Strona główna

Zadania do powtórzenia na sprawdzian z pochodnych węglowodorów


Pobieranie 9.17 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar9.17 Kb.
Zadania do powtórzenia na sprawdzian z pochodnych węglowodorów


 1. Wypisz nazwy i wzory (cząsteczkowe i strukturalne) znanych Ci alkoholi (do 3 węgli w cząsteczce). (2-3)

 2. Jakie znasz niższe (do 3 węgli w cząsteczce) kwasy karboksylowe (wzory sumaryczne i strukturalne)? Gdzie w przyrodzie występują? (2-3)

 3. Wypisz wzory (cząsteczkowe ) i nazwy wyższych kwasów karboksylowych. (3)

 4. Wskaż w cząsteczce kwasu grupę karboksylową a w cząsteczce alkoholu grupę wodorotlenową. (2-3)

 5. Jakie wspólne właściwości mają metanol i etanol (fizyczne i chemiczne), a czym się różnią? (2-3)

 6. Jak można otrzymać np. octan sodu (CH3COONa), mrówczan wapnia (HCOO)2Ca, mrówczan potasu (COOK) czy inne sole niższych kwasów karboksylowych? Zapisz odpowiednie reakcje. (3)

 7. Czym są mydła? (2-3) Zapisz reakcję otrzymywania np. palmitynianu sodu, palmitynianu potasu, stearynianu potasu czy oleinianu sodu.(4-5)

 8. Jakie właściwości fizyczne i chemiczne mają kwas: mrówkowy lub octowy i stearynowy, lub palmitynowy? (2-3)

 9. Gdzie w przyrodzie występują estry i jaka funkcję pełnią? (2-3)

 10. Do czego stosujemy mydła i detergenty w życiu codziennym? (2-3)

 11. Zapisz równania reakcji całkowitego spalania metanolu i etanolu. (3)

 12. Jakie właściwości fizyczne ma glicerol i do czego się go stosuje. (2-3)

 13. Na czym polega fermentacja octowa? (3)

 14. Zapisz reakcję zobojętniania kwasu mrówkowego zasadą sodową, kwasu octowego zasadą potasową czy kwasu octowego zasada wapniową w formie cząsteczkowej (3), oraz jonowej (4)

 15. Zapisz reakcję całkowitego spalania kwasu stearynowego, palmitynowego (3) oraz reakcję spalania wszystkich kwasów karboksylowych w różnych warunkach tlenowych. (4-5)

 16. Zapisz równanie dysocjacji kwasu mrówkowego i octowego (3), oraz kwasu propanowego o masłowego (4-5).

 17. Na czym polegają właściwości myjące mydła czyli dlaczego mydło pierze? (4-5)

 18. Porównaj właściwości niższego i wyższego kwasu karboksylowego np. kwas octowy z kwasem stearynowym. (4-5). Wyciągnij z tego wniosek jak zmieniają się właściwości kwasów w miarę wzrostu długości łańcucha węglowego. (4-5)

 19. Zapisz równanie otrzymywania estru z kwasu octowego i etanolu, z kwasu mrówkowego i metanolu i podobne. Wskaż wiązanie estrowe. (4-5).

 20. Wyjaśnij dlaczego mydło nie pieni się w twardej wodzie i jak można temu zaradzić? (4-5)

 21. Podaj z jakiej liczby atomów składa się cząsteczka wskazanego alkoholu (metanu, etanu lub propanolu) – umieć policzyć? (2-3)

 22. Jakie jest zastosowanie alkoholu etylowego? (2-3)

 23. Policzyć masę cząsteczkową dowolnego alkoholu. (2-3)

 24. Do jakiej grupy związków organicznych należy: ocet, kwas mrówkowy, gliceryna, metanol, etanol, mrówczan etylu, palmitynian sodu (3).

 25. Dlaczego trzeba zachować ostrożność przy pracy ze stężonymi kwasami? (2-3)

 26. Niektóre związki organiczne w wodzie wykazują odczyn kwasowy, a niektóre

obojętny. Jaki odczyn będą miały wymienione poniżej substancje?

alkohol metylowy, kwas mrówkowy, wodorotlenek potasu, alkohol etylowy (3-4) 1. W których przypadkach zajdzie reakcja zobojętniania ; alkohol metylowy i kwas octowy, alkohol metylowy i wodorotlenek potasu, kwas mrówkowy i wodorotlenek sodu, alkohol metylowy i kwas mrówkowy. (3)

 2. Jak będą barwiły się : uniwersalny papierek wskaźnikowy, oranż metylowy i fenoloftaleina w roztworach wodnych następujących substancji: woda destylowana, kwas octowy, alkohol etylowy, octan etylu (3-4)

 3. W wyniku reakcji kwasów karboksylowych z alkoholami w obecności kwasu siarkowego (VI), powstają: zasady, mydła, węglowodory, kwasy czy estry? (4-5)

 4. Jak przebiega reakcja kwasu mrówkowego z cynkiem i magnezem oraz sodem. (3)

 5. Jak zachowają się: kwas oleinowy, kwas ostowy, alkohol etylowy i mydło w obecnosci wody bromowej? (4-5)

 6. Jaki jest wzór sumaryczny cząsteczki substancji, która dysocjuje na jony: Ca2+, HCOO-; Mg2+, CH3COO-; K+, C2H5COO-; (3-4)

 7. Jakie właściwości fizyczne i chemiczne ma kwas oleinowy?

 8. Zapisz modele cząsteczek poznanych alkoholi i niższych kwasów karboksylowych. (3)

 9. Na czym polega fermentacja alkoholowa a na czym octowa? (3-4).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość