Strona główna

Zadania domowe


Pobieranie 349.97 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar349.97 Kb.


MIESIĄC

TYDZIEŃ

ROZDZIAŁ
GRAMATYKATEMATYKA

SŁOWNICTWO


SPRAWNOŚCI

UMIEJĘTNOŚCI

WYMOWAFUNKCJE

JĘZYKOWE


ĆWICZENIA DODATKOWE

ZADANIA DOMOWEMATERIAŁ

DODATKOWY

WRZESIEŃ

1
Unit 1

Unit 2

 Czas Present Simple -

zdania twierdzące,

przeczące i pytające

 Czas Present Continuous - zdania twierdzące, przeczące i pytające Wlk. Brytania

 Przyjaciele

 Rodzina
 Historyjka detektywistyczna

 Prace domowe - sprzątanie Słuchanie / Czytanie - rozumienie tekstu;

odpowiadanie na pytania

 Słuchanie - uzupełnianie tabelki

 Mówienie - odpowiadanie

na pytania

 Pisanie o rodzinie

 Słuchanie / Czytanie - rozumienie komiksu; zakreślanie odpowiedzi

 Mówienie o obrazkach - opis


AB: ćw. 1-6, s. 2-3

AB: ćw. 1-5, s. 4-5TB: Resource 1,

s. 15, 120

Grammar Time (GT) 2,

ćw. ze s. 44-51

TB: Extension, s. 6

TB: Resource 2, s. 17, 121

GT2: ćw. ze s. 40-43WRZESIEŃ

2

Unit 3

Ścieżki edukacyjne:

Edukacja ekologiczna

Unit 4

Ścieżki edukacyjne:

Edukacja ekologiczna


 Czasowniki: like, love, hate, feel, etc.

(stative verbs)

 Czasy: Present Simple i Present Continuous - porównanie; określenia czasu ­


 Chiny - mój kraj

The Right Choice -

historyjka


 Słuchanie / Czytanie tekstu; rozumienie (prawda / fałsz)

 Czytanie - uzupełnianie tekstu

 Pisanie paragrafu

 Słuchanie / Czytanie - rozumienie tekstu; odpowiadanie na pytania

 Słuchanie - odpowiadanie

na pytania

 Czytanie - rozumienie nowych słów

AB: ćw. 1-5, s. 6-7

AB: ćw. 1-6, s. 8-9

TB: Extension,

s. 18, 22

TB: Resource 3,

s. 123, 19

TB: Resource 4,

s. 21, 124

GT2: ćw. ze s. 52-55

MIESIĄC

TYDZIEŃ

ROZDZIAŁ
GRAMATYKATEMATYKA

SŁOWNICTWO


SPRAWNOŚCI

UMIEJĘTNOŚCI

WYMOWAFUNKCJE

JĘZYKOWE


ĆWICZENIA DODATKOWE

ZADANIA DOMOWEMATERIAŁ
DODATKOWY

WRZESIEŃ

3
Revision 1

Portfolio

Reading Corner
Ścieżki edukacyjne:

Edukacja

czytelnicza i medialna


 Utrwalenie materiału gramatycznego

 Utrwalenie słownictwa

 Piosenka


 Raymond Pizante Ali and His Camera
 Praca ze słownikiem

 Wymowa spółgłosek

 Mówienie o obrazkach

 Słuchanie piosenki

i odpowiadanie na pytania

Czytanie - odpowiadanie

na pytania

 Słuchanie (prawda / fałsz)

 Mówienie - wybór zakończenia; opis fotografii

 Pisanie - opis fotografii Wyrażanie opinii

 Udzielanie wyjaśnień


SB: Portfolio

(Mój słowniczek + Teczka moich prac)

AB: Check Yourself,

s. 10
AB: Skills Corner 1,

s. 11


TB: Check, Units 1-4, s. 110

Słowniki:

- Podręczny słownik

angielsko-polski,

polsko-angielski

- Longman Elementary

Dictionary

Video: Friends in London, Episode 1

VAB: ćw ze s. 22WRZESIEŃ

4

Test 1
Unit 5

 Czas Past Simple -

czasownik to be

 Konstrukcje:there was /

there were

 Londyn

w przeszłości

i obecnie

 Ruch uliczny

 Słuchanie / Czytanie - rozumienie tekstu

(prawda / fałsz)

 Słuchanie - zakreślanie prawidłowych odpowiedzi

AB: ćw. 1-5, s. 12-13
Test Book: Language Tests A / B, Units 1-4,

s. 6-9


Extra tasks, s. 54

TB: Extension,

s. 26-27

TB: Resource 5,

s. 27, 125

GT2: ćw. ze s. 62-65
PAŹDZIERNIK

1
Unit 6

Unit 7
 Czas Past Simple -

czasowniki

regularne

i nieregularne

 Słowa: first, next, then, after that, finally
 Czas Past Simple - zdania przeczące

i pytające Historyjka detektywistyczna

 Czasowniki


 Wakacje - obozy, wędrówki, pływanie kajakiem

 Słuchanie / Czytanie - rozumienie komiksu; porządkowanie zdarzeń

 Czytanie - uzupełnianie tekstu; porządkowanie obrazków

 Mówienie - opowiadanie historyjki

 Słuchanie / Czytanie - rozumienie tekstu

 Słuchanie - porządkowanie zdarzeń

AB: ćw. 1-6, s. 14-15

AB: ćw. 1-5, s. 16-17
TB: Extension, s. 29

TB: Resource 6,

s. 29, 126

TB: Extension, s. 31

TB: Resource 7,

s. 31, 127

GT2: ćw. ze s. 66-73

MIESIĄC

TYDZIEŃ

ROZDZIAŁ
GRAMATYKATEMATYKA

SŁOWNICTWO


SPRAWNOŚCI

UMIEJĘTNOŚCI

WYMOWAFUNKCJE

JĘZYKOWE


ĆWICZENIA DODATKOWE

ZADANIA DOMOWEMATERIAŁ

DODATKOWY

PAŹDZIERNIK

2

Unit 8

Ścieżki edukacyjne:

Edukacja ekologiczna


 Czasy:

Present Simple,

Present Continuous,

Past Simple


The Right Choice -

historyjka
 Słuchanie / Czytanie - rozumienie tekstu; odpowiadanie na pytania

 Czytanie - uzupełnianie tekstu

 Mówienie - zadawanie pytań; opowiadanie historyjki


 Zadawanie pytań

AB: ćw. 1-5, s. 18-19


TB: Resource 8,

s. 33, 128

Elementary Communication Games - Game 38, Holiday quizPAŹDZIERNIK

3

Revision 2

Portfolio
Culture Corner

 Utrwalenie materiału gramatycznego


 Utrwalenie słownictwa

 Stany Zjednoczone

i Wlk. Brytania -

podobieństwa

i różnice

 Język angielski - brytyjski

i amerykański


 Wymowa: krótkie i długie samogłoski

 Mówienie - porównywanie obrazków; odpowiadanie

na pytania

 Czytanie - tematy paragrafów

 Słuchanie - zaznaczanie danych

 Pisanie paragrafu

o Stanach Zjednoczonych

i Wlk. Brytanii


SB: Portfolio

(Mój słowniczek + Teczka moich prac)

AB: Check Yourself,

s. 20


SB: Project, s. 27

AB: Skills Corner 2, s. 21TB: Extension, s. 34

TB: Resource for Revision 2, s. 35, 129

TB: Check, Units 5-8, s. 111

Video: Friends in London, Episode 2

VAB: ćw ze s. 23PAŹDZIERNIK

4
Test 2

Unit 9

 Stopniowanie krótkich przymiotników


 Kucyki


 Przymiotniki

o przeciwstawnych

znaczeniach

 Słuchanie / Czytanie - rozumienie tekstu; zaznaczanie odpowiedzi

 Czytanie - odpowiadanie

na pytania o obrazki

 Mówienie - opisywanie ludzi

 Opisywanie ludzi

 Porównywanie

AB: ćw. 1-6, s. 22-23
Test Book: Language Tests A / B, Units 5-8,

s. 10-13


Skills Tests A / B, Units 1-8, s. 38-41

Extra tasks, s. 54, 58

TB: Extension, s. 39

TB: Resource 9,

s. 39, 130

GT2: ćw. ze s. 56-57MIESIĄC

TYDZIEŃ

ROZDZIAŁ
GRAMATYKATEMATYKA

SŁOWNICTWO


SPRAWNOŚCI

UMIEJĘTNOŚCI

WYMOWAFUNKCJE

JĘZYKOWE


ĆWICZENIA DODATKOWE

ZADANIA DOMOWEMATERIAŁ

DODATKOWY

LISTOPAD

1
Lekcja okolicznościowa


Unit 10

 Stopniowanie długich przymiotników

 Nieregularne stopniowanie przymiotników

 HALLOWE’EN  • Historyjka detektywistyczna - włamanie Słuchanie / Czytanie -rozumienie komiksu; odpowiadanie na pytania

 Czytanie - porządkowanie paragrafów

 Mówienie - wymiana informacji Porównywanie

  • Relacjonowanie wydarzeńAB: ćw. 1-6, s. 24-25

Materiały:

- The World of English

(materiał dla nauczyciela)

- Festivals

- Introducing the USA

- Festival Worksheets

(www.longman.com.pl)

TB: Extension,

s. 40-41

TB: Resource 10,

s. 41, 131

GT3: ćw. ze s. 54-57
LISTOPAD

2
Unit 11
Ścieżki edukacyjne:

Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie
Unit 12
Ścieżki edukacyjne:

Edukacja ekologiczna

 Przedimek określony

i nieokreślony,

zerowy


 Konstrukcja:

to be going to

 Ziemia - nasza planeta

 Mój kraj

The Right Choice -

historyjka

 Zakończenie historyjki


 Słuchanie / Czytanie - quiz; podpisywanie obrazka

 Czytanie - porządkowanie paragrafów

 Pisanie - list

 Słuchanie / Czytanie - rozumienie tekstu

(prawda / fałsz)

 Mówienie - wywiad

 Słuchanie - rozumienie

(prawda / fałsz)

 Pisanie paragrafu - zakończenie historyjki
AB: ćw. 1-4, s. 26-27

AB: ćw. 1-5, s. 28-29

TB: Extension,

s. 42-43

TB: Resource 11,

s. 43, 131-132
TB: Extension, s. 44

TB: Resource 12,

s. 45, 133

GT2: ćw. ze s. 74-77
MIESIĄC

TYDZIEŃ

ROZDZIAŁ
GRAMATYKATEMATYKA

SŁOWNICTWO


SPRAWNOŚCI

UMIEJĘTNOŚCI

WYMOWAFUNKCJE

JĘZYKOWE


ĆWICZENIA DODATKOWE

ZADANIA DOMOWEMATERIAŁ

DODATKOWY

LISTOPAD

3
Revision 3

Portfolio


Reading Corner
Ścieżki edukacyjne:

Edukacja

czytelnicza i medialna

 Utrwalenie materiału gramatycznego


 Utrwalenie słownictwa

 Plany na weekend

 John Escott


The Missing Coins
 Praca ze słownikiem

 Wymowa: /A:/, /ö/, /{/

 Czytanie - uzupełnianie tekstu w oparciu o obrazki

 Mówienie - wymiana informacji
 Praca ze słownikiem

 Czytanie - odpowiadanie

na pytania

 Słuchanie - wybór odpowiedzi

 Mówienie - porządkowanie zdarzeń

 Pisanie zakończenia historyjki


 Wyrażanie opinii


SB: Portfolio

(Mój słowniczek + Teczka moich prac)

AB: Check Yourself,

s. 30
AB: Skills Corner,

s. 31

TB: Check, Units 9-12, s. 112

Słowniki:

- Podręczny słownik

angielsko-polski,

polsko-angielski

- Longman Elementary

Dictionary

Video: Friends in London, Episode 3

VAB: ćw ze s. 24LISTOPAD

4
Test 3
Unit 13


 Czasownik have to

 Muzeum

Madame Tussaud Słuchanie / Czytanie - rozumienie dialogu;

odpowiadanie na pytania

 Słuchanie - odpowiadanie na pytania


 Wyrażanie opinii

 Reagowanie

na czyjeś

wypowiedziAB: ćw. 1-6, s. 32-33

Test Book: Language Tests A / B, Units 9-12,

s. 14-17


Extra tasks, s. 55

TB: Extension, s. 50

TB: Resource 13,

s. 51, 134
GRUDZIEŃ

1
Unit 14
Unit 15

 Czas


Future Simple

(przewidywanie)

 Przymiotnik + przyimek

 Historyjka detektywistyczna -

u wróżki

 Twoja przyszłość

 Przyjaciele

z różnych krajów

 Komputer

 Słuchanie / Czytanie - rozumienie komiksu; zakreślanie odpowiedzi

 Pisanie o przyszłości
 Słuchanie / Czytanie - rozumienie tekstu

(prawda / fałsz)

Pisanie - e-mail
AB: ćw. 1-4, s. 34-35

AB: ćw. 1-6, s. 36-37


TB: Extension, s. 52

TB: Resource 14,

s. 53, 136

GT2: ćw. ze s. 82-85


TB: Extension,

s. 54-55


TB: Resource 15,

s. 55, 137MIESIĄC

TYDZIEŃ

ROZDZIAŁ
GRAMATYKATEMATYKA

SŁOWNICTWO


SPRAWNOŚCI

UMIEJĘTNOŚCI

WYMOWAFUNKCJE

JĘZYKOWE


ĆWICZENIA DODATKOWE

ZADANIA DOMOWEMATERIAŁ

DODATKOWY

GRUDZIEŃ

2
Unit 16

 Tworzenie pytańThey came from Kitra - historyjka

 Podróże

w kosmosie


 Słuchanie / Czytanie - rozumienie tekstu; odpowiadanie na pytania

 Słuchanie - zakreślanie odpowiedzi

 Mówienie - tworzenie pytań


AB: ćw. 1-6, s. 38-39TB: Extension, s. 56

TB: Resource 16,

s. 57, 138

GT3: ćw. ze s. 114-117GRUDZIEŃ

3
Revision 4

Portfolio
Lekcja okolicznościowa


 Utrwalenie materiału gramatycznego


 Utrwalenie słownictwa

 Piosenka

 CHRISTMAS

 NEW YEAR


 Wymowa: /Ć:/, /e/, /@/

 Mówienie - pytanie

i odpowiadanieSB: Portfolio

(Mój słowniczek + Teczka moich prac)

AB: Check Yourself,

s. 40


TB: Resource for Revision 4, s. 59, 139

TB: Check, Units 13-16, s. 113
Materiały:

- The World of English

(materiał dla nauczyciela)

- Festivals

- Festival Worksheets

(www.longman.com.pl)
STYCZEŃ

1
Culture Corner

Ścieżki edukacyjne:

Edukacja ekologiczna
Test 4

 Rośliny chronione w Polsce Czytanie - wybieranie tytułu

 Mówienie - dyskusja

 Słuchanie (prawda / fałsz)

 Czytanie - dopasowywanie informacji
SB: Project, s. 51

AB: Skills Corner 4, s. 41


Test Book: Language Tests A / B, Units 13-16,

s. 18-21


Skills tests A / B, Units 9-16, s. 42-45

Extra tasks, s. 55, 58
MIESIĄC

TYDZIEŃ

ROZDZIAŁ
GRAMATYKATEMATYKA

SŁOWNICTWO


SPRAWNOŚCI

UMIEJĘTNOŚCI

WYMOWAFUNKCJE

JĘZYKOWE


ĆWICZENIA DODATKOWE

ZADANIA DOMOWEMATERIAŁ

DODATKOWY

STYCZEŃ

2
Unit 17
Ścieżki edukacyjne:

Edukacja ekologiczna

 Czas Present Perfect - zdania twierdzące,

przeczące

i pytające

(Past Participle)

 Czas


Present Perfect vs.

Past Simple

The Royal Societyfor the Prevention

of Cruelty to

Animals

 Bezdomny pies


 Słuchanie / Czytanie - rozumienie tekstu; odpowiadanie na pytania

 Słuchanie - uzupełniane danych

Pisanie listu

AB: ćw. 1-6, s. 42-43TB: Resource 17,

s. 63, 140

GT3: ćw. ze s. 102-107
STYCZEŃ

3

Unit 18
Unit 19
Ścieżki edukacyjne:

Edukacja ekologiczna

 Czas

Present Perfect:

ever, never

 Czas


Present Perfect:

just, yet

 Historyjka detektywistyczna - udział w TV show

 Gra - Czy znasz kolegów z klasy?

 Morza i oceany - zwierzęta

 Przymiotniki Słuchanie / Czytanie - rozumienie komiksu; zakreślanie odpowiedzi

 Mówienie - odpowiadanie na pytania dotyczące

obrazków

 Słuchanie / Czytanie - zakreślanie odpowiedzi

 Mówienie

o doświadczeniach

życiowych

 Słuchanie / Czytanie - rozumienie tekstu; dopasowywanie części zdań

 Mówienie - odpowiadanie

na pytania

 Czytanie - dopasowywanie obrazków i opisów zwierząt

 Pisanie - opis zwierząt
 Pytanie

o doświadczenia

życioweAB: ćw. 1-4, s. 44-45

AB: ćw. 1-5, s. 46-47
TB: Extension,

s. 64-65


TB: Resource 18,

s. 65, 141

TB: Extension, s. 66

TB: Resource 19,

s. 67, 142

Video: Friends in London, Episode 4

VAB: ćw ze s. 25

MIESIĄC

TYDZIEŃ

ROZDZIAŁ
GRAMATYKATEMATYKA

SŁOWNICTWO


SPRAWNOŚCI

UMIEJĘTNOŚCI

WYMOWAFUNKCJE

JĘZYKOWE


ĆWICZENIA DODATKOWE

ZADANIA DOMOWEMATERIAŁ

DODATKOWY

LUTY

1
Unit 20
Revision 5

Portfolio Zaimki: some, any, no

 Utrwalenie materiału gramatycznegoThey came from Kitra - historyjka

 Utrwalenie słownictwa

 Czasowniki nieregularne

Find someone who ... Słuchanie / Czytanie - rozumienie tekstu;

odpowiadanie na pytania

 Czytanie - wstawianie zdań

 Mówienie - wywiad

 Praca ze słownikiem

 Wymowa: /D/, /T/

 Mówienie - zadawanie pytań

AB: ćw. 1-6, s. 48-49
SB: Portfolio

(Mój słowniczek + Teczka moich prac)

AB: Check Yourself,

s. 50


TB: Extension,

s. 68-69


TB: Resource 20,

s. 69, 143

TB: Check, Units 17-20, s. 114
LUTY

2

Lekcja okolicznościowa

Reading Corner
Ścieżki edukacyjne:

Edukacja

czytelnicza i medialna

 ST. VALENTINE’S DAY

 Stephen Rabley Marcel and the Shakespeare Letters Słuchanie - numerowanie obrazków

 Czytanie - zakreślanie odpowiedzi

 Słuchanie - porządkowanie zdań

 Mówienie - historyjka

 Pisanie zakończenia historyjki

AB: Skills Corner 5,

s. 51


Materiały:

- The World of English

(materiał dla nauczyciela)

- Festivals

- Festival Worksheets

(www.longman.com.pl)

LUTY

3

Test 5

Unit 21
Ścieżki edukacyjne:

Edukacja

czytelnicza i medialna Czasownik:

can, could

 Wyrażenie:


Would you like ... ?


 Teatr ‘The Globe’

 William Shakespeare


 Słuchanie / Czytanie - rozumienie tekstu; uzupełnianie tekstu

 Mówienie - pytanie

o pozwolenie Prośby

o pozwolenie

 Propozycje


AB: ćw. 1-4, s. 52-53
Test Book: Language Tests A / B,

Units 17-20, s. 22-25

Extra tasks, s. 56

TB: Extension, s. 74

TB: Resource 21,

s. 75, 144-145

GT3: ćw. ze s. 108-110

Elementary Communication Games - Game 32,


Landladies

MIESIĄC

TYDZIEŃ

ROZDZIAŁ
GRAMATYKATEMATYKA

SŁOWNICTWO


SPRAWNOŚCI

UMIEJĘTNOŚCI

WYMOWAFUNKCJE

JĘZYKOWE


ĆWICZENIA DODATKOWE

ZADANIA DOMOWEMATERIAŁ

DODATKOWY

MARZEC

1
Unit 22

Unit 23


 Przymiotnik + przyimek + -ing

 Pytania z przyimkiem

na końcu

 Spójniki: and, but, so, because

 Czasownik modalny should


 Historyjka detektywistyczna - zainteresowania

 Szkoła


 Wyrażenia

ze słowem time

 Dobrzy i źli uczniowie - quiz


 Słuchanie / Czytanie - rozumienie komiksu; odpowiadanie na pytania

 Mówienie - wymiana informacji


 Słuchanie / czytanie - rozumienie tekstu; odpowiadanie na pytania

 Czytanie - uzupełnianie tekstu Pytanie

o zainteresowania

Udzielanie rad


AB: ćw. 1-5, s. 54-55
AB: ćw. 1-6, s. 56-57

TB: Extension,

s. 76-77


TB: Resource 22,

s. 77, 146

TB: Extension,

s. 78-79


TB: Resource 23,

s. 79, 147


MARZEC

2
Unit 24

Revision 6


Portfolio


 Konstrukcje:

Let’s ...,

Let’s not ...

 Utrwalenie materiału gramatycznegoThey came from Kitra - historyjka
 Utrwalenie słownictwa

 Piosenka Słuchanie / Czytanie - rozumienie tekstu; porządkowanie zdań

 Mówienie - komentowanie sytuacji

 Słuchanie - wybór odpowiedzi

 Pisanie - historyjka

 Wymowa: /v/, /w/

 Mówienie - wywiad, udzielanie rad Sugestie

AB: ćw. 1-4, s. 58-59

SB: Portfolio

(Mój słowniczek + Teczka moich prac)

AB: Check Yourself, s. 60
TB: Extension, s. 80

TB: Resource 24,

s. 81, 148

Elementary Communication Games - Game 26,Finding a date
TB: Resource for Revision 6, s. 83, 149

TB: Check, Units 21-24, s. 115

Video: Friends in London, Episode 5

VAB: ćw ze s. 26
MARZEC

3

Culture Corner

Test 6

 Kanada

 Polska i Kanada: podobieństwa

i różnice


 Czytanie - wybór tematów

 Słuchanie - rozumienie (prawda / fałsz)

 Czytanie - dopasowywanie zdjęć do tekstu

 Mówienie - dyskusja

 Pisanie - e-mail

SB: Project, s. 75

AB: Skills Corner 6,

s. 61


Test Book: Language Tests A / B, Units 21-24,

s. 26-29

Skills tests A / B, Units 17-24, s. 46-49

Extra tasks, s. 56, 59


MIESIĄC

TYDZIEŃ

ROZDZIAŁ
GRAMATYKATEMATYKA

SŁOWNICTWO


SPRAWNOŚCI

UMIEJĘTNOŚCI

WYMOWAFUNKCJE

JĘZYKOWE


ĆWICZENIA DODATKOWE

ZADANIA DOMOWEMATERIAŁ

DODATKOWY

MARZEC

4

Unit 25


 Czas Past Continuous -

zdania twierdzące,

przeczące

i pytające Anglicy - styl życia

 Słuchanie / Czytanie - rozumienie tekstu; zakreślanie właściwej odpowiedzi

 Słuchanie (prawda / fałsz)

 Mówienie - komentowanie obrazków

 Pisanie - relacja z ubiegłego wieczoru


AB: ćw. 1-6, s. 62-63


TB: Extension, s. 86

TB: Resource 25,

s. 87, 150

GT4: ćw. ze s. 16-19
KWIECIEŃ

1
Unit 26


Unit 27

 Czas Past Continuous


 Czasowniki: can, could, be able to

 Historyjka detektywistyczna - opowiadanie zdarzenia


 Roboty


 Słuchanie / Czytanie - rozumienie tekstu

(prawda / fałsz)

 Czytanie - wybór form czasownika

 Mówienie - wyciąganie wniosków

 Słuchanie / Czytanie - rozumienie tekstu; wybór odpowiedzi

 Czytanie - uzupełnianie tekstu

 Słuchanie - ogólne rozumienie tekstu


 Spekulowanie

 Wyciąganie wniosków

AB: ćw. 1-5, s. 64-65

AB: ćw. 1-4, s. 66-67


TB: Extension, s. 88

TB: Resource 26,

s. 89, 151

TB: Extension,

s. 90-91


TB: Resource 27,

s. 91, 152

GT4: ćw. ze s. 46-49
KWIECIEŃ

2

Lekcja okolicznościowa
Unit 28 Powtórzenie czasów przeszłych EASTER

 Słuchanie / Czytanie - rozumienie tekstu

(prawda / fałsz)

 Czytanie - uzupełnianie tekstu


AB: ćw. 3, s. 53Materiały:

- Festival Worksheets

(www.longman.com.pl)
TB: Extension, s. 92

Video: Friends in London, Episode

VAB: ćw ze s. 27


MIESIĄC

TYDZIEŃ

ROZDZIAŁ
GRAMATYKATEMATYKA

SŁOWNICTWO


SPRAWNOŚCI

UMIEJĘTNOŚCI

WYMOWAFUNKCJE

JĘZYKOWE


ĆWICZENIA DODATKOWE

ZADANIA DOMOWEMATERIAŁ

DODATKOWY

KWIECIEŃ

3

Unit 28
Revision 7

Portfolio Powtórzenie czasów przeszłych

 Utrwalenie materiału gramatycznego


 Utrwalenie słownictwa

 Czytanie - porządkowanie zdarzeń

 Mówienie - opowiadanie

 Słuchanie - uzupełnianie tekstu

 Wymowa: /dZ/, /Z/, /S/, /tS/

 Mówienie - odpowiadanie na pytania o obrazki

 Czytanie - uzupełnianie tekstu


AB: ćw. 6, s. 69

SB: Portfolio

(Mój słowniczek + Teczka moich prac)

AB: Check Yourself, s. 70TB: Extension, s. 93

TB: Resource 28,

s. 93, 153
TB: Check,

Units 25-28, s. 116

Video: Friends in London, Episode 7

VAB: ćw ze s. 28MAJ

1

Reading Corner

Ścieżki edukacyjne:

Edukacja

czytelnicza i medialna
Test 7
 Derek Strange

Girl Meets Boy

 Czytanie - odpowiadanie

na pytania; poprawianie zdań

 Słuchanie - odpowiadanie na pytania (prawda / fałsz)

 Mówienie - dopasowywanie informacji

 Pisanie zakończenia historyjki


 Rady

 SugestieAB: Skills Corner 7,

s. 71Test Book:

Language Tests A / B, Units 25-28, s. 30-33

Extra tasks, s. 57MAJ

2
Unit 29

Unit 30

Question Tags

 Konstrukcje:

- too + przymiotnik

- przymiotnik +enough

- as + przymiotnik +as

- not as +

przymiotnik + as


 Szkolne przedstawienie

Phrasal verbs

 Historyjka detektywistyczna - dobre maniery

 Przymiotniki

o przeciwnych

znaczeniach Słuchanie / Czytanie - rozumienie tekstu; zakreślanie odpowiedzi

 Mówienie - sprawdzanie informacji

 Słuchanie - uzupełnianie tekstu

 Pisanie zaproszenia

 Słuchanie / Czytanie - rozumienie komiksu; odpowiadanie na pytania

 Mówienie - opis postaci

 Pisanie - opis postaci Sprawdzanie informacji

 Narzekanie

 Porównywanie

Opisywanie

 Wyrażanie opinii


AB: ćw. 1-6, s. 72-73

AB: ćw. 1-5, s. 74-75

TB: Extension, s. 98

TB: Resource 29,

s. 99, 154-155

GT3: ćw. ze s. 118-119

TB: Extension,

s. 100-101

TB: Resource 30,

s. 101, 156MIESIĄC

TYDZIEŃ

ROZDZIAŁ
GRAMATYKATEMATYKA

SŁOWNICTWO


SPRAWNOŚCI

UMIEJĘTNOŚCI

WYMOWAFUNKCJE

JĘZYKOWE


ĆWICZENIA DODATKOWE

ZADANIA DOMOWEMATERIAŁ

DODATKOWY
MAJ

3

Unit 31

Ścieżki edukacyjne:

Edukacja ekologiczna

Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie

Unit 32

 Rzeczowniki policzalne

i niepoliczalne

 Konstrukcje:

too much / too many,

not enough

 Przysłówki Indie - problemy

 Życie w Istambule

 Turystyka

na Spetsai

 Problemy twojego miasta / kraju

Voyage to the Unknown - historia

 Przybycie do Ameryki


 Słuchanie / Czytanie - rozumienie tekstu; dopasowywanie tytułów

 Czytanie - uzupełnianie tekstu

 Słuchanie - wybór informacji

 Pisanie o problemach kraju

 Słuchanie / Czytanie

 Czytanie - zakreślanie słów

 Pisanie o podróży do Ameryki

AB: ćw. 1-4, s. 76-77

AB: ćw. 1-6, s. 78-79TB: Extension,

s. 102


TB: Resource 31,

s. 103, 157-158


TB: Extension, s. 104

TB: Resource 32,

s. 105, 159MAJ

4

Revision 8

Portfolio

Culture Corner
Ścieżki edukacyjne:

Edukacja ekologiczna


 Utrwalenie materiału gramatycznego

 Utrwalenie słownictwa

 Zwierzęta chronione

w Polsce Słownik - części mowy

 Wymowa: /Î/

 Mówienie - opis obrazka

 Czytanie - uzupełnianie tekstu


 Czytanie - dopasowywanie obrazków do opisów zwierząt

i obrazków do paragrafów

 Mówienie - zgadywanie

 Pisanie wiersza


SB: Portfolio

(Mój słowniczek + Teczka moich prac)

SB: Project, s. 99

AB: Check Yourself, s. 80

AB: Skills Corner 8,

s. 81TB: Resource for Revision 8, s. 107, 160

TB: Check, Units 29-32, s. 117

Słowniki:

- Podręczny słownik ...

- Longman Elementary

Dictionary

Video: Friends in London, Episode 1

VAB: ćw ze s. 22CZERWIEC

1

Test 8

The Missing Skeleton'
 Przedstawienie

  • Czytanie - rozumienie tekstu; podział na role

AB: Gra - Follow the Crazy Detectives
Test Book: Language Tests A / B, Units 29-32,

s. 34-37


Skills tests A / B, Units 25-32, s. 50-53

Extra tasks, s. 57, 59


MIESIĄC

TYDZIEŃ

ROZDZIAŁ
GRAMATYKATEMATYKA

SŁOWNICTWO


SPRAWNOŚCI

UMIEJĘTNOŚCI

WYMOWAFUNKCJE

JĘZYKOWE


ĆWICZENIA DODATKOWE

ZADANIA DOMOWEMATERIAŁ

DODATKOWY

CZERWIEC

2
The Missing Skeleton'Przedstawienie


 Mówienie - role play


CZERWIEC

3
The Missing Skeleton' Przedstawienie Mówienie - role play


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość