Strona główna

Załącznik nr 6 Zadanie nr 1


Pobieranie 62.03 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar62.03 Kb.

Załącznik nr 6

Zadanie nr 1KRIOKOMORA DLA 2-3 OSÓB – szt. 1

Wykonawca/Producent ........................................

Nazwa-model/typ .........................................

Numer katalogowy .........................................

Kraj pochodzenia .........................................

Rok produkcji min. 2014.......................................


Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych


Lp.

Wymagane minimalne parametry i funkcje

Parametry wymagane, konieczne do spełnienia

PARAMETRY OFEROWANE

PODAĆ/OPISAĆ

(podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu)2-3 osobowa

TAK


Zakres uzyskiwanych temperatur (temperatura robocza) od -120°C do -160°C regulowana płynnie

TAK


Możliwość obserwacji świadczeniobiorcy w trakcie zabiegu (przeszkolony sufit komory, duże okna w przedsionkach i komorze)

TAK


Dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

TAK


Drzwi awaryjne

TAK


Spełnia wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia

TAK


Wymagane certyfikaty: zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, znak zgodności CE z dyrektywą MDD42/93/EEC

TAK


Zasilanie - 230V

TAK


Maksymalny pobór mocy w czasie pracy: 500W

TAK


Maksymalny pobór mocy w czasie suszenia i dezynfekcji: 2000W

TAK


Bezpieczne zasilanie wewnętrzne (oświetlenie, system zaworów): 12/24V

TAK


Zasilanie awaryjne (UPS) pozwalające na dokończenie zabiegu: 1600VA

TAK


Klasa bezpieczeństwa: I B

TAK


Czynnik roboczy: ciekłe powietrze

TAK


Brak wymienników ciepła: zasilanie gazem chłodniczym za pomocą systemu bezpośredniego wtrysku (wtryskiwacze z zaworami dla regulowania mocy)

TAK


System stand-by (podtrzymywanie temperatury pracy w oczekiwaniu na kolejną grupę pacjentów)

TAK


Wielopunktowy system czujników temperatury w komorze w czasie pracy

TAK


Wielopunktowy system czujników tlenu w komorze

TAK


System oświetlenia wnętrza komory światłem leczniczym

TAK


Przeszklone (niezamarzające) okna boczne i w drzwiach wejściowych w celu kontaktu wzrokowego z pacjentem

TAK


Wewnętrzne ściany i podłoga wykonane z naturalnego drewna – bezpieczne dla pacjenta

TAK


Kontrola (alarm) zamknięcia drzwi wejściowych

TAK


Możliwość awaryjnego przerwania zabiegu przez pacjenta (bezpieczne otwieranie drzwi od wewnątrz)

TAK


Kriokomora składająca się z trzech modułów (Kriokomora właściwa, przedsionek adaptacyjny i pomieszczenie techniczne)

TAK


Dezynfekcja za pomocą generatora ozonu

TAK


Osuszanie i dezynfekcja automatyczne (programowalne) w porze nocnej, bez udziału obsługi

TAK


System ostrzegawczy przed pomieszczeniem kriokomory (zintegrowany z panelem sterującym) zapobiegający przypadkowemu kontaktowi personelu z ozonem

TAK


Panel sterujący wraz z ekranem informacyjnym (widoczne wszystkie parametry zabiegu oraz alarmy)

TAK


Wymiary: wysokość/długość/szerokość – 245/330/200cm +/- 2 cm

TAK


Możliwość ciągłej pracy (bez przerw na rozmrażanie/osuszanie) do 8 godzin

TAK


Rejestracja parametrów zabiegu

TAK


Serwisowe łącze internetowe

TAK


Okres gwarancji na oferowane urządzenie - 24 m-ce.

TAK


Przeglądy: co roku (w okresie gwarancji bezpłatnie)

TAK

Wykonawca opracuje projekt, w którym uwzględni sposób wykonania poniżej opisanych prac budowlanych.

TAK


Wykonanie w pomieszczeniu instalacji elektrycznej niezbędnej do działania kriokomory (od rozdzielnika wskazanego przez Zamawiającego)

TAK


Wykonanie fundamentu dla zbiornika z gazem kriogenicznym, wszelkich niezbędnych podłączeń elektrycznych (od rozdzielnika wskazanego przez Zamawiającego) oraz ogrodzenia zabezpieczającego

TAK


Położenie łączy przesyłania danych niezbędnych do serwisowania i nadzoru kriokomory i zbiornika z gazem kriogenicznym (od rozdzielników wskazanych przez Zamawiającego)

TAK


Wykonanie instalacji kriogenicznej od zbiornika z gazem do kriokomory

TAK


Napełnienie instalacji gazem kriogenicznym w ilości wystarczającej do rozruchu, szkolenia i odbiorów technicznych

TAK


Szkolenie personelu (certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) przez Wykonawcę

TAK


Certyfikat CE, deklaracja zgodności

TAK


Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat

TAK


Instrukcja obsługi w języku polskim

TAK

Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Lęborku Wydział Budownictwa.
UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

....................................................................................................Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

ZP-PN/UE/03/15


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość