „DAMU”Uandykow Berik

Dyrektor Przedsiebiorstwa „Międzynarodowy Port Morski AKTAU”Amantaejw Anuar

Główny ekspert w Komitecie transportu i kolejnictwa w Ministerstwie Transportu i Komunikacji RKKurmankułowa Aigul

Główny specjalista wydziału marketingu „Przewozy pasażerskie” S.A.(?) Myrzachmietow Abłaj

Prezydent Izby Handlowo-Przemysłowej RKŻdanowa Tatjana

Wice-Prezydent Izby Handlowo-Przemysłowej RKBajkienow Kadyr

Prezes Zarządu Konfederacji Pracodawców RKPieruaszew Azat

Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej „Związek „Atameken”(?)

Zastępca Prezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej „Związek „Atameken”Aubiekierowa Gulbanu

Prezes filii Niezależnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców RK obwodu Zachodnio-KazachstańskiegoBajkanow Eldar

Prezydent „Kazelektromontaż” S.A.Urbanowicz Anatolij

Wice-Prezydent „Kazelektromontaż” S.A.Wachitow Saławat

Dyrektor Generalny „Prom Technix” Sp. z o.o.Wołkow Dmitrij

Prezydent „Lesnoj Pitomnik” Sp. z o.o.Sachmietow Menbułat

Prezes Republikańskiego Stowarzyszenia „Rolnicy Kazachstanu”
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość