Strona główna

Załącznik Nr 6 Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych, konkursach zainteresowań, olimpiadach przedmiotowych, osiągnięcia sportowe


Pobieranie 25.16 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar25.16 Kb.


Załącznik Nr 6

Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych, konkursach zainteresowań, olimpiadach przedmiotowych, osiągnięcia sportowe
Niniejszy załącznik przedstawia powyższe zagadnienie w oparciu o informację złożoną przez poszczególne szkoły i placówki oświatowe.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
- Trzech uczniów Technikum Elektrycznego zostało wyróżnionych w II etapie XL Olimpiady Wiedzy Technicznej organizowanej przez Collegium Mazovia 14 marca 2014 r.

- III miejsce ucznia Technikum Elektrycznego w etapie diecezjalnym XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

- Wyróżnienie dla ucznia I klasy Technikum Elektrycznego w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur 2014".

- W letniej sesji egzaminacyjnej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe


w zawodach m. in. technik ekonomista szkoła uzyskała zdawalność 80%, czyli o 17% wyższy od średniej wojewódzkiej, technik rolnik 42%, czyli o 25% większy od średniej wojewódzkiej i mechanik pojazdów samochodowych 65%, czyli o 10% więcej od średniej wojewódzkiej.

- Zespół był jedynym na terenie Mazowsza regionalnym ośrodkiem egzaminacyjnym części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie sprzedawca oraz mechanik pojazdów samochodowych dla wielu mazowieckich szkół.

- Szkoła otrzymała jako jedyna w kategorii „Szkoła przyjazna projektowi S.O.S. - Gawełki 2014” ogólnopolskie wyróżnienie podczas uroczystej gali w Teatrze Ludowym w Krakowie 22 czerwca 2014 r.

- Siatkarski Ośrodek Szkolny w Węgrowie uzyskał podwójne zwycięstwo w regionalnej Licealiadzie w piłce siatkowej dziewcząt zdobywając dla naszego powiatu pierwsze i drugie miejsce oraz XI miejsce w Ogólnopolskim Finale Licealiady w Wieliczce.

- Klasy I LO S.O.S. i II II LO S.O.S. Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego zdobyły dwa tytuły wicemistrzów w Finale Regionalnym Turnieju Talentów S.O.S. im. Wiesława Gawłowskiego w Białej Podlaskiej.

- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Węgrowskiego w Piłce Koszykowej Dziewcząt.

- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Węgrowskiego w Piłce Koszykowej Chłopców.

- II miejsce w Turnieju w Piłce Nożnej Chłopców „O Puchar Starosty Węgrowskiego 2014”.

- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Węgrowskiego w Piłce Nożnej Chłopców.

- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Węgrowskiego w Tenisie Stołowym Chłopców.

- Szkoła była współorganizatorem wielu turniejów oraz imprez o zasięgu regionalnym: VIII Ogólnopolskiego Memoriału Leszka Morawskiego w Piłce Nożnej Chłopców - 7 grudnia 2013 r., obchodów 151 rocznicy Bitwy pod Węgrowem - 2 lutego 2014 r., II Międzynarodowego Turnieju Szachowego - 15-17 lutego 2014 r., Powiatowych Obchodów Honorowego Krwiodawstwa w X rocznicę utworzenia Szkolnego Koła Honorowych Krwiodawców w ZSP w Węgrowie - 8 kwietnia 2014 r., regionalnej konferencji kadry trenerskiej Ogólnopolskiego Programu Siatkarskich Ośrodków Szkolnych w Węgrowie - województwa: lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie (4 czerwca 2014 r.), I Turnieju o Puchar Mazowieckiego Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego w Węgrowie - 10 czerwca 2014 r., III Diecezjalnej Parafiady Dzieci i Młodzieży - 14 czerwca 2014 r.

- Szkoła podpisała porozumienie z Akademią Obrony Narodowej o utworzenia klasy Liceum Ogólnokształcącego o Profilu Służb Mundurowych oraz o utworzeniu w partnerstwie


z zakładem Hochland klasy patronackiej w zawodzie „Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego”.

- Zespół Szkól Ponadgimnazjanych w Węgrowie współrealizuje projekt skierowany do uczniów ZSP w Węgrowie, ZSP w Sadownem, ZSZ w Ostrówku  w ramach priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności


i jakości kształcenia zawodowego. Projekt rozpoczął się w październiku 2013 roku i będzie trwał do 30 czerwca 2015 roku. Współfinansowany jest on z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnikami projektu są uczniowie (132) z trzech szkól kształcących w zawodach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Węgrowski.
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
- Olimpiada filozoficzna: Eliza Gołębiewska i Paulina Sobiepanek zakwalifikowały się do etapu okręgowego.

- Olimpiada Literatury i Języka Polskiego do etapu okręgowego zakwalifikowały się: Iza Dudkiewicz, Olga Wrzosek, Karolina Zenik i Adrianna Patoka. Iza Dudkiewicz, Olga Wrzosek i Karolina Zenik pomyślnie przeszły przez część pisemną i wzięły udział w ustnej części zawodów okręgowych.

- Olimpiada Języka Angielskiego - do etapu okręgowego zakwalifikował się Bartłomiej Krasnodębski (3mf) - wziął on udział części ustnej zawodów okręgowych.

- Olimpiada Historyczna - do etatu okręgowego zakwalifikowali się: Eliza Gołębiewska i Adam Kostrzewa. Adam Kostrzewa wziął udział w części ustnej zawodów okręgowych i dostał się do finału olimpiady. Został on także finalistą olimpiady.

- Olimpiada Teologii Katolickiej - Aniela Filipek (2h), Urszula Kostrzewa (3h), Damian Kocon (3h) - zakwalifikowali się do etatu diecezjalnego.

- VI Olimpiada Myśli Jana Pawła II - Anna Korczak z klasy 1p, Anna Mudant z klasy 3mchi oraz Arkadiusz Pazdyga z klasy 1mf zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego. Anna Mudant została finalistką olimpiady.

- VIII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie Kolbe udział wzięli: Iwona Słowik (2mg2), Marlena Derlicka (2mf), Natalia Murawska (2h2) - uczennice zakwalifikowały się do finału, uzyskały one tytuł finalisty.

- Konkurs fizyczny pod patronatem Politechniki Warszawskiej - Mariusz Jaczewski (3mf) wszedł do finału konkursu.

- Konkurs fizyczny Eureka organizowany przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy
i Kultury Regionalnej w Warszawie - najwyższe wyniki w szkole i bardzo dobre wyniki
w kraju uzyskali: Mariusz Jaczewski (3mf), Kamil Dobosz (3mf), Artur Bednarczyk (3mf)
i Krzysztof Urban (2mf).

- Powiatowy Konkurs Matematyczny Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Węgrowskiego. Do etapu powiatowego zakwalifikowali się: Mariusz Jaczewski, Martyna Skóra z klasy 3mf oraz Anna Mudant z klasy 3mchi. W finale 1 miejsce zajęła Martyna Skóra, 2 miejsce natomiast zajął Mariusz Jaczewski.

- Konkurs Matematyczny PANGEA dla szkół ponadgimnazjalnych - finalistami konkursu zostali: Aleksandra Skarzyńska z klasy 1mf, Karol Wakulicz z klasy 1mf, Maciej Gorczyca
z klasy 2mf oraz Agata Mazurek z klasy 3mf.

- Regionalny Konkurs Wiedzy Ekonomicznej - Klaudia Gmur (1mg), Martyna Modzelewska (1mg) zakwalifikowały się do drugiego etapu.

- Konkurs Rok 1863. Powstanie Styczniowe - organizowany przez Gimnazjum w Węgrowie – uczestnictwo Macieja Robaka (1mgi).

- 59. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – w II etapie konkursu w Siedlcach wzięli udział: Sebastian Gontarz, Mateusz Poszwa i Maksymilian Sulich. Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikował się Mateusz Poszwa.

- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej - w etapie diecezjalnym w Drohiczynie wzięły udział: Urszula Trojanowska i Eliza Gołębiewska z klasy 2h2.

- Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Wyszkowskie Dyktando” - do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się: Emilia Pietrzak z klasy 2p, Konrad Gromek z klasy 2mg oraz Urszula Trojanowska z klasy 2h2. I miejsce w etapie wojewódzkim zajęła Emilia Pietrzak.

- Konkurs Wiedzy Pożarniczej - w etapie powiatowym 1 miejsce zajął Patryk Flaga z klasy 1mf, 2 miejsce - Sebastian Pietrak z klasy 1mf, 3 miejsce - Maciej Siennicki z klasy 1mgi. Patryk Flaga zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego.

- I miejsce w konkursie upamiętniającym 10 rocznicę wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej zorganizowanym przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach - Radosław Rybak, uczeń klasy Ih.

- Drużyna chłopców zajęła 2 miejsce w Finałach Regionalnych Rozgrywek w Piłce Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych. Ta sama drużyna zajęła 1 miejsce w Powiatowych Rozgrywkach w Piłce Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych.

- Zdobycie Pucharu Starosty w piłce nożnej chłopców.

- Drużyna siatkarek zajęła 3 miejsce w Regionalnych Rozgrywkach w Piłce Siatkowej.

- Drużyna piłkarzy ręcznych zajęła 3 miejsce w Regionalnych Rozgrywkach Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej.

- Drużyna piłkarek koszykowych zajęła 2 miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Koszykowej.

- Powiatowe Zawody w Pływaniu Dziewcząt i Chłopców: dziewczęta styl dowolny: Julianna Boczkowska(1h) - 1 miejsce, Marta Kobus (2mf) - 2 miejsce; dziewczęta styl klasyczny: Julianna Boczkowska (1h) - 1 miejsce, Antonina Kruszewska (2mf) - 2 miejsce; chłopcy styl dowolny: Jakub Boczkowski (3p) - 1 miejsce, Karol Szczepanik (3mf) - 2 miejsce, Maciej Gorczyca (2mf) - 3 miejsce; chłopcy styl klasyczny: Jakub Boczkowski (3p) - 1 miejsce, Paweł Szczepanik (1mf) - 2 miejsce, Maciej Gorczyca (2mf) - 3 miejsce; sztafety dziewcząt


i chłopców zajęły 1 miejsce w zawodach 4x50 m.
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie
- Konkurs Ojczyzny Polszczyzny - Monika Telak - pierwsze miejsce w etapie okręgowym, finalistka konkursu, uczestniczka eliminacji ogólnopolskich.

- Konkurs Recytatorski Wyszków - I miejsce.

- Konkurs Zaduszki Siedlce - Śliwoska Emilia III d - pierwsze miejsce w poezji śpiewanej, Rafał Krajewski III w recytacji.

- Konkurs Plener Norwidowski Sulejów - dwa wyróżnienia: Weronika Kalinowska, Sylwia Komuda.

- Konkurs Przystanek Norwid - literacki Łochów - udział w projekcie.

- Konkurs Bliżej Norwida Warszawa - Śliwoska Emilia IIId - drugie w poezji śpiewanej, Rafał Krajewski III w recytacji.

- Konkurs Elektroodpowiedzialni - zdobycie nagrody rzeczowej za wykonanie filmu
o tematyce dt. właściwej gospodarki elektroodpadami.

- Konkurs fotograficzny p.t. „Zrównoważony Rozwój - Dla Przyrody i Człowieka” - Marlena Rychta klasa 2C zajęła 3 miejsce i wyróżnienie w kategorii: Młodzież ponadgimnazjalna.

- Udział w konkursie GEO-PLANETA.

- Udział w symulacji obrad ONZ w Berlinie - dyplomy uznania.

- Mistrzostwa Polski Cheerleaders - IV miejsce i udział.

- Puchar Polski Cheerleaders, Garwolin, PSCH - I miejsce.

- Puchar Polski Cheerleaders, Gdynia, PSCH - III miejsce.

- Puchar Polski Cheerleaders, Tyczyn, PSCH - II i III miejsce.

- Puchar Polski Cheerleaders, Płock, Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica, PSCH - I miejsce.

- Konkurs recytatorski w języku obcym „Odpowiednie Dać Obce Słowo”.

- Konkurs Recytatorski, Wyszków - I miejsce.

- Konkurs Zaduszki, Siedlce - I i III miejsce.

- Konkurs Plener Norwidowski, Sulejów - wyróżnienia.

- Konkurs Bliżej Norwida, Warszawa - II i III miejsce.

- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - II miejsce i wyróżnienie.

- Konkurs Recytatorki-Norwid - II miejsce.

- Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - etap regionalny.

- Konkurs Mądre żywienie-zdrowe pokolenie - dyplom dla szkoły.

- Konkurs Młodzież w Lasach Europy - udział w olimpiadzie na szczeblu krajowym.

- Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - udział w olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim.

- Konkurs Mój Las - II i III miejsce oraz wyróżnienia na szczeblu powiatowym.

- Konkurs „Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze, wczoraj, dziś i jutro”, „Od pionierów życia do gazu łupkowego”- I miejsce - finał regionalny, VI miejsce - finał ogólnopolski.

- Olimpiada Teologii Katolickiej - IV miejsce - etap diecezjalny.

- Konkurs Wiedzy Biblijnej - V miejsce - etap diecezjalny.

- Ogólnopolski Konkurs Matematyczny-PANGEA - kwalifikacja do etapu ogólnopolskiego.

Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Sadownem

- I miejsce Regionalny Konkurs Gastronomiczny w Wołominie - 3 uczennice.

- II miejsce Regionalny konkurs Gastronomiczny w Radzyminie - 3 uczennice.

- III miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym zajął Bartłomiej Rukat.

- Wyróżnienie uczennicy w konkursie własnej prozy i poezji „ Pióro szuka talentu ”.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ostrówku

- Udział w konkursie poezji rosyjskiej (dwa wyróżnienia).

- Udział w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym - hala w Łochowie, piłka nożna - VI miejsce.

- Udział w konkursie - Tradycje Bożonarodzeniowe.

- Udział w konkursie matematycznym.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie

- VI miejsce Eweliny Frączek, IX miejsce Sylwii Jedynak w XXI Ogólnopolskim Turnieju Tenisa Sportowego.

- pięć medali wychowanków Ośrodka (2 złote, 2 srebrne, 1 brązowy) w Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego w tenisie stołowym.

- Zdobycie tytułu najlepszej szkoły województwa w tenisie stołowym.

- Dwa (złoty, srebrny) medale w Turnieju Wojewódzkim w warcaby.

- Dwa (złoty, brązowy) medale w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej 9-10 latków
w Siemiatyczach.

- Udział drużyny 10-latków w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Mazda Cup


w Białymstoku.

- Wojewódzki Konkurs „Ekologia i ja” K. Kuczkowska zajęła V miejsce.

- Wyróżnienie dla 4 uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy ekologicznej „Ekotest”.

- Organizacja i przeprowadzenie przez Pawła Tomyślaka (nauczyciel wychowania fizycznego, ratownik medyczny) cyklu szkoleń z zakresu Pierwszej Pomocy w placówkach oświatowych Powiatu Węgrowskiego w ramach Ogólnopolskiego Programu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy p.n. „Ratujemy i uczymy ratować”.

- Realizacja Międzynarodowego projektu Comenius Regio.

- Organizacja VIII Ogólnopolskiego Memoriału pamięci Leszka Morawskiego.

- Pełnienie opieki medycznej podczas Ogólnopolskiego Memoriału pamięci Leszka Morawskiego.

- Organizacja IX Otwartych Mistrzostw Węgrowa w Piłce Nożnej.

- Organizacja i przeprowadzenie Międzynarodowego Turnieju Sportowo-Rekreacyjnego
w ramach programu Comenius Regio.

- Udział czterech nauczycieli zawodu w tygodniowych stażach wakacyjnych


w ramach projektu POKL „Staże podstawą kształcenia zawodowego” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” w Warszawie.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku
- Uczniowie brali udział w zawodach, konkursach i przeglądach np. ,,Festiwal Kolęd
i Pastorałek” w Grębkowie, konkurs ,,Ten sam świat” w Siedlcach.

- Jeden z uczniów zajął III miejsce w konkursie „Mój Las”.

- Wyróżnienie w konkursie „Ulotka promująca życie bez narkotyków”.

- Wyróżnienie w konkursie religijnym „ Czy znam Ewangelię wg. Św. Maćka ”.

- Drużyna piłkarzy zajęła I miejsce w Mazowieckim Turnieju Piłki Nożnej Cup Siedlce 2013 r.

- I miejsce w integracyjnym Turnieju Piłki Nożnej SPONIA, III miejsce w Zawodach


o Puchar Wójta Gminy Wierzbno w Tenisie Stołowym.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość